Kommunereform – muligheter forbåde innbyggere og næringslivet?Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalysePolitisk kafe, Førde, 9.n...
Snur Senterpartiet lokalt først?
I går var 9 av 10 positive til kommunesammenslåing(svar på Nrks nettsider mandag 8.nov)
VG 25.okt: AP delt i to?
Samlokalisering til tegneserien i avisene
Innbyggerundersøkelsen 2009 (Difi)Om undersøkelsen: Representativt utvalg av personer over 18 år Fikk ca 12.000 svar fra...
Spm 1: Forestill deg den perfekte kommune.Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er?01020304050607080Ikke perfekt Næ...
Spm 2: Hvor stor eller liten tillit har du til atkommunepolitikerne arbeider for befolkningens beste?0102030405060Sør-Øst-...
Spm 3: Hvor godt eller dårlig mener du atfølgende er i din kommune? Muligheten for åetablere egen næringsvirksomhet i komm...
Spm 4: Hvor godt eller dårlig mener du atfølgende er i din kommune?Muligheten for å få arbeid i din kommuneKilde: Innbygge...
Næringslivet i små og store kommuner Markedsmulighetene er mindre på steder med færreinnbyggere. Større kommuner kan bid...
Sa nei til sammenslåing i 2003…
Nrk i dag 9.nov
NyAnalyses Byråkratibarometer 2010
Lønn til administrasjon per innbygger S&F
Konklusjon MandagMorgen 8.nov ”Det viktigste nå er å sikre at ordførere, politikk ogakademia samt næringslivet klarer å s...
Kommunesvar: Fra ordførere i 2003 og 2010 2003 svar: 2 av 3 ordførere mener vi har for mange kommuner iNorge! 2010 svar...
Hvorfor ikke kommunesammenslåing? De praktiske utfordringene overskygger fordelene: Hvem blir ordfører? Hva blir navnet...
Ordførere tror på effektivisering og nyteknologi for å sikre velferden…Kilde: Ukebrevet MandagMorgen
Hva mente partienes ordførere omkommunesammenslåing i mars? 8 av 10 i SP sa frivillig Nær 6 av 10 i AP sa frivillig 4 a...
Årlig innsparing på ca 4 mrd kroner SSB analyse (2002), konklusjoner med oppdaterte tall: Innsparing mulig ved halvering...
Løp og kjøp, kommunesammenslåing?
Statsminister og samfunnsøkonom…Bilde: nrk.no
…tid for reform! Det er tid for reform. Regjeringen har tilgang på mange dyktigeøkonomer, inkl. statsministeren, som for...
NyAnalyse – skaper verdier av faktaTakk for oppmerksomheten!Terje Strøm46 44 10 09terje@nyanalyse.no
Byråkratibarometer 2010
Men kan overvinnes! Kritisk spørsmål: Fordeling av innsparingen over tid, mellomkommunen, staten og andre (fylkeskommune...
Nord-Odal Grue Eidskog Sør-Odal Åsnes Kongs-vinger5100 5100 6400 7800 7600 17300Hedmark sør”vekstregion”49300Penger spart ...
Hovedtall offentlig sektor Ca 792.000 sysselsatte, eller 30% av 2,6 mill. (4.kv2009) Vekst på nesten 40.000 fra 2.kvarta...
of 29

Politisk cafe førde ap 9nov

Sammenslåing av kommuner, svar fra innbyggerundersøkelsen 2010
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk cafe førde ap 9nov

 • 1. Kommunereform – muligheter forbåde innbyggere og næringslivet?Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalysePolitisk kafe, Førde, 9.november 2010
 • 2. Snur Senterpartiet lokalt først?
 • 3. I går var 9 av 10 positive til kommunesammenslåing(svar på Nrks nettsider mandag 8.nov)
 • 4. VG 25.okt: AP delt i to?
 • 5. Samlokalisering til tegneserien i avisene
 • 6. Innbyggerundersøkelsen 2009 (Difi)Om undersøkelsen: Representativt utvalg av personer over 18 år Fikk ca 12.000 svar fra hele landet Gjennomført sommer/høst 2009 (del 1) Kvalitetssikret av SSB, Synovate, Gallup og Difi/FAD Ny undersøkelse pågår i 2010 (del 2) Gode muligheter til å fordele innbyggersvar pågeografi, partipreferanse, alder, kommunestørrelseog inntekt mv.
 • 7. Spm 1: Forestill deg den perfekte kommune.Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er?01020304050607080Ikke perfekt Nær perfektMindre enn 50005000 - 2000020000-110000Oslo/Bergen/Tr.Heim/StavangerKilde: Innbyggerundersøkelsen 2009, Difi.
 • 8. Spm 2: Hvor stor eller liten tillit har du til atkommunepolitikerne arbeider for befolkningens beste?0102030405060Sør-Øst-landet Vestlandet Nord-Norge TotalLiten tillit tilkommunepolitikere, andel svarStor tillit tilkommunepolitikerne,andel svarKilde: Innbyggerundersøkelsen 2009, Difi.Andel i % avsvarene
 • 9. Spm 3: Hvor godt eller dårlig mener du atfølgende er i din kommune? Muligheten for åetablere egen næringsvirksomhet i kommunen05101520253035Svært dårlig -3 -2 -1 0 +1 +2 Svært godt +35.7 6.28.418.530.421.19.75.1 5.3720.427.723.610.9Sogn og Fjordane Hele landetAndel i % avsvareneKilde: Innbyggerundersøkelsen 2009, Difi.
 • 10. Spm 4: Hvor godt eller dårlig mener du atfølgende er i din kommune?Muligheten for å få arbeid i din kommuneKilde: Innbyggerundersøkelsen 2009, Difi.Andel i % avsvarene
 • 11. Næringslivet i små og store kommuner Markedsmulighetene er mindre på steder med færreinnbyggere. Større kommuner kan bidra til bedre muligheter forlokale entreprenører. Hvis vi klarer å gå i retning av større kommuner, derdet er geografisk mulig, vil det kunne bidra til mindrefraflytting og mer vekstkraftig næringsliv. Andre forhold som samferdsel, byråkrati ogskattebetingelser er også viktig.
 • 12. Sa nei til sammenslåing i 2003…
 • 13. Nrk i dag 9.nov
 • 14. NyAnalyses Byråkratibarometer 2010
 • 15. Lønn til administrasjon per innbygger S&F
 • 16. Konklusjon MandagMorgen 8.nov ”Det viktigste nå er å sikre at ordførere, politikk ogakademia samt næringslivet klarer å samle seg omen ny virkelighetsforståelse. Og så starte opp et moderat "race to the bottom" iantall kommuner. Da vil også befolkningen stole på at løsningene ergode for sitt lokalsamfunn”
 • 17. Kommunesvar: Fra ordførere i 2003 og 2010 2003 svar: 2 av 3 ordførere mener vi har for mange kommuner iNorge! 2010 svar: 4 av 10 ordførere åpner for tvangssammenslåinger! ”Å be landets ordførere om å løse et nasjonaltproblem er omtrent som å overlate til passasjerene åkjøre bussen”
 • 18. Hvorfor ikke kommunesammenslåing? De praktiske utfordringene overskygger fordelene: Hvem blir ordfører? Hva blir navnet på storkommunen etterpå? Hvor mange kommuner får være med i nystorkommune?Bærum Asker?Førde-Gaular-Naustdal?Øvre Romerike?
 • 19. Ordførere tror på effektivisering og nyteknologi for å sikre velferden…Kilde: Ukebrevet MandagMorgen
 • 20. Hva mente partienes ordførere omkommunesammenslåing i mars? 8 av 10 i SP sa frivillig Nær 6 av 10 i AP sa frivillig 4 av 10 i Høyre sa frivillig 1 av 3 i AP åpnet for tvang Ca 1 av 5 i SP åpnet fortvang Halvparten i Høyre åpnetfor tvangKilde: MandagMorgen, mars
 • 21. Årlig innsparing på ca 4 mrd kroner SSB analyse (2002), konklusjoner med oppdaterte tall: Innsparing mulig ved halvering av antall kommuner= konklusjon på ca 3 mrd kroner per år. Oppdatert i forhold til dagens langt størrekommunesektor= ca 3,9 mrd kroner i årlig innsparingspotensialVerken nasjonale eller lokale politikere kan si ”nei takk”til rundt 4 mrd årlig til bedre tjenester og mindre byråkrati?
 • 22. Løp og kjøp, kommunesammenslåing?
 • 23. Statsminister og samfunnsøkonom…Bilde: nrk.no
 • 24. …tid for reform! Det er tid for reform. Regjeringen har tilgang på mange dyktigeøkonomer, inkl. statsministeren, som forstårsammenhengene. Just do it… Sjansen til å skape og dele ligger der,rett foran øynene til styrende politikere– så gjør det!
 • 25. NyAnalyse – skaper verdier av faktaTakk for oppmerksomheten!Terje Strøm46 44 10 09terje@nyanalyse.no
 • 26. Byråkratibarometer 2010
 • 27. Men kan overvinnes! Kritisk spørsmål: Fordeling av innsparingen over tid, mellomkommunen, staten og andre (fylkeskommunen…) Hvor lenge skal de få beholde gevinsten avsammenslåingen? Svar; Fleksibel tidshorisont, og incentiv til å gjøre avtalerom sammenslåing innen kommunevalg i 2015? Muligheter for kommunene å beholde hele gevinsteni 15-20 år?
 • 28. Nord-Odal Grue Eidskog Sør-Odal Åsnes Kongs-vinger5100 5100 6400 7800 7600 17300Hedmark sør”vekstregion”49300Penger spart årlig?Ca 118 mill kroner2 400 kr per innbygger
 • 29. Hovedtall offentlig sektor Ca 792.000 sysselsatte, eller 30% av 2,6 mill. (4.kv2009) Vekst på nesten 40.000 fra 2.kvartal 2008. Av dette 513.000 i kommunal sektor som tilsvarte vekstpå 25.000 i perioden fra 2.kv 2008 til 4.kv 2009. Offentlig utgifter i % av Fastlands-BNP: snart 60%?? Utvikling fra 51,9% i 2006 til 56,7% i 2010… Er selvsagt også konjunkturavhengig.

Related Documents