www.novaiskra.com
NOVA ISKRA
//
DIZAJN
INKUBATOR
Mi upravljamo dizajnom
i primenjujemo inovacije
u cilju ostvarenja novih
vrednosti u sferama
kreativnog poslovanja,
edukac...
COWORKING
industry hub
creative hub
designers lab
Međunarodne
saradnje
društvena angažovanost
/ javno i institucionalno
za...
“Mladi profesionalci iz domena grafičkog dizajna
i vizuelne komunikacije, industrijskog dizajna i dizajna
proizvoda, dizaj...
članova DL mreže su direktno uključeni
u projekte kreativnih usluga, kreirajući
nove poslovne mogućnosti70%
radionica
coac...
“Prvi
dizajn-orijentisan
coworking prostor
na Balkanu”
COMMUNITY
//
CO
WORKING
novaiskra/designincubator06
NOVA ISKRA
//
PROSTOR
NOVA ISKRA
//
PROSTOR
NOVA ISKRA
//
PROSTOR
NOVA ISKRA
//
PROSTOR
NOVA ISKRA
//
ZATEČENO
STANJE
NOVA ISKRA
//
ZATEČENO
STANJE
Coworkeri
COMMUNITY
//
CO
WORKING
novaiskra/designincubator13
pozivnog
tipa
Srbija
Hrvatska
Crna Gora
Bosna i Hercegovina
Makedonija
Slovenija
COMMUNITY
//
CREATIVE
HUB
80%
Članovi
20%...
Rođena u Beogradu 1984. godine. Trenutno živi i radi u Nju Jorku
gde je angažovana na različitim autorskim i naručenim pro...
Proizvođači
MSP
Javni sektor
NVO
Međunarodni
partneri
COMMUNITY
// INDUS
TRY
HUB
60+
članova
novaiskra/designincubator16
/ Dizajn menadžment
/ Komunikacija sa klijentom
/ Dizajn brief
/ Kreiranje ugovora i
pravni poslovi
/ Finansije i administ...
CREA
TIVE
SERVI
CES / Projekti u realizaciji Nove Iskre
Ukupan prihod
obezbeđen za kreativce
novaiskra/designincubator18
CREA
TIVE
SERVI
CES /
Dizajn brif / Branding /
Copywriting / Dizajn ambalaže /
Proizvodnja prototipa
Industrijski dizajn /...
CREA
TIVE
SERVI
CES /
UIX i grafički dizajn / Website
i CMS / Razvoj aplikacije /
Integracija sistema / Aktiviranje i
vođe...
INNOVA
TION
PLAT
FORM
Programi
Posetioci
novaiskra/designincubator21
INNOVATION
PLATFORM
// EDU
CATION
dizajn
biblioteka
Dizajn biblioteka /
A10, Architectural Digest / DE i USA,
Wallpaper, I...
SOCIAL
INNOVA
TION
//
F-O-L-K-K NOVA UČIONICAOngoing
2014 - 2015
Ongoing
2014 - 2015
novaiskra/designincubator23
Projektni menadžer
Aleksandra Savanović
Projektni koordinator
Kristijan Šujević
Projektni koordinator
Minja Bogetić
Design...
Marko Radenković
+381 64 2611704
marko@novaiskra.com
Kontakt
www.novaiskra.com
office@novaiskra.com
Gavrila Principa 43
Be...
uvođenje simboličnih cena
ulaznica za programe
kreiranje posebnih progra-
ma za kreativce i mlade
kreiranje programa za
bi...
of 26

#PomakSRB konferencija - Nova Iskra - Marko Radenković

U okviru projekta “Pokret omladinskog aktivizma - POMAK”, od 23 do 25. januara 2015. godine, na Borskom jezeru po prvi put u Srbiji, organizovana je Nacionalna Konferencija o socijalnom preduzetništvu i kreativnim industrijama. Drugi dan Konferencije bio je posvećen predstavljanju kreativnih prostora za zajedničko delovanje (CO-working mesta), Deli, InCentar i Novu iskru, zatim dva socijalna preduzeća koja uspešno posluju, LicUlice i Kuhinja na točkovima, te SENS, jedina nacionalna mreža koja okuplja socijalna preduzeća. Nakon toga učesnicima su prezentovani HUB-ovi i biznis inkubatore kreativnih industrija HUBČE, Potkrovlje HUB i ZIP centar uslužnih delatnosti za mlade. O ovim prostorima i preduzećima, njihovim idejma i poslu koji rade pričali su Marko Radenković (Nova iskra Beograd), Željko Ilić (In centar Beograd), Nenad Stojanović(Deli Niš), Ivana Stančić (SENS Beograd), Nikoleta Kosovac (LiceUlice Beograd), Anica Spasov (Kuhinja na točkovima Beograd), Miloš Đuričanin (HUBČE Beograd), Vladimir Trkulja (Potkrovlje HUB Beograd) i Miloš Colić (ZIP centar za mlade Pirot). Projekat o socijalnom preduzetništvu i kreativnim industrijama, Pokret omladinskog aktivizma “Pomak”, Timočki omladinski centar realizovao je u partnerstvu sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - #PomakSRB konferencija - Nova Iskra - Marko Radenković

 • 1. www.novaiskra.com NOVA ISKRA // DIZAJN INKUBATOR
 • 2. Mi upravljamo dizajnom i primenjujemo inovacije u cilju ostvarenja novih vrednosti u sferama kreativnog poslovanja, edukacije, društvenog razvoja i jačanja lokalnih zajednica. Nova Iskra Dizajn Inkubator novaiskra/designincubator2
 • 3. COWORKING industry hub creative hub designers lab Međunarodne saradnje društvena angažovanost / javno i institucionalno zagovaranje / obrazovanje i jačanje kapaciteta profesionalni razvoj / konsalting / stvaranje poslovnih mogućnosti / podrška kompanijama i kreativcima KREATIVNE USLUGE ODRŽIVOST kreiranje poslova POSLOVNA ZAJEDNICA KREATIVNA ZAJEDNICA Nova Iskra // menadžment tim > > > > EDU PROGRAM MODULES Nova Iskra INNOVATION / EDUCATION PLATFORM SOCIAL INNOVATION / PROJECTS SHARED WORKSPACE > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > novaiskra/designincubator03
 • 4. “Mladi profesionalci iz domena grafičkog dizajna i vizuelne komunikacije, industrijskog dizajna i dizajna proizvoda, dizajna nameštaja, fotografije, veb dizajna i programiranja, dizajna enterijera i arhitekture.” COM MUNI // TY novaiskra/designincubator04
 • 5. članova DL mreže su direktno uključeni u projekte kreativnih usluga, kreirajući nove poslovne mogućnosti70% radionica coaching besplatna pravna administrativna podrška stipendije za mlade dizajnere tehnička oprema poslovne prilike COMMUNITY // DESIGNERS LAB APLIKACIJA // portfolio // motivaciono pismo // jednogodišnji plan UGOVOR // jednogodišnji ČLANARINA // 100 EUR / mesečno otvoreni poziv jednom godišnje 70članova od otvaranja novaiskra/designincubator05
 • 6. “Prvi dizajn-orijentisan coworking prostor na Balkanu” COMMUNITY // CO WORKING novaiskra/designincubator06
 • 7. NOVA ISKRA // PROSTOR
 • 8. NOVA ISKRA // PROSTOR
 • 9. NOVA ISKRA // PROSTOR
 • 10. NOVA ISKRA // PROSTOR
 • 11. NOVA ISKRA // ZATEČENO STANJE
 • 12. NOVA ISKRA // ZATEČENO STANJE
 • 13. Coworkeri COMMUNITY // CO WORKING novaiskra/designincubator13
 • 14. pozivnog tipa Srbija Hrvatska Crna Gora Bosna i Hercegovina Makedonija Slovenija COMMUNITY // CREATIVE HUB 80% Članovi 20% besplatno članstvo 223članova novaiskra/designincubator14
 • 15. Rođena u Beogradu 1984. godine. Trenutno živi i radi u Nju Jorku gde je angažovana na različitim autorskim i naručenim projektima. Njena interesovanja se kreću u domenu fotografije, dizajna name- štaja instalacija u prostoru i kolaborativnih projekata. www.anakras.com ana kraš COMMUNITY // CREATIVE HUB
 • 16. Proizvođači MSP Javni sektor NVO Međunarodni partneri COMMUNITY // INDUS TRY HUB 60+ članova novaiskra/designincubator16
 • 17. / Dizajn menadžment / Komunikacija sa klijentom / Dizajn brief / Kreiranje ugovora i pravni poslovi / Finansije i administracija 250 Profesionalaca CREA TIVE SERVI CES / novaiskra/designincubator17 Klijent Nova Iskra> > Creative Hub & Designers Lab Interni dizajn konkursi Matchmaking Full time // Po projektu Tailor-made Tim / // ///
 • 18. CREA TIVE SERVI CES / Projekti u realizaciji Nove Iskre Ukupan prihod obezbeđen za kreativce novaiskra/designincubator18
 • 19. CREA TIVE SERVI CES / Dizajn brif / Branding / Copywriting / Dizajn ambalaže / Proizvodnja prototipa Industrijski dizajn / Tehnički razvoj / Proizvodnja prototipa i instalacija Pastirska Tajna Klijent: Zadaci: Klijent: Zadaci: Klijent: Zadaci: Opština Svrljig Telenor Banka Srbija Telenor ATM Extraform Rebranding Extraform Nameštaj Rebranding / Redizajn vizuelnog identiteta / Štampani materijal / Copywriting / Web dizajn / Vođenje društvenih mreža / Razvoj novog brenda / Kreativna direkcija novaiskra/designincubator19
 • 20. CREA TIVE SERVI CES / UIX i grafički dizajn / Website i CMS / Razvoj aplikacije / Integracija sistema / Aktiviranje i vođenje društvenih mreža / Tesiranje, održavanje i razvoj Izrada strateškog i komunikacijskog plana / Programsko savetovanje / Branding / Razvoj vizuelnog identiteta / Website MKOH Klijent: Zadaci: Klijent: Zadaci: Klijent / Partner: Zadaci: Medisch Kwartier de Oude Houthaven Terra Panonica House of Ideas NIS Kreativni Kamp NIS j.s.c Razvoj koncepta / Scouting talenata / Kreativna direkcija i vođenje projekta / Produkcija i postrodukcija / Dizajn izložbe / Event produkcija novaiskra/designincubator20
 • 21. INNOVA TION PLAT FORM Programi Posetioci novaiskra/designincubator21
 • 22. INNOVATION PLATFORM // EDU CATION dizajn biblioteka Dizajn biblioteka / A10, Architectural Digest / DE i USA, Wallpaper, Icon, Monocle, Architectural Review, Of Arch, Domus, Abitare, Interni, Casabella, Surface, Detail, A+U, Creative Review, Japan Architecture AKS Me Anything / Konsultacije sa ekspertima - od menadžmenta projekta preko razvoja proizvoda do pitanja zaštite intelektualne svojine Designer in Residence / Pilot program za talentovane mlade dizajnere iz Srbije i Švedske novaiskra/designincubator22
 • 23. SOCIAL INNOVA TION // F-O-L-K-K NOVA UČIONICAOngoing 2014 - 2015 Ongoing 2014 - 2015 novaiskra/designincubator23
 • 24. Projektni menadžer Aleksandra Savanović Projektni koordinator Kristijan Šujević Projektni koordinator Minja Bogetić Design Library koordinator Tamara Todorić Projektni koordinator Neda Šorak Creative Hub menadžer Nana Radenković TIM // Generalni menadžer Marko Radenković Designers Lab menadžer Miljan Peljević Programski menadžer Relja Bobić In-house dizajner Olga Jorgačević novaiskra/designincubator26
 • 25. Marko Radenković +381 64 2611704 marko@novaiskra.com Kontakt www.novaiskra.com office@novaiskra.com Gavrila Principa 43 Beograd, Srbija +381 11 4051 897 instagram.com/novaiskrafacebook.com/dizajn.nova.iskra twitter.com/novaiskra
 • 26. uvođenje simboličnih cena ulaznica za programe kreiranje posebnih progra- ma za kreativce i mlade kreiranje programa za biznis sektor // // // organizacija programa SAMO ODRŽIV OST // iznajmljivanje Coworking dela prostora (stalni članovi / drop in / stranci) iznajmljivanje mini kancelarija iznajmljivanje konferens sala iznajmljivanje prostora za javne programe iznajmljivanje prostora za komercijalne sadržaje (snimanja, event-e i sl.) // // // // // // // // // pružanje pravnih saveta pružanje knjigovodstvenih i administrativnih saveta coaching podrška u startovanju biznisa // // // pisanje projekata učešće na lokalnim, nacionalnim, EU i međunarodnim konkursima i pozivima iniciranje lokalnih projekata // // // stalni članovi drop in članovi specijalni paketi prostor članarine konsalting projektni menadžment // // // kreirati paket usluga koje mogu da pruže korisnici kolaborativne platforme saradnja sa nevladinim i privatnim sektorom zajednička komunikacija i multidisciplinarni pristup pružanje usluga // // // kreranje posebnih programa uvođenje novih formata -“radni doručak” saradnja sa privrednim komorama i biznis udruženjima i organizacijama saradnja sa biznis sektorom // // // ostvarivanje dugoročne saradnje iniciranje zajedničkih projekata povezivanje sa institucijama koje dele slične ili iste ciljeve saradnja sa javnim sektorom novaiskra/designincubator28

Related Documents