'1`R(3(`)VAČËKAŠK(Ž)LA.
ZA(3RI3I3,'I`R(}J. r. KIËENNTEITYA 13124
NATJEČAJ
za radno mjesto
profesora/ ice informatike...
of 1

Natjecaj1(05 2015)

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natjecaj1(05 2015)

  • 1. '1`R(3(`)VAČËKAŠK(Ž)LA. ZA(3RI3I3,'I`R(}J. r. KIËENNTEITYA 13124 NATJEČAJ za radno mjesto profesora/ ice informatike l izvršitelj/ ica na odrećieno, puno radno vrijeme (zbog povećanog opsega posla, a itajduže do 3 l. kolovoza 201.5. godine) Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr. , 90/1 l, 86/12 i 94/ 13, 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99) Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu 0 pedagoško ~ psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 1.06. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedya br.4, Zagreb ili na e-mail: visnja. birus@trgovacka- skolahr Dan objave natječaja biti će 18. svibnja 2015. na web stranici Trgovačke škole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Related Documents