NARRAR AMB SEQÜÈNCIES D’IMATGES
OBJECTIUS-Aplicar i apreciar la seqüenciació d’imatges.-Saber comunicar seleccionant espai i temps en les imatges.-Identif...
Una imatge representa un espai, un aspecte d’un objecte, un instant d’una acc...
Aquest acudit visual es crea amb els canvisarquitectònics que s’expliquen en la seqüènciade les quatre vinyetes. Si les pr...
EXERCICI PRÀCTICEl que es veu directament es pot relacionar amb el que se sap de les coses. Aquí hi ha dues seqüències de ...
L’ordre de presentació de les imatges en una narració crea una estructura temporal que és essencial per acompendre el sign...
Seqúència conològica d’una col·lisió frontal d’un vehicle.Seqúències condensades en una sola imatge.
EXEMPLES D’APLICACIÓ DE LA SEQÜENCIACIÓ D’IMATGES (treballs d’alumnes)
EXERCICI PRÀCTICFes el projecte gràfic de disseny d’una caretatelevisiva, utilitzant cinc imatges seqüenciades que estrans...
LLENGUATGES SEQÜENCIATS AUCA Imatge fixa CINEMA (vinyeta) ...
LLENGUATGES SEQÜENCIATSUna auca és un conjunt d’imatges En el còmic, les vinyetes integren el text ...
El cinema, reprodueix el moviment i el so real. Això li proporciona u...
L’ANGULACIÓ I L’ENQUADRAMENTSigui quin sigui el mitjà graficoplàstic o tecnològic que s’utilitzi en la creació d’una imatg...
L’enquadrament L’enquadrament fa referència al fragment d’espai que representa cada imatge. La planificació és la relació ...
Pla general. Serveix per descriure l’espai on succeeixl’acció. La figura humana es presenta forçapetita, situada en u...
Pla mig. Ensenya la figura humana des del cap fins la cintura. Aqu...
Primeríssim primer pla. Relacionat amb el primer pla, incideix e...
Pla detall. En la pantalla només es mostra una part del cos (els ulls, la boca, ...) o un objecte de l’escena. Té finalita...
L’angulacióL’angulació es refereix a la posició que adopta la càmera pel que fa a lobjecte o als personatges que enquadra....
Pla contrapicat. Presa des de baix cap amunt,simulant que el personatge o objecte és gegant i pertant, amenaçador. ...
CREACIÓ I SITUACIÓ D’UN PERSONATGE EN ENQUADRAMENTS DIFERENTS (treballs d’alumnes)
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
Narrar amb seqüències d'imatges
of 36

Narrar amb seqüències d'imatges

Narrar amb seqüències d'imatges
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narrar amb seqüències d'imatges

 • 1. NARRAR AMB SEQÜÈNCIES D’IMATGES
 • 2. OBJECTIUS-Aplicar i apreciar la seqüenciació d’imatges.-Saber comunicar seleccionant espai i temps en les imatges.-Identificar els llenguatges seqüenciats.-Utilitzar amb intenció l’angulació i l’enquadrament.-Ser conscient de la necessitat de fer un guió de treball.
 • 3. Una imatge representa un espai, un aspecte d’un objecte, un instant d’una acció… Una imatge proporciona un cúmul de sensacions que deriven del tema que representa i de l’expressivitat de la seva composició. Una imatge es pot analitzar i interpretar per ella mateixa, independentment de qualsevol altra.LA SEQÜÈNCIA-Dues o més imatges es poden encadenar una darrera l’altra per a descriure alguna cosa o explicar una acció. Aquestesimatges formen una seqüència.-En una seqüencia, totes les imatges estan estretament relacionades i depenen les unes de les altres, de manera que jano es poden valorar individualment.-Donat que és impossible explicar-ho tot, cal fer una selecció d’allò que es vol descriure o que es vol narrar. Això obliga afer una fragmentació de l’espai i del temps quan es decideix què passa i a on passa cada imatge.
 • 4. Aquest acudit visual es crea amb els canvisarquitectònics que s’expliquen en la seqüènciade les quatre vinyetes. Si les prenguéssim perseparat, el missatge humorístic no es produiria.
 • 5. EXERCICI PRÀCTICEl que es veu directament es pot relacionar amb el que se sap de les coses. Aquí hi ha dues seqüències de dibuixosincompletes. Cal que apliquis el coneixement visual de la realitat per completar les seqúències. Afegeix-hi els dibuixos quela lògica et marqui.
 • 6. L’ordre de presentació de les imatges en una narració crea una estructura temporal que és essencial per acompendre el significat de la història. Si es modifica l’ordre narratiu, es transforma en un altre argument.Aquestes dues seqüències narratives estan formades per les mateixes imatges. Quan es modifica l’ordre, esmodifica el seu significat. Pensa en quin és el significat en cadascuna de les seqüències.
 • 7. Seqúència conològica d’una col·lisió frontal d’un vehicle.Seqúències condensades en una sola imatge.
 • 8. EXEMPLES D’APLICACIÓ DE LA SEQÜENCIACIÓ D’IMATGES (treballs d’alumnes)
 • 9. EXERCICI PRÀCTICFes el projecte gràfic de disseny d’una caretatelevisiva, utilitzant cinc imatges seqüenciades que estransformen gradualment i creen una imatge final impactant.Com a tema tria una idea que serveixi per encapçalar uncurmetratge informatiu o lúdic sobre el teu centred’ensenyament (Festa de Nadal, Dia de la donatreballadora, Carnestoltes, Sant Jordi, Festa de les Cultures…)Primer, fes un guió que expliqui la seqüència i el que had’aparèixer en cadascuna de les imatges. A continuació unesborrany a llapis procurant que alguna forma estiguipresent en les cinc imatges com a referència visual i lligamen totes elles. Tingues en compte elements expressius de laimatge estudiats fins ara com la il·luminació, elcolor, l’enquadrament, etcDesprés, una vegada dibuixades les imatges definitives, triauna tècnica que proporcioni un acabat atractiu al teu treball.
 • 10. LLENGUATGES SEQÜENCIATS AUCA Imatge fixa CINEMA (vinyeta) Imatge mòbil Dibuix (pla/pla-seqüència)Text de referència CÒMIC Fotografia TELEVISIÓ Guionització Diàlegs sonors Imatge mòbil Imatge fixa Muntatge Música i sorolls (pla/pla-seqüència) (vinyeta) Pàgina Guionització Imatge electrònica Dibuix Enquadrament Muntatge Diàlegs sonors Text de referència Angulació Escena/Seqüència/ Música i sorolls Bafarades de diàleg Pel·lícula Guionització Onomatopeies Enquadrament Edició Codis cinètics Angulació Escena/Seqüència/ Guionització Muntatge Programa Tira/Pàgina/Llibre Enquadrament Enquadrament FOTONOVEL·LA Angulació Angulació Imatge fixa (vinyeta) Fotografia Text de referència Bafarades de diàleg Guionització Muntatge Pàgina/Llibre Enquadrament Angulació
 • 11. LLENGUATGES SEQÜENCIATSUna auca és un conjunt d’imatges En el còmic, les vinyetes integren el text a la imatge iacompanyades, cadascuna, d’una llegenda, que incorporen signes gràfics característics, indicadorsexplica els diversos episodis d’una història. d’accions i moviments.
 • 12. El cinema, reprodueix el moviment i el so real. Això li proporciona un caràcter més real insuperable per altres llenguatges seqüenciats.En la fotonovel·la, les imatges són fotografies queincorporen els textos dels diàlegs i els comentariscorresponents, igual com el còmic.
 • 13. L’ANGULACIÓ I L’ENQUADRAMENTSigui quin sigui el mitjà graficoplàstic o tecnològic que s’utilitzi en la creació d’una imatge, cal potenciar al màxim la sevaforça comunicativa. Una manera bàsica d’aconseguir-ho és emfatitzant el tema amb la selecció d’una angulació i unenquadrament determinats.La combinació d’aquests dos factors pot fer que una imatge sigui suggeridora i atractiva, o que, pel contrari, no tingui capinterès.
 • 14. L’enquadrament L’enquadrament fa referència al fragment d’espai que representa cada imatge. La planificació és la relació de distància i grandària entre la càmera i el motiu. Si prenem la figura humana com a mesura, segons ocupi una major o menor escala en l’escena ens trobarem tot aquest seguit de plànols:Pla general (panoràmica). Sutilitza per contextualitzar a lespectador, respecte del lloc on passarà lacció, en aquest plànol elpersonatge amb prou feines es visualitza o simplement no el veurem fins al proper plànol, el que destaca és el paisatge, la partfrontal dun edifici, una casa o linterior del lloc si és tancat.
 • 15. Pla general. Serveix per descriure l’espai on succeeixl’acció. La figura humana es presenta forçapetita, situada en un gran escenari natural, urbà. Pla de conjunt. Mostra la figura humana de forma completa situada en un espai que pot ser més o menys ampli. Es comencen a veure millor els detalls de la persona, però encara no queden ben definits els trets de la seva fesomia.
 • 16. Pla mig. Ensenya la figura humana des del cap fins la cintura. Aquest pla permet mostrar amb més detall els trets d’una persona, l’expressió de la seva cara, de les seves mans.Pla americà. Mostra la persona des del cap finsels genolls. Va agafar aquest nom perquè era unpla característic de les pel·lícules de l’oest. Permetveure els moviments fins l’alçada de les pistoles.
 • 17. Primeríssim primer pla. Relacionat amb el primer pla, incideix encara més en la proximitat. Mostra el rostre des del front fins a la barbeta, tot incrementant l’expressivitat i accés al món interior del personatge.Primer pla. Mostra el rostre i el començament del’espatlla. Aquesta proximitat facilita l’observació del’estat anímic del personatge i el poder identificar-nosamb ell, viure millor els seus conflictes, emocions, etc
 • 18. Pla detall. En la pantalla només es mostra una part del cos (els ulls, la boca, ...) o un objecte de l’escena. Té finalitatexpressiva o també la d’avisar-nos que posem atenció en un element que té un paper important en l’argument.
 • 19. L’angulacióL’angulació es refereix a la posició que adopta la càmera pel que fa a lobjecte o als personatges que enquadra. Segonses trobi més alta o més baixa que el que enquadra, tenim un tipus dangle o un altre. De vegades, el punt de vista és elfactor que determina el significat de la imatge, per la qual cosa es converteix en un element clau de lanàlisi. Elsprincipals angles i els seus significats són: Pla horitzontal. El nivell de la presa coincideix amb el centre geomètric de lobjectiu o bé amb la mirada de la figura humana. La càmera està situada a laltura dels ulls dels personatges, independentment de la seva postura. Pla picat. Presa des de dalt cap avall, provocant la percepció de petitesa, innocència i/o víctima.
 • 20. Pla contrapicat. Presa des de baix cap amunt,simulant que el personatge o objecte és gegant i pertant, amenaçador. Pla inclinat. Presa en diagonal, accentua la inestabilitat, susa quan és una escena confusa o quan algú sestà caient.
 • 21. CREACIÓ I SITUACIÓ D’UN PERSONATGE EN ENQUADRAMENTS DIFERENTS (treballs d’alumnes)

Related Documents