ΠΑΙΔΙΑ• Δεν πρέπει να είναι μπροστά στον υπολογιστή γιαπολλές ώρες και να έχουν σωστή στάση μπροστά σεαυτόν.• Αν δουν κάτι...
ΕΝΗΛΙΚΕΣ• Να μην πιστεύουν ότι διαβάζoυν από το διαδίκτυοχωρίς να διασταυρώνουν τις πληροφορίες απόκάπου αξιόπιστα.• Να εγ...
Kindynoi
Kindynoi
of 4

Kindynoi

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kindynoi

  • 1. ΠΑΙΔΙΑ• Δεν πρέπει να είναι μπροστά στον υπολογιστή γιαπολλές ώρες και να έχουν σωστή στάση μπροστά σεαυτόν.• Αν δουν κάτι που τους κάνει να νιώσουν άβολα ή ότιαπειλούνται πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τουςγονείς τους.• Να μη δίνουν σε κανέναν, ακόμα και στον καλύτερότους φίλο, κωδικούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο. (Ταμόνα άτομα που θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικόείναι οι γονείς.)• Ποτέ να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία όπωςόνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο κ.λ.π.• Τα μεγαλύτερα παιδιά αν έχουν λογαριασμό σειστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης π.χ.twitter,facebook πρέπει να ξέρουν ποιον κάνουν φίλο και μεποιον μιλάνε.• Na μην εμπιστεύονται όσους γνωρίζουν σε διαδικτυακάπαιχνίδια.
  • 2. ΕΝΗΛΙΚΕΣ• Να μην πιστεύουν ότι διαβάζoυν από το διαδίκτυοχωρίς να διασταυρώνουν τις πληροφορίες απόκάπου αξιόπιστα.• Να εγκαταστήσουν προγράμματα για προστασία απόΙούς και Λογισμικό υποκλοπής (spyware).• Να προσέχουν τα παραπλανητικά και ψεύτικαe-mail από αγνώστους (π.χ. Ισπανικό λόττο).• Να φιλτράρουν τα ανεπιθύμητα e-mail (spam).• Να προσέχουν την παραπλάνηση σε πανομοιότυπηιστοσελίδα με την κανονική (pharming).• Να μη δίνουν λεπτομέρειες για τραπεζικούςλογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες (Phising).• Να προσέχουν όταν συμμετέχουν σε διαδικτυακάτυχερά παιχνίδια.• Στις on-line αγορές να εμπιστεύονται αξιόπισταηλεκτρονικά καταστήματα και να χρησιμοποιούνπροπληρωμένες κάρτες.

Related Documents