2012-12-05 Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, grudzień 2012 ZMIANY W POLITYCE MIESZKANIOW...
2012-12-05 ZMIANY PUNKTACJI 1. Ogólny stan techniczny budynku 1.1 Zły stan technicz...
2012-12-05 OBNIŻKI - SZCZECIN NA TLE INNYCH MIASTMaksymalne progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania obniżk...
2012-12-05 POMOC W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji najemców są pracowni...
2012-12-05 TERMINY:Cofnięcie poprzednich podwyżek i przedstawienie najemcom nowychwysokości czynszó...
of 5

Polityka mieszkaniowa szczecina

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polityka mieszkaniowa szczecina

  • 1. 2012-12-05 Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, grudzień 2012 ZMIANY W POLITYCE MIESZKANIOWEJ SZCZECINAZmiany w polityce mieszkaniowej Szczecina są efektem podjętej przezRadę Miasta Szczecin uchwały z dnia 22 października br. zmieniającejuchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowaniamieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015.Zmiany dotyczą, m.in.: Ograniczenia wysokości podwyżek do 55%; Punktacji; Zmiany kryterium powierzchniowego dla potrzeb udzielania obniżek. 1
  • 2. 2012-12-05 ZMIANY PUNKTACJI 1. Ogólny stan techniczny budynku 1.1 Zły stan techniczny - stopień technicznego zużycia 71-100% 4 pkt [były 4 pkt] 1.2 Dopuszczający stan techniczny - stopień technicznego zużycia 51-70% 5 pkt [było 6 pkt] 1.3 Dostateczny stan techniczny - stopień technicznego zużycia 31-50% 7 pkt [było 8 pkt] 1.4 Średni stan techniczny - stopień technicznego zużycia 16-30% 8 pkt [było 10 pkt] 1.5 Dobry stan techniczny - stopień technicznego zużycia 0-15% 10 pkt [było 12 pkt] 1.6 Budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego 0 pkt 2. Atrakcyjność użytkowa lokalu mieszkalnego 2.1 Łazienka poza lokalem 3 pkt [było 6 pkt] 2.2 W.c. poza lokalem (-1) pkt [był 1 pkt] 2.3 Lokal wspólny lub tzw. lokal "rotacyjny„ (-6) pkt [były (-4) pkt] 2.4 "Pojedynka" z wejściem z klatki schodowej (pokój o powierzchni mniejszej niż 10 m2, bez pomieszczeń przynależnych (-4) pkt [były -2 pkt] 3. Atrakcyjność usytuowania lokalu mieszkalnego 3.1 Lokal w oficynie (-3) pkt [był (-1) pkt] 3.2 Lokal w suterenie (-5) pkt [były (-3) pkt] KORZYSTNIEJSZE KRYTERIA PRZYZNAWANIA OBNIŻEK Kryterium powierzchniowe (pow. użytkowa lokalu mieszkalnego): 50 m2 [było 35 m2] na jedną osobę w gospodarstwie domowym, 60 m2 [było 40 m2] na dwie osoby w gospodarstwie domowym, 70 m2 [było 45 m2] na trzy osoby w gospodarstwie domowym, 80 m2 [było 55 m2] na cztery osoby w gospodarstwie domowym, 90 m2 [było 65 m2] na pięć osób w gospodarstwie domowym, 100 m2 [było 70 m2] na sześć osób w gospodarstwie domowym, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2 [było o 5 m2]. Limity powierzchni nie dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Kryterium dochodowe:Wartość 1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 5-osobowe 6-osobowe 7-osobowe 8-osoboweobniżki gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. [%] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] 40% 1 598,36 2 397,54 3 596,31 4 795,08 5 993,85 7 192,62 8 391,39 9 590,16 30% 1 997,95 2 887,04 4 315,56 5 754,08 7 192,60 8 631,12 10 096,64 11 508,16 15% 2 237,70 3 196,72 4 795,08 6 393,44 7991,80 9 590,16 11 188,52 12 786,88 2
  • 3. 2012-12-05 OBNIŻKI - SZCZECIN NA TLE INNYCH MIASTMaksymalne progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania obniżki czynszu: SZCZECIN WROCŁAW KRAKÓW BYDGOSZCZ 280% najniższej 150% najniższej 225% najniższej 175% najniższej Gospodarstwo emerytury emerytury emerytury emerytury 1-osobowe (obniżka 15%) (obniżka 20%) (obniżka 20%) (obniżka 20%) [tj. 2 237,70 zł] [tj. 1198,77 zł] [tj. 1798,16 zł] [tj. 1398,57 zł] 200% najniższej 100% najniższej 175% najniższej 125% najniższej Gospodarstwo emerytury emerytury emerytury emerytury wieloosobowe (obniżka 15%) (obniżka 20%) (obniżka 15%) (obniżka 20%) [tj. 1598,36 zł/os.] [tj. 799,18 zł/os.] [tj. 1398,57 zł/os.] [tj. 998,98 zł/os.] POMOC NAJUBOŻSZYMWysokość czynszu najmu po obniżkach – wybrane przykładygospodarstw zamieszkujących mieszkania komunalne: Liczba Miesięczny Wysokość czynszu najmu [w zł]: Powierz. osób dochód użytkowa od 1 lutego po obniżce od Dzielnica w gosp. do 31 marca od 1 kwietnia mieszkania 2013 roku 1 kwietnia 2013 gosp. domowego 2013 roku 2013 roku [w m2] (uchylona) roku dom. [w zł] Pogodno 49,15 1 1848,64 229,53 411,99 355,77 249,04(30%) Gumieńce 44,31 1 1597,45 217,56 420,95 337,22 202,33(40%)Śródmieście 76,90 4 3838,78 404,49 715,94 626,96 376,18 (40%) Centrum 72,36 4 3583,96 279,31 539,08 432,93 259,76 (40%)Niebuszewo 43,62 2 3031,65 132,60 251,69 205,53 174,70 (15%)Niebuszewo 70 6 8196,57 302,49 625,98 468,86 281,32 (40%) 3
  • 4. 2012-12-05 POMOC W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji najemców są pracownicy ZBiLK, Szczecińskiego TBS, TBS Prawobrzeże oraz SCR.Siedziba ZBiLK Siedziba SCRul. Mariacka 25 ul. Ks. Bogusława X 52/2Rejony ZBiLK: Siedziba Szczecińskiego TBSNr 2 – ul. Kościelna 12 ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1Nr 3 – ul. Komuny Paryskiej 2/3Nr 4 i 5 – ul. Kadłubka 24a Siedziba TBS „Prawobrzeże”Nr 6 – ul. Podhalańska 9 ul. Batalionów Chłopskich 61BNr 7 i 9 – ul. Jagiellońska 33 OddziałNr 8 – ul. Niemierzyńska 22 ul. Mariacka 24Nr 10 – ul. Łokietka 22Nr 13 – ul. Kaszubska 30Nr 14 – ul. Szpitalna 18Nr 15 – ul. Goszczyńskiego 4 POMOC Infolinia 91 43 45 448 e-mail: info@zbilk.szczecin.pl www.nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl 4
  • 5. 2012-12-05 TERMINY:Cofnięcie poprzednich podwyżek i przedstawienie najemcom nowychwysokości czynszów– GRUDZIEŃ 2012Początek obowiązywania nowych, zmienionych czynszów– KWIECIEŃ 2013Bieżące przyjmowanie wniosków o obniżki czynszów.Wnioski o obniżkę przyjmowane będą nieprzerwanie czylinajemca może złożyć wniosek w każdym czasie (także gdykorzysta z obniżki i pogorszy się jego sytuacja finansowa) Dziękujemy za uwagę Szczecin, grudzień 2012 5

Related Documents