BOE 103A
ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD
REPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIEK VAN SUIO-AFRIKA
DEP,ARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR D...
of 1

National N3 Typing Certificate 1987

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National N3 Typing Certificate 1987

  • 1. BOE 103A ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD REPUBLIC OF SOUTH AFRICAREPUBLIEK VAN SUIO-AFRIKA DEP,ARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE ADMINISTRATION: HOUSE OF ASSEMBLY NASIONALE TIKSERTIFIKAAT NATIONAL TYPING CERTIFICATE TOEGEKEN AAN AWARDED TO GEBORE-BORN 11/04/70281223 T HUGHES MET INGANG VAN WITH EFFECT FROM 1I12/1S81 VAKGESLAAG SUBJECT PASSED *DUI ONDERSKEIDING AAN *INDICATES DISTINCTION TIK N3 (35 W.P.M) TYPING N3 (35 W.?M) XXXXXXXXXXXXXXX -EKSAMENBEAMPTE EXAMINATION OFFICER HOOF UITVOERENDE DIREKTEUR CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR O.P.-S.021-1081

Related Documents