Využitie doménovo špecifických jazykov v procese vývoja softvéru Diplomant : Školiteľ : Gabriel Ščerbák Peter Grec 20.10.10
Vývoj softvéru – hluchý telefón
Čo s tým?
Požiadavky na OO systémy <ul><li>Prípady použitia </li><ul><li>Prípad, v ktorom je možné vo všeobecnosti použiť systém za ...
Zachytáva cieľ, aktérov, kroky hlavného úspešného scenára, rozšírenia (odbočky) hlavného úspešného scenára a iné
Tradičný prístup </li></ul></ul><ul><li>Používateľské príbehy </li><ul><li>Príbeh o tom ako používateľ využije systém v ko...
Zachytáva pridanú biznis hodnotu, vlastníka príbehu, požiadavku na funkcionalitu a konkrétne scenáre
Iteratívno-inkrementálny prístup </li></ul></ul>
Používateľské príbehy
Prípady použitia - model
Prípady použitia - zápis
Prípady použitia - metamodel
Prípady použitia - metamodel
Prípady použitia - gramatika ... UseCase: &quot;Use Case&quot; name=UCName (( &quot;Scope:&quot; scope=Scope)? & ( &quot...
Prípady použitia - editor
of 15

Prezentácia: Diplomový seminár 3

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia: Diplomový seminár 3

 • 1. Využitie doménovo špecifických jazykov v procese vývoja softvéru Diplomant : Školiteľ : Gabriel Ščerbák Peter Grec 20.10.10
 • 2. Vývoj softvéru – hluchý telefón
 • 3. Čo s tým?
 • 4. Požiadavky na OO systémy <ul><li>Prípady použitia </li><ul><li>Prípad, v ktorom je možné vo všeobecnosti použiť systém za účelom dosiahnuť nejaký cieľ
 • 5. Zachytáva cieľ, aktérov, kroky hlavného úspešného scenára, rozšírenia (odbočky) hlavného úspešného scenára a iné
 • 6. Tradičný prístup </li></ul></ul><ul><li>Používateľské príbehy </li><ul><li>Príbeh o tom ako používateľ využije systém v konkrétnom prípade
 • 7. Zachytáva pridanú biznis hodnotu, vlastníka príbehu, požiadavku na funkcionalitu a konkrétne scenáre
 • 8. Iteratívno-inkrementálny prístup </li></ul></ul>
 • 9. Používateľské príbehy
 • 10. Prípady použitia - model
 • 11. Prípady použitia - zápis
 • 12. Prípady použitia - metamodel
 • 13. Prípady použitia - metamodel
 • 14. Prípady použitia - gramatika ... UseCase: &quot;Use Case&quot; name=UCName (( &quot;Scope:&quot; scope=Scope)? & ( &quot;Level:&quot; level=Level)? & ( &quot;Primary actor:&quot; primaryActor=Actor) & ( &quot;Secondary actors:&quot; secondaryActors+=Actor+)? & ( &quot;Stakeholders:&quot; tertiaryActors+=Actor+)? & ( &quot;Interests:&quot; interests+=Interest+)?) ... &quot;Main success scenario:&quot; steps+=ActionStep+ ( &quot;Extensions:&quot; extension+=Extension+)? ... enum ScopeType: business | system | subsystem; ... enum Level: summary | usergoal= &quot;user-goal&quot; | subfunction; ... ActionStep: order=ORD actor=[ Actor |AName] &quot;:&quot; action=Action; ... StepSelector: steps+=INT ( &quot;,&quot; steps+=INT)* | from=INT &quot;-&quot; to=INT | anywhere?= &quot;*&quot; ; ...
 • 15. Prípady použitia - editor
 • 16. Prípady použitia - súvislosti
 • 17. Prípady použitia - nástroje <ul><li>Správa verzií, história, kolaborácia
 • 18. Obojsmerné navigovateľné referencie
 • 19. Šablóny, propagácia informácií
 • 20. Náhľad, dopyty, vizualizácia
 • 21. Prečíslovanie </li></ul>
 • 22. Otázky? Priestor na diskusiu ?
 • 23. Ďakujem Vám za pozornosť! Gabriel Ščerbák 20.10.10

Related Documents