PREVALENSSITUTKIMUS HOITOON LIITTYVISTÄ
INFEKTIOISTA JA MIKROBILÄÄKKEIDEN
KÄYTÖSTÄ EUROOPPALAISISSA
AKUUTTISAIRAALOISSA (E...
2
• Kertaluontoinen 2005
– 30 sairaalaa
– Aikuisten somaattinen
erikoissairaanhoito
• Tilaustutkimus
– Koulutus ja ohjaus
...
SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
ECDC-PPS 2016: tiedottaminen
• SIRO-sairaalakokous 29.9.2015
• TT-lääkärin kommentit SHP:n infektiotiimit tammikuu
2016
• ...
ECDC-PPS: tavoitteet
• Arvioida hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkkeiden aiheuttamaa
taakkaa eurooppalaisissa ...
ECDC-PPS: mukaanotto/poissulkukriteerit
• Sairaala: Kaikki akuuttisairaalat voivat
osallistua tutkimukseen. Akuuttisairaal...
• Osastot: Kaikki akuuttisairaalaosastot kuuluvat
tutkimuksen piiriin, myös esim. akuuttipsykiatrian ja
vastasyntyneiden t...
• Potilaat: Tutkimuksen piiriin kuuluvat kaikki
potilaat, jotka on otettu osastolle
tutkimuspäivänä kello 08:00 tai sitä e...
• Potilaat/Poissulku: Käytännössä suljetaan pois potilaat,
jotka ovat siirtyneet osastolle tai osastolta kello 08:00 jälke...
• Tiedot nimittäjistä/taustatiedoista, hoitoon liittyvistä infektioista
ja mikrobilääkehoidosta kerätään kaikilta potilail...
• Tehtävään nimetty työryhmä, joka etukäteen perehdytetään
tehtävään, mikä on keskeistä luotettavan ja yhdenmukaisen
tutki...
• Tiedot kerätään tiedonkeruulomakkeille ja täytetyt
lomakkeet lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle, jossa ne ...
of 13

Prevalenssitutkimus hoitoon liittyvistä infektioista ja mikrobilääkkeiden käytöstä eurooppalaisissa akuuttisairaaloissa (ecdc pps), 2016-1017

SIRO-sairaaloiden kokous Helsinki 29.9.2015 THL Infektiotaudit-osasto Outi Lyytikäinen
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevalenssitutkimus hoitoon liittyvistä infektioista ja mikrobilääkkeiden käytöstä eurooppalaisissa akuuttisairaaloissa (ecdc pps), 2016-1017

 • 1. PREVALENSSITUTKIMUS HOITOON LIITTYVISTÄ INFEKTIOISTA JA MIKROBILÄÄKKEIDEN KÄYTÖSTÄ EUROOPPALAISISSA AKUUTTISAIRAALOISSA (ECDC-PPS), 2016-2017 SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 2. 2 • Kertaluontoinen 2005 – 30 sairaalaa – Aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito • Tilaustutkimus – Koulutus ja ohjaus – Tiedonkeruulomakkeiden tarkistus, tallennus ja analyysi – 2006-2008 (n=7): Keski-Suomi, Lappi ja Kainuu – 2009: HUS • EU/ECDC 2011 SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 3. SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 4. SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 5. ECDC-PPS 2016: tiedottaminen • SIRO-sairaalakokous 29.9.2015 • TT-lääkärin kommentit SHP:n infektiotiimit tammikuu 2016 • Kutsukirje SHP:n johto ja infektiotiimit tuokokuu 2016 • Ilmoittautuminen 31.8.2016 mennessä • THL-uutiskirje päättäjille 4/2016 kesän jälkeen • Koulutustilaisuus (webinaari) syys-lokakuussa 2016? • Tutkimus marraskuussa 2016? • Validaatiotutkimus? SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 6. ECDC-PPS: tavoitteet • Arvioida hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkkeiden aiheuttamaa taakkaa eurooppalaisissa akuuttisairaaloissa • Kuvata potilasmateriaalia, tehtyjä toimenpiteitä, infektioita ja käytettyjä mikrobilääkkeitä – Potilasmateriaaliin, erikoisalaan tai hoitolaitoksiin suhteutettuna – EU-maittain vakioituna • Välittää tietoa tuloksista paikallisella, alueellisella, kansallisella sekä koko EU:n tasolla – Tietoisuuden lisääminen – Seurannan kehittäminen – Yleisimpien ongelmien tunnistaminen sekä prioriteettien määrittäminen – Strategioiden ja käytäntöjen arvioiminen kaikilla tasoilla • Tarjota standardoitu prevalenssityökalu sairaaloiden käyttöön SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 7. ECDC-PPS: mukaanotto/poissulkukriteerit • Sairaala: Kaikki akuuttisairaalat voivat osallistua tutkimukseen. Akuuttisairaala määritellään kansallisella tasolla, Suomessa erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala. Osallistuville sairaaloille ei ole minimikokoa. SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 8. • Osastot: Kaikki akuuttisairaalaosastot kuuluvat tutkimuksen piiriin, myös esim. akuuttipsykiatrian ja vastasyntyneiden teho-osastot • Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät: – Akuuttisairaaloiden pitkäaikaisosastot – Ensiapupoliklinikka (paitsi ensiapupoliklinikan yhteydessä toimivat osastot, joissa potilaita seurataan yli 24 tuntia) • Osaston erikoisala määritellään aina tutkimusaineiston osittamisen vuoksi ECDC-PPS: mukaanotto/poissulkukriteerit SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 9. • Potilaat: Tutkimuksen piiriin kuuluvat kaikki potilaat, jotka on otettu osastolle tutkimuspäivänä kello 08:00 tai sitä ennen ja joita ei ole kotiutettu tai siirretty toiselle osastolle ennen tutkimushetkeä. Kello 08:00 tai ennen syntyneet vastasyntyneet otetaan tutkimukseen mukaan lastenosastoilta ja synnytysosastolta. ECDC-PPS: mukaanotto/poissulkukriteerit SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 10. • Potilaat/Poissulku: Käytännössä suljetaan pois potilaat, jotka ovat siirtyneet osastolle tai osastolta kello 08:00 jälkeen, lukuun ottamatta potilaita jotka ovat ainoastaan tutkimuksissa tai väliaikaisesti poissa osastolta – Päiväkirurgiset potilaat – Avohoidon poliklinikoiden potilaat – Päivystyspoliklinikan potilaat – Dialyysipotilaat (avohoitopotilaat) • HUOM: Päätös potilaiden mukaanotosta/poissulkemisesta tehdään tutkimuspäivän aamun tietojen perusteella ECDC-PPS: mukaanotto/poissulkukriteerit SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 11. • Tiedot nimittäjistä/taustatiedoista, hoitoon liittyvistä infektioista ja mikrobilääkehoidosta kerätään kaikilta potilailta. • Yhden päivän aikana jokaisella osastolla/yksikössä. • Yksittäisen sairaalan tiedonkeruu alle 2-3 viikon kuluessa. • Tutkimusta ei kuitenkaan tule tehdä maanantaina, jolloin osa potilaista vasta saapuu elektiivisiin toimenpiteisiin, vaan tiistain ja perjantain välisenä aikana, mikäli mahdollista. ECDC-PPS: tiedonkeruu SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 12. • Tehtävään nimetty työryhmä, joka etukäteen perehdytetään tehtävään, mikä on keskeistä luotettavan ja yhdenmukaisen tutkimustiedon saamiseksi. • Sairaala valitsee työryhmän itse. • Sairaalainfektioiden torjunnasta vastaavat henkilöt (infektiolääkäri, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, hygieniahoitaja), sillä heillä on kokemusta sairaalainfektioiden tunnistamisessa. • Lisäksi eri erikoisalojen edustajia, sillä he tuntevat parhaiten osastojensa potilasasiakirjojen merkintäkäytännöt esimerkiksi osastojen infektioyhdyshenkilöitä. ECDC-PPS: tiedonkeruu SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen
 • 13. • Tiedot kerätään tiedonkeruulomakkeille ja täytetyt lomakkeet lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jossa ne talletetaan ECDC:n suunnittelemalla HelicsWin-ohjelmalla. • Tietojen analysointi keskitetysti ECDC:n toimesta. • Tutkimustuloksista sairaalakohtainen palaute. • Lisäksi tuloksista raportti suomalaiseen julkaisuun. ECDC-PPS: tietojen käsittely SIRO-sairaaloiden kokous THL 29.9.2015/Outi Lyytikäinen

Related Documents