KUFEREK PEŁEN EMOCJI
Narzędzia Teorii Ograniczeń jako
wsparcie rozwoju
społeczno-emocjonalnego dzieci
dr Hewilia Hetmańczy...
DZISIEJSZY ŚWIAT
Wyniki badań
skuteczności TOC
dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
Autorski program zajęć został opracowany dla
uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu...
Badaną populacją była grupa 36 uczniów
klasy trzeciej, wśród których znalazło się
19 chłopców (53%)
i 17 dziewcząt (47%), ...
GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY
W jakim stopniu praktyczne wykorzystanie Teorii Ograniczeń w edukacji
może wpłynąć na podniesieni...
METODY, TECHNIKI ORAZ NARZĘDZIA BADAWCZE
Główną metodą, która umożliwiła odpowiedź na pytania badawcze był
naturalny eksp...
Analiza wyników wykazała różnicę pomiędzy postępowaniem
uczniów przed i po zakończeniu cyklu zajęć z
wykorzystaniem TOC.
...
Zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dzieci szczególnie były widoczne, jeżeli chodzi o
wykształcenie
umiejętności współżycia...
Dzięki zastosowaniu trzech logicznych
narzędzi udało się także doprowadzić
do wzmocnienia poczucie wartości i
dostrzegani...
Okazało się również, iż zdecydowanie
zmalała liczba osób reagujących w
sposób agresywny bądź bierny i wycofujący
się na na...
RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
Współdziałanie
liczba obserwowanych uczniów
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
liczba obserwowanych uczniów
Empatia
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
...
liczba obserwowanych uczniów
Nawiązywanie kontaktów - komunikacja z rówieśnikami
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
...
Stosowanie reguł moralnych
liczba obserwowanych uczniów
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...
Koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu
liczba obserwowanych uczniów
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 1...
WNIOSKI
Podejmowanie działań edukacyjnych oraz korekcyjnych
już w odniesieniu do uczniów w młodszym wieku szkolnym
w obsza...
• Dobór odpowiednich metod i technik pracy w dużej mierze zdecyduje o
przyszłej karierze dzieci w szkole, a w niektórych ...
Przeprowadzone badania, a szczególnie praca
z dziećmi, obserwacja ich zainteresowania i zaangażowania w
zajęcia z wykorzy...
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ
dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pe...
www.toc.edu.pl
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer
Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer
of 26

Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer

Prezentacja ukazująca wyniki badań skuteczności Narzędzi TOC w pracy z małymi dziećmi. Badanie przeprowadziła w ramach swojej pracy doktoranckiej Pani dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki). Przedmiot badań stanowiły kompetencje społeczne uczniów z klas trzecich szkoły podstawowej.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Badanie skuteczności TOC w pracy z małymi dziećmi - doktorat Pani Hewilii Hetmańczyk-Bajer

 • 1. KUFEREK PEŁEN EMOCJI Narzędzia Teorii Ograniczeń jako wsparcie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
 • 2. DZISIEJSZY ŚWIAT
 • 3. Wyniki badań skuteczności TOC dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer
 • 4. Autorski program zajęć został opracowany dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 – 90 minut (około 2 godziny lekcyjne) przez okres jednego semestru.
 • 5. Badaną populacją była grupa 36 uczniów klasy trzeciej, wśród których znalazło się 19 chłopców (53%) i 17 dziewcząt (47%), wybranych do badań w sposób celowy.
 • 6. GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY W jakim stopniu praktyczne wykorzystanie Teorii Ograniczeń w edukacji może wpłynąć na podniesienie poziomu kompetencji społecznych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej?
 • 7. METODY, TECHNIKI ORAZ NARZĘDZIA BADAWCZE Główną metodą, która umożliwiła odpowiedź na pytania badawcze był naturalny eksperyment pedagogiczny (plan jednogrupowy z pretestem i posttestem) uzupełniony o metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety, obserwacji (systematyczna obserwacja bezpośrednia), analizy dokumentów oraz metodę szacowania (skale ocen) i techniki socjometryczne.
 • 8. Analiza wyników wykazała różnicę pomiędzy postępowaniem uczniów przed i po zakończeniu cyklu zajęć z wykorzystaniem TOC. Oczywiście zmiany jakie zaszły w badanej grupie trzecioklasistów nie pojawiły się natychmiast i wymagały wiele wysiłku i stałej współpracy pomiędzy wychowawczynią a osobą prowadzącą zajęcia, ale ostateczne ograniczenie niepożądanych zachowań na korzyść wzrostu poziomu kompetencji społecznych można uznać za wielki sukces.
 • 9. Zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dzieci szczególnie były widoczne, jeżeli chodzi o wykształcenie umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami, budowanie empatii, kształtowanie zachowania tolerancji, dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi,
 • 10. Dzięki zastosowaniu trzech logicznych narzędzi udało się także doprowadzić do wzmocnienia poczucie wartości i dostrzegania swoich mocnych stron, głównie w przypadku uczniów o zaburzonym zachowaniu.
 • 11. Okazało się również, iż zdecydowanie zmalała liczba osób reagujących w sposób agresywny bądź bierny i wycofujący się na napotykane trudności, takie jak konflikty czy też prezentacja na forum klasy. Wzrósł poziomu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • 12. RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
 • 13. Współdziałanie liczba obserwowanych uczniów 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 liczba obserwowanych zajęd aktywni uczestnicy narzucający innym swoje zdanie bierni przeszkadzający 16 17 18 19 20
 • 14. liczba obserwowanych uczniów Empatia 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 liczba obserwowanych zajęd uczniowie współodczuwający, wrażliwi, tolerancyjni okazujący zainteresowanie tylko wybranym osobom egoistyczni, obojętni, wykazujący brak zaangażowania 19 20
 • 15. liczba obserwowanych uczniów Nawiązywanie kontaktów - komunikacja z rówieśnikami 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczba obserwowanych zajęd bardzo dobra trudny kontakt tylko w potrzebnych sytuacjach brak kontaktu
 • 16. Stosowanie reguł moralnych liczba obserwowanych uczniów 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 liczba obserwowanych zajęd uczniowie przestrzegający zasad częściowo przestrzegający zasad niestosujący się do obowiązujących zasad 17 18 19 20
 • 17. Koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu liczba obserwowanych uczniów 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 liczba obserwowanych zajęd poziom wysoki poziom niski poziom przeciętny całkowite rozproszenie uwagi
 • 18. WNIOSKI Podejmowanie działań edukacyjnych oraz korekcyjnych już w odniesieniu do uczniów w młodszym wieku szkolnym w obszarze rozwoju społeczno-emocjonalnego powinno stać się pilnym zadaniem pedagogów i nauczycieli. Wychowawca powinien posiadać wiedzę na temat różnych zaburzeń społecznoemocjonalnych oraz deficytów w zakresie przejawianych kompetencji społecznych, umiejętności rozpoznawania ich i odpowiedniego postępowania z takimi dziećmi.
 • 19. • Dobór odpowiednich metod i technik pracy w dużej mierze zdecyduje o przyszłej karierze dzieci w szkole, a w niektórych przypadkach nawet w późniejszym życiu. • Istnieje potrzeba uwzględnienia tego typu zajęć w planach rocznych pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym. • Narzędzia Teorii Ograniczeń mogą stanowić uzupełnienie oraz wzbogacenie realizowanych treści, natomiast nie wymagają odrębnych godzin lekcyjnych.
 • 20. Przeprowadzone badania, a szczególnie praca z dziećmi, obserwacja ich zainteresowania i zaangażowania w zajęcia z wykorzystaniem logicznych narzędzi TOC, stały się inspiracją do stworzenia bogatszej oferty, składającej się z 30 scenariuszy oraz materiałów przeznaczonych dla dzieci i nauczyciela. Dzięki temu powstał pakiet edukacyjny KUFEREK PEŁEN EMOCJI.
 • 21. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki e-mail: hewilia@interia.pl
 • 22. www.toc.edu.pl