REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD
DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR
NASIONALE
SERTIFIKAAT
( 1ANOfU
Nl
N...
of 1

National N1 Certificate Commerce 1986

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National N1 Certificate Commerce 1986

  • 1. REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR NASIONALE SERTIFIKAAT ( 1ANOfU Nl NO~l!~E R-Nur!j En TOEGEKEN AAN AWARDED TO T HJ GHr MET INGANG VAN BOK31403 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ADMINISTRATION: HOUSEOF ASSEMBLY DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE NATIONAL CERTIFICATE (C 111-1 ERCF) WITH EFFECT FROM tI t2/1 'H16 VAKKE GESLAAG SUBJECTS PASSED *DUI ONDERSKEIDING AAN *INDICATES DISTINCTION K .~Tr,rJRP""A.CYI{ '11 ["'fFTr:!= oqACTIC[ "1 V{'!·;MU('IK.A'SIE fN AFRll JDING Nt (U'~>.-1!JHC.'rIU'l ~n '1EPORT":E'H 'It r r« r,'l (25 fi.P.M, TVt'IW; 'Jl {?5 '4••p.'~) «nr KI<Ullr N 1 crnK t=q y ~l t (x y x xx x xx xx xx x ,{ EKSAMENBEAMPTE EXAMINATION OFFICER GP·5 021·(]()52 HOOF UITVOERENDE DIREKTEUR CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR

Related Documents