POMORSKI PROMET <ul><li>Temu odradila učenica EDITA HODŽIĆ, 4Ak </li></ul><ul><li>Mentor: prof. Božica Uroić, dipl. oec....
POMORSKI PROMET <ul><li>Pojam i povijesni razvoj pomorskog prometa </li></ul><ul><li>Prijevozni put i sredstva pomorskog p...
1.POVIJESNI RAZVOJ POMORSKOG PROMETA <ul><li>Promet po vodi razvijao se usporedno s kopnenim ili suhozemnim prometom.Čovje...
<ul><li>Krajem 18.st.došlo je do primjene parnog broda. </li></ul><ul><li>Krajem 19.st.i početkom 20.ugrađivali su se klip...
2.PRIJEVOZNI PUT I SREDSTVA POMORSKOG PROMETA <ul><li>U plovidbenom prometu vodama razlikujemo: </li></ul><ul><li>a) pomo...
<ul><li>Svaki brod mora imati državnu pripadnost i oznake za njegovu identifikaciju(ime broda,luka ili pristanište upisa,p...
<ul><li>Prema namjeni tj. vrsti plovidbe razlikujemo: </li></ul><ul><li>a) trgovačke brodove </li></ul><ul><li>b) rat...
<ul><li>Tankeri su brodovi za prijevoz tekućih tereta.Njima se prevozi:nafta,naftni derivati,tekući plin,industrijska ulj...
<ul><li>Brodovi za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier) su brodovi slobodne plovidbe(tramperi)kojima se prevozi ras...
<ul><li>Brod hladnjača (frigo ship) je brod za prijevoz lako pokvarljivih namirnica(voća,povrća,ribe, </li></ul><ul><l...
<ul><li>Brodovi za prijevoz teških tereta (Heavy-lift vessel) imaju veliko skladište za teret. </li></ul><ul><li>Ima i...
<ul><li>Jedinica mjere za zapremninu je registarska tona . </li></ul><ul><li>Bruto registarska tonaža se odnosi na ukupn...
3.LUKE,SLOBODNE ZONE I VRSTE TERETA <ul><li>LUKE su početno završne točke vodenog transporta. </li></ul><ul><li>Predstav...
<ul><li>Od naših pomorskih luka treba posebno istaći luku Rijeka. </li></ul><ul><li>Prema veličini i značenju proglašena j...
<ul><li>Pomorska luka u Hamburgu </li></ul><ul><li>Pomorska luka u Singaporu </li></ul><ul><li>Pomorska luka u Rotterdamu ...
<ul><li>SLOBODNE ZONE su posebno označena i uređena područja RH na kojima se obavljaju gospodarske djelatnosti uz posebne...
<ul><li>TERET u pomorskom prijevozu dijelimo na tri skupine: </li></ul><ul><li>a) tekući teret </li></ul><ul><li>b) sipk...
4.VRSTE POMORSKE PLOVIDBE <ul><li>S obzirom na prostorno kretanje brodova i način oblikovanja cijena prijevoza,razlikujemo...
 
ZAKLJUČAK <ul><li>Prijevozni put u pomorskom prometu predstavljaju sva mora svijeta,dok prijevozno sredstvo čine brodovi. ...
of 20

Pomorski promet (E. Hodžić)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomorski promet (E. Hodžić)

 • 1. POMORSKI PROMET <ul><li>Temu odradila učenica EDITA HODŽIĆ, 4Ak </li></ul><ul><li>Mentor: prof. Božica Uroić, dipl. oec. </li></ul>
 • 2. POMORSKI PROMET <ul><li>Pojam i povijesni razvoj pomorskog prometa </li></ul><ul><li>Prijevozni put i sredstva pomorskog prometa </li></ul><ul><li>Luke,slobodne zone i vrste tereta </li></ul><ul><li>Vrste pomorske plovidbe </li></ul>
 • 3. 1.POVIJESNI RAZVOJ POMORSKOG PROMETA <ul><li>Promet po vodi razvijao se usporedno s kopnenim ili suhozemnim prometom.Čovjek je vrlo rano koristio jednostavna plovidbena sredstva.Brod na vesla upotrebljavao se već u kamenom dobu,a jedrenjak u brončanom. </li></ul>
 • 4. <ul><li>Krajem 18.st.došlo je do primjene parnog broda. </li></ul><ul><li>Krajem 19.st.i početkom 20.ugrađivali su se klipni pogonski strojevi i turbine s derivatima nafte kao izvorom energije. </li></ul><ul><li>U drugoj polovini 20.st.počinje primjena atomske energije u pogonu brodova. </li></ul><ul><li>Izgradnja i upotreba brodova uvjetovala je i izgradnju posebnih mjesta za pristajanje brodova. </li></ul>
 • 5. 2.PRIJEVOZNI PUT I SREDSTVA POMORSKOG PROMETA <ul><li>U plovidbenom prometu vodama razlikujemo: </li></ul><ul><li>a) pomorsku plovidbu </li></ul><ul><li>b) unutarnju plovidbu - rijekama,kanalima i jezerima </li></ul><ul><li>U plovidbenom trasnportu prijevozni put je prirodni vodeni put,a prijevozno sredstvo čini brod. </li></ul><ul><li>More dijelimo na: </li></ul><ul><li>a) obalno – pod suverenitetom odnosne države </li></ul><ul><li>b) otvoreno - predstavlja zajedničko dobro svih država </li></ul>
 • 6. <ul><li>Svaki brod mora imati državnu pripadnost i oznake za njegovu identifikaciju(ime broda,luka ili pristanište upisa,pozivni znak prema propisima o međunarodnom radio prometu). </li></ul><ul><li>Državna pripadnost predstavlja pravnu vezu između broda i države.Državnu pripadnost nekoj zemlji brod stječe upisom u registar (upisnik) brodova. </li></ul><ul><li>Brod ima pravo i obvezu izvjesiti zastavu trgovačke mornarice. </li></ul><ul><li>BROD je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem odnosno unutarnjim vodenim putovima. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Prema namjeni tj. vrsti plovidbe razlikujemo: </li></ul><ul><li>a) trgovačke brodove </li></ul><ul><li>b) ratne brodove </li></ul><ul><li>c) brodove posebne namjene(za carinske,znanstvene i dr.potrebe) </li></ul><ul><li>d) brodove za prijevoz tereta </li></ul><ul><li>e) brodove za prijevoz putnika </li></ul><ul><li>f) pomorske i riječne brodove </li></ul><ul><li>Brodovi za prijevoz tereta dijele se na: </li></ul><ul><li>a) brodove za prijevoz tekućina(tankere) </li></ul><ul><li>b) brodove za prijevoz rasutog tereta(bulk carrieri) </li></ul><ul><li>c) brodove za prijevoz kontejnera </li></ul><ul><li>d) brodove hladnjače </li></ul><ul><li>e) brodove za prijevoz teških tereta </li></ul><ul><li>f) brodove za prijevoz plina i dr. </li></ul>
 • 8. <ul><li>Tankeri su brodovi za prijevoz tekućih tereta.Njima se prevozi:nafta,naftni derivati,tekući plin,industrijska ulja i sl. </li></ul><ul><li>Suvremeno su opremljeni,a ukrcavaju i iskrcavaju se crpkama i cjevovodima. </li></ul><ul><li>Danas nosivost tankera doseže i do 500.000 tona. </li></ul>
 • 9. <ul><li>Brodovi za prijevoz rasutog tereta (bulk carrier) su brodovi slobodne plovidbe(tramperi)kojima se prevozi rasuti teret(žitarice,rude i dr.). </li></ul><ul><li>Nosivost se kreće i do 200.000 tona. </li></ul><ul><li>Postoje i modificirani bulkcarrieri tzv.OBO brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta i nafte. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Brod hladnjača (frigo ship) je brod za prijevoz lako pokvarljivih namirnica(voća,povrća,ribe, </li></ul><ul><li>mesa i dr.). </li></ul>
 • 11. <ul><li>Brodovi za prijevoz teških tereta (Heavy-lift vessel) imaju veliko skladište za teret. </li></ul><ul><li>Ima ih više vrsta,npr.s dizalicama od 250-500 tona nosivosti.zatim s rampom za uvlačenje tereta i dr. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Jedinica mjere za zapremninu je registarska tona . </li></ul><ul><li>Bruto registarska tonaža se odnosi na ukupni zatvoreni prostor broda,a neto registarska tonaža na prostor za prijevoz tereta i putnika. </li></ul><ul><li>Podaci o zapremnini broda nalaze se u svjedodžbi o baždarenju. </li></ul><ul><li>Kod kontejnerskih brodova,kao specijalnih brodova za prijevoz kontejnera,postoji jedinica mjere tzv.TEU(twenty foot equivalent unit)koja predstavlja ekvivalent 20-stopnog kontejnera. </li></ul><ul><li>U području Mediterana postoje dvije glavne luke:Malta i Gioia Tauro.U te luke dolaze brodovi feederi (hranitelji). </li></ul><ul><li>Feederi “hrane” velike kontejnerske brodove.Imaju potrebnu brzinu i dobro su opremljeni te smanjuju troškove brodarima. </li></ul><ul><li>U taj feeder servis uključene su i naše luke Rijeka i Ploče. </li></ul>
 • 13. 3.LUKE,SLOBODNE ZONE I VRSTE TERETA <ul><li>LUKE su početno završne točke vodenog transporta. </li></ul><ul><li>Predstavljaju mjesta gdje se povezuju morski prometni putovi s putovima ostalih prometnih grana(željezničkim,cestovnim,riječnim i zračnim). </li></ul><ul><li>Nadzor korištenja luka obavlja lučka kapetanija. </li></ul><ul><li>Luke moraju biti sigurne za pristajanje brodova i dobro povezane sa zaleđem.Suvremena lučka mehanizacija treba omogućiti što kraće zadržavanje brodova u lukama radi ukrcaja i iskrcaja robe. </li></ul><ul><li>Luka ima funkciju uskladištenja kada se roba odlaže u lučka skladišta. </li></ul><ul><li>Skladišni poslovi su u ulozi razmjene dobara između proizvođača i potrošača. </li></ul><ul><li>Ugovori o korištenju lučkih usluga sklapaju se na posebnom obrascu- Dispoziciji . </li></ul>
 • 14. <ul><li>Od naših pomorskih luka treba posebno istaći luku Rijeka. </li></ul><ul><li>Prema veličini i značenju proglašena je lukom od osobitog(međunarodnog) gospodarskog interesa za RH. </li></ul><ul><li>Nalazi se u najkraćoj pomorskoj vezi srednje Europe sa Sredozemljem. </li></ul>
 • 15. <ul><li>Pomorska luka u Hamburgu </li></ul><ul><li>Pomorska luka u Singaporu </li></ul><ul><li>Pomorska luka u Rotterdamu </li></ul>
 • 16. <ul><li>SLOBODNE ZONE su posebno označena i uređena područja RH na kojima se obavljaju gospodarske djelatnosti uz posebne uvjete. </li></ul><ul><li>U slobodnim zonama može se obavljati: proizvodnja roba za izvoz i usluge oplemenjivanja robe; ukrcaj,iskrcaj i prekrcaj neocarinjene robe te uskladištenje; priprema neocarinjene robe za tržište ( razvrstavanje , vaganje i sl.); bankarski i dr.financijski poslovi; poslovi osiguranja imovine,osoba i dr. </li></ul><ul><li>Korisnici slobodne zone mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe koje s poduzećem slobodne zone sklapaju ugovor. </li></ul><ul><li>Olakšice korisnika:slobodan uvoz robe u zonu odnosno izvoz iz nje; neplaćanje carine i dr.pristojbi; neplaćanje poreza i doprinosa; mogućnost naplate u stranoj valuti; plaćanje i naplaćivanje je slobodno i obavlja se na ugovoreni način. </li></ul>
 • 17. <ul><li>TERET u pomorskom prijevozu dijelimo na tri skupine: </li></ul><ul><li>a) tekući teret </li></ul><ul><li>b) sipki ili rasuti teret </li></ul><ul><li>c) generalni ili opći teret (terete upakirane u sanduke,bačve,vreće i dr.;automobile,strojeve,daske i sl.te kontejnerizirani teret u linijskoj plovidbi). </li></ul><ul><li>Vrste tereta uvjetuju i osnovnu podjelu teretnih brodova na tankere,trampere te linijske i kontejnerske brodove(klasične,višenamjenske,kontejnerske Ro-Ro i dr.). </li></ul>
 • 18. 4.VRSTE POMORSKE PLOVIDBE <ul><li>S obzirom na prostorno kretanje brodova i način oblikovanja cijena prijevoza,razlikujemo:obalnu plovidbu,dugu ili oceansku plovidbu, linijsku i slobodnu ili trampersku plovidbu. </li></ul><ul><li>Mala obalna plovidba odnosi se na povezivanje obalnih mjesta unutar utvrđenih granica plovidbe. </li></ul><ul><li>Velika obalna plovidba odvija se unutar zatvorenih mora. </li></ul><ul><li>Duga ili oceanska plovidba odnosi se na plovidbu preko ocana i svih mora odgovarajućim brodovima. </li></ul><ul><li>Linijska plovidba se odvija redovito na utvrđenim pomorskim linijama. </li></ul><ul><li>Slobodna plovidba obavlja prijevoz sezonskih proizvoda(šećer,pamuk,riža i dr.)sirovina i dr.masovnih dobara(ugljen,drvo i dr.). </li></ul>
 • 20. ZAKLJUČAK <ul><li>Prijevozni put u pomorskom prometu predstavljaju sva mora svijeta,dok prijevozno sredstvo čine brodovi. </li></ul><ul><li>Brodove za prijevoz tereta dijelimo na:brodove za prijevoz tekućina (tankere),brodove za prijevoz rasutog tereta(bulk- carrieri),brodove za prijevoz kontejnera,brodove hladnjače,brodove za prijevoz plina,brodove za prijevoz teških tereta i dr. </li></ul><ul><li>Kod vodenog transporta važnu ulogu imaju luke sa suvremenom lučkom mehanizacijom.Osim prometne funkcije,luke imaju danas razvijenu trgovačku i industrijsku ulogu (slobodne zone). </li></ul>

Related Documents