Prezentacja PowerPoint
opr. Teresa Witkowska
Moja prezentacja zaczyna się slajdem
tytułowym zawierającym oprócz tytułu także
moje imię, nazwisko i klasę
Na każdym slajdzie umieszczam tytuł
(chyba, że informacja w nim zawarta jest
kontynuacją poprzedniego slajdu, wówczas
powt...
Stosuję czytelną czcionkę o odpowiedniej
wysokości:
- tytuły: 32 – 40 pkt.,
- tekst zasadniczy: 24 – 32 pkt.
Staram się, aby liczba linijek tekstu
na jednym slajdzie nie przekraczała ośmiu.
W wyjątkowych sytuacjach może ich być
od ...
Używam czcionek bezszeryfowych
(pozbawione ozdobników), np. Arial, Verdana,
Tahoma lub klasycznych czcionek szeryfowych
(z...
DUŻYCH LITER używam tylko przy tytułach,
ponieważ zmniejszają czytelność informacji.
Czcionki pochyłej używam tylko do wyr...
Unikam prezentowania tekstu w postaci
Ciągłej i stosuję podział tekstu na akapity,
tworzę listy numerowane lub wypunktowan...
Wyrównuję tekst do strony lewej.
Najważniejsze treści na każdym slajdzie
Staram się umieścić na górze strony
po lewej, bo ...
Jeśli najważniejszy
na slajdzie ma być
obiekt graficzny,
to opis tego obiektu
umieszczam po prawej
jego stronie.
Jeśli na jednym slajdzie umieszczam kilka
obiektów graficznych, to pamiętam, aby
znajdowały się w regularnych rzędach
lub ...
Pamiętam o podpisaniu
każdego zdjęcia.
Źródło zdjęcia:
Autor, źródło, licencja
Źródło zdjęcia:
Sugar Pond, Flickr, CC BY N...
Informacje neutralne przedstawiam się
w kolorach zimnych (czarny, szary, granatowy,
niebieski, zielony, ...).
Kiedy chcę p...
Kiedy wiem, że
prezentacja będzie
oglądana na ekranie
monitora stosuję
jasne tło i ciemne
litery.
Kiedy wiem, że
prezenta...
Pamiętam o pełnej poprawności językowej,
ortograficznej i interpunkcyjnej tekstu.
Kiedy stosuję animację pamiętam, aby
tekst pojawiał się od pierwszych linijek,
napływał z prawej strony ekranu w tempie
ni...
Jeśli osadzam w prezentacji ścieżkę
Dźwiękową lub filmy to pamiętam
o dołączeniu do prezentacji plików
multimedialnych, kt...
Pamiętam, aby przedostatni slajd zawierał
bibliografię według wzoru:
książka: autor, tytuł, miejscowość i rok wydania
np. ...
Dziękuję za uwagę
of 19

Prezentacja PowerPoint

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja PowerPoint

 • 1. Prezentacja PowerPoint opr. Teresa Witkowska
 • 2. Moja prezentacja zaczyna się slajdem tytułowym zawierającym oprócz tytułu także moje imię, nazwisko i klasę
 • 3. Na każdym slajdzie umieszczam tytuł (chyba, że informacja w nim zawarta jest kontynuacją poprzedniego slajdu, wówczas powtarzam tytuł z dopiskiem cd. Na końcu tytułu nie stawiam kropki.
 • 4. Stosuję czytelną czcionkę o odpowiedniej wysokości: - tytuły: 32 – 40 pkt., - tekst zasadniczy: 24 – 32 pkt.
 • 5. Staram się, aby liczba linijek tekstu na jednym slajdzie nie przekraczała ośmiu. W wyjątkowych sytuacjach może ich być od 8 – 10 (ta sama myśl).
 • 6. Używam czcionek bezszeryfowych (pozbawione ozdobników), np. Arial, Verdana, Tahoma lub klasycznych czcionek szeryfowych (z niewielką ilością łuków), np. Times New Roman. Ograniczam liczbę stosowanych krojów czcionek w ramach danej prezentacji do dwóch (tytuł, treść),w uzasadnionych przypadkach Trzech (motto, cytaty). Najczęściej używam jednego kroju czcionki.
 • 7. DUŻYCH LITER używam tylko przy tytułach, ponieważ zmniejszają czytelność informacji. Czcionki pochyłej używam tylko do wyróżnienia informacji ponieważ spowalnia czytanie. Informacje ważne, godne zapamiętania wyróżniam poprzez podkreślenie, pogrubienie lub obramowanie.
 • 8. Unikam prezentowania tekstu w postaci Ciągłej i stosuję podział tekstu na akapity, tworzę listy numerowane lub wypunktowane. Stosuję odstępy po akapitach. Staram się zapisywać treść hasłowo. Żeby zainteresować widzów używam wielu czasowników.
 • 9. Wyrównuję tekst do strony lewej. Najważniejsze treści na każdym slajdzie Staram się umieścić na górze strony po lewej, bo tam koncentruje się uwaga patrzącego.
 • 10. Jeśli najważniejszy na slajdzie ma być obiekt graficzny, to opis tego obiektu umieszczam po prawej jego stronie.
 • 11. Jeśli na jednym slajdzie umieszczam kilka obiektów graficznych, to pamiętam, aby znajdowały się w regularnych rzędach lub kolumnach, pomaga to w ich zapamiętywaniu.
 • 12. Pamiętam o podpisaniu każdego zdjęcia. Źródło zdjęcia: Autor, źródło, licencja Źródło zdjęcia: Sugar Pond, Flickr, CC BY NC ND 2.0
 • 13. Informacje neutralne przedstawiam się w kolorach zimnych (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony, ...). Kiedy chcę przekazania informację istotne dla przekazu lub o charakterze alarmowym korzystam z kolorów ciepłych (czerwony, pomarańczowy, żółty,…) Pamiętam, aby na jednym slajdzie nie było więcej niż trzech kolorów w grafice i tekście (pomijając zdjęcia).
 • 14. Kiedy wiem, że prezentacja będzie oglądana na ekranie monitora stosuję jasne tło i ciemne litery. Kiedy wiem, że prezentacja będzie wyświetlana na tablicy interaktywnej to stosuję ciemne tło i jasne litery. i jasne litery. Nie stosuję zdjęć w charakterze tła, chyba, że jest to zdjęcie wyświetlane w postaci znaku wodnego.
 • 15. Pamiętam o pełnej poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej tekstu.
 • 16. Kiedy stosuję animację pamiętam, aby tekst pojawiał się od pierwszych linijek, napływał z prawej strony ekranu w tempie nieutrudniającym czytania.
 • 17. Jeśli osadzam w prezentacji ścieżkę Dźwiękową lub filmy to pamiętam o dołączeniu do prezentacji plików multimedialnych, które mają być odtwarzane i poprawnie określam ich ścieżki dostępu.
 • 18. Pamiętam, aby przedostatni slajd zawierał bibliografię według wzoru: książka: autor, tytuł, miejscowość i rok wydania np. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa 1998 Internet: Autor, tytuł, strona internetowa, dostęp, link Problemy adaptacji, Włącz Polskę, dostęp: 2014 -02 –13, http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=209
 • 19. Dziękuję za uwagę