|
•
– zašto moram ponovno pokrenuti server nakon zakrpe za komponentu koju
ionako ne koristim?
– ako je i potreban restart, ...
Windows Server do sada…
* GUI na serveru???
Windows Server 2008
i
Windows Server 2008 R2
Server Core
Full Server
Windows S...
•
– zakrpe i restartovi ometaju rad i servise
– vrlo velik broj servera * velika potrošnja resursa (OS) => ZASTOJI!
– prov...
•
•
•
– CloudOS infrastrukturu
– cloud aplikacije
Windows Server od sada…
Server Core
Server with local
admin tools
Basic ...
•
– serverske role i dodatne mogućnosti su izvan Nano Servera
– zasebni paketi koji se instaliraju kao aplikacije
•
– Hype...
•
•
– PowerShell Desired State Configuration (DSC)
– Remote management/automation
kroz Core PowerShell and WMI
• učimo Pow...
•
•
– Invoke-Command, New-PSSession, Enter-PSSession, …
•
•
– C#, Script i CIM
•
Nano Server – Core PowerShell
•
•
– Task Manager
– Registry Editor
– Event Viewer
– Device Manager
– Sconfig
----------------------------
– Control Pane...
•
– host OS za fizički hardver
– guest OS u virtualnom stroju
– container
•
– PowerShell Desired State Configuration (DSC)...
•
– nije dostupan kroz Setup (treba ga prilagoditi)
– zasebna mapa na Windows Server mediju
•
– instalirajte samo drivere ...
•
– mapa Packages na instalacijskom mediju
– Dism /Add-Package /PackagePath:.packages<package>
– Dism /Add-Package /Packag...
•
– Convert-WindowsImage.ps1 (Script Center)
• https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Convert-WindowsImageps1-...
0
5
10
15
20
25
Critical Bulletins
Nano Server Server Core Full Server
0
5
10
15
20
25
30
1
Important
Bulletins
Series1 Se...
0
5
10
15
20
25
30
35
Ports open
Nano Server Server Core
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1
Services running
Series1 Series2...
0
50
100
150
200
250
300
1
Boot IO (MB)
Series1 Series2
0
5
10
15
20
25
30
1
Process Count
Series1 Series2
0
20
40
60
80
1...
0
50
100
150
200
250
300
350
1
Setup Time (sec)
Series1 Series2
40
300
0
1
2
3
4
5
6
1
Disk Footprint (GB)
Series1 Series2...
•
– deployment guide – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126167.aspx
•
– http://channel9.msdn.com/Tags/nano-serve...
Zaključak
Ne radi i vjerojatno nikad neće baš sve raditi na
Nano Serveru, ali i on ipak ima svoju primjenu!
(nema razloga ...
Open Cloud BBQ - Nano Server
Open Cloud BBQ - Nano Server
Open Cloud BBQ - Nano Server
of 22

Open Cloud BBQ - Nano Server

Presentation held at Microsoft Open Cloud BBQ event in Croatia, about the new installation option in Windows Server 2016, called simply "Nano Server".
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Open Cloud BBQ - Nano Server

 • 1. |
 • 2. • – zašto moram ponovno pokrenuti server nakon zakrpe za komponentu koju ionako ne koristim? – ako je i potreban restart, to ne smije dugo trajati! • – (pre)dugo se instaliraju i konfiguriraju! – prijenos predugo traje i previše opterećuje moju mrežu! – njihovo spremanje troši puno prostora! • OK, postoji deduplikacija… ali…  • – manje resursa za OS = više virtualnih strojeva po hostu! – sa više virtualnih strojeva po hostu = manji troškovi, veća efikasnost! Knjiga žalbi
 • 3. Windows Server do sada… * GUI na serveru??? Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 Server Core Full Server Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 Server Core Minimal Server Interface GUI Shell Windows NT do Windows Servera 2003 Windows/ WindowsNT Server Roles/Features
 • 4. • – zakrpe i restartovi ometaju rad i servise – vrlo velik broj servera * velika potrošnja resursa (OS) => ZASTOJI! – provisioning velikih host imageova (gušenje mreže) • – Cloud-in-box (1-4 rackova sa System Center & Windows Serverom) – treba skratiti vrijeme podešavanja i instalacije – zakrpe i restartovi ometaju rad i servise – nepotrebno trošenje mrežnog bandwidtha – restartovi – compute host ~2 minute, a storage host ~5 minuta … i onda se „desio” cloud!
 • 5. • • • – CloudOS infrastrukturu – cloud aplikacije Windows Server od sada… Server Core Server with local admin tools Basic Client Experience Nano Server
 • 6. • – serverske role i dodatne mogućnosti su izvan Nano Servera – zasebni paketi koji se instaliraju kao aplikacije • – Hyper-V, Storage (SoFS) i Clustering – Core CLR, ASP.NET 5 i PaaS • • • Nano Server – role i mogućnosti
 • 7. • • – PowerShell Desired State Configuration (DSC) – Remote management/automation kroz Core PowerShell and WMI • učimo PowerShell?  – integracija sa DevOps alatima Nano Server – upravljanje
 • 8. • • – Invoke-Command, New-PSSession, Enter-PSSession, … • • – C#, Script i CIM • Nano Server – Core PowerShell
 • 9. • • – Task Manager – Registry Editor – Event Viewer – Device Manager – Sconfig ---------------------------- – Control Panel – File Explorer – Performance Monitor – Disk Management – Users/Groups Manager • http://channel9.msdn.com/Series/Nano-Server-Team/Remote-Server-Management-Tools-on-Nano-Server Remote Server Management Tools
 • 10. • – host OS za fizički hardver – guest OS u virtualnom stroju – container • – PowerShell Desired State Configuration (DSC) – PackageManagement (OneGet) – dodatne role i aplikativna podrška Nano Server – dostupnost
 • 11. • – nije dostupan kroz Setup (treba ga prilagoditi) – zasebna mapa na Windows Server mediju • – instalirajte samo drivere koji su potrebni • Dism /Add-Driver /Driver:<path> /recurse – out-of-the-box paket s driverima (potrebno instalirati posebno) • Dism /Add-Package /PackagePath:.packagesMicrosoft-NanoServer-OEM-Drivers-Package.cab – Nano Server u virtualnom stroju • Dism /Add-Package /PackagePath:.packagesMicrosoft-NanoServer-Guest-Package.cab Nano Server u WS 2016 TP2 (1)
 • 12. • – mapa Packages na instalacijskom mediju – Dism /Add-Package /PackagePath:.packages<package> – Dism /Add-Package /PackagePath:.packagesen-us<package> • – nema MSI podrške! (trenutno samo xcopy ili PowerShell skripta) – installer u pripremi (za instalacije, deinstalacije, inventory, online i offline instalaciju, …) Nano Server u WS 2016 TP2 (2)
 • 13. • – Convert-WindowsImage.ps1 (Script Center) • https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Convert-WindowsImageps1-0fe23a8f – New-NanoServerVHD • https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Create-a-New-Nano-Server-61f674f1 – Convert-VHD – Convert-VMGeneration • https://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/Convert-VMGeneration-81ddafa2 – Dism /Apply-Image • – SetupComplete.cmd, unattend.xml Nano Server – instalacija
 • 14. 0 5 10 15 20 25 Critical Bulletins Nano Server Server Core Full Server 0 5 10 15 20 25 30 1 Important Bulletins Series1 Series2 Series3 0 2 4 6 8 10 12 1 Number of Reboots Series1 Series2 Series3 23 8 2 9 23 26 6 11 3 * bazirano na svim zakrpama u 2014. Poboljšanja – „servisiranje”*
 • 15. 0 5 10 15 20 25 30 35 Ports open Nano Server Server Core 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 Services running Series1 Series20 20 40 60 80 100 120 1 Drivers loaded Series1 Series2 12 31 22 46 73 98 Poboljšanja – sigurnost
 • 16. 0 50 100 150 200 250 300 1 Boot IO (MB) Series1 Series2 0 5 10 15 20 25 30 1 Process Count Series1 Series2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 Kernel memory in use (MB) Series1 Series2 26 21 61 139 150 255 Poboljšanja – zahtjevi za resursima
 • 17. 0 50 100 150 200 250 300 350 1 Setup Time (sec) Series1 Series2 40 300 0 1 2 3 4 5 6 1 Disk Footprint (GB) Series1 Series2 4.84 .4 0 1 2 3 4 5 6 7 VHD Size (GB) Nano Server Server Core .41 6.3 Poboljšanja – instalacija
 • 18. • – deployment guide – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126167.aspx • – http://channel9.msdn.com/Tags/nano-server – http://blogs.technet.com/b/ausoemteam/archive/2015/06/09/ignite-sessions- for-oem-and-system-builder-partners-nano-server.aspx • – http://windowsserver.uservoice.com/forums/295068-nano-server – http://windowsserver.uservoice.com/forums/295071-remote-management-tools Što dalje?
 • 19. Zaključak Ne radi i vjerojatno nikad neće baš sve raditi na Nano Serveru, ali i on ipak ima svoju primjenu! (nema razloga da ga ne koristimo tamo gdje možemo… ili ima?) P.S. Krajnje vrijeme je za (na)učiti PowerShell… 

Related Documents