NA NATJEČAJ ZA UPIS UI. RAZRED UČENIK PRILAŽE:1.prijavnicu na natječaj(obrazac kupiti u N.N.)2.svjedodžbe VII. i VIII.razr...
of 1

Natječaj za upis - 2011.

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natječaj za upis - 2011.

  • 1. NA NATJEČAJ ZA UPIS UI. RAZRED UČENIK PRILAŽE:1.prijavnicu na natječaj(obrazac kupiti u N.N.)2.svjedodžbe VII. i VIII.razreda osnovne škole,3.ostale dokumente kojima dokazuje pravo na dodatne bodove (natjecanja,povratnici iz inozemstva,djeca invalida rata i hrvatskih branitelja, zdravstvene teškoće, teški životni uvjeti, teškoće u razvoju, Nacionalni program za Rome)Osobne podatke potrebne za matičnu evidencijuučenika (po odobrenju roditelja ili skrbnika) Školaće pribaviti u Središnjem uredu državne uprave.NAPOMENA: za zanimanje PRODAVAČ, kodprijave za upis potrebno je priložiti potvrduliječnika (koji je pratio kandidata tijekom osnovnogobrazovanja) o nepostojanju kontraindikacija zaodabrani obrazovni program, a kod upisa liječničkusvjedodžbu specijaliste medicine rada o nepostojanjukontraindikacija za odabrani obrazovni program.Ostali uvjeti prema NATJEČAJU za upis učenika usrednje škole objavljenom u V J E S N I K U od15. lipnja 2011. godine.Zagreb,15.lipnja 2011.god. Upisno povjerenstvo