ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา (ไว)
CEO
และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza.com
กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการ
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย
of 34

Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย

Priceza ศูนย์รวมร้าค้าออนไลน์ชั้นนำทั่วไทย ด้วยผู้ช้อปมากกว่า 4 ล้านคน/เดือน ฉลองการเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ในวันที่ 1 ก.ย. 57 พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลดกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย - แคมเปญ “Priceza Grand Sale” จัดในวันที่ 1-9 กันยายน 2557 - กิจกรรมลดสินค้าทั้งห้าง พร้อมกัน ทุกร้าน ดึงผู้ซื้อเข้ามาช้อปสินค้าครั้งมโหฬาร - ผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ (Banks & Payments) ร่วมจัดโปรโมชั่นเสริม กระตุ้นให้คนจับจ่ายออนไลน์ ทั้ง KBANK, Standard Chartered, AIS mPay MasterCard, PaySbuy - ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้นรางวัลมากมาย Priceza ลุยแจกของรางวัลไม่ยั้งให้กับผู้ที่เข้ามาช้อปผ่าน Priceza ไปที่ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลากิจกรรม -- มูลค่ามากกว่า 200,000 บาท -- มากกว่า 450 รางวัล
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Priceza Grand Sale 2014 รวมพลร้านค้าออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุด ช้อปกระจาย พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย

  • 1. ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา (ไว) CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza.com กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการ

Related Documents