Naprawa i zabezpieczenia powłokowe konstrukcji żelbetowych ...
naprawa betonu i żelbetuSystem MEGAcrete www.megachemie.com
naprawa betonu i żelbetuSystem MEGAcrete System MEGAcrete dedykowany jest do wykonywan...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu W skład systemu wchodzą materiały przeznaczone do wykonywania:...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Etapy wykonywania prac: • oczyszczenie powierzchni betonu ...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Oczyszczenie powierzchni betonu: - czyszczenie strumieniowo-ście...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Oczyszczenie powierzchni betonu: - mycie wodą pod wysokim ciśnie...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Wykonanie rozkud: - sposób ukształtowania ścianek ro...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Przygotowanie odsłoniętej stali zbrojeniowej: Obróbka ...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Składniki systemu MEGAcrete: • MEGAcrete AC - zabezpieczenie...
System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Składniki systemu MEGAcrete: • MEGAcrete AQ - zaprawa ...
System MEGAdur - naprawa betonu i żelbetu Żywice iniekcyjne MEGAdur (iniekcja sklejająca – monolityzacja): ...
Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe www.megachemie.com
Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe System MEGAprotect AR: • MEGAprotect AR 100 G – a...
Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe MEGAprotect – systemy specjalne: • o wysokiej odp...
Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe MEGAprotect – systemy specjalne: • o wysokiej odp...
Systemy MEGAiso - zabezpieczenia powłokowe System MEGAiso - materiały do impregnacji i izolacji: ...
Systemy MEGAiso - zabezpieczenia powłokowe System MEGAiso - powłoki bitumiczno-epoksydowe: • ME...
Systemy MEGAiso - zabezpieczenia powłokowe System MEGAiso - powłoki asfaltowo-kauczukowe: • ...
Megachemie Research & Technologies SA ul. Królowej Jadwigi 192 30-212 Kraków E-mail: biuro@megachemie.c...
of 20

Megachemie - Naprawa i zabezpieczenia powłokowe konstrukcji żelbetowych

System MEGAcrete dedykowany jdo wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych – także obciążonych dynamicznie.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Megachemie - Naprawa i zabezpieczenia powłokowe konstrukcji żelbetowych

 • 1. Naprawa i zabezpieczenia powłokowe konstrukcji żelbetowych www.megachemie.com
 • 2. naprawa betonu i żelbetuSystem MEGAcrete www.megachemie.com
 • 3. naprawa betonu i żelbetuSystem MEGAcrete System MEGAcrete dedykowany jest do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych – także obciążonych dynamicznie www.megachemie.com
 • 4. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu W skład systemu wchodzą materiały przeznaczone do wykonywania: - zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia - warstwy sczepnej - wypełnienia (reprofilacji) ubytków - zaprawy o różnym uziarnieniu - wyrównania powierzchni – zaprawy szpachlowe - naprawy ubytków wielkopowierz- chniowych metodą natrysku (torkretowania) na mokro i sucho www.megachemie.com
 • 5. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Etapy wykonywania prac: • oczyszczenie powierzchni betonu • wykonanie odkud słabego betonu • oczyszczenie odsłoniętej stali zbrojeniowej • zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej stali zbrojeniowej • wypełnienie ubytków • szpachlowanie wyrównawcze www.megachemie.com
 • 6. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Oczyszczenie powierzchni betonu: - czyszczenie strumieniowo-ścierne metodą piaskowania (zalecane) www.megachemie.com
 • 7. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Oczyszczenie powierzchni betonu: - mycie wodą pod wysokim ciśnieniem (mycie hydrodynamiczne) www.megachemie.com
 • 8. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Wykonanie rozkud: - sposób ukształtowania ścianek rozkucia - odsłonięcie zbrojenia - właściwe oczyszczenie stali zbrojeniowej www.megachemie.com
 • 9. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Przygotowanie odsłoniętej stali zbrojeniowej: Obróbka strumieniowo-ścierna stali zbrojeniowej do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1 Cel: usunięcie wszystkich szkodliwych substancji z powierzchni stali Stal zbrojeniową po oczyszczeniu należy niezwłocznie zabezpieczyd! www.megachemie.com
 • 10. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Składniki systemu MEGAcrete: • MEGAcrete AC - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia • MEGAcrete CM - warstwa sczepna pomiędzy betonem a zaprawą naprawczą lub pomiędzy starym a nowym betonem • MEGAcrete 10 MEGAcrete 20 MEGAcrete 60 - gotowe zaprawy naprawcze nakładane ręcznie www.megachemie.com
 • 11. System MEGAcrete - naprawa betonu i żelbetu Składniki systemu MEGAcrete: • MEGAcrete AQ - zaprawa naprawcza nanoszona metodą mokrego natrysku • MEGAcrete DRY D MEGAcrete DRY S - gotowe zaprawy do naprawy ubytków wielkopowierzchniowych metodą torkretowania na sucho • MEGAcrete FL MEGAcrete ECC FL - szpachlówki wyrównawcze www.megachemie.com
 • 12. System MEGAdur - naprawa betonu i żelbetu Żywice iniekcyjne MEGAdur (iniekcja sklejająca – monolityzacja): • MEGAdur EP 050 I - żywica epoksydowa o niskiej lepkości, przeznaczona do iniekcji rys i pęknięd o rozwartości do 0,5 mm • MEGAdur EP 140 I - żywica epoksydowa o niskiej lepkości, przeznaczona do iniekcji rys i pęknięd o rozwartości powyżej 0,2 mm www.megachemie.com
 • 13. Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe www.megachemie.com
 • 14. Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe System MEGAprotect AR: • MEGAprotect AR 100 G – akrylowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący i hydrofobizujący podłoże • MEGAprotect AR 100 S – barwna, akrylowa, sztywna powłoka ochronna odporna na UV • MEGAprotect AR 100 E – barwna, akrylowa, elastyczna powłoka ochronna odporna na UV (przenosi zarysowania o rozwartości do 0,3 mm) www.megachemie.com
 • 15. Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe MEGAprotect – systemy specjalne: • o wysokiej odporności na stałe obciążenie wodą, kondensatem lub skroplinami (zbiorniki, wewnętrzna strona płaszczy oraz konstrukcja wsporcza urządzeo wewnętrznych chłodni kominowych, konstrukcje pracujące w warunkach zanurzenia i podwyższonej wilgotności) Przykładowy zestaw: 1 x MEGAprotect EP 13 1-2 x MEGAprotect EP 22 HS www.megachemie.com
 • 16. Systemy MEGAprotect - zabezpieczenia powłokowe MEGAprotect – systemy specjalne: • o wysokiej odporności chemicznej (górne strefy kominów przemysłowych, obiekty oczyszczalni ścieków, konstrukcje usytuowane na składowiskach odpadów, ściany pomieszczeo laboratoryjnych) Przykładowy zestaw: 1 x MEGAprotect EP 13 1 x MEGAprotect EP 22 HS 1 x MEGAprotect PUR 30 www.megachemie.com
 • 17. Systemy MEGAiso - zabezpieczenia powłokowe System MEGAiso - materiały do impregnacji i izolacji: • MEGAiso EP - dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, przeznaczona do impregnacji i gruntowania powierzchni betonowych i stalowych. Produkt stosowany także na świeżo ułożonym betonie (od 4 do 10 godzin od wyprodu- kowania mieszanki betonowej) www.megachemie.com
 • 18. Systemy MEGAiso - zabezpieczenia powłokowe System MEGAiso - powłoki bitumiczno-epoksydowe: • MEGAiso POXYBIT (POXYBIT V) - epoksydowo-smołowa, elastyczna powłoka ochronna (klasa odporności na oddziaływanie środowisk agresywnych - XA3 wg PN-EN 206-1). Produkt polecany na powierzchnie stalowe i betonowe poniżej poziomu gruntu i/lub w warunkach stałego obciążenia wodą lub ściekami www.megachemie.com
 • 19. Systemy MEGAiso - zabezpieczenia powłokowe System MEGAiso - powłoki asfaltowo-kauczukowe: • MEGAiso PRIMEBIT MEGAiso WATERBIT - dyspersyjna, wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających do wykonywania bezspoinowych hy- droizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów. Produkt może służyd do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu www.megachemie.com
 • 20. Megachemie Research & Technologies SA ul. Królowej Jadwigi 192 30-212 Kraków E-mail: biuro@megachemie.com Tel: +48 12 296 06 12 Fax: +48 12 2960613, 123983932 www.megachemie.com

Related Documents