Jazyk Groovy jakožto
alternativa pro vývoj
business aplikací
Tomáš Tvrz
Obor: Softwarové inženýrství
Vedoucí práce: Ing. R...
2
• Vymezení pojmů
• Motivace
• Cíle bakalářské práce
• Webová aplikace
• Shrnutí
• Otázka oponenta
• Literatura
Obsah
3
• Integrace
– Spolupráce více jazyků v rámci jednoho
programu
• GDK
– Groovy Development Kit
• Metaprogramování
– Vkládá...
4
• Groovy je mladý jazyk, v ČR relativně neznámý
• Podobnost a snadná integrace s Javou
• Mnoho vlastností a možností
• J...
5
●
Představení a analýza jazyka Groovy, jeho
vlastností, syntaxe a porovnání s Javou.
●
Analýza frameworku Grails, jeho a...
6
• Systém pro správu univerzity
• Záznamy pro profesory, studenty, předměty a
katedry
• Zobrazení seznamů záznamů podle k...
7
8
9
10
• Seznámení se s novým jazykem
• Rozsáhlá analýza
• Webová aplikace
Shrnutí
11
• Co si Groovy půjčuje z jazyka Smalltalk
– Čistě objektově orientovaný přístup
– Dynamické typování
– Uzávěry a curryi...
12
Děkuji za pozornost
13
• Pivotal: Groovy - Home. [online], 2014, [2014-02-10].
Dostupné z: http://groovy.codehaus.org/
• Pivotal: Grails - The...
of 13

Prezentace BP alt

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace BP alt

 • 1. Jazyk Groovy jakožto alternativa pro vývoj business aplikací Tomáš Tvrz Obor: Softwarové inženýrství Vedoucí práce: Ing. Robert Pergl Ph.D
 • 2. 2 • Vymezení pojmů • Motivace • Cíle bakalářské práce • Webová aplikace • Shrnutí • Otázka oponenta • Literatura Obsah
 • 3. 3 • Integrace – Spolupráce více jazyků v rámci jednoho programu • GDK – Groovy Development Kit • Metaprogramování – Vkládání vlastností do tříd přes metatřídu Vymezení pojmů
 • 4. 4 • Groovy je mladý jazyk, v ČR relativně neznámý • Podobnost a snadná integrace s Javou • Mnoho vlastností a možností • Jeho framework Grails je ideální pro tvorbu webových aplikací Motivace
 • 5. 5 ● Představení a analýza jazyka Groovy, jeho vlastností, syntaxe a porovnání s Javou. ● Analýza frameworku Grails, jeho architektury a možností. ● Realizace ukázkové aplikace a popsání použitých postupů Cíle bakalářské práce
 • 6. 6 • Systém pro správu univerzity • Záznamy pro profesory, studenty, předměty a katedry • Zobrazení seznamů záznamů podle kritérií • Možnost vyhledávání záznamů Webová aplikace
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. 9
 • 10. 10 • Seznámení se s novým jazykem • Rozsáhlá analýza • Webová aplikace Shrnutí
 • 11. 11 • Co si Groovy půjčuje z jazyka Smalltalk – Čistě objektově orientovaný přístup – Dynamické typování – Uzávěry a currying – Metaprogramování – Lazy vyhodnocení Otázka oponenta
 • 12. 12 Děkuji za pozornost
 • 13. 13 • Pivotal: Groovy - Home. [online], 2014, [2014-02-10]. Dostupné z: http://groovy.codehaus.org/ • Pivotal: Grails - The search is over. [online], 2014, [2014- 02-10]. Dostupné z: http://grails.org/ • Koenig, D.; Glover, A.; King, P.; aj.: Groovy in Action. Greenwich: Manning, 2007, ISBN 1-932394-84-2. • Brown, J. S.; Rocher, G.: The Definitive Guide to Grails 2. New York: APress, 2012, ISBN 978-1-4302-4377-9. Literatura