VTT Timo Aro
27.8.2013
PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ
KILPAILUSSA
© Timo Aro 2013
”Kunnille on annettu historiallinen
mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja
hyvinvoinnin kehittämiseen yhteistyössä
keskenä...
3
7.© Timo Aro 2013
Porin seudun asukasluku 70 seutukunnan joukossa heinäkuussa 2013
12 suurimman
kaupunkiseu-
dun alueella
sijaitsee
67 %
työpaikoista
12 suurinta
kaupunkiseutua
tuottaa
90 %
koko maan TKI-
...
5
Alueellinen
kilpailukyky ?
© Timo Aro 2013
Kilpailukykyanalyysin toteuttaminen
Ø  Analyysiin valittiin 10alueiden muutosta ja
dynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa.
Ø  Ne...
7
25© Timo Aro 2013
8
011 Helsingin seutukunta
064 Tampereen seutukunta
152 Vaasan seutukunta
171 Oulun seutukunta
023 Turun seutukunta
015 Po...
Kilpailukykyanalyysiin valitut muuttujat
KILPAILUKYVYN TEEMA-ALUE MUUTTUJAT TIETOLÄHTEET
1. Alueen aluetalousdynamiikka - ...
10
Aluetalousdynamiikka
© Timo Aro 2013
11
Aluetalousdynamiikka
SEUTUKUNTA
  1995
  2000
  2008
  2010
 
Helsingin seutukunta
  25690
  36476
  47...
16,7
 
18,6
 
30,2
 
30,7
 
38,5
 
41,9
 
49,5
 
63,8
 
64,1
 
64,3
 
64,4
 
66,6
 
66,8
 
71,9	...
13
Porin seudun sijoitus (bkt euroa asukasta kohden)
vuosina 1995-2012
18. (1995)
(
(2000)
(2008)
(2010)
© Timo Aro 2013
1...
14
Porin seudun sijoitus (bkt/asukas muutos %) vuosina
1995-2012
11.(1990-1994)
12.(1995-1999)
19.(2000-2007)
16.(2008-201...
15
Työllisyysdynamiikka
© Timo Aro 2013
16
Työllisyysdynamiikka
SEUTUKUNTA
  1995
  2000
  2008
  2012
 
Muutos %-
yks.
 
Pietarsaaren seutukunta
  ...
TYÖLLISYYSASTEEN MUUTOS
%-YKSIKKÖÄ 1995-2012
Ø  Työllisyysaste eli työllisten
osuus alueen työikäisistä
(18-64-vuotiaat) ...
18
Porin seudun sijoitus työllisyysasteessa (%) vuosina
1995-2012
17.(1995)
18.(2000)
14.(2008)
12.(2012)
© Timo Aro 2013
TYÖTTÖMYYSASTEEN MUUTOS
%-YKSIKKÖÄ 1995-2012
Ø  Työttömyysaste parantui
eniten Rovaniemen, Kokkolan
ja Kemi-Tornion seudu...
20
Porin seudun sijoitus työttömyysasteessa (%) vuosina
1995-2012
19.(1995)
19.(2000)
15.(2008)
13.(2012)
© Timo Aro 2013
21
Väestödynamiikka
© Timo Aro 2013
22
Väestödynamiikka
SEUTUKUNTA
  1995
  2000
  2008
  2012
 
Oulun seutukunta
  19,3
  23,6
  14,4
  14,...
VÄESTÖNLISÄYKSEN MUUTOS %
VUOSINA 1995-2012
Ø  Väestö kasvoi suhteellisesti
eniten Oulun, Tampereen ja
Helsingin seuduill...
24
Porin seudun sijoitus väestönlisäyksessä (promillea 1000
asukasta kohden) vuosina 1995-2012
19.(1995)
18.(2000)
17.(200...
25
Porin seudun sijoitus muuttovetovoimassa maan sisäisessä
muuttoliikkeessä (promillea 1000 asukasta kohden) vuosina
1995...
26
Kuntatalousdynamiikka
© Timo Aro 2013
27
Kuntatalousdynamiikka
SEUTUKUNTA
  1995
  2000
  2008
  2012
 
Muutos €
per asukas
 
Helsingin seutukunta
...
KUNNALLISVEROJEN MUUTOS
€/ASUKAS VUOSINA 1995-2012
Ø  Kunnallisverojen määrä
asukasta kohden laskettuna
kasvoi eniten Hel...
29
Porin seudun sijoitus kunnallisverojen määrässä (€ per
asukas) vuosina 1995-2012
16.(1995)
21.(2000)
19.(2008)
18.(2012...
KUNNAN LAINOJEN MUUTOS
€/ASUKAS VUOSINA 1995-2012
Ø  Kuntien lainojen määrä asukasta
kohti laskettuna kasvoi vähiten
Raum...
31
Porin seudun sijoitus kuntalainojen määrässä (€ per
asukas) vuosina 1995-2012
14.(1995)
18.(2000)
11.(2008)
8.(2012)
© ...
32
Koulutusdynamiikka
© Timo Aro 2013
33
Koulutusdynamiikka
SEUTUKUNTA
  1995
  2000
  2008
  2011
 
Muutos
%-yks.
 
Oulun seutukunta
  61,4
  6...
34
Porin seudun sijoitus tutkinnon suorittaneissa (% 15-
vuotta täyttäneistä) vuosina 1995-2012
17.(1995)
18.(2000)
20.(20...
”AKATEEMISTEN” MUUTOS %
VUOSINA 1995-2012
Ø  ”Akateemisten” osuus kasvoi
suhteellisesti eniten suurilla
yliopistoseuduill...
36
Porin seudun sijoitus akateemisen tutkinnon suorittaneissa (%
15-vuotta täyttäneistä) vuosina 1995-2012
18.(1995)
16.(2...
37
YHTEENVETO
Arvojen pisteyttäminen
Ø  Jokainen muuttuja pisteytettiin jokaisen
ajanjakson kohdalla 0-10 pisteen välillä
alueen sijoit...
39
Seutukuntien sijoitus ja kilpailukykypisteet vuosina 1995, 2000, 2008 ja 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...
 SIJOITUS
 SEUTUKUNTA
  1995
  2000
  2008
  2012
  YHT.
 
Keskiarvopisteet per
muuttuja
 
1
  Helsingin...
SEUTUKUNTA
  Sijoitus
 1995
  Sijoitus
 2000
  Sijoitus
 2008
  Sijoitus
 2012
  Sijoituksen
 muutos
...
Seutukuntien sijoitusten muutokset vuosien 1995-2012 välisenä aikana
Kokkolan + 10
Seinäjoen + 8
Rovaniemen + 8
Porin + 6
...
43
Ø  Helsingin seutu oli kilpailukykyisin
Ø  Tampereen, Vaasan ja Oulun seudut olivat kilpailukykyisimpien
seutujen jou...
44
Ø  Pietarsaaren seudun BKT:n muutos % ylivoimaisesti korkein viime
vuosina ja Salon seudun BKT:n muutos % ylivoimaises...
of 44

Porin seudun kilpailukyky 1995 2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porin seudun kilpailukyky 1995 2012

 • 1. VTT Timo Aro 27.8.2013 PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA © Timo Aro 2013
 • 2. ”Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen yhteistyössä keskenään. Se mahdollisuus pitää käyttää…asia on kaikille yhteinen. Tärkeintä on avoimuus ja luottamuk- sellinen neuvotteluilmapiiri. Seutupsykologia on nyt jos koskaan paikallaan. Vain siten löydetään poliittinen tahtotila muutosten tekemiseen” - PARAS-työryhmän jäsenen kommentti 20.10.2006 - © Timo Aro 2013
 • 3. 3 7.© Timo Aro 2013 Porin seudun asukasluku 70 seutukunnan joukossa heinäkuussa 2013
 • 4. 12 suurimman kaupunkiseu- dun alueella sijaitsee 67 % työpaikoista 12 suurinta kaupunkiseutua tuottaa 90 % koko maan TKI- menoista 12 suurimmalla kaupunkiseudulla asuu 70 % koko maan väestöstä 12 suurinta kaupunkiseutua tuottaa 68,5 % BKT:sta © Timo Aro 2013
 • 5. 5 Alueellinen kilpailukyky ? © Timo Aro 2013
 • 6. Kilpailukykyanalyysin toteuttaminen Ø  Analyysiin valittiin 10alueiden muutosta ja dynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa. Ø  Neljä poikkileikkausajankohtaa: 1995, 2000, 2008 ja 2012 Ø  Jokaisen seutukunnan arvot pisteytettiin sijoituksen perusteella muuttuja- ja vuosikohtaisesti Ø  Olennaista verrata a) alueiden omaa kehitystä ja muutosta sekä b) alueiden position muuttumista suhteessa muihin alueisiin © Timo Aro 2013 6
 • 7. 7 25© Timo Aro 2013
 • 8. 8 011 Helsingin seutukunta 064 Tampereen seutukunta 152 Vaasan seutukunta 171 Oulun seutukunta 023 Turun seutukunta 015 Porvoon seutukunta 051 Hämeenlinnan seutukunta 112 Kuopion seutukunta 131 Jyväskylän seutukunta 022 Salon seutukunta 142 Seinäjoen seutukunta 041 Rauman seutukunta 091 Lappeenrannan seutukunta 154 Pietarsaaren seutukunta 081 Kouvolan seutukunta 191 Rovaniemen seutukunta 122 Joensuun seutukunta 071 Lahden seutukunta 162 Kokkolan seutukunta 043 Porin seutukunta 082 Kotka-Haminan seutukunta 101 Mikkelin seutukunta 182 Kajaanin seutukunta 192 Kemi-Tornion seutukunta 111 Ylä-Savon seutukunta Analyysin kohteena olevat 25 seutukuntaa © Timo Aro 2013
 • 9. Kilpailukykyanalyysiin valitut muuttujat KILPAILUKYVYN TEEMA-ALUE MUUTTUJAT TIETOLÄHTEET 1. Alueen aluetalousdynamiikka - Alueen bruttokansantulo € asukasta kohden - Alueen bruttokansantulon muutos % eri ajankohtina (1990-1994, 1995-1999, 2000-2007 ja 2008-2010) - Tilastokeskus, aluetilinpito 2. Alueen työllisyysdynamiikka - Alueen työllisyysaste % - Alueen työttömyysaste % -Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto - TEM, vuosikohtaiset keskiarvot 3. Alueen väestödynamiikka - Alueen väestönlisäys promilleina keskiväkiluvun 1000 asukasta kohden - Alueen muuttovoitto maan sisäisestä muuttoliikkeestä promilleina 1000 asukasta kohden - Tilastokeskus, väestötilastot 4. Alueen kuntatalousdynamiikka - Alueen kuntien kunnallisverot € per asukas - Alueen kuntien lainat € per asukas - Tilastokeskus, kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta; Kuntaliitto, kuntakuvaajat 5. Alueen osaamisdynamiikka - Tutkinnon suorittaneiden %-osuus - Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden osuus % yli 15-vuotiaasta väestöstä - Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne © Timo Aro 2013 9
 • 10. 10 Aluetalousdynamiikka © Timo Aro 2013
 • 11. 11 Aluetalousdynamiikka SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2010   Helsingin seutukunta   25690   36476   47460   46517   Seinäjoen seutukunta   15389   19554   29708   28865   Porvoon seutukunta   19758   24097   42757   40618   Jyväskylän seutukunta   15992   20412   30165   27496   Kokkolan seutukunta   15520   20940   36916   34256   Pietarsaaren seutukunta   18649   25103   28913   33767   Kouvolan seutukunta   20912   29467   30613   28041   Vaasan seutukunta   20312   25201   41923   41175   Tampereen seutukunta   18766   26087   36171   33655   Joensuun seutukunta   14815   19883   26416   25726   Porin seutukunta   16427   22033   29515   27871   Mikkelin seutukunta   14688   18472   25967   26599   Salon seutukunta   22786   38437   47602   27018   Turun seutukunta   19422   23966   33337   31561   Lahden seutukunta   15903   20509   27673   27004   Kemi-Tornion seutukunta   23509   30737   34010   32137   Rovaniemen seutukunta   16503   19051   30371   28451   Hämeenlinnan seutukunta   17824   21736   32290   26551   Kuopion seutukunta   17316   21238   32327   30672   Oulun seutukunta   19501   28063   35335   31865   Kotka-Haminan seutukunta   17305   23183   28756   26522   Lappeenrannan seutukunta   23712   26017   30555   30406   Kajaanin seutukunta   17865   18330   27063   25858   Rauman seutukunta   19575   27516   37286   39328   Ylä-Savon seutukunta   12300   15933   23967   24954   SEUTUKUNTA   1990-1994  1995-1999  2000-2007  2008-2010   Pietarsaaren seutukunta   12,2   7,2   14,3   16,8   Rauman seutukunta   1,3   32   27,9   5,5   Ylä-Savon seutukunta   -3,7   17,1   39,6   4,1   Mikkelin seutukunta   -4,2   23,5   35,6   2,4   Helsingin seutukunta   1,2   41,6   37   -2,0   Vaasan seutukunta   4,4   28,2   49,3   -1,8   Lappeenrannan seutukunta   2,1   5,7   15,6   -0,5   Lahden seutukunta   -6,9   20,3   30,9   -2,4   Seinäjoen setukunta   1,6   29,3   51,5   -2,8   Joensuun seutukunta   6,1   20,5   30,3   -2,6   Kuopion seutukunta   -4,2   22,2   42,3   -5,2   Turun seutukunta   -4,4   22,9   40,4   -5,3   Kajaanin seutukunta   5,6   0,5   36,1   -4,5   Tampereen seutukunta   -0,7   35,1   54,4   -7,0   Rovaniemen seutukunta   -14,3   12,7   43,5   -6,3   Porin seutukunta   1,4   23,2   28,5   -5,6   Kemi-Tornion seutukunta   21   -9,3   6,3   -5,5   Porvoon seutukunta   -0,02   5,3   79,7   -5   Kokkolan seutukunta   -3,1   25,7   59   -7,2   Jyväskylän seutukunta   -5,3   29,1   48,9   -8,8   Oulun seutukunta   3,7   38   42,6   -9,8   Kotka-Haminan seutukunta   6,8   23,5   26,9   -7,7   Kouvolan seutukunta   -16,4   20,2   3,3   -8,4   Hämeenlinnan seutukunta   -5,8   17   40   -17,8   Salon seutukunta   9,2   100,9   43,3   -43,2
 • 12. 16,7   18,6   30,2   30,7   38,5   41,9   49,5   63,8   64,1   64,3   64,4   66,6   66,8   71,9   72,3   72,5   76,7   81,1   102,9   107   107   110,3   112,3   120,6   146,1   0   20   40   60   80   100   120   140   160   Salon  seutukunta   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Oulun  seutukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Tampereen  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Turun  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Porin  seutukunta   Kokkolan  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Pietarsaaren  seutukunta   Seinäjoen  setukunta   Kajaanin  seutukunta   Helsingin  seutukunta   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Joensuun  seutukunta   Rauman  seutukunta   Lahden  seutukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Rovaniemen  seutukunta   BKT MUUTOS % (€/as) VUOSINA 1995-2012 Ø  Porin seudun bkt:n muutos asukasta kohden oli keskitasolla ja Rauman seudulla 4:nneksi korkein Ø  BKT euroina asukasta kohden kasvoi suhteellisesti eniten Rovaniemen, Hämeenlinnan ja Lahden seutukunnissa Ø  BKT:n kasvu oli suhteel- lisesti heikointa Salon, Kemi-Tornion ja Porvoon seutukunnissa © Timo Aro 2013
 • 13. 13 Porin seudun sijoitus (bkt euroa asukasta kohden) vuosina 1995-2012 18. (1995) ( (2000) (2008) (2010) © Timo Aro 2013 18. 14. 18. 16.
 • 14. 14 Porin seudun sijoitus (bkt/asukas muutos %) vuosina 1995-2012 11.(1990-1994) 12.(1995-1999) 19.(2000-2007) 16.(2008-2010) © Timo Aro 2013
 • 15. 15 Työllisyysdynamiikka © Timo Aro 2013
 • 16. 16 Työllisyysdynamiikka SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012   Muutos %- yks.   Pietarsaaren seutukunta   64,6   71,8   75,9   76,6   12,0   Helsingin seutukunta   64,5   74,3   76,1   74,4   9,9   Vaasan seutukunta   63,1   69,8   75,5   74,4   11,3   Porvoon seutukunta   65,3   73,3   76,8   74,3   9,0   Hämeenlinnan seutukunta   60,4   67,1   72,9   72   11,6   Seinäjoen setukunta   59,8   67,5   71,8   71,9   12,1   Rauman seutukunta   60,8   66,2   72,3   71,3   10,5   Kokkolan seutukunta   57,1   64,2   69,9   70,3   13,2   Turun seutukunta   61,6   68,3   71,8   69,9   8,3   Salon seutukunta   66,6   72,7   72,7   69,7   3,1   Tampereen seutukunta   59,6   67,5   70,8   69,7   10,1   Kuopion seutukunta   56,1   62   67,3   67,9   11,8   Porin seutukunta   56,6   62,7   68,2   67,9   11,3   Lahden seutukunta   57,8   65,3   68,6   67,4   9,6   Lappeenrannan seutukunta   58,6   63,6   67,3   67,4   8,8   Oulun seutukunta   58,4   66,1   68,3   67,4   9,0   Jyväskylän seutukunta   56,5   63,6   67,6   67   10,5   Mikkelin seutukunta   55,5   61,5   66,6   67   11,5   Kouvolan seutukunta   58,9   64,4   67,6   66,5   7,6   Rovaniemen seutukunta   53,2   58,6   64,9   65,3   12,1   Ylä-Savon seutukunta   54,2   58,7   64,5   65,2   11,0   Kajaanin seutukunta   53,9   59,5   63,2   65,2   11,3   Kotka-Haminan seutukunta   58,8   63,2   66,1   64   5,2   Joensuun seutukunta   53,4   59,2   62,8   63,3   9,9   Kemi-Tornion seutukunta   54   58,2   62,8   62,1   8,1   SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012  Muutos %-yks.   Pietarsaaren seutukunta   14,6   9,1   5,8   5,7   -8,9   Vaasan seutukunta   16,3   9,9   5,8   6,6   -9,7   Helsingin seutukunta   16,1   7,4   5,6   7   -9,1   Seinäjoen setukunta   18,9   11,2   8,1   8,1   -10,8   Porvoon seutukunta   15,6   8,3   6,2   8,1   -7,5   Hämeenlinnan seutukunta   19,7   12,9   8,1   8,9   -10,8   Kokkolan seutukunta   21,7   15,3   9,1   9,0   -12,8   Rauman seutukunta   18,7   13,8   8,1   9,5   -9,2   Kuopion seutukunta   21,3   15,4   10,5   10   -11,3   Turun seutukunta   17,8   11,4   7,5   10   -7,8   Tampereen seutukunta   20   13   9,9   11   -9,0   Mikkelin seutukunta   23,5   17,2   10,8   11,3   -12,2   Porin seutukunta   23,2   17,2   10,9   11,7   -11,5   Salon seutukunta   13,8   8,7   8,2   11,7   -2,1   Oulun seutukunta   20,5   13,1   11,0   11,8   -8,7   Lappeenrannan seutukunta   20,7   15,1   11,3   12,1   -8,6   Ylä-Savon seutukunta   23,5   19,3   12,9   12,1   -11,4   Rovaniemen seutukunta   26,8   20,3   13,1   12,2   -14,6   Kouvolan seutukunta   20,9   15,3   10,7   12,4   -8,5   Lahden seutukunta   22,7   15,1   11,2   12,4   -10,3   Kajaanin seutukunta   24,3   19,8   15,0   12,4   -11,8   Jyväskylän seutukunta   22,4   15,5   11,2   12,5   -9,9   Kemi-Tornion seutukunta   25,8   20   13,1   13,6   -12,2   Joensuun seutukunta   24,5   18,2   14,8   14,2   -10,3   Kotka-Haminan seutukunta   19,9   16,7   12,0   14,9   -5,0
 • 17. TYÖLLISYYSASTEEN MUUTOS %-YKSIKKÖÄ 1995-2012 Ø  Työllisyysaste eli työllisten osuus alueen työikäisistä (18-64-vuotiaat) parantui eniten Kokkolan, Seinäjoen, Rovaniemen ja Pietarsaa- ren seutukunnissa vuosien 1995-2012 välisenä aikana Ø  Työllisyysaste parani vähi- ten Salon, Kotka-Haminan, Kouvolan ja Kemi-Tornion seutukunnissa Ø  Seutukohtaiset erot suuria: työllisyysaste 76,6 % Pietarsaaren seudulla ja 62,1 % Kemi-Tornion seudulla 3,1   5,2   7,6   8,1   8,3   8,8   9   9   9,6   9,9   9,9   10,1   10,5   10,5   11   11,3   11,3   11,3   11,5   11,6   11,8   12   12,1   12,1   13,2   0   2   4   6   8   10   12   14   Salon  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Turun  seutukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Oulun  seutukunta   Lahden  seutukunta   Joensuun  seutukunta   Helsingin  seutukunta   Tampereen  seutukunta   Rauman  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Kajaanin  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Porin  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Pietarsaaren  seutukunta   Rovaniemen  seutukunta   Seinäjoen  setukunta   Kokkolan  seutukunta   © Timo Aro 2013
 • 18. 18 Porin seudun sijoitus työllisyysasteessa (%) vuosina 1995-2012 17.(1995) 18.(2000) 14.(2008) 12.(2012) © Timo Aro 2013
 • 19. TYÖTTÖMYYSASTEEN MUUTOS %-YKSIKKÖÄ 1995-2012 Ø  Työttömyysaste parantui eniten Rovaniemen, Kokkolan ja Kemi-Tornion seuduilla vuosina 1995-2012 Ø  Työttömyysaste aleni vähiten Salon, Kotka-Haminan, Porvoon seuduilla Ø  Työllisyyden aluekohtaiset erot merkittäviä: esimerkiksi Pietarsaaren seudulla työttömyysaste jopa kolme kertaa alhaisempi kuin Kotka- Haminan seudulla -­‐14,6   -­‐12,8   -­‐12,2   -­‐12,2   -­‐11,8   -­‐11,5   -­‐11,4   -­‐11,3   -­‐10,8   -­‐10,8   -­‐10,3   -­‐10,3   -­‐9,9   -­‐9,7   -­‐9,2   -­‐9,1   -­‐9   -­‐8,9   -­‐8,7   -­‐8,6   -­‐8,5   -­‐7,8   -­‐7,5   -­‐5   -­‐2,1   -­‐16   -­‐14   -­‐12   -­‐10   -­‐8   -­‐6   -­‐4   -­‐2   0   Rovaniemen  seutukunta   Kokkolan  seutukunta   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Kajaanin  seutukunta   Porin  seutukunta   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Seinäjoen  setukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Joensuun  seutukunta   Lahden  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Rauman  seutukunta   Helsingin  seutukunta   Tampereen  seutukunta   Pietarsaaren  seutukunta   Oulun  seutukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Turun  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   Salon  seutukunta   © Timo Aro 2013
 • 20. 20 Porin seudun sijoitus työttömyysasteessa (%) vuosina 1995-2012 19.(1995) 19.(2000) 15.(2008) 13.(2012) © Timo Aro 2013
 • 21. 21 Väestödynamiikka © Timo Aro 2013
 • 22. 22 Väestödynamiikka SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012   Oulun seutukunta   19,3   23,6   14,4   14,7   Helsingin seutukunta   14,3   11,4   12,4   12,3   Tampereen seutukunta   11,3   11,9   12,1   11,2   Jyväskylän seutukunta   7,8   11,9   11,7   10,1   Kuopion seutukunta   5,1   1   4,6   10   Turun seutukunta   10   5,7   6   7,6   Seinäjoen setukunta   -0,36   -3   3,5   6,9   Vaasan seutukunta   2,7   -0,4   8,3   5,4   Porvoon seutukunta   3,2   6,1   7,6   4,9   Kokkolan seutukunta   -1   -1,3   3,6   4,2   Joensuun seutukunta   0,1   -1,4   1,4   3,3   Rovaniemen seutukunta   4,8   -8,4   7,2   3,1   Pietarsaaren seutukunta   -1,6   0   6,4   2,3   Hämeenlinnan seutukunta   0,2   1,3   11,2   2,2   Lappeenrannan seutukunta   -1   3,2   1,9   1,7   Lahden seutukunta   -0,9   0,4   4   1,4   Rauman seutukunta   -2,6   -7,6   -7   -0,4   Porin seutukunta   -3,1   -5,3   0   -0,7   Kotka-Haminan seutukunta   -6,2   -6,6   -3,6   -1,2   Mikkelin seutukunta   -1,4   -2,1   -4,5   -2,5   Kouvolan seutukunta   -3,3   -5,7   -5   -3,3   Kemi-Tornion seutukunta   -6,2   -8,8   -2,4   -4,1   Kajaanin seutukunta   -3,7   -11,5   -2,5   -4,5   Salon seutukunta   6,8   6,2   4,3   -7,5   Ylä-Savon seutukunta   -7,5   -13,9   -5   -7,6   SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012   Kuopion seutukunta   0,5   -1,6   1,2   5,3   Tampereen seutukunta   6,9   8,5   5,4   5,3   Oulun seutukunta   9,5   15,1   2,9   3,3   Turun seutukunta   6,1   3,5   1,7   3,3   Jyväskylän seutukunta   3,2   7,3   4,2   3,1   Helsingin seutukunta   7,2   6,1   2,2   2,4   Seinäjoen setukunta   -5,3   -4,1   0,1   1,5   Joensuun seutukunta   -2,5   -2,2   -0,4   0,5   Lahden seutukunta   -3,1   -0,9   2,1   0,4   Porin seutukunta   -4,2   -5,2   -0,1   0,1   Vaasan seutukunta   -0,2   -2,4   -1,5   -0,3   Porvoon seutukunta   -0,7   3,6   2,6   -0,6   Hämeenlinnan seutukunta   -1,6   1,2   8,7   -1   Lappeenrannan seutukunta   -2,8   1,9   -1,7   -1,2   Mikkelin seutukunta   -0,8   -0,8   -2,7   -1,2   Kokkolan seutukunta   -7,8   -5,8   -3,2   -1,6   Kouvolan seutukunta   -3,7   -4,6   -5,3   -1,9   Rauman seutukunta   -4,2   -7,5   -7,1   -2,6   Kotka-Haminan seutukunta   -5,6   -3,3   -5,5   -3,2   Rovaniemen seutukunta   -1,6   -12,5   -1,1   -3,4   Ylä-Savon seutukunta   -6,7   -12   -3   -4,7   Pietarsaaren seutukunta   -4,4   -3,6   -2   -6,7   Kajaanin seutukunta   -7,5   -12   -5,1   -6,8   Kemi-Tornion seutukunta   -7,5   -10,4   -5,6   -7,3   Salon seutukunta   6,3   4   1,3   -7,3
 • 23. VÄESTÖNLISÄYKSEN MUUTOS % VUOSINA 1995-2012 Ø  Väestö kasvoi suhteellisesti eniten Oulun, Tampereen ja Helsingin seuduilla: Oulun seudun väestö lisääntyi kolmanneksella vuosina 1995-2012 Ø  Väestölisäys oli negatiivinen 8 seudulla: eniten väki vähentyi suhteellisesti Ylä-Savon, Kajaanin ja Kemi-Tornion seuduilla Ø  Helsingin seudun väkiluku kasvoi 251 000 henkilöllä vuosien 1995-2012 välisenä aikana -­‐14,3   -­‐8,7   -­‐8,2   -­‐7,4   -­‐6,7   -­‐6,5   -­‐3,7   -­‐3,6   1,1   1,4   2,1   2,3   3,5   3,7   4   5,4   7,6   7,7   8,6   12,7   13   19,2   21   21,7   32,2   -­‐20   -­‐10   0   10   20   30   40   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Kajaanin  seutukunta   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Rauman  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Porin  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   Joensuun  seutukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Lahden  seutukunta   Jakobstadsregionens  ekon.  reg.   Kokkolan  seutukunta   Seinäjoen  seutukunta   Rovaniemen  seutukunta   Salon  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Turun  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Helsingin  seutukunta   Tampereen  seutukunta   Oulun  seutukunta   © Timo Aro 2013
 • 24. 24 Porin seudun sijoitus väestönlisäyksessä (promillea 1000 asukasta kohden) vuosina 1995-2012 19.(1995) 18.(2000) 17.(2008) 18.(2012) © Timo Aro 2013
 • 25. 25 Porin seudun sijoitus muuttovetovoimassa maan sisäisessä muuttoliikkeessä (promillea 1000 asukasta kohden) vuosina 1995-2012 17.(1995) 19.(2000) 12.(2008) 10.(2012) © Timo Aro 2013
 • 26. 26 Kuntatalousdynamiikka © Timo Aro 2013
 • 27. 27 Kuntatalousdynamiikka SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012   Muutos € per asukas   Helsingin seutukunta   2012   2439   3449   3673   1661   Porvoon seutukunta   1653   1981   3088   3294   1641   Tampereen seutukunta   1988   1836   2868   3027   1039   Rauman seutukunta   1569   1753   2911   3025   1456   Kouvolan seutukunta   1716   1804   2765   2995   1279   Vaasan seutukunta   1718   1830   2840   2990   1272   Kemi-Tornion seutukunta   1703   1753   2782   2964   1261   Kotka-Haminan seutukunta   1768   1847   2935   2960   1192   Turun seutukunta   1729   1871   2782   2929   1201   Oulun seutukunta   1597   1919   2684   2906   1310   Hämeenlinnan seutukunta   1598   1730   2690   2905   1307   Kuopion seutukunta   1582   1696   2634   2872   1289   Lappeenrannan seutukunta   1602   1680   2636   2850   1248   Lahden seutukunta   1538   1663   2675   2807   1269   Rovaniemen seutukunta   1551   1698   2608   2779   1229   Jyväskylän seutukunta   1619   1747   2608   2738   1119   Kokkolan seutukunta   1488   1680   2677   2736   1248   Porin seutukunta   1564   1617   2583   2731   1167   Kajaanin seutukunta   1492   1620   2477   2680   1188   Pietarsaaren seutukunta   1586   1620   2490   2634   1048   Seinäjoen seutukunta   1379   1587   2495   2611   1231   Mikkelin seutukunta   1381   1528   2469   2581   1200   Salon seutukunta   1487   2017   2589   2565   1079   Joensuun seutukunta   1433   1538   2362   2467   1034   Ylä-Savon seutukunta   1240   1371   2176   2307   1067   SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012   Muutos € per asukas   Rauman seutukunta   597   345   304   389   -208   Rovaniemen seutukunta   966   1350   1223   1137   170   Salon seutukunta   696   513   1093   1291   595   Kouvolan seutukunta   530   644   1293   1481   951   Joensuun seutukunta   856   641   1281   1496   640   Tampereen seutukunta   476   409   1153   1567   1091   Ylä-Savon seutukunta   669   622   1137   1578   909   Porin seutukunta   752   961   1465   1685   933   Vaasan seutukunta   327   720   1086   1748   1421   Seinäjoen setukunta   595   916   1603   1816   1220   Kajaanin seutukunta   610   639   1688   1840   1230   Oulun seutukunta   559   653   1345   1863   1304   Kuopion seutukunta   823   445   1573   1874   1051   Turun seutukunta   882   817   1750   1886   1004   Helsingin seutukunta   1010   531   1427   2065   1055   Jyväskylän seutukunta   1341   844   1789   2170   829   Kemi-Tornion seutukunta   1012   1592   2561   2273   1262   Hämeenlinnan seutukunta   486   507   1747   2439   1953   Lappeenrannan seutukunta   861   603   1802   2450   1589   Porvoon seutukunta   857   1116   2547   2639   1782   Lahden seutukunta   602   1195   2058   2761   2159   Mikkelin seutukunta   741   1541   2699   2892   2151   Pietarsaaren seutukunta   710   822   2148   2949   2239   Kotka-Haminan seutukunta   907   1022   3231   3775   2868   Kokkolan seutukunta   1090   1525   2724   3849   2759
 • 28. KUNNALLISVEROJEN MUUTOS €/ASUKAS VUOSINA 1995-2012 Ø  Kunnallisverojen määrä asukasta kohden laskettuna kasvoi eniten Helsingin, Porvoon ja Rauman seuduilla vuosien 1995-2012 välillä Ø  Kunnallisverojen määrä asukasta kohden laskettuna kasvoi keskimääräistä vähemmän Joensuun, Tampereen ja Pietarsaaren seuduilla vuosien 1995-2012 välillä Ø  Kunnallisverot ylittivät 3000 €/ asukasta kohden neljällä seudulla vuonna 2012: Helsin- gin, Porvoon, Tampereen ja Rauman seuduilla 1034   1039   1048   1067   1079   1119   1167   1188   1192   1200   1201   1229   1231   1248   1248   1261   1269   1272   1279   1289   1307   1310   1456   1641   1661   0   200   400   600   800   1000   1200   1400   1600   1800   Joensuun  seutukunta   Tampereen  seutukunta   Pietarsaaren  seutukunta   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Salon  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Porin  seutukunta   Kajaanin  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Turun  seutukunta   Rovaniemen  seutukunta   Seinäjoen  setukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Kokkolan  seutukunta   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Lahden  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Oulun  seutukunta   Rauman  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Helsingin  seutukunta   © Timo Aro 2013
 • 29. 29 Porin seudun sijoitus kunnallisverojen määrässä (€ per asukas) vuosina 1995-2012 16.(1995) 21.(2000) 19.(2008) 18.(2012) © Timo Aro 2013
 • 30. KUNNAN LAINOJEN MUUTOS €/ASUKAS VUOSINA 1995-2012 Ø  Kuntien lainojen määrä asukasta kohti laskettuna kasvoi vähiten Rauman, Rovaniemen ja Salon seuduilla vuosien 1995-2012 välisenä aikana: Rauman seudun kuntien lainat olivat vuonna 2012 alhaisemmat kuin vuonna 1995! Ø  Kuntien lainamäärä asukasta kohden laskettuna kasvoi eniten Kotka-Haminan, Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilla vuosien 1995-2012 välisenä aikana. Ø  Kuntien keskimääräisten lainojen vaihteluväli erittäin suuri seutujen välillä, mutta yhteisenä piirteenä velkaantumisen nopea kiihty- minen -­‐208   170   595   640   829   909   933   951   1004   1051   1055   1091   1220   1230   1262   1304   1421   1589   1782   1953   2151   2159   2239   2759   2868   -­‐500   0   500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   Rauman  seutukunta   Rovaniemen  seutukunta   Salon  seutukunta   Joensuun  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Porin  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Turun  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Helsingin  seutukunta   Tampereen  seutukunta   Seinäjoen  setukunta   Kajaanin  seutukunta   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Oulun  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Lahden  seutukunta   Pietarsaaren  seutukunta   Kokkolan  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   © Timo Aro 2013
 • 31. 31 Porin seudun sijoitus kuntalainojen määrässä (€ per asukas) vuosina 1995-2012 14.(1995) 18.(2000) 11.(2008) 8.(2012) © Timo Aro 2013
 • 32. 32 Koulutusdynamiikka © Timo Aro 2013
 • 33. 33 Koulutusdynamiikka SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2011   Muutos %-yks.   Oulun seutukunta   61,4   66,8   72,8   74,6   13,2   Kuopion seutukunta   61,2   65,2   71,2   73,6   12,4   Jyväskylän seutukunta   58,6   63,9   70,7   73   14,4   Tampereen seutukunta   58,3   63,3   69,9   72   13,7   Rovaniemen seutukunta   59,5   63,3   69,3   71,7   12,2   Helsingin seutukunta   60,3   64,7   68,6   70,2   9,9   Turun seutukunta   57,1   61,8   68   70,1   13   Vaasan seutukunta   57   61,9   67,6   70,1   13,1   Joensuun seutukunta   55,8   59,6   67,2   70   14,2   Hämeenlinnan seutukunta   54,8   59   65,6   68,1   13,3   Kajaanin seutukunta   54,8   58,2   64,9   67,6   12,8   Seinäjoen setukunta   52,8   57,4   64,8   67,6   14,8   Kemi-Tornion seutukunta   55   57,9   64,4   66,9   11,9   Lappeenrannan seutukunta   52,7   57,3   64,3   66,6   13,9   Kokkolan seutukunta   52,1   56,3   63,3   65,9   13,8   Kotka-Haminan seutukunta   54,4   58,2   63,9   65,7   11,3   Mikkelin seutukunta   52,1   56,2   63   65,7   13,6   Porin seutukunta   52,6   56,5   62,9   65,4   12,8   Kouvolan seutukunta   54,3   57,7   63,3   65,3   11   Porvoon seutukunta   51,7   56,7   63,2   65,1   13,4   Lahden seutukunta   52,6   56,2   62,2   64,7   12,1   Rauman seutukunta   51,4   55   61,8   64   12,6   Ylä-Savon seutukunta   48,4   52,5   59,8   62,5   14,1   Pietarsaaren seutukunta   48   52,9   59,9   62,1   14,1   Salon seutukunta   48,5   53,2   59,4   61,7   13,2   SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2011   Muutos %-yks.   Helsingin seutukunta   9,3   10,9   13,6   14,4   5,1   Oulun seutukunta   6,4   7,8   10,7   11,3   4,9   Tampereen seutukunta   5,5   6,9   9,7   10,6   5,1   Turun seutukunta   6,2   7,3   9,6   10,2   4   Jyväskylän seutukunta   5,8   7   9,4   10,1   4,3   Vaasan seutukunta   4,9   6   8,4   9,1   4,2   Kuopion seutukunta   5,2   6,1   8,4   9   3,8   Rovaniemen seutukunta   4,5   5,2   7   7,6   3,1   Porvoon seutukunta   4,1   5   7,1   7,5   3,4   Hämeenlinnan seutukunta   4,1   5   6,6   7,1   3   Joensuun seutukunta   3,9   4,6   6,4   6,9   3   Lappeenrannan seutukunta   3,4   4,2   6,1   6,9   3,5   Mikkelin seutukunta   3,2   3,8   5   5,5   2,3   Kajaanin seutukunta   3,2   3,7   5,1   5,4   2,2   Kokkolan seutukunta   2,8   3,4   4,7   5,3   2,5   Lahden seutukunta   2,9   3,5   4,8   5,3   2,4   Pietarsaaren seutukunta   2,6   3,2   4,7   5,1   2,5   Seinäjoen setukunta   2,6   3,2   4,4   5   2,4   Porin seutukunta   2,8   3,4   4,5   4,9   2,1   Kouvolan seutukunta   3   3,4   4,5   4,8   1,8   Rauman seutukunta   2,9   3,3   4,4   4,8   1,9   Salon seutukunta   2,8   3,4   4,5   4,8   2   Kotka-Haminan seutukunta   2,8   3,3   4,2   4,6   1,8   Kemi-Tornion seutukunta   2,6   2,9   3,8   4,2   1,6   Ylä-Savon seutukunta   1,9   2,3   3,2   3,5   1,6
 • 34. 34 Porin seudun sijoitus tutkinnon suorittaneissa (% 15- vuotta täyttäneistä) vuosina 1995-2012 17.(1995) 18.(2000) 20.(2008) 18.(2011) © Timo Aro 2013
 • 35. ”AKATEEMISTEN” MUUTOS % VUOSINA 1995-2012 Ø  ”Akateemisten” osuus kasvoi suhteellisesti eniten suurilla yliopistoseuduilla: Tampereen, Helsingin, Oulun ja Jyväskylän seuduilla Ø  ”Akateemisten” osuus kasvoi vähiten Kemi-Tornion, Ylä-Savon ja Kouvolan seuduilla Ø  Helsingin seudulla akateemisten osuus nelinkertainen verrattuna esimerkiksi Ylä-Savon seutukuntaan 1,6   1,6   1,8   1,8   1,9   2   2,1   2,2   2,3   2,4   2,4   2,5   2,5   3   3   3,1   3,4   3,5   3,8   4   4,2   4,3   4,9   5,1   5,1   0   1   2   3   4   5   6   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   Ylä-­‐Savon  seutukunta   Kouvolan  seutukunta   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   Rauman  seutukunta   Salon  seutukunta   Porin  seutukunta   Kajaanin  seutukunta   Mikkelin  seutukunta   Lahden  seutukunta   Seinäjoen  setukunta   Pietarsaaren  seutukunta   Kokkolan  seutukunta   Hämeenlinnan  seutukunta   Joensuun  seutukunta   Rovaniemen  seutukunta   Porvoon  seutukunta   Lappeenrannan  seutukunta   Kuopion  seutukunta   Turun  seutukunta   Vaasan  seutukunta   Jyväskylän  seutukunta   Oulun  seutukunta   Helsingin  seutukunta   Tampereen  seutukunta   © Timo Aro 2013
 • 36. 36 Porin seudun sijoitus akateemisen tutkinnon suorittaneissa (% 15-vuotta täyttäneistä) vuosina 1995-2012 18.(1995) 16.(2000) 18.(2008) 19.(2011) © Timo Aro 2013
 • 37. 37 YHTEENVETO
 • 38. Arvojen pisteyttäminen Ø  Jokainen muuttuja pisteytettiin jokaisen ajanjakson kohdalla 0-10 pisteen välillä alueen sijoituksen perusteella Ø  Jokaisen muuttujan kohdalla parhaimman arvon saanut alue sai 10 pistettä ja heikoimman arvon saanut 0 pistettä: porrastus 0,25-0,5 pisteen välillä sijoituksesta riippuen. Ø  Maksimiarvo yhden vuoden osalta 100 pistettä ja minimiarvo 0 pistettä Ø  Kaikki 10 muuttujaa samanarvoisia, ei painoarvoja muuttujien välillä © Timo Aro 2013 38
 • 39. 39 Seutukuntien sijoitus ja kilpailukykypisteet vuosina 1995, 2000, 2008 ja 2012                        1995                   1   Vaasan  seutukunta   86,75   2   Helsingin  seutukunta   85   3   Oulun  seutukunta   83,5   4   Tampereen  seutukunta   82,75   5   Turun  seutukunta   76   6   Porvoon  seutukunta   71   7   Salon  seutukunta   68,75   8   Hämeenlinnan  seutukunta   68,25   9   Kuopion  seutukunta   62,5   10   Lappeenrannan   seutukunta   62,25   11   Rauman  seutukunta   57,75   12   Jyväskylän  seutukunta   56,5   13   Kouvolan  seutukunta   56,5   14   Pietarsaaren  seutukunta   55   15   Kotka-­‐Haminan  stk.   52,25   16   Seinäjoen  seutukunta   49   17   Joensuun  seutukunta   45   18   Rovaniemen  seutukunta   43,25   19   Kajaanin  seutukunta   43,25   20   Lahden  seutukunta   42,75   21   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   41   22   Porin  seutukunta   40   23   Mikkelin  seutukunta   35,5   24   Kokkolan  seutukunta   28   25   Ylä-­‐Savon  seutukunta   17,5                    2000                   1   Helsingin  seutukunta   96,25   2   Tampereen  seutukunta   90   3   Oulun  seutukunta   88,5   4   Salon  seutukunta   79,75   5   Turun  seutukunta   79   6   Vaasan  seutukunta   77   7   Hämeenlinnan  seutukunta   71   8   Jyväskylän  seutukunta   69   9   Porvoon  seutukunta   68,5   10   Kuopion  seutukunta   64,5   11   Lappeenrannan   seutukunta   60,75   12   Rauman  seutukunta   57,25   13   Kouvolan  seutukunta   56,25   14   Kotka-­‐Haminan   seutukunta   49,25   15   Pietarsaaren  seutukunta   48,5   16   Lahden  seutukunta   48   17   Seinäjoen  setukunta   47,75   18   Joensuun  seutukunta   45,5   19   Kokkolan  seutukunta   42   20   Porin  seutukunta   38   21   Mikkelin  seutukunta   34   22   Rovaniemen  seutukunta   30   23   Kajaanin  seutukunta   28,5   24   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   26   25   Ylä-­‐Savon  seutukunta   14,75                      2008                   1   Helsingin  seutukunta   89,75   2   Tampereen  seutukunta   88,5   3   Vaasan  seutukunta   86   4   Oulun  seutukunta   80,75   5   Porvoon  seutukunta   79,75   6   Turun  seutukunta   78   7   Hämeenlinnan  seutukunta   77,25   8   Kuopion  seutukunta   69,5   9   Jyväskylän  seutukunta   68   10   Salon  seutukunta   65   11   Rovaniemen  seutukunta   60,5   12   Seinäjoen  setukunta   58,75   13   Kokkolan  seutukunta   56,5   14   Rauman  seutukunta   50,75   15   Lahden  seutukunta   46,5   16   Pietarsaaren  seutukunta   44,75   17   Lappeenrannan  seutukunta   43,5   18   Kouvolan  seutukunta   43,25   19   Porin  seutukunta   42,5   20   Joensuun  seutukunta   39,5   21   Kajaanin  seutukunta   32   22   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   29,25   23   Mikkelin  seutukunta   29   24   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   28   25   Ylä-­‐Savon  seutukunta   22,75                    2012                   1   Helsingin  seutukunta   89,75   2   Vaasan  seutukunta   87   3   Tampereen  seutukunta   83   4   Turun  seutukunta   78   5   Kuopion  seutukunta   76,5   6   Oulun  seutukunta   71,75   7   Porvoon  seutukunta   71,5   8   Seinäjoen  seutukunta   68,5   9   Rauman  seutukunta   66   10   Rovaniemen  seutukunta   56.5   11   Hämeenlinnan  seutukunta   57,25   12   Lappeenrannan  stk.   57,0   13   Jyväskylän  seutukunta     56,25   14   Kokkolan  seutukunta   54,75   15   Pietarsaaren  seutukunta   54,25   16   Porin  seutukunta   50,75   17   Joensuun  seutukunta   49,25   18   Lahden  seutukunta   45,75   19   Mikkelin  seutukunta   43,25   20   Kouvolan  seutukunta   42,25   21   Kajaanin  seutukunta   35,5   22   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   35,25   23   Salon  seutukunta   29   24   Ylä-­‐Savon  seutukunta   27   25   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   24,75   © Timo Aro 2013
 • 40.  SIJOITUS  SEUTUKUNTA   1995   2000   2008   2012   YHT.   Keskiarvopisteet per muuttuja   1   Helsingin  seutukunta   85   96,25   89,75   89,75   360,75   9,0   2   Tampereen  seutukunta   82,75   90   88,5   83,0   344,25   8,6   3   Vaasan  seutukunta   86,75   77   86   87   336,75   8,4   4   Oulun  seutukunta   83,5   88,5   80,75   71,75   324,5   8,1   5   Turun  seutukunta   76   79   78   78   311   7,8   6   Porvoon  seutukunta   71   68,5   79,75   71,5   290,75   7,3   7   Hämeenlinnan  seutukunta   68,25   71   77,25   57,25   273,75   6,8   8   Kuopion  seutukunta   62,5   64,5   69,5   76,5   273,0   6,8   9   Jyväskylän  seutukunta   56,5   69   68   56,25   249,75   6,2   10   Salon  seutukunta   68,75   79,75   65   29   242,5   6,0   11   Rauman  seutukunta   57,75   57,25   50,75   66   231,75   5,8   12   Seinäjoen  setukunta   49   47,75   58,75   68,5   224,0   5,6   13   Lappeenrannan  seutukunta   62,25   60,75   43,5   57,0   223,5   5,6   14   Pietarsaaren  seutukunta   55   48,5   44,75   54,25   202,5   5,0   15   Kouvolan  seutukunta   56,5   56,25   43,25   42,25   198,25   5,0   16   Rovaniemen  seutukunta   43,25   30   60,5   56,5   190,25   4,8   17   Lahden  seutukunta   42,75   48   46,5   45,75   183   4,6   18   Kokkolan  seutukunta   28   42   56,5   54,75   181,25   4,5   19   Joensuun  seutukunta   45   45,5   39,5   49,25   179,25   4,5   20   Porin  seutukunta   40   38   42,5   50,75   171,25   4,3   21   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   52,25   49,25   28   24,75   154,25   3,9   22   Mikkelin  seutukunta   35,5   34   29   43,25   141,75   3,5   23   Kajaanin  seutukunta   43,25   28,5   32   35,5   139,25   3,5   24   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   41   26   29,25   35,25   131,5   3,3   25   Ylä-­‐Savon  seutukunta   17,5   14,75   22,75   27   82   2,1   Seutukuntien kilpailukykypisteet yhteensä vuosina 1995-2012 ja keskiarvopisteet per muuttuja (1-10)
 • 41. SEUTUKUNTA   Sijoitus  1995   Sijoitus  2000   Sijoitus  2008   Sijoitus  2012   Sijoituksen  muutos  1995-­‐2012   Helsingin  seutukunta   2   1   1   1   1   Tampereen  seutukunta   4   2   2   3   1   Vaasan  seutukunta   1   6   3   2   -­‐1   Oulun  seutukunta   3   3   4   6   -­‐3   Turun  seutukunta   5   5   6   4   1   Porvoon  seutukunta   6   9   5   7   -­‐1   Hämeenlinnan  seutukunta   8   7   7   11   -­‐3   Kuopion  seutukunta   9   10   8   5   4   Jyväskylän  seutukunta   12   8   9   11   -­‐1   Salon  seutukunta   7   4   10   23   -­‐16   Seinäjoen  seutukunta   16   17   12   8   8   Rauman  seutukunta   11   12   14   9   2   Lappeenrannan  seutukunta   10   11   17   13   -­‐3   Pietarsaaren  seutukunta   14   15   16   15   -­‐1   Kouvolan  seutukunta   13   13   18   20   -­‐7   Rovaniemen  seutukunta   18   22   11   10   8   Joensuun  seutukunta   17   18   20   17   0   Lahden  seutukunta   20   16   15   18   2   Kokkolan  seutukunta   24   19   13   14   10   Porin  seutukunta   22   20   19   16   6   Kotka-­‐Haminan  seutukunta   15   14   24   25   -­‐10   Mikkelin  seutukunta   23   21   23   19   4   Kajaanin  seutukunta   19   23   21   21   -­‐2   Kemi-­‐Tornion  seutukunta   21   24   22   22   -­‐1   Ylä-­‐Savon  seutukunta   25   25   25   24   1   Seutukuntien sijoitukset 1995, 2000, 2008 ja 2012 sekä position muutos 1995-2012
 • 42. Seutukuntien sijoitusten muutokset vuosien 1995-2012 välisenä aikana Kokkolan + 10 Seinäjoen + 8 Rovaniemen + 8 Porin + 6 Kuopion + 4 Mikkelin + 4 Rauman + 2 Lahden + 2 Helsingin + 1 Tampereen + 1 Turun + 1 Ylä-Savon + 1 Joensuun Salon - 16 Kotka-Haminan - 10 Kouvolan - 7 Oulun - 3 Hämeenlinnan - 3 Lappeenrannan - 3 Kajaanin - 2 Porvoon - 1 Vaasan - 1 Jyväskylän - 1 Pietarsaaren - 1 Kemi-Tornion - 1 © Timo Aro 2013
 • 43. 43 Ø  Helsingin seutu oli kilpailukykyisin Ø  Tampereen, Vaasan ja Oulun seudut olivat kilpailukykyisimpien seutujen joukossa jokaisena ajankohtana Ø  Ylä-Savon seutukunnan kilpailukyky ylivoimaisesti heikoin 25 seudun joukossa Ø  Kokkolan, Seinäjoen, Rovaniemen ja Porin seudut ovat kyenneet eniten parantamaan suhteellista asemaansa vuosien 1995-2012 välillä Ø  Salon, Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutujen kilpailukyky on romahtanut avaintoimialojen rajun rakennemuutoksen vuoksi Ø  Itä- ja Pohjois-Suomen kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä suuret erot Seutukunta-analyysin tulokset 1 (2) © Timo Aro 2013
 • 44. 44 Ø  Pietarsaaren seudun BKT:n muutos % ylivoimaisesti korkein viime vuosina ja Salon seudun BKT:n muutos % ylivoimaisesti negatiivisin viime vuosina: Ø  Pietarsaaren, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan seudut ovat työllisyysdynamiikan malliseutuja koko maalle Ø  Oulun, Tampereen ja Helsingin seudut väestödynamiikaltaan vahvimpia seutuja. Kuopion seutu vahvassa nousussa. Ø  Rauman seutu on kuntatalousdynamiikan malliseutu Ø  Tutkinnon suorittaneiden ja akateemisten osuus ylivoimaisesti korkein suurissa yliopistokaupungeissa: Seutukunta-analyysin tulokset 2 (2) © Timo Aro 2013

Related Documents