Nationale Loterij is jackpot voor rijke stichtingen
Thierry Debels
@thierryd
30/8/15
Het verdelingsplan van de subsidies v...
De Koning Boudewijnstichting (KBS) ontvangt
11.182.500 euro.
Misschien moet toch eens dringend nagedacht
worden over deze ...
Het project Mons 2015, Capitale européenne de
la Culture kreeg 1.330.000 euro.
Meespelen met de loterij is niet alleen dom...
of 3

Nationale Loterij is jackpot voor rijke stichtingen

Het verdelingsplan van de subsidies van het ‘dienstjaar’ 2015 van de Nationale Loterij, geraamd op 205.900.000 euro, werd via een KB van 10 augustus bepaald. Opvallend is dat de ‘usual suspects’ opnieuw (veel) geld krijgen. De Koning Boudewijnstichting (KBS) ontvangt 11.182.500 euro. Misschien moet toch eens dringend nagedacht worden over deze jaarlijkse overdracht aan de KBS. De stichting beschikt immers al over een portefeuille effecten ter waarde van ruim een half miljard euro. Ook de Stichting Koningin Paola kreeg (opnieuw) ruim een kwart miljoen euro. Volgens de laatst gekende jaarrekening heeft deze stichting een spaarpot van ruim 1,6 miljoen euro. Het project Mons 2015, Capitale européenne de la Culture kreeg 1.330.000 euro. Meespelen met de loterij is niet alleen dom vanuit economisch oogpunt (slechts de helft van de inzetten wordt verdeeld onder de winnaars). Het is ook dom omdat de inzetten deels gebruikt worden om rijke stichtingen nog rijker te maken.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationale Loterij is jackpot voor rijke stichtingen

  • 1. Nationale Loterij is jackpot voor rijke stichtingen Thierry Debels @thierryd 30/8/15 Het verdelingsplan van de subsidies van het ‘dienstjaar’ 2015 van de Nationale Loterij, geraamd op 205.900.000 euro, werd via een KB van 10 augustus bepaald. Opvallend is dat de ‘usual suspects’ opnieuw (veel) geld krijgen. 1
  • 2. De Koning Boudewijnstichting (KBS) ontvangt 11.182.500 euro. Misschien moet toch eens dringend nagedacht worden over deze jaarlijkse overdracht aan de KBS. De stichting beschikt immers al over een portefeuille effecten ter waarde van ruim een half miljard euro. Ook de Stichting Koningin Paola kreeg (opnieuw) ruim een kwart miljoen euro. Volgens de laatst gekende jaarrekening heeft deze stichting een spaarpot van ruim 1,6 miljoen euro. 2
  • 3. Het project Mons 2015, Capitale européenne de la Culture kreeg 1.330.000 euro. Meespelen met de loterij is niet alleen dom vanuit economisch oogpunt (slechts de helft van de inzetten wordt verdeeld onder de winnaars). Het is ook dom omdat de inzetten deels gebruikt worden om rijke stichtingen nog rijker te maken. 3

Related Documents