PRZEBUDOWA TOROWISK
TRAMWAJOWYCH
WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ
W SZCZECINIE
PRZEBUDOWA TOROWISK TRAMWAJOWYCH
W LATACH 2009 - 2015
Przebudowa torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną na odcinkach
zlokalizowanych w Szczecinie w ciągach tras komunika...
Zakres przebudowy
Ul. Wawrzyniaka - odcinek od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego:
Na odcinkach torów objętych niniej...
Skrzyżowanie al. Bohaterów Warszawy:
•
Konstrukcja torów z szyn tramwajowych na płycie betonowej zbrojonej z ciągłym ela...
Al. Piastów – odcinek od pl. Szarych Szeregów do posesji nr 30 przed ul. Dąbrowskiego
W projekcie występują następujące ty...
Widok torowisk tramwajowych
przed przebudową
w ul. Wawrzyniaka
Skrzyżowanie Bohaterów Warszawy Jagiellońska
Torowisko tramwajowe w ciągu Al. Piastów
of 10

Przebudowa torowisk w Szczecinie. Prezentacja

Konsorcjum firm ZUE SA i Tor – Kar – Sson Zbigniew Kargul Warszawa zmodernizuje torowiska w al. Piastów, na ul. Wawrzyniaka i na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Przebudowa torowisk w Szczecinie. Prezentacja

  • 1. PRZEBUDOWA TOROWISK TRAMWAJOWYCH WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ W SZCZECINIE
  • 2. PRZEBUDOWA TOROWISK TRAMWAJOWYCH W LATACH 2009 - 2015
  • 3. Przebudowa torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną na odcinkach zlokalizowanych w Szczecinie w ciągach tras komunikacyjnych zlokalizowanych” 1) ul. Wawrzyniaka (682 mtp.), 2) al. Al.. Piastów (3 735 mtp.) w tym: a) Odcinek od Szarych Szeregów Mieszka I 1) oraz skrzyżowanie w ul. Bohaterów Warszawy – Jagiellońska (162 mtp.) – Łącznie do przebudowy jest 4 580 mtp.
  • 4. Zakres przebudowy Ul. Wawrzyniaka - odcinek od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego: Na odcinkach torów objętych niniejszym opracowaniem, zaprojektowano dwa rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni: • - Konstrukcja torów z szyn tramwajowych obłożonych profilami elastomerowymi, osadzonych na płycie betonowej zbrojonej, z zabudową przestrzeni przyszynowych asfaltem twardolanym na podbudowie betonowej - przejazdy i tory przy peronach przystankowych oraz materiałem do wykonania nawierzchnio-izolacji - na przejściach dla pieszych. • - Konstrukcja torów na płycie betonowej zbrojonej z punktowym elastycznym mocowaniem szyn, wraz z wypełnieniem przestrzeni między szynami humusem wzmocnionym geokratą, obsianym specjalnymi mieszankami traw. Zakres prac i. modernizacja torowiska ii. modernizacja sieci trakcyjnej iii. modernizacja przystanków tramwajowych iv. modernizacja ogrodzeń ochronnych v. zastosowanie systemu smarowania szyn vi. modernizacja odwodnienia torowiska vii.odnowienie elementów systemu sygnalizacji
  • 5. Skrzyżowanie al. Bohaterów Warszawy: • Konstrukcja torów z szyn tramwajowych na płycie betonowej zbrojonej z ciągłym elastycznym mocowaniem szyn, pokrytej nawierzchnią z asfaltu twardo lanego składa się z następujących elementów (patrząc od góry): • - nawierzchni stalowej torów, • - wypełnienia przestrzeni między szynami, [nawierzchni jezdnej] • - elementów posadowienia nawierzchni stalowej na warstwach podbudowy, • - zbrojonej podbudowy z dylatacjami, • - warstwy wzmacniającej z klińca • - warstwy geowłókniny a. Nawierzchnia bitumiczna - skrzyżowania al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską b. Zakres prac i. wymiana rozjazdów ii. modernizacja torowiska iii. modernizacja trakcji
  • 6. Al. Piastów – odcinek od pl. Szarych Szeregów do posesji nr 30 przed ul. Dąbrowskiego W projekcie występują następujące typy torowiska tramwajowego: • - torowisko wydzielone z nawierzchnią trawiastą (tor na szlaku): • - torowisko w jezdni z nawierzchnią bitumiczną SMA (na przejazdach, tor na szlaku) Na przejazdach typu STRAIL koloru czarnego w jezdni • - torowisko na przejściach dla pieszych i na przystankach z nawierzchnią z płyt EPT o fakturze ozdobnej Zakres prac i. modernizacja torowiska ii. modernizacja sieci trakcjnej iii. modernizacja przystanków tramwajowych iv. modernizacja ogrodzeń ochronnych v. zastosowanie systemu smarowania szyn vi. modernizacja odwodnienia torowiska vii.odnowienie elementów systemu sygnalizacji
  • 7. Widok torowisk tramwajowych przed przebudową
  • 8. w ul. Wawrzyniaka
  • 9. Skrzyżowanie Bohaterów Warszawy Jagiellońska
  • 10. Torowisko tramwajowe w ciągu Al. Piastów

Related Documents