Čakovec,  10/07/2013
AUTONOMNI  CENTAR  –  ACT  
RASPISUJE  NATJEČAJ  ZA  RADNO  MJESTO
PROJEKTNI/A  ASISTENT/ICA
*zapošlj...
of 1

Natječaj Autonomnog centra - ACT za projektnog/u asistenta/icu

*zapošljavanje 1 projektnog/e asistenta/ice za rad na projektu na određeno vrijeme od 12 mjeseci (ugovor o radu, puno radno vrijeme) - radno mjesto je financirano iz IPA IV projekta 'Social inclusion and employment of Roma through biodynamic/organic food production'.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natječaj Autonomnog centra - ACT za projektnog/u asistenta/icu

  • 1. Čakovec,  10/07/2013 AUTONOMNI  CENTAR  –  ACT   RASPISUJE  NATJEČAJ  ZA  RADNO  MJESTO PROJEKTNI/A  ASISTENT/ICA *zapošljavanje  1  projektnog/e  asistenta/ice  za  rad  na  projektu  na  određeno  vrijeme  od  12  mjeseci  (ugovor  o  radu,  puno   radno  vrijeme)  -­‐  radno  mjesto  je  financirano  iz  IPA  IV  projekta  'Social  inclusion  and  employment  of  Roma  through   biodynamic/organic  food  production'.  Projekt  ima  za  cilj  povećati  zapošljivost  pripadnika/ica  romske  nacionalne  manjine  u   Međimurskoj  županiji,  kao  jedne  od  najranjivijih  marginaliziranih  skupina  u  ovoj  regiji,  te  pridonijeti  njihovoj  društvenoj   uključenosti  kroz  stvaranje  poticajnog  okruženja  za  socijalno  zapošljavanje.  Specifičnije,  projekt  ima  za  cilj  izgraditi   kapacitete  nezaposlenih  Roma/Romkinja  iz  Međimurske  županije  za  (samo)  zapošljavanje  i  izgraditi  održivi  model  za   njihovo  zapošljavanje  kroz  osnivanje  socijalne  zadruge  za  biodinamičku/organsku  poljoprivredu. UVJETI: *stručna  sprema:  SSS,  VŠS,  VSS *IT  pismenost,  napredno  poznavanje  i  korištenje  OpenOffice  paketa *engleski  jezik,  aktivno  u  govoru  i  pismu *vozačka  dozvola  B  kategorije,  aktivan/a  vozač/ica *izražene  organizacijske  i  komunikacijske  vještine *visoki  stupanj  odgovornosti  i  samostalnosti  u  radu *iskustvo  rada  u  timu *komunikativnost  i  otvorenost *  proaktivan  pristup  rješavanju  izazova PREDNOSTI: *nezaposlena  osoba  romske  nacionalne  manjine *iskustvo  u  vođenju  projekata  i  upravljanju  projektnim  ciklusom *prijašnja  suradnja  s  Autonomnim  centrom  –  ACT  i  poznavanje  rada  organizacije OPIS  POSLA: *vođenje  administrativnih  poslova  projekta  i  praćenje  financija  projekta   *  vođenje  logistike  projekta  i  provođenje  nabava  za  potrebe  projekta *PR  (promocija,  priopćenja,  komunikacija  s  medijima,  web  stranice,  organizacija  pressica...) *rad,  komunikacija  s  korisnicima *izrada  narativnih  izvještaja  provedbe  projekata  u  suradnji  s  voditeljem  /icom  projekta *pripremanje  financijskih  izvješća  i  suradnja  s  voditeljem/icom  projekta  u  provođenju  proračuna  i   financijskom  upravljanju  projektom *pomoć  ostalim  članovima  projektnog  tima  u  planiranju  i  provođenju  projektnih  aktivnosti NAČIN  PRIJAVE  I  POTREBNA  DOKUMENTACIJA: Za  prijavu  na  natječaj  potrebno  je  priložiti  životopis  i  motivacijsko  pismo  (.odt,  .doc,  .pdf). Rok  za  podnošenje  prijave  elektronskim  putem  je  20.07.2013.  Nepotpune  i  nepravovremene  prijave  neće  se   razmatrati.  Prijave  se  šalju  na  e-­‐mail  adresu:  info@actnow.hr  s  naznakom  "Za  natječaj  -­‐  radno  mjesto   projektni/a  asistent/ica".   O  rezultatima  natječaja  kandidati  će  biti  obaviješteni  pisanim  elektronskim  putem  do  22.07.2013.

Related Documents