Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2014./2015.
OSNOVNA ŠKOLA
Reg.
broj
Ši...
5739
3670
NAŠ SVIJET 1 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim
nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole
A...
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5627 3610
MOJA STAZA 2 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u
drugom razredu osno...
5610 3600
RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim
nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu ...
3. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5630 3612
MOJA STAZA 3 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u
trećem ra...
GLAZBENA KULTURA
5611 3601
RAZIGRANI ZVUCI 3 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim
nastavnim materijalima na 2 CD-a ...
4. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5633 3614
MOJA STAZA 4 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u
četvrtom ...
5696
3648
MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : udžbenik matematike s
višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne
š...
5. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5197 3337 LJUBIČASTA ČITANKA : čitanka za peti razred osnovne škole
Julijana Levak,...
zadataka
PRIRODA
5735
3668
PRIRODA 5 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim
materijalima u petom razredu osnovne ško...
5334
3416
INFORMATIKA+ 5 : udžbenik iz informatike za 5. razred osnovne
škole
Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana
So...
6. RAZRED
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5198 3338 ZELENA ČITANKA : čitanka za šesti razred osnovne škole
Julijana Levak, Iv...
zadataka
PRIRODA
5737
3669
PRIRODA 6 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim
materijalima u šestom razredu osnovne šk...
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
5336
3417
INFORMATIKA+ 6 : udžbenik iz informatike za 6. razred osnovne
škole
Vinkoslav Gale...
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5213
3347
VOLIMO HRVATSKI! 7 : udžbenik hrvatskoga jezika za sedmi
razred osn...
5559
3574
BIOLOGIJA 7 : udžbenik biologije s višemedijskim nastavnim
materijalima u sedmom razredu osnovne škole
Damir Ben...
5235 3359
POGLED, POTEZ 7 : udžbenik likovne kulture za sedmi razred
osnovne škole
Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linari...
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5215
3348
VOLIMO HRVATSKI! 8 : udžbenik hrvatskoga jezika za osmi razred
osno...
5561
3575
BIOLOGIJA 8 : udžbenik biologije s višemedijskim nastavnim
materijalima u osmom razredu osnovne škole
Damir Bend...
5236 3360
POGLED, POTEZ 8 : udžbenik likovne kulture za osmi razred
osnovne škole
Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linarić...
of 20

Popis svih izabranih udžbenika oš sveti ilija 14 15

Popis udžbenika
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popis svih izabranih udžbenika oš sveti ilija 14 15

 • 1. Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2014./2015. OSNOVNA ŠKOLA Reg. broj Šifra Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razre d Nakladnik Novo / izmijenjen o Konačn a MPC 1. RAZRED HRVATSKI JEZIK 5621 3608 SLOVO PO SLOVO 1 : početnica u prvom polugodištu - tiskana slova Terezija Zokić, Benita Vladušić udžbenik 1. ŠK Novo 78,00 5622 SLOVO PO SLOVO 1 : početnica s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom polugodištu - pisana slova Terezija Zokić, Benita Vladušić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 1. ŠK Novo 78,00 ENGLESKI JEZIK 5563 3576 DIP IN 1 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole - 1. godina učenja Biserka Džeba udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 1. ŠK Novo 61,00 5564 DIP IN 1 : radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu osnovne škole - 1. godina učenja Biserka Džeba radna bilježnica 1. ŠK Novo 51,00 NJEMAČKI JEZIK 1824 1114 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udžbenik iz njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer udžbenik 1. ALFA 59,00 1822 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole Katarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka Štiglmayer radna bilježnica 1. ALFA 43,00 MATEMATIKA 5690 3645 MATEMATIČKIM STAZAMA 1 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 1. ŠK Novo 52,00 5691 MATEMATIČKIM STAZAMA 1 : radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović radna bilježnica 1. ŠK Novo 52,00 PRIRODA I DRUŠTVO
 • 2. 5739 3670 NAŠ SVIJET 1 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 1. ŠK Novo 55,00 5740 NAŠ SVIJET 1 : radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan radna bilježnica 1. ŠK Novo 59,00 GLAZBENA KULTURA 5609 3599 RAZIGRANI ZVUCI 1 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u prvom razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 1. ŠK Novo 59,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4772 3095 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 1. GK Novo 36,00 4773 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 1. GK Novo 23,00 2. RAZRED
 • 3. HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5627 3610 MOJA STAZA 2 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 2. ŠK Novo 72,00 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5628 3611 MOJA STAZA 2 : udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik 2. ŠK Novo 49,00 5629 MOJA STAZA 2 : radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić radna bilježnica 2. ŠK Novo 49,00 ENGLESKI JEZIK 5565 3577 DIP IN 2 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja Biserka Džeba, Maja Mardešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 2. ŠK Novo 61,00 5566 DIP IN 2 : radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škole - 2. godina učenja Biserka Džeba, Maja Mardešić radna bilježnica 2. ŠK Novo 52,00 NJEMAČKI JEZIK 2753 1851 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udžbenik iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole s CD-om Irena Pehar, Dinka Štiglmayer udžbenik s CD- om 2. ALFA 59,00 2752 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole Irena Pehar, Dinka Štiglmayer radna bilježnica 2. ALFA 45,00 MATEMATIKA 5692 3646 MATEMATIČKIM STAZAMA 2 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 2. ŠK Novo 61,00 5693 MATEMATIČKIM STAZAMA 2 : radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović radna bilježnica 2. ŠK Novo 60,00 PRIRODA I DRUŠTVO 5741 3671 NAŠ SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 2. ŠK Novo 55,00 5742 NAŠ SVIJET 2 : radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan radna bilježnica 2. ŠK Novo 59,00 GLAZBENA KULTURA
 • 4. 5610 3600 RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 2. ŠK Novo 59,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4774 3096 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 2. GK Novo 36,00 4775 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 2. GK Novo 23,00
 • 5. 3. RAZRED HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5630 3612 MOJA STAZA 3 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 3. ŠK Novo 72,00 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5631 3613 MOJA STAZA 3 : udžbenik hrvatskog jezika u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik 3. ŠK Novo 49,00 5632 MOJA STAZA 3 : radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić radna bilježnica 3. ŠK Novo 49,00 ENGLESKI JEZIK 5567 3578 DIP IN 3 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole - 3. godina učenja Maja Mardešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 3. ŠK Novo 61,00 5568 DIP IN 3 : radna bilježnica za engleski jezik u trećem razredu osnovne škole - 3. godina učenja Maja Mardešić radna bilježnica 3. ŠK Novo 52,00 NJEMAČKI JEZIK 3933 2284 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer udžbenik s CD- om 3. ALFA 59,00 3559 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole Irena Pehar Miklenić, Dinka Štiglmayer radna bilježnica 3. ALFA 45,00 MATEMATIKA 5694 3647 MATEMATIČKIM STAZAMA 3 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 3. ŠK Novo 61,00 5695 MATEMATIČKIM STAZAMA 3 : radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović radna bilježnica 3. ŠK Novo 60,00 PRIRODA I DRUŠTVO 5743 3672 NAŠ SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 3. ŠK Novo 55,00 5744 NAŠ SVIJET 3 : radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan radna bilježnica 3. ŠK Novo 59,00
 • 6. GLAZBENA KULTURA 5611 3601 RAZIGRANI ZVUCI 3 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u trećem razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 3. ŠK Novo 57,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4859 3141 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi udžbenik 3. KS Novo 36,00 4860 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi radna bilježnica 3. KS Novo 34,00
 • 7. 4. RAZRED HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5633 3614 MOJA STAZA 4 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 4. ŠK Novo 72,00 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5634 3615 MOJA STAZA 4 : udžbenik hrvatskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić udžbenik 4. ŠK Novo 49,00 5635 MOJA STAZA 4 : radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić radna bilježnica 4. ŠK Novo 49,00 ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 5569 3579 DIP IN 4 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole - 4. godina učenja Suzana Ban, Dubravka Blažić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 4. ŠK Novo 67,00 5570 DIP IN 4 : radna bilježnica za engleski jezik u četvrtom razredu osnovne škole - 4. godina učenja Suzana Ban, Dubravka Blažić radna bilježnica 4. ŠK Novo 59,00 ENGLESKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 82 397 WAY TO GO 1 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja Biserka Džeba udžbenik 4. ŠK 67,00 81 WAY TO GO 1 : radna bilježnica engleskog jezika za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja Biserka Džeba radna bilježnica 4. ŠK 59,00 NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 4607 2997 AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 4 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 4. razred osnovne škole s CD-om (4. godina učenja) Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić udžbenik 4. ALFA Novo 59,00 4608 AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS 4 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 4. razred osnovne škole (4. godina učenja) Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić radna bilježnica 4. ALFA Novo 45,00 NJEMAČKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 4845 3132 WIR+ 1 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole 1. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Giorgio Motta, Mirjana Klobučar udžbenik s CD- om 4. KLETT Novo 72,00 4846 WIR+ 1 : radna bilježnica njemačkog jezik za 4. razred osnovne škole, 1. godina učenja Giorgio Motta, Mirjana Klobučar radna bilježnica 4. KLETT Novo 47,00 MATEMATIKA
 • 8. 5696 3648 MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 4. ŠK Novo 61,00 5697 MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović radna bilježnica 4. ŠK Novo 61,00 PRIRODA I DRUŠTVO 5745 3673 NAŠ SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 4. ŠK Novo 55,00 5746 NAŠ SVIJET 4 : radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan radna bilježnica 4. ŠK Novo 59,00 GLAZBENA KULTURA 4541 2956 SVIJET GLAZBE 4 : udžbenik za glazbenu kulturu u četvrtom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 4. ALFA Novo 70,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4861 3142 NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin i Ante Pavlović udžbenik 4. KS Novo 40,00 4862 NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović radna bilježnica 4. KS Novo 30,00
 • 9. 5. RAZRED HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5197 3337 LJUBIČASTA ČITANKA : čitanka za peti razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 5. PROFIL Novo 75,00 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5209 3345 VOLIMO HRVATSKI! 5 : udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Julijana Levak udžbenik 5. PROFIL Novo 57,00 5210 VOLIMO HRVATSKI! 5 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Julijana Levak radna bilježnica 5. PROFIL Novo 47,00 ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 5581 3585 DIP IN 5 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole - 5. godina učenja Suzana Ban udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 5. ŠK Novo 67,00 5582 DIP IN 5 : radna bilježnica za engleski jezik u petom razredu osnovne škole - 5. godina učenja Suzana Ban radna bilježnica 5. ŠK Novo 59,00 ENGLESKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 178 399 WAY TO GO 2 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : II. godina učenja Višnja Anić udžbenik 5. ŠK 67,00 177 WAY TO GO 2 : radna bilježnica engleskog jezika za 5. razred osnovne škole : II. godina učenja Višnja Anić radna bilježnica 5. ŠK 59,00 NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 182 54 DEUTSCH MIT HÄNSEL 2 : njemački jezik za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja Sanja Ivančić, Petra Turmišov udžbenik 5. NEODIDACTA 74,47 181 DEUTSCH MIT HÄNSEL 2 : njemački jezik za 5. razred osnovne škole : 5. godina učenja : radna bilježnica s audio CD-om Sanja Ivančić, Petra Turmišov radna bilježnica s audio CD-om 5. NEODIDACTA 74,47 NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 4847 3133 WIR+ 2 : udžbenik njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole 2. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Giorgio Motta, Mirjana Klobučar udžbenik s CD- om 5. KLETT Novo 72,00 4848 WIR+ 2 : radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja Giorgio Motta, Mirjana Klobučar radna bilježnica 5. KLETT Novo 47,00 MATEMATIKA 5253 3369 MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole, 1. polugodište Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 5. PROFIL Novo 63,00 5254 MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole, 2. polugodište Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom 5. PROFIL Novo 62,00
 • 10. zadataka PRIRODA 5735 3668 PRIRODA 5 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Marijana Gudić, Lydia Lugar, Edina Operta udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 5. ŠK Novo 63,00 5736 PRIRODA 5 : radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Marijana Gudić, Edina Operta radna bilježnica 5. ŠK Novo 49,00 GEOGRAFIJA 5601 3595 GEA 1 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 5. ŠK Novo 61,00 5602 GEA 1 : radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić radna bilježnica 5. ŠK Novo 45,00 POVIJEST 5273 3379 VREMEPLOV 5 : udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić udžbenik 5. PROFIL Novo 57,00 5274 VREMEPLOV 5 : radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić radna bilježnica 5. PROFIL Novo 36,00 GLAZBENA KULTURA 4542 2957 SVIJET GLAZBE 5 : udžbenik za glazbenu kulturu u petom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 5. ALFA Novo 69,00 LIKOVNA KULTURA 5233 3357 POGLED, POTEZ 5 : udžbenik likovne kulture za peti razred osnovne škole Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linarić, Emina Mijatović, Zdenka Bilušić, Dijana Nazor udžbenik 5. PROFIL Novo 34,00 TEHNIČKA KULTURA 5761 3681 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 5. ŠK Novo 54,00 5762 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u petom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek radni materijal 5. ŠK Novo 79,00 INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
 • 11. 5334 3416 INFORMATIKA+ 5 : udžbenik iz informatike za 5. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek udžbenik 5. SYSPRINT Novo 88,00 5335 INFORMATIKA+ 5 : radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek radna bilježnica 5. SYSPRINT Novo 57,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4863 3143 JA SAM PUT : udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 5. KS Novo 40,00 4864 JA SAM PUT : radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum, Martina Rašpolić, Verica Razum Hrmo radna bilježnica 5. KS Novo 34,00 Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2014./2015. GEOGRAFSKI I POVIJESNI ATLASI Reg. broj Šifra Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razre d Nakladnik Novo / izmijenjen o Konačn a MPC GEOGRAFSKI ATLASI 4778 3099 GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU Snježana Haiman, Vera Müller geografski atlas 5.-8. ŠK-HŠK Novo 135,00 POVIJESNI ATLASI 5726 3663 POVIJEST U KARTAMA I SLIKAMA 5 - 8 : povijesni atlas za osnovnu školu povijesni atlas 5.-8. ŠK Novo 123,00
 • 12. 6. RAZRED HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5198 3338 ZELENA ČITANKA : čitanka za šesti razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 6. PROFIL Novo 75,00 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5211 3346 VOLIMO HRVATSKI! 6 : udžbenik hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić udžbenik 6. PROFIL Novo 57,00 5212 VOLIMO HRVATSKI! 6 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić radna bilježnica 6. PROFIL Novo 47,00 ENGLESKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 5583 3586 DIP IN 6 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole - 6. godina učenja Maja Mardešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 6. ŠK Novo 67,00 5584 DIP IN 6 : radna bilježnica za engleski jezik u šestom razredu osnovne škole - 6. godina učenja Maja Mardešić radna bilježnica 6. ŠK Novo 59,00 ENGLESKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 326 401 WAY TO GO 3 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne škole : III. godina učenja Olinka Breka udžbenik 6. ŠK 67,00 325 WAY TO GO 3 : radna bilježnica engleskog jezika za 6. razred osnovne škole : III. godina učenja Olinka Breka radna bilježnica 6. ŠK 59,00 NJEMAČKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 1853 1136 DEUTSCH MIT HÄNSEL 3 : udžbenik njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja Romana Perečinec, Petra Turmišov udžbenik 6. NEODIDACTA 74,47 1852 DEUTSCH MIT HÄNSEL 3 : radna bilježnica s audio CD-om za njemački jezik za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja Sanja Ivančić, Romana Perečinec radna bilježnica s audio CD-om 6. NEODIDACTA 74,47 NJEMAČKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 4849 3134 WIR+ 3 : udžbenik njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole 3. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Giorgio Motta, Mirjana Klobučar udžbenik s CD- om 6. KLETT Novo 72,00 4850 WIR+ 3 : radna bilježnica njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole, 3. godina učenja Giorgio Motta, Mirjana Klobučar radna bilježnica 6. KLETT Novo 47,00 MATEMATIKA 4601 2994 MATEMATIČKI IZAZOVI 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred - prvi dio Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina udžbenik sa zbirkom zadataka 6. ALFA Novo 59,00 4602 MATEMATIČKI IZAZOVI 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred - drugi dio Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina udžbenik sa zbirkom 6. ALFA Novo 59,00
 • 13. zadataka PRIRODA 5737 3669 PRIRODA 6 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Ines Budić, Edina Operta, Nataša Pongrac, Renata Roščak, Helena Valečić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 6. ŠK Novo 63,00 5738 PRIRODA 6 : radna bilježnica za prirodu u šestom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Edina Operta, Renata Roščak, Helena Valečić radna bilježnica 6. ŠK Novo 49,00 GEOGRAFIJA 5603 3596 GEA 2 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 6. ŠK Novo 61,00 5604 GEA 2 : radna bilježnica za geografiju u šestom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić radna bilježnica 6. ŠK Novo 45,00 POVIJEST 5729 3665 TRAGOM PROŠLOSTI 6 : udžbenik povijesti s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Željko Brdal, Margita Madunić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 6. ŠK Novo 62,00 5730 TRAGOM PROŠLOSTI 6 : radna bilježnica za povijest u šestom razredu osnovne škole Željko Brdal, Margita Madunić radna bilježnica 6. ŠK Novo 57,00 GLAZBENA KULTURA 4543 2958 SVIJET GLAZBE 6 : udžbenik za glazbenu kulturu u šestom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 6. ALFA Novo 69,00 LIKOVNA KULTURA 5234 3358 POGLED, POTEZ 6 : udžbenik likovne kulture za šesti razred osnovne škole Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linarić, Emina Mijatović, Zdenka Bilušić, Dijana Nazor udžbenik 6. PROFIL Novo 34,00 TEHNIČKA KULTURA 5763 3682 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 6. ŠK Novo 54,00 5764 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u šestom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek radni materijal 6. ŠK Novo 79,00
 • 14. INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 5336 3417 INFORMATIKA+ 6 : udžbenik iz informatike za 6. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek udžbenik 6. SYSPRINT Novo 88,00 5337 INFORMATIKA+ 6 : radna bilježnica iz informatike za 6. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek radna bilježnica 6. SYSPRINT Novo 57,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4865 3144 POZVANI NA SLOBODU : udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 6. KS Novo 40,00 4866 POZVANI NA SLOBODU : radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim radna bilježnica 6. KS Novo 32,00 7. RAZRED HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5199 3339 MODRA ČITANKA : čitanka za sedmi razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 7. PROFIL Novo 75,00
 • 15. HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5213 3347 VOLIMO HRVATSKI! 7 : udžbenik hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić udžbenik 7. PROFIL Novo 64,00 5214 VOLIMO HRVATSKI! 7 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić radna bilježnica 7. PROFIL Novo 47,00 ENGLESKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 5585 3587 DIP IN 7 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole - 7. godina učenja Višnja Anić, Božica Pavlinek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 7. ŠK Novo 67,00 5586 DIP IN 7 : radna bilježnica za engleski jezik u sedmom razredu osnovne škole - 7. godina učenja Višnja Anić, Božica Pavlinek radna bilježnica 7. ŠK Novo 59,00 ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 448 403 WAY TO GO 4 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole : IV. godina učenja Olinka Breka, Maja Mardešić udžbenik 7. ŠK 67,00 447 WAY TO GO 4 : radna bilježnica engleskog jezika za 7. razred osnovne škole : IV. godina učenja Olinka Breka, Maja Mardešić radna bilježnica 7. ŠK 59,00 NJEMAČKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 2954 1978 DEUTSCH MIT HÄNSEL 4 : njemački jezik za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja : udžbenik Petra Turmišov, Sunčica Vuljak udžbenik 7. NEODIDACTA 74,47 2953 DEUTSCH MIT HÄNSEL 4 : njemački jezik za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja : radna bilježnica s audio CD-om i interaktivnim CD-om Petra Turmišov, Sunčica Vuljak radna bilježnica s audio CD-om 7. NEODIDACTA 74,47 NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 4851 3135 WIR+ 4 : udžbenik njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole 4. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Giorgio Motta, Mirjana Klobučar udžbenik s CD- om 7. KLETT Novo 72,00 4852 WIR+ 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole, 4. godina učenja Giorgio Motta, Mirjana Klobučar radna bilježnica 7. KLETT Novo 47,00 MATEMATIKA 4603 2995 MATEMATIČKI IZAZOVI 7 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred - prvi dio Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina udžbenik sa zbirkom zadataka 7. ALFA Novo 59,00 4604 MATEMATIČKI IZAZOVI 7 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred - drugi dio Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina udžbenik sa zbirkom zadataka 7. ALFA Novo 59,00 BIOLOGIJA
 • 16. 5559 3574 BIOLOGIJA 7 : udžbenik biologije s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Ivanka Benović, Đurđica Culjak, Edina Operta, Monika Pavić, Renata Roščak, Helena Valečić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 7. ŠK Novo 52,00 5560 BIOLOGIJA 7 : radna bilježnica za biologiju u sedmom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Ivanka Benović, Đurđica Culjak, Edina Operta, Renata Roščak, Helena Valečić radna bilježnica 7. ŠK Novo 48,00 FIZIKA 5593 3591 OTKRIVAMO FIZIKU 7 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Sonja Prelovšek Peroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 7. ŠK Novo 59,00 5594 OTKRIVAMO FIZIKU 7 : radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja radna bilježnica 7. ŠK Novo 49,00 KEMIJA 5674 3635 KEMIJA 7 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša Trenčevska, Dušanka Volarević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 7. ŠK Novo 52,00 5675 KEMIJA 7 : radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša Trenčevska, Ljiljana Crnko Kovač radna bilježnica 7. ŠK Novo 48,00 GEOGRAFIJA 5605 3597 GEA 3 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 7. ŠK Novo 61,00 5606 GEA 3 : radna bilježnica za geografiju u sedmom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić radna bilježnica 7. ŠK Novo 45,00 POVIJEST 5280 3382 VREMEPLOV 7 : udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole Damir Agičić udžbenik 7. PROFIL Novo 62,00 5281 VREMEPLOV 7 : radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole Damir Agičić radna bilježnica 7. PROFIL Novo 36,00 GLAZBENA KULTURA 4544 2959 SVIJET GLAZBE 7 : udžbenik za glazbenu kulturu u sedmom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 7. ALFA Novo 70,00 LIKOVNA KULTURA
 • 17. 5235 3359 POGLED, POTEZ 7 : udžbenik likovne kulture za sedmi razred osnovne škole Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linarić, Emina Mijatović, Zdenka Bilušić, Dijana Nazor udžbenik 7. PROFIL Novo 34,00 TEHNIČKA KULTURA 5765 3683 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 7. ŠK Novo 54,00 5766 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u sedmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević radni materijal 7. ŠK Novo 89,00 INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 5338 3418 INFORMATIKA+ 7 : udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek udžbenik 7. SYSPRINT Novo 88,00 5339 INFORMATIKA+ 7 : radna bilježnica iz informatike za 7. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek radna bilježnica 7. SYSPRINT Novo 57,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4867 3145 ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 7. KS Novo 45,00 8. RAZRED HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5200 3340 NARANČASTA ČITANKA : čitanka za osmi razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 8. PROFIL Novo 75,00
 • 18. HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE 5215 3348 VOLIMO HRVATSKI! 8 : udžbenik hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić udžbenik 8. PROFIL Novo 64,00 5216 VOLIMO HRVATSKI! 8 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić radna bilježnica 8. PROFIL Novo 47,00 ENGLESKI JEZIK - VIII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 5587 3588 DIP IN 8 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim sadržajima u osmom razredu osnovne škole - 8. godina učenja Olinka Breka udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 60,00 5588 DIP IN 8 : radna bilježnica za engleski jezik u osmom razredu osnovne škole - 8. godina učenja Olinka Breka radna bilježnica 8. ŠK Novo 53,00 ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 579 404 WAY TO GO 5 : udžbenik engleskog jezika za 8. razred osnovne škole : V. godina učenja Biserka Džeba, Maja Mardešić udžbenik 8. ŠK 60,00 578 WAY TO GO 5 : radna bilježnica engleskog jezika za 8. razred osnovne škole : V. godina učenja Biserka Džeba, Maja Mardešić radna bilježnica 8. ŠK 53,00 NJEMAČKI JEZIK - VIII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK 2958 1980 DEUTSCH MIT HÄNSEL 5 : njemački jezik za 8. razred osnovne škole, 8. godina učenja : udžbenik Petra Turmišov, Sunčica Vuljak udžbenik 8. NEODIDACTA 74,47 2957 DEUTSCH MIT HÄNSEL 5 : njemački jezik za 8. razred osnovne škole, 8. godina učenja : radna bilježnica s audio CD-om i interaktivnim CD-om Petra Turmišov, Sunčica Vuljak radna bilježnica s audio CD-om 8. NEODIDACTA 74,47 NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK 4853 3136 WIR+ 5 : udžbenik njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole 5. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Giorgio Motta, Mirjana Klobučar udžbenik s CD- om 8. KLETT Novo 61,00 4854 WIR+ 5 : radna bilježnica njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole, 5. godina učenja Giorgio Motta, Mirjana Klobučar radna bilježnica 8. KLETT Novo 40,00 MATEMATIKA 5259 3372 MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, 1. polugodište Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 8. PROFIL Novo 63,00 5260 MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, 2. polugodište Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 8. PROFIL Novo 62,00 BIOLOGIJA
 • 19. 5561 3575 BIOLOGIJA 8 : udžbenik biologije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina Operta, Emica Orešković, Renata Roščak udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 52,00 5562 BIOLOGIJA 8 : radna bilježnica za biologiju u osmom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina Operta, Emica Orešković, Renata Roščak radna bilježnica 8. ŠK Novo 48,00 FIZIKA 5595 3592 OTKRIVAMO FIZIKU 8 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Sonja Prelovšek Peroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 60,00 5596 OTKRIVAMO FIZIKU 8 : radna bilježnica za fiziku u osmom razredu osnovne škole Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja radna bilježnica 8. ŠK Novo 49,00 KEMIJA 5676 3636 KEMIJA 8 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Ivana Marić Zerdun, Dunja Maričević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 52,00 5677 KEMIJA 8 : radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Tamara Banović radna bilježnica 8. ŠK Novo 48,00 GEOGRAFIJA 5607 3598 GEA 4 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Igor Tišma udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 61,00 5608 GEA 4 : radna bilježnica za geografiju u osmom razredu osnovne škole Igor Tišma radna bilježnica 8. ŠK Novo 45,00 POVIJEST 5733 3667 TRAGOM PROŠLOSTI 8 : udžbenik povijesti s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Krešimir Erdelja, Igor Stojaković udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 62,00 5734 TRAGOM PROŠLOSTI 8 : radna bilježnica za povijest u osmom razredu osnovne škole Krešimir Erdelja, Igor Stojaković radna bilježnica 8. ŠK Novo 57,00 GLAZBENA KULTURA 4545 2960 SVIJET GLAZBE 8 : udžbenik za glazbenu kulturu u osmom razredu osnovne škole (s CD-om) Nevenka Raguž, Tonka Lazarić, Zoran Štefanac, Ante Gašpardi udžbenik 8. ALFA Novo 70,00 LIKOVNA KULTURA
 • 20. 5236 3360 POGLED, POTEZ 8 : udžbenik likovne kulture za osmi razred osnovne škole Ana Šobat, Martina Kosec, Jurana Linarić, Emina Mijatović, Zdenka Bilušić, Dijana Nazor udžbenik 8. PROFIL Novo 34,00 TEHNIČKA KULTURA 5767 3684 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 8. ŠK Novo 54,00 5768 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević radni materijal 8. ŠK Novo 89,00 INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET 5340 3419 INFORMATIKA+ 8 : udžbenik iz informatike za 8. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek udžbenik 8. SYSPRINT Novo 88,00 5341 INFORMATIKA+ 8 : radna bilježnica iz informatike za 8. razred osnovne škole Vinkoslav Galešev, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Barbara Bedenik, Kristina Repek radna bilježnica 8. SYSPRINT Novo 57,00 VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4868 3146 S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 8. KS Novo 47,00