Scurt Istoric Linksys -Compania a fost î nfiin ţ at ă î n 1988 av â nd ca scop oferirea unor solu ţ ii de networking pe...
Game de Produse
Game de Produse
Viziunea Linksys
Linksys Wireless Access Points WAP54G WRT54G WRV54G WRT54GS <ul><li>Access point </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul>...
Linksys Wireless Cards WPC54G WMP54G WUSB54G WUSB54GP WGA54G <ul><li>PCMCIA Card </li></ul><ul><li>802.11g </li></ul><ul><...
Linksys Ethernet Routers BEFSR41 BEFSX41 BEFVP41 RV042 <ul><li>Router ( Rip v1&2, gateway) </li></ul><ul><li>Switch 4 por...
Linksys Office Switches SRW224 SR2016 EF4124 SD2008 <ul><li>Switch cu management </li></ul><ul><li>24 porturi 10/100 autos...
Linksys GBIC MGBLH1 MGBSX1    MGBT1 <ul><li>easy-to-install Mini-GBIC (or SFP) module </li></ul><ul><li>Suport ă mod...
Linksys Modular Switches EF3124 EF3164 EF31SC <ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>24 port uri 10/100 autosensing a...
Linksys Home Switches EG0801W  EZXS55W SR216 EZXS16W <ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>8 port uri 10/100 aut...
Linksys Print Servers WPS54G  WPS54GU2 PPSX1 PSUS4 <ul><li>Wireless Print Server(802.11g) </li></ul><ul><li>Ethernet P...
Linksys NAS  NSLU2 EFG120 EFG250 <ul><li>Network Storage Link </li></ul><ul><li>Conectivitate pentru hard-diskuri exte...
Linksys Aplica ţ ii speciale WVC54G WMA11B USBBT100 <ul><li>Wireless Security Camera 802.11g </li></ul><ul><li>Rezolu ţ...
Linksys Accesorii WAPPOE SM01 <ul><li>Power Over Ethernet Adapter Kit </li></ul><ul><li>Simplific ă instalarea echipam...
Linksys KVM KVM2KIT SVIEW04 SVIEW08 <ul><li>KVM pentru 2 calculatoare </li></ul><ul><li>Rezolu ţ ie maxim ă suportat ă...
<ul><li>Raportul pre ţ /facilit ăţ i oferit </li></ul><ul><li>Disponibilitatea unei game de produse care se adres e az ă ...
<ul><li>Un sistem de pre ţ uri flexibil </li></ul><ul><li>Promo ţ ii realizate de c ă tre Trend Import-Export </li></ul><u...
Î n Rom â nia prin partenerii autoriza ţ i Trend Import-Export: Keysoft: Web: http://www.keystore.ro CaroComp: Web: http...
V ă mul ţ umim
of 21

Prezentare Linksys (.ppt)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Linksys (.ppt)

 • 2. Scurt Istoric Linksys -Compania a fost î nfiin ţ at ă î n 1988 av â nd ca scop oferirea unor solu ţ ii de networking performante la un imbatabil raport pre ţ /calitate. - Î n urm ă torii 14 ani Linksys s-a afirmat ca un lider incontestabil pe pia ţ a echipamentelor SOHO î n Statele Unite ş i nu numai. -Mai mult de 9000 de magazine î n toat ă lumea , mai mult de 1000 de distribuitori sunt o dovad ă a succesului de care se bucur ă Linksys la nivel mondial. - Î n 2003 Linksys devine parte a Cisco Systems cea ce reprezint ă o recunoa ş tere a valorii m ă rcii ş i totod a t ă este o deschidere c ă tre noi oportunit ăţ i de dezvoltare. Î n Rom â nia , distribuitorul autorizat pentru brand-ul Linksys este TREND IMPORT-EXPORT
 • 3. Game de Produse
 • 4. Game de Produse
 • 5. Viziunea Linksys
 • 6. Linksys Wireless Access Points WAP54G WRT54G WRV54G WRT54GS <ul><li>Access point </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul><ul><li>WPA,RADIUS </li></ul><ul><li>NAT,DHCP </li></ul><ul><li>Funcţie Bridge </li></ul><ul><li>Funcţie Repeater </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul><ul><li>Access point </li></ul><ul><li>Router </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul><ul><li>WPA,RADIUS </li></ul><ul><li>NAT,DHCP </li></ul><ul><li>Access point </li></ul><ul><li>Router </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI,VPN </li></ul><ul><li>WEP,NAT,DHCP </li></ul><ul><li>50 tunele VPN </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul><ul><li>Access point </li></ul><ul><li>Router </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul><ul><li>WPA,RADIUS </li></ul><ul><li>NAT,DHCP </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul>Standard 802.11g ş i 802.11b Standard 802.11g+ WET54GS5 <ul><li>Bridge </li></ul><ul><li>Switch 5 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI,VPN </li></ul><ul><li>WEP 128bit </li></ul><ul><li>NAT,DHCP </li></ul><ul><li>64 Vlan,802.1q, 802.1d,802.1p </li></ul><ul><li>Administrare Web </li></ul>
 • 7. Linksys Wireless Cards WPC54G WMP54G WUSB54G WUSB54GP WGA54G <ul><li>PCMCIA Card </li></ul><ul><li>802.11g </li></ul><ul><li>802.11b compatibil </li></ul><ul><li>Wi-Fi Protected Access™ (WPA) </li></ul><ul><li>Win 98se/me/2000/Xp </li></ul><ul><li>PCI Card </li></ul><ul><li>802.11g </li></ul><ul><li>802.11b compatibil </li></ul><ul><li>Wi-Fi Protected Access™ (WPA) </li></ul><ul><li>Win 98se/me/2000/Xp </li></ul><ul><li>USB Card </li></ul><ul><li>802.11g </li></ul><ul><li>802.11b compatibil </li></ul><ul><li>Wi-Fi Protected Access™ (WPA) </li></ul><ul><li>Win 98se/me/2000/Xp </li></ul><ul><li>USB Card portabil </li></ul><ul><li>802.11g </li></ul><ul><li>802.11b compatibil </li></ul><ul><li>Wi-Fi Protected Access™ (WPA) </li></ul><ul><li>Win 98se/me/2000/Xp </li></ul><ul><li>Ethernet to wireless </li></ul><ul><li>802.11g </li></ul><ul><li>802.11b compatibil </li></ul><ul><li>Wi-Fi Protected Access™ (WPA) </li></ul><ul><li>Xbox , Playstation2 GameCube suport </li></ul>
 • 8. Linksys Ethernet Routers BEFSR41 BEFSX41 BEFVP41 RV042 <ul><li>Router ( Rip v1&2, gateway) </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall </li></ul><ul><li>NAT,DHCP port forwarding </li></ul><ul><li>Administrare Web </li></ul><ul><li>Internet access management </li></ul><ul><li>Router ( Rip v1&2, gateway) </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul><ul><li>NAT,DHCP port forwarding </li></ul><ul><li>Administrare Web </li></ul><ul><li>Internet access management </li></ul><ul><li>VPN endpoint </li></ul><ul><li>2 tunele VPN, DES, 3DES, MD5,SHA </li></ul><ul><li>Router ( Rip v1&2, gateway) </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul><ul><li>NAT,DHCP port forwarding </li></ul><ul><li>Administrare Web </li></ul><ul><li>Internet access management </li></ul><ul><li>VPN endpoint </li></ul><ul><li>50 tunele VPN, DES, 3DES, MD5,SHA </li></ul><ul><li>Router ( Rip v1&2, gateway),2 porturi WAN </li></ul><ul><li>Switch 4 porturi 10/100 </li></ul><ul><li>Firewall SPI </li></ul><ul><li>NAT,DHCP port forwarding </li></ul><ul><li>- Administrare Web </li></ul><ul><li>- Internet access management </li></ul><ul><li>VPN endpoint </li></ul><ul><li>30 tunele VPN, DES, 3DES,MD5,SHA </li></ul>
 • 9. Linksys Office Switches SRW224 SR2016 EF4124 SD2008 <ul><li>Switch cu management </li></ul><ul><li>24 porturi 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>2 porturi 10/100/1000 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>1 mini -GBIC slot </li></ul><ul><li>64 Vlans, 7 port trunking groups, console port, 802.1p, QoS </li></ul><ul><li>Rack kit inclus </li></ul><ul><li>Administrare ş i monitorizare web </li></ul><ul><li>Switch gigabit </li></ul><ul><li>16 porturi 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>32000 adrese MAC </li></ul><ul><li>Rack kit inclus </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul><ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>24 porturi 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>-Rack kit inclus </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul><ul><li>Switch gigabit </li></ul><ul><li>8 porturi 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul>
 • 10. Linksys GBIC MGBLH1 MGBSX1    MGBT1 <ul><li>easy-to-install Mini-GBIC (or SFP) module </li></ul><ul><li>Suport ă mod de func ţ ionare multimode ş i singlemode </li></ul><ul><li>62.5/125um MMF @ 200MHz/km, up to 500m </li></ul><ul><li>50/125um MMF @ 500MHz/km, up to 2,000m </li></ul><ul><li>9/125um SMF, up to 40km </li></ul><ul><li>easy-to-install Mini-GBIC (or SFP) module </li></ul><ul><li>Suport ă mod de func ţ ionare multimode </li></ul><ul><li>-62.5/125um MMF @ 160 MHz/km, up to 220m </li></ul><ul><li>-62.5/125um MMF @ 200 MHz/km, up to 275m </li></ul><ul><li>-50/125um MMF @ 400 MHz/km, up to 500m </li></ul><ul><li>-50/125um MMF @ 500 MHz/km, up to 550m </li></ul><ul><li>easy-to-install Mini-GBIC (or SFP) module </li></ul><ul><li>Suport ă mod de func ţ ionare 1000 BASE T cablu UTP cat 5e ş i mufa RJ 45 </li></ul><ul><li>Distan ţ a maxim ă este de 100 de m </li></ul>
 • 11. Linksys Modular Switches EF3124 EF3164 EF31SC <ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>24 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>Slot pentru modul 100 BASE FX </li></ul><ul><li>-Rack kit inclus </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control 802.3x </li></ul><ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>16 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>Slot pentru modul 100 BASE FX </li></ul><ul><li>-Rack kit inclu s </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control 802.3x </li></ul><ul><li>Modul expansiune </li></ul><ul><li>100BASE-FX IEEE 802.3u compliant </li></ul><ul><li>Onboard mini-jumper permite operarea fie î n mod Half sau Full Duplex </li></ul><ul><li>Poate realiza interconect ă ri p â n ă la 2000m (100 BASE FX) </li></ul>
 • 12. Linksys Home Switches EG0801W  EZXS55W SR216 EZXS16W <ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>8 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>1 port 10/100/1000 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>4096 adrese MAC </li></ul><ul><li>256KB SRAM for Buffer Memory </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul><ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>5 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul><ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>16 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul><ul><li>Carcasă metalică </li></ul><ul><li>Rack kit inclu s </li></ul><ul><li>Switch workgroup </li></ul><ul><li>16 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul><ul><li>Store and forward switching mode </li></ul><ul><li>Address Learning ş i Data Flow Control </li></ul>
 • 13. Linksys Print Servers WPS54G  WPS54GU2 PPSX1 PSUS4 <ul><li>Wireless Print Server(802.11g) </li></ul><ul><li>Ethernet Print Server </li></ul><ul><li>1 port paralel </li></ul><ul><li>1 port USB 2.0 </li></ul><ul><li>IPP (Internet Printing </li></ul><ul><li>Protocol) Server şi Windows IPP client </li></ul><ul><li>-3 MB print buffer </li></ul><ul><li>-Administrare web </li></ul><ul><li>Wireless Print Server(802.11g) </li></ul><ul><li>Ethernet Print Server </li></ul><ul><li>1 port USB 2.0 </li></ul><ul><li>IPP (Internet Printing </li></ul><ul><li>Protocol) Server şi Windows IPP client </li></ul><ul><li>-Administrare web </li></ul><ul><li>-128-bit WEP encryption </li></ul><ul><li>Ethernet Print Server </li></ul><ul><li>1 port paralel </li></ul><ul><li>IPP (Internet Printing </li></ul><ul><li>Protocol) Server şi Windows IPP client </li></ul><ul><li>-Administrare web </li></ul><ul><li>-bi-directional ş i </li></ul><ul><li>bitronic printers </li></ul><ul><li>Ethernet Print Server </li></ul><ul><li>1 port USB 1.1 </li></ul><ul><li>IPP (Internet Printing </li></ul><ul><li>Protocol) Server şi Windows IPP client </li></ul><ul><li>-Administrare web </li></ul><ul><li>-bi-directional ş i </li></ul><ul><li>bitronic printers </li></ul><ul><li>- 4 port uri 10/100 autosensing autodetect </li></ul>
 • 14. Linksys NAS  NSLU2 EFG120 EFG250 <ul><li>Network Storage Link </li></ul><ul><li>Conectivitate pentru hard-diskuri externe USB 1.1 ş i 2.0 </li></ul><ul><li>2 porturi USB 2.0 </li></ul><ul><li>1 port Ethernet 10/100 </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul><ul><li>Tooluri de mentenan ţă a di s curilor incluse , fdisk,scandisk,format, backup. </li></ul><ul><li>Network Attached Storage/Print server </li></ul><ul><li>Hdd 120GB inclus, spa ţ iu pentru un al doilea drive </li></ul><ul><li>1 port Ethernet 10/100/1000, 1 paralel </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul><ul><li>Tooluri de mentenan ţă a di s curilor incluse , fdisk,scandisk,format, backup, DHCP,FTP </li></ul><ul><li>Network Attached Storage/Print Server </li></ul><ul><li>Hdd 250GB inclus, spa ţ iu pentru un al doilea drive </li></ul><ul><li>1 port Ethernet 10/100/1000, 1 paralel </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul><ul><li>Tooluri de mentenan ţă a di s curilor incluse , fdisk,scandisk,format, backup, DHCP,FTP </li></ul>
 • 15. Linksys Aplica ţ ii speciale WVC54G WMA11B USBBT100 <ul><li>Wireless Security Camera 802.11g </li></ul><ul><li>Rezolu ţ ie 640x480 compresie MPEG4 </li></ul><ul><li>Securitate WEP, software de monitorizare,detec ţ ia mi ş c ă rii </li></ul><ul><li>Administrare web </li></ul><ul><li>Posibilitate de supr a veghere audio(microfon inclus) </li></ul><ul><li>1 port 10/100 autodetect </li></ul><ul><li>Wireless Media Adaptor 802.11b </li></ul><ul><li>Ieşire S-video </li></ul><ul><li>Ieşire Composite Video </li></ul><ul><li>Ieşire RCA audio </li></ul><ul><li>Securitate W EP </li></ul><ul><li>1 port 10/100 autodetect </li></ul><ul><li>Digital home </li></ul><ul><li>Adaug ă func ţ ionalitate BlueTooth v1.1 </li></ul><ul><li>Suport ă rate de transfer de p â n ă la 721 kbits </li></ul><ul><li>Criptare pe 128 bi ţ i </li></ul><ul><li>Consum mic de curent </li></ul>
 • 16. Linksys Accesorii WAPPOE SM01 <ul><li>Power Over Ethernet Adapter Kit </li></ul><ul><li>Simplific ă instalarea echipamentelor wireless/wired î n locuri unde nu este disponibil ă o surs ă de curent CA. </li></ul><ul><li>Se folose ş te infrastructura existent ă de cablu UTP Cat 5e. </li></ul><ul><li>Nu necesit ă software </li></ul><ul><li>Este format din 2 p ă r ţ i , 1 injector ş i un splitter . (incluse) </li></ul><ul><li>Lista de echipamente Linksys compatibile:BEFSR11 , BEFSR41 ,BEFSR81 ,BEFVP41 , WAP54G , WET 11 , WET54G , WRT54G </li></ul>-Suport pentru montarea pe perete a echipamentelor Linksys WRE54G <ul><li>Range extender 802.11g </li></ul>
 • 17. Linksys KVM KVM2KIT SVIEW04 SVIEW08 <ul><li>KVM pentru 2 calculatoare </li></ul><ul><li>Rezolu ţ ie maxim ă suportat ă 1920x1440 </li></ul><ul><li>Hot plug </li></ul><ul><li>KVM pentru 4 calculatoare </li></ul><ul><li>Rezolu ţ ie maxim ă suportat ă 1920x1440 </li></ul><ul><li>Hot plug </li></ul><ul><li>KVM pentru 8 calculatoare </li></ul><ul><li>Rezolu ţ ie maxim ă suportat ă 1920x1440 </li></ul><ul><li>Hot plug </li></ul>SVPS06 SVPPS10
 • 18. <ul><li>Raportul pre ţ /facilit ăţ i oferit </li></ul><ul><li>Disponibilitatea unei game de produse care se adres e az ă unei game mari de situa ţ ii </li></ul><ul><li>Firmwareul produselor care pentru cele mai multe </li></ul><ul><li>este Open Source </li></ul><ul><li>Experien ţ a Cisco Systems care poate garanta </li></ul><ul><li>calitatea produselor </li></ul>Facilit ăţ i pentru enduseri
 • 19. <ul><li>Un sistem de pre ţ uri flexibil </li></ul><ul><li>Promo ţ ii realizate de c ă tre Trend Import-Export </li></ul><ul><li>Politic ă de pre ţ agresiv ă </li></ul><ul><li>Mare disponibilitate a produselor </li></ul><ul><li>Campanii desf ăş urate de c ă tre Trend ş i Linksys </li></ul><ul><li>î n cadrul enduserilor pentru a prezenta produsele </li></ul><ul><li>Linksys </li></ul>Facilit ăţ i pentru parteneri
 • 20. Î n Rom â nia prin partenerii autoriza ţ i Trend Import-Export: Keysoft: Web: http://www.keystore.ro CaroComp: Web: http://www.carocomp.ro Tel: 212.73.40 (Bucuresti) Tel: 0265-216325 (Targu Mures) Mail: sales@keysoft.ro Mail: office@carocomp.ro Kernel-Control: Tricorp: Web: http://www.tricorp.ro Mail: sales@kernel-control.ro Sistec: Web: http://www.sistec.ro Radix: Web: http://www.radix.ro Tel:0264-590282 (Cluj Napoca) Tel: +40232.210.423(Iasi) 313.02.70 (Bucuresti) Mail: radix@radix.ro 0256-475599 (Iasi) Buyonline: Web: http://www.buyonline.ro 0232-274 619(Timisoara)
 • 21. V ă mul ţ umim

Related Documents