ფიზიკა <ul><li>წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობის გრაფიკული წარმოდგენა </li></ul>
 
 
 
 
 
 
 
 
of 9

nana iluridze

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - nana iluridze

  • 1. ფიზიკა <ul><li>წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობის გრაფიკული წარმოდგენა </li></ul>

Related Documents