Jazyk Groovy jakožto
alternativa pro vývoj
business aplikací
Tomáš Tvrz
Obor: Softwarové inženýrství
Vedoucí práce: Ing. R...
2/12
• Vymezení pojmů
• Motivace
• Cíle bakalářské práce
• Webová aplikace
• Shrnutí
• Otázka oponenta
• Literatura
Obsah
3/12
• Integrace
– Spolupráce více jazyků v rámci jednoho
programu
• GDK
– Groovy Development Kit
• Metaprogramování
– Vkl...
4/12
• Groovy je mladý jazyk, v ČR relativně neznámý
• Podobnost a snadná integrace s Javou
• Mnoho vlastností a možností
...
5/12
●
Představení a analýza jazyka Groovy, jeho
vlastností, syntaxe a porovnání s Javou.
●
Analýza frameworku Grails, jeh...
6/12
• Systém pro správu univerzity
• Záznamy pro profesory, studenty, předměty a
katedry
• Zobrazení seznamů záznamů podl...
7/12
8/12
9/12
• Seznámení se s novým jazykem
• Rozsáhlá analýza
• Webová aplikace
Shrnutí
10/12
• Co si Groovy půjčuje z jazyka Smalltalk
– Čistě objektově orientovaný přístup
– Dynamické typování
– Uzávěry a cur...
11/12
Děkuji za pozornost
12/12
• Pivotal: Groovy - Home. [online], 2014, [2014-02-10].
Dostupné z: http://groovy.codehaus.org/
• Pivotal: Grails - ...
of 12

Prezentace BP Groovy

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace BP Groovy

 • 1. Jazyk Groovy jakožto alternativa pro vývoj business aplikací Tomáš Tvrz Obor: Softwarové inženýrství Vedoucí práce: Ing. Robert Pergl Ph.D
 • 2. 2/12 • Vymezení pojmů • Motivace • Cíle bakalářské práce • Webová aplikace • Shrnutí • Otázka oponenta • Literatura Obsah
 • 3. 3/12 • Integrace – Spolupráce více jazyků v rámci jednoho programu • GDK – Groovy Development Kit • Metaprogramování – Vkládání vlastností do tříd přes metatřídu Vymezení pojmů
 • 4. 4/12 • Groovy je mladý jazyk, v ČR relativně neznámý • Podobnost a snadná integrace s Javou • Mnoho vlastností a možností • Kvalitní framework Grails Motivace
 • 5. 5/12 ● Představení a analýza jazyka Groovy, jeho vlastností, syntaxe a porovnání s Javou. ● Analýza frameworku Grails, jeho architektury a možností. ● Realizace ukázkové aplikace a popsání použitých postupů Cíle bakalářské práce
 • 6. 6/12 • Systém pro správu univerzity • Záznamy pro profesory, studenty, předměty a katedry • Zobrazení seznamů záznamů podle kritérií • Možnost vyhledávání záznamů Webová aplikace
 • 7. 7/12
 • 8. 8/12
 • 9. 9/12 • Seznámení se s novým jazykem • Rozsáhlá analýza • Webová aplikace Shrnutí
 • 10. 10/12 • Co si Groovy půjčuje z jazyka Smalltalk – Čistě objektově orientovaný přístup – Dynamické typování – Uzávěry a currying – Metaprogramování – Lazy vyhodnocení Otázka oponenta
 • 11. 11/12 Děkuji za pozornost
 • 12. 12/12 • Pivotal: Groovy - Home. [online], 2014, [2014-02-10]. Dostupné z: http://groovy.codehaus.org/ • Pivotal: Grails - The search is over. [online], 2014, [2014- 02-10]. Dostupné z: http://grails.org/ • Koenig, D.; Glover, A.; King, P.; aj.: Groovy in Action. Greenwich: Manning, 2007, ISBN 1-932394-84-2. • Brown, J. S.; Rocher, G.: The Definitive Guide to Grails 2. New York: APress, 2012, ISBN 978-1-4302-4377-9. Literatura