Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus Vaikuttavatko politiikkatoimet –kirjan julkistaminenSosiaali- ja terveyspolitiikkoj...
Vaikutusten arviointi tutkimusteemana15 julkaisua 7 julkaisua ...
Vaikuttavatko politiikkatoimet?Onnittelut kirjan johdosta!Siinä on hyödyllistä vaikuttavuudenarvioinnin tarkastelu sosiaal...
Vaikuttavuuden käsite ilmaantuisosiaalipalveluihin 1980-luvun lopulla• Pääministeri Harri Holkerin hallituksen ohjelma 198...
1980-luvulla sanottua• ”…todistamisen aika sosiaalihuollossa on käsillä siitä yksinkertaisesta syystä, että valtion ohjau...
Vuonna 2012Hyvinvoivat kansalaiset, korkea työllisyysaste, kattavatoimeentuloturva sekä vaikuttavat sosiaali- ja terveysp...
Vaikuttavuuden arviointi – helpommin sanottu kuin tehtyKirja sisältää kahdenlaisia artikkeleita: Artikkelit, joissa kerro...
Artikkelissa ihmetellään sitä, miten arvioida valmisteltavanaolevaa lakia, joka konkretisoituu vasta toimeenpanossa sekä s...
Artikkelissa kuvataan kuntien lastensuojelun suunnitelmienvaikuttavuuden tarkastelun lähtökohtaedellytystä,että on olemass...
Menetelmät avuksi? 2.10.2012 10
Artikkelissa esitellään tavoiteperusteista arviointiakehittävää projektia, jota kuntien sosiaalityöntekijättoteuttavat. ...
”Suo siellä, vetelä täällä.”Artikkeli osoittaa, että maksupolitiikanmuutosta on mahdollista arvioida ja ettänettovaikutuks...
Vaikuttavatko politiikkatoimet?- Vaikuttavuuden arvioinnissa ei ole kysekyllä / ei -vastauksista Mitkä politiikkatoimet?...
Vaikuttavuus? Ei ole vain yhtä ideaa siitä, mitä vaikuttavuus on, vaan määrittelysopimukset vaihtelevat eri tilanteissa....
Vaikuttavuus eri aloilla Google - tarkennettu haku ”xxx:n vaik...
Vaikuttavuudesta puhutaanetenkin, kun kyseessä ovat tutkimus ja koulutus palvelut, ei toimeentuloturva tai sosiaalivaku...
Paradoksi?• Vaikutusten arviointi on kehittynyt viime aikoina eniten aloilla, joissa arviointiin ei ole tiukasti ohjattu...
Lähestymistapoja vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen Vaikutusten ennakointi 2000→ ...
Kiitokset ja vaikuttavaa syksyn jatkoa!marketta.rajavaara@helsinki.fi marketta.rajavaara@kela.fi ...
of 19

Marketta Rajavaara, Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus

Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus Marketta Rajavaara, VTT, professori, johtava tutkija Helsingin yliopisto / Kelan tutkimusosasto POLTOVA –hankkeen kutsuseminaari 2.10.2012
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Marketta Rajavaara, Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus

 • 1. Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus Vaikuttavatko politiikkatoimet –kirjan julkistaminenSosiaali- ja terveyspolitiikkojen vaikuttavuuden arviointi Poltova –ohjelma 2.10.2012 Folkhälsanin terveystoimitalo Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki Marketta Rajavaara, VTT, professori, johtava tutkija Helsingin yliopisto / Kelan tutkimusosasto www.helsinki.fi/yliopisto 1
 • 2. Vaikutusten arviointi tutkimusteemana15 julkaisua 7 julkaisua Vaikuttavuusyhteiskunta (2007) Yhteiskuntaan vaikuttava Kela (2006) 2
 • 3. Vaikuttavatko politiikkatoimet?Onnittelut kirjan johdosta!Siinä on hyödyllistä vaikuttavuudenarvioinnin tarkastelu sosiaali- jaterveyspolitiikkojen eri alueilla.Samalla kirja herättää kysymyksiä, kutenmistä on kyse siinä,- ettei mikään näytä muuttuvan?- sosiaalipalveluihin liittyvien politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointi ei johda kumuloituvaan tietoperustaan?- päätöksentekijät haluavat tietoa, jonka poliittis-hallinnollinen ja tieteellinen hyödyntäminen on vähäistä ja lyhytaikaista? www.helsinki.fi/yliopisto 3
 • 4. Vaikuttavuuden käsite ilmaantuisosiaalipalveluihin 1980-luvun lopulla• Pääministeri Harri Holkerin hallituksen ohjelma 1987: julkisen sektorin uudistaminen• OECD:n vaikutteet, valtiovarainministeriön sekä kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kuntien keskusjärjestöjen ohjaama kehitystyö• Keskeisenä motivaationa huoli työvoimavaltaisten palvelujen laajenemisesta ja kasvavista kustannuksista• Tapani Purola & Kyösti Urponen & Harri Sintonen (1987) Vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä sosiaalihuollossa (Sosiaalihallituksen julkaisuja)• Juha Kääriäinen & Juhani Iivari (1989) Sosiaalihuolto maailmanparantajana (Sosiaalihallituksen julkaisuja) www.helsinki.fi/yliopisto 2.10.2012 4
 • 5. 1980-luvulla sanottua• ”…todistamisen aika sosiaalihuollossa on käsillä siitä yksinkertaisesta syystä, että valtion ohjausjärjestelmää puretaan: on pystyttävä näyttämään tuloksia, joiden perusteella voidaan arvioida sosiaalihuollon yhteiskunnallista hyödyllisyyttä – vastauksena ulkoa tuleviin paineisiin. Eräs kehys tälle kehitykselle on ns. vapaakuntakokeilun toteutuminen. Näin vaikuttavuustutkimuksella olisi hyvinkin voimakkaat hallinnon kehittämisestä nousevat tarpeet. Toisaalta vaikuttavuuden arvioimismenetelmiä haluttaisiin kehittää myös puhtaasti resurssiekonomisiin tarpeisiin. On arvioitu, että ensi vuosikymmenen alussa kunnallistalous saavuttaa ehdottomat kasvunsa rajat ja edessä on tiukan talouden aika samanaikaisesti kun palvelujen tarve kasvaa lähes rajattomasti. (Iivari 1989, 51-52.) www.helsinki.fi/yliopisto 2.10.2012 5
 • 6. Vuonna 2012Hyvinvoivat kansalaiset, korkea työllisyysaste, kattavatoimeentuloturva sekä vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelutovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalisen jataloudellisen kestävyyden perusedellytykset." (PääministeriJyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011)Julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissatyöskentelee 379 000 henkilöä eli enemmän kuin Suomenteollisuudessa (kunnissa 258 000 työntekijää)Kunta- ja palvelurakenneuudistusYlikansalliset, kansalliset sekä alueelliset ja paikallisettietotarpeet
 • 7. Vaikuttavuuden arviointi – helpommin sanottu kuin tehtyKirja sisältää kahdenlaisia artikkeleita: Artikkelit, joissa kerrotaan vaikuttavuuden arvioinnin kontekstista, edellytyksistä, lähtökohdista ja lähestymistavoista (19) Empiiriset artikkelit, joissa on toteutettu vaikuttavuuden arviointia (8) (vrt. Gilbert & Mulkay 1984) 7
 • 8. Artikkelissa ihmetellään sitä, miten arvioida valmisteltavanaolevaa lakia, joka konkretisoituu vasta toimeenpanossa sekä sitä,mitä seuraa siitä, että lain tavoitteet ja toimeenpanokulkevat erillään toisistaan.Onko sosiaalihuoltolain ennakkoarviointi ylipäänsä mahdollista?Voidaanko esimerkiksi arvioida palvelujen saatavuudenedellytyksiä maan eri osissa?Miksei lakiin saatu kirjatuksi edellytyksiä sosiaalihuollontietoperusteisuudesta? 2.10.2012 8
 • 9. Artikkelissa kuvataan kuntien lastensuojelun suunnitelmienvaikuttavuuden tarkastelun lähtökohtaedellytystä,että on olemassa inputs, joista toimeenpanossa syntyy outputs,ja viimein outcomes.Miten lastensuojelun suunnitelmien vaikuttavuuden arviointi onmahdollista? 2.10.2012 9
 • 10. Menetelmät avuksi? 2.10.2012 10
 • 11. Artikkelissa esitellään tavoiteperusteista arviointiakehittävää projektia, jota kuntien sosiaalityöntekijättoteuttavat. 2.10.2012 11
 • 12. ”Suo siellä, vetelä täällä.”Artikkeli osoittaa, että maksupolitiikanmuutosta on mahdollista arvioida ja ettänettovaikutukset jäivät vähäisiksi. 2.10.2012 12
 • 13. Vaikuttavatko politiikkatoimet?- Vaikuttavuuden arvioinnissa ei ole kysekyllä / ei -vastauksista Mitkä politiikkatoimet? Minkä tahojen aikaansaamat politiikkatoimet (eri hallinnonalat, valtio, kunta, paikallinen toimija)? Politiikkatoimet / ohjelmat / suunnitelmat / palvelut / interventiot? Vakiintunut toiminta / kokeilut? Julkiset / yksityiset palvelut? Miten? Keihin? Millaisella aikajänteellä? Keiden mielestä? Millaisten arviointikriteerien perusteella? Millaisin aineistoin tarkasteltuina? Millaisin lähestymistavoin ja metodein tarkasteltuina? Keiden tuottaman tiedon perusteella? Kuka haluaa tämän kaiken tietää ja hyödyntää? www.helsinki.fi/yliopisto 13
 • 14. Vaikuttavuus? Ei ole vain yhtä ideaa siitä, mitä vaikuttavuus on, vaan määrittelysopimukset vaihtelevat eri tilanteissa. Normatiivisuus: miten hyvin jokin uudistus, palvelu, interventio tai toiminto saavuttaa tavoitteensa? Kausaalisuus: muuttuuko jokin työskentelyn kohteena oleva asiantila tietyn toiminnon seurauksena? Vaikutus (ex ante) – vaikuttavuus (ex post)
 • 15. Vaikuttavuus eri aloilla Google - tarkennettu haku ”xxx:n vaikuttavuus" Helka: xxx and vaikuttavuus 25.11.2008 10.6.2010 9.2.2012 25.11.2008 10.6.2010 9.2.2012Koulutus 1990 5510 6750 54 58 53Tutkimus - 941 2020 - 103 108Kuntoutus 1210 2040 1770 37 41 47Työvoimapolitiikka, - toimet 247 542 1072 15 15 11Fysioterapia 132 115 346 5 5 6Psykoterapia 78 157 401 3 4 8Sosiaalityö 50 94 233 16 16 18Toimintaterapia 40 36 42 1 1 1Päihdetyö ja -huolto 26 20 52 5 14 14Lastensuojelu 26 127 158 3 3 5Vanhustyö ja -huolto 3 4 4 2 2 2Päivähoito 2 3 8 1 3 3Toimeentulotuki 0 4 4 0 0 0Asumistuki 0 0 0 0 0 0Sairauspäiväraha 0 0 0 0 0 0 15
 • 16. Vaikuttavuudesta puhutaanetenkin, kun kyseessä ovat tutkimus ja koulutus palvelut, ei toimeentuloturva tai sosiaalivakuutus selektiiviset ja tarveharkintaiset, ei universaalit palvelut ja etuudet palvelut, joiden avulla edistetään ihmisen työ- ja toimintakykyä, ei hoivaluonteiset palvelut www.helsinki.fi/yliopisto
 • 17. Paradoksi?• Vaikutusten arviointi on kehittynyt viime aikoina eniten aloilla, joissa arviointiin ei ole tiukasti ohjattu poliittis-hallinnollisesti: toimeentuloturva ja sosiaalivakuutus• Tulonjakovaikutukset• Vaikutusten ennakointi: mikrosimuloinnin eri mallit www.helsinki.fi/yliopisto 17
 • 18. Lähestymistapoja vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen Vaikutusten ennakointi 2000→ Näyttöperusteinen 1990→ Globaali Auditointi 1980→ Paikallinen Vuorovaikutteinen, laadullinen 1980→VAIKUTTAVUUS Tuloksellisuus 1980→ Tavoiteperusteinen 1960→ Valtiokeskeinen Tarveperusteinen 1960→ Kokeellinen 1950→ Järkeilytyylit Tilastollinen 1880→ (Ian Hacking 2002, www.helsinki.fi/yliopisto 2004)
 • 19. Kiitokset ja vaikuttavaa syksyn jatkoa!marketta.rajavaara@helsinki.fi marketta.rajavaara@kela.fi 19

Related Documents