Narzędzia informatyczne w Zarządzaniu Projektami<br />Piotr Widur<br />Kraków, 22kwietnia 2010<br />
Plan prezentacji<br />1. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />2. Wykorzystanie programu MS Project 2007 Standard do ...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />"Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie,...
	Firma szkoleniowa X planuje zakup 20 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem do zarządzania projektami w...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Dlaczego potrzebujemy narzędzi informatycznych w procesie zarządzania?<br /><ul...
 Informacyjne wspomaganie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w istotny sposób przyczynia się do jego rozwoju</li></li>...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Czym jest dotProject ?<br /> dotProject jest darmową aplikacją (GNU General ...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />MS Project 2007 Standard jako najpopularniejsza aplikacja do zarządzania projek...
 definiowanie zadań
 przydzielanie zasobów
 analiza powykonawcza</li></li></ul><li>Czas<br />Rozpoczęcie<br />Planowanie<br />Kontrola<br />Realizacja<br />Zakończen...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Zmiana jednego z trzech kluczowych parametrów projektu <br />(budżetu, czasu lu...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Rozpoczynanie pracy z programem MS Project:<br /><ul><li> Tworzenie Projektu od...
 Tworzenie Projektu na podstawie szablonu</li></li></ul><li>Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Właściwości Projekt...
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Informacje o projekcie<br />
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Definiowanie zadań<br />
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Cztery typy relacji między zadaniami<br />
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:<br />Zamykanie systemu Windows – wyłączenie komputera<br />
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:<br /><ul><li> Wciśnięcie sprzęgła – zmiana biegu
 Wsypywanie proszku do pieczenia – mieszanie ciasta</li></li></ul><li>Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:...
of 20

Narzedzia informatyczne w zarządzaniu projektami

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narzedzia informatyczne w zarządzaniu projektami

 • 1. Narzędzia informatyczne w Zarządzaniu Projektami<br />Piotr Widur<br />Kraków, 22kwietnia 2010<br />
 • 2. Plan prezentacji<br />1. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />2. Wykorzystanie programu MS Project 2007 Standard do zarządzania projektami<br />
 • 3. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />"Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, 45 minut poświęciłbym na przemyślenie rozwiązania…”<br /> A. Einstein<br />
 • 4. Firma szkoleniowa X planuje zakup 20 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem do zarządzania projektami w celu wdrożenia nowej usługi opartej na szkoleniach z zakresu obsługi aplikacji do zarządzania projektami. Korzystając z możliwości unijnego wsparcia Firma X postanowiła aplikować o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach działania 2.1. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.<br />Na podstawie przygotowanej wcześniej matrycy logicznej oraz danych zawartych w poniższej Tabelce:<br />Narysuj diagram sieciowy projektu,<br />Naszkicuj wykres Gantta wg najwcześniejszych początków zadań<br />Zaznacz ścieżkę krytyczną projektu<br />Oblicz BAC (BudgetatCompletion) - Budżet końcowy zadania<br />Narzędzia Informatyczne w zarządzaniu <br />
 • 5. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Dlaczego potrzebujemy narzędzi informatycznych w procesie zarządzania?<br /><ul><li> Najważniejszym celem jakie ma przynieść firmie wdrożenie oprogramowania jest podniesienie jakości pracy oraz produktywności.
 • 6. Informacyjne wspomaganie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w istotny sposób przyczynia się do jego rozwoju</li></li></ul><li>Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />DotProject jako przykład niekomercyjnego programu do zarządzania projektami<br />
 • 7. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Czym jest dotProject ?<br /> dotProject jest darmową aplikacją (GNU General Public License) służąca do wspomagania zarządzania projektami. Do obsługi programu wystarczy tylko przeglądarka stron internetowych. Oprogramowanie jest dostępne w polskiej wersji językowej.<br />Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:<br />http://www.dotproject.net/<br />http://dotproject.org.pl/<br />
 • 8. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />MS Project 2007 Standard jako najpopularniejsza aplikacja do zarządzania projektami<br />Etapy projektu, w których jest wykorzystywana:<br /><ul><li> definiowanie projektu
 • 9. definiowanie zadań
 • 10. przydzielanie zasobów
 • 11. analiza powykonawcza</li></li></ul><li>Czas<br />Rozpoczęcie<br />Planowanie<br />Kontrola<br />Realizacja<br />Zakończenie<br />Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Narzędzia do zarządzania projektami są wykorzystywane na wszystkich etapach projektu.<br />
 • 12. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Zmiana jednego z trzech kluczowych parametrów projektu <br />(budżetu, czasu lub zakresu) <br />pociąga za sobą konieczność zmiany <br />przynajmniej jeszcze jednego parametru !!!<br />
 • 13. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Rozpoczynanie pracy z programem MS Project:<br /><ul><li> Tworzenie Projektu od podstaw
 • 14. Tworzenie Projektu na podstawie szablonu</li></li></ul><li>Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Właściwości Projektu<br />
 • 15. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Informacje o projekcie<br />
 • 16. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Definiowanie zadań<br />
 • 17. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Cztery typy relacji między zadaniami<br />
 • 18. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:<br />Zamykanie systemu Windows – wyłączenie komputera<br />
 • 19. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:<br /><ul><li> Wciśnięcie sprzęgła – zmiana biegu
 • 20. Wsypywanie proszku do pieczenia – mieszanie ciasta</li></li></ul><li>Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:<br /><ul><li>Kafelkowanie – fugowanie
 • 21. Założenie instalacji elektrycznej – sprawdzanie instalacji elektrycznej</li></li></ul><li>Narzędzia informatyczne w zarządzaniu<br />Przykład:<br />Jako przykład można podać pracowników ochrony w banku. Pracownik ze zmiany nocnej nie może opuścić stanowiska pracy dopóki nie zjawi się jego zmiennik.<br />
 • 22. Dziękuję za uwagę<br />Piotr Widur<br />Działa Rozwoju KPT<br />pwidur@sse.krakow.pl<br />