Tomasz Lelek
tomekl007
@tomekl007
Jak przerobić monolityczną
aplikację na architekturę mikro
serwisów ?
Plan Prezentacji
1. kontekst biznesowy
2. technologia
3. architektura
4. zarządzanie konfiguracja
5. monitorowanie
6. zbie...
Rozwiązywanie problemów
Monolit
Domena aplikacji
Jeden obiekt – wiele tożsamości
Ta sama funkcjonalność -
nowa architektura
Przekierowanie requestów
Url Rewriting
#Apache rewrite url, work for post request
RewriteEngine On
RewriteRule /generate http://reportservice.no/ge...
Potrzeby
i
Embedded Container
Startowanie serwisu
./sbt
>container:start
[info] Started
SelectChannelConnector@0.0.0.0:8090
[success] Total time: 2 s
Jak wygląda mikro serwis ?
Użycie przez importowanie
klienta
Wielu klientów
Bardzo specyficzny model (
core )
Rest, json, http
Architektura
Zarządzanie konfiguracja
Pytanie o konfiguracje
Podmiana konfiguracji
Monitorowanie serwisów -
status
Monitorowanie - zależności
Grafowa wizualizacja
Wizualizacja zależności
Gdzie jest serwis z
konfiguracjami ?
etcd
Circuit Breaker
Hystrix
Implementacja
Wiele serwisów = wiele logów
Jedno miejsce przeglądania
+ logstash
Konfiguracja Logstash
/_search?pretty&type=batch-
staging
Odpowiednia dokumentacja
Dokumentacja
Wygenerowany json
Swagger-ui
https://github.com/wordnik/swagger-ui
Dokumentacja jako klient
Czas na mikro serwisy !
Dziękuje, pytania ?
Jak przerobić monolityczną aplikację na architekturę mikro serwisów ?
of 45

Jak przerobić monolityczną aplikację na architekturę mikro serwisów ?

Tworząc architekturę w oparciu o koncepcję mikro serwisów, przed zespołem staje wiele wyzwań. -Budowanie łatwo rozszerzalnej architektury mirkoserwisów. Tworząc nowy serwis, zawsze potrzebujemy danych z innego. Aby je otrzymać wystarczy zaimportować lekkiego klienta, który jest interfejsem innego serwisu. -Jak odpowiednio wykorzystać protokół http, aby zamienić go w swój największy atut i nie próbować ukrywać go niepotrzebnie ? -które funkcjonalności wyciągnąć jako pierwsze ? Jak wykorzystać domain driven design, do modelowania domeny biznesowej, w sposób specyficznych dla danego mikroserwisu ? -Jak zarządzać konfiguracją, i deploymentem wielu serwisów ? -implementowanie wzorca Circuit Breaker, używając biblioteki Netflix Hystrix
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Software      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Jak przerobić monolityczną aplikację na architekturę mikro serwisów ?

 • 1. Tomasz Lelek tomekl007 @tomekl007
 • 2. Jak przerobić monolityczną aplikację na architekturę mikro serwisów ?
 • 3. Plan Prezentacji 1. kontekst biznesowy 2. technologia 3. architektura 4. zarządzanie konfiguracja 5. monitorowanie 6. zbieranie logów 7. nowoczesna dokumentacja
 • 4. Rozwiązywanie problemów
 • 5. Monolit
 • 6. Domena aplikacji
 • 7. Jeden obiekt – wiele tożsamości
 • 8. Ta sama funkcjonalność - nowa architektura
 • 9. Przekierowanie requestów
 • 10. Url Rewriting #Apache rewrite url, work for post request RewriteEngine On RewriteRule /generate http://reportservice.no/generate [P]
 • 11. Potrzeby
 • 12. i
 • 13. Embedded Container
 • 14. Startowanie serwisu ./sbt >container:start [info] Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8090 [success] Total time: 2 s
 • 15. Jak wygląda mikro serwis ?
 • 16. Użycie przez importowanie klienta
 • 17. Wielu klientów
 • 18. Bardzo specyficzny model ( core )
 • 19. Rest, json, http
 • 20. Architektura
 • 21. Zarządzanie konfiguracja
 • 22. Pytanie o konfiguracje
 • 23. Podmiana konfiguracji
 • 24. Monitorowanie serwisów - status
 • 25. Monitorowanie - zależności
 • 26. Grafowa wizualizacja
 • 27. Wizualizacja zależności
 • 28. Gdzie jest serwis z konfiguracjami ?
 • 29. etcd
 • 30. Circuit Breaker
 • 31. Hystrix
 • 32. Implementacja
 • 33. Wiele serwisów = wiele logów
 • 34. Jedno miejsce przeglądania
 • 35. + logstash
 • 36. Konfiguracja Logstash
 • 37. /_search?pretty&type=batch- staging
 • 38. Odpowiednia dokumentacja
 • 39. Dokumentacja
 • 40. Wygenerowany json
 • 41. Swagger-ui https://github.com/wordnik/swagger-ui
 • 42. Dokumentacja jako klient
 • 43. Czas na mikro serwisy !
 • 44. Dziękuje, pytania ?

Related Documents