PIRÀMIDE DEPOBLACIÓ DE CATALUNYA Nadinne Jiménez Anna Hernández Geografia 2n Bat...
1. PIRÀMIDE
2. PRESENTACIÓ 2.1. Identificació • Aquesta piràmide de població correspon a Catalunya a l’any 2011.
2.2. Elements L’eix X: nombre de població de Catalunya. Comprenen del 0 fins als 375000 habitants, s...
2.3. Forma • Gràfic de barres horitzontals: histograma. • Piràmide regressiva amb forma de bulb: a...
3. ANÀLISI 3.1. Percentatge• Nens i Joves (0-14): 7’76 %• Adults (15-64): 34’14 % • Nens i Joves (0-14): 7’69 %• Ve...
3.2. Esperança de vida• Increment progressiu de l’esperança de vida any 2011 era de 82’2 anys (85’2 dones i 79’2 h...
3.3. Natalitat• Any 2011 els naixements a Catalunya van ser de 80.861 (3’8% menys que el 2010).• Taxa bruta de nat...
3.4. Osques• Trobem una osca: dels 5 anys fins als 29 anys.• La població disminueix considerablement degut a: la ...
4. CONCLUSIONS • Distribució per sexes desigual a la base i al cim. • Base: més homes que dones però lesperança de vida ...
• Piràmide de població de Catalunya del 2011: estructura envellida, amb tendència a evolucionar cap a una piràmide interm...
of 11

Nadinne i anna h la piràmide de població catalunya

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadinne i anna h la piràmide de població catalunya

 • 1. PIRÀMIDE DEPOBLACIÓ DE CATALUNYA Nadinne Jiménez Anna Hernández Geografia 2n Batx. - B
 • 2. 1. PIRÀMIDE
 • 3. 2. PRESENTACIÓ 2.1. Identificació • Aquesta piràmide de població correspon a Catalunya a l’any 2011.
 • 4. 2.2. Elements L’eix X: nombre de població de Catalunya. Comprenen del 0 fins als 375000 habitants, seguint uns intervals de 25000. L’eix Y: l’edat (en anys) de la població de Catalunya. Distribuïdes en grups de quatre, començant pel 0 i acabant per més de 95 anys. Els nens i joves es troben entre 0 i 14 anys, els adults entre 15 i 64 anys i els vells a partir de 65 anys.
 • 5. 2.3. Forma • Gràfic de barres horitzontals: histograma. • Piràmide regressiva amb forma de bulb: a la base hi ha menys població que en els trams intermedis, mentre que a la cimera hi ha un nombre important defectius. • Piràmides típiques dels països desenvolupats. • Són poblacions molt envellides, en les quals no es garanteix el relleu generacional.
 • 6. 3. ANÀLISI 3.1. Percentatge• Nens i Joves (0-14): 7’76 %• Adults (15-64): 34’14 % • Nens i Joves (0-14): 7’69 %• Vells (65 o més): 6’75 % • Adults (15-64): 32’22 %• Total homes: 48’65 % • Vells (65 o més): 10’84 % • Total dones: 50’75 %
 • 7. 3.2. Esperança de vida• Increment progressiu de l’esperança de vida any 2011 era de 82’2 anys (85’2 dones i 79’2 homes).• Catalunya sisè lloc mundial.• L’increment de l’esperança de vida creixement del nombre de persones majors de 65 anys.• Superior en les dones percentatge de la població vella supera el dels homes.• Més població vella femenina, que no pas masculina.
 • 8. 3.3. Natalitat• Any 2011 els naixements a Catalunya van ser de 80.861 (3’8% menys que el 2010).• Taxa bruta de natalitat 10’9 naixements per cada mil habitants.• Reducció dels naixements disminució de la poblaciófemenina en edat fèrtil.• Any 2011 nombre mitjà de fills per dona era d’1’43 (un any enrere era d’1’46).
 • 9. 3.4. Osques• Trobem una osca: dels 5 anys fins als 29 anys.• La població disminueix considerablement degut a: la població jove/adulta emigrava de Catalunya per diverses raons. la crisi que patia i encara avui continua patint Espanya.3.5. Abombaments• Trobem un abombament: entre els 30 i 39 anys.• Augment de població degut a: la immigració que ha patit Catalunya ja que ha acollit a gent estrangera.
 • 10. 4. CONCLUSIONS • Distribució per sexes desigual a la base i al cim. • Base: més homes que dones però lesperança de vida de les dones és més alta. • Trams intermedis: equilibrats. • Trams alts: dones supera homes. • Ràpid procés d’envelliment. • Any 2011: Catalunya un dels països més envellits del món. • L’índex d’envelliment a Catalunya és superior a 100: més persones ancianes que joves. • Població adulta: estable però amb tendència a incrementar-se perquè la majoria d’immigrants són adults.
 • 11. • Piràmide de població de Catalunya del 2011: estructura envellida, amb tendència a evolucionar cap a una piràmide intermèdia per eixamplament de la base.• Destaca: les generacions adultes de 25 a 59 anys: superen les generacions més joves de 0 a 24 anys. l’esperança de vida: més alta a les persones del sexe femení, sobretot a partir dels 80 anys.

Related Documents