AULA PRÀCTICA UN RECURS PER ATENDRE LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT A 1r CICLE D’ESO Comencem clicant aquí
¿QUÉ ÉS? <ul><li>És un recurs organitzatiu i metodològic per atendre aquells alumnes que neces-siten una adaptació del cur...
¿CÓM HO FEM? <ul><li>Amb una atenció més individualitzada. </li></ul><ul><li>Amb unes estratègies i metodologies específiq...
Objectius de l’Aula Pràctica Torna a l’inici
<ul><li>- Ajudar a l'adaptació dels alumnes a l'IES. </li></ul>Torna a l’inici
<ul><li>- Facilitar-los estratèguies i pro-cediments de treball i habili-tats socials per assortirse'n amb èxit en els tr...
<ul><li>- Ajudar-los a anar progres-sant en els aprenentatges curriculars. </li></ul>Torna a l’inici
<ul><li>- Facilitar-los una atenció més personalitzada. </li></ul>Torna a l’inici
<ul><li>- Aportar estratègies motivado-res per captar l'interés i l'aten-ció dels alumnes amb proce-diments didàctics mot...
<ul><li>- Fer-los participar, de manera directa i protagonista, en treballs i activitats lúdic-festives relacionades amb ...
Torna a l’inici
TOTS ELS ALUMNES HAN DE TENIR LES MATEIXES OPORTUNITATS Torna a l’inici
of 12

PRESNTACIÓ AULA PRÀCTICA IES CAIRAT

RECURS DE SUPORT PERL'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L'ALUMNAT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PRESNTACIÓ AULA PRÀCTICA IES CAIRAT

 • 1. AULA PRÀCTICA UN RECURS PER ATENDRE LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT A 1r CICLE D’ESO Comencem clicant aquí
 • 2. ¿QUÉ ÉS? <ul><li>És un recurs organitzatiu i metodològic per atendre aquells alumnes que neces-siten una adaptació del currículum ordi-nari per assolir els objectius assenyalats. </li></ul>Torna a l’inici
 • 3. ¿CÓM HO FEM? <ul><li>Amb una atenció més individualitzada. </li></ul><ul><li>Amb unes estratègies i metodologies específiques adaptades a les capacitats i necessitats educatives dels alumnes. </li></ul><ul><li>Amb materials de taller manipulatius i tecnològics que: </li></ul><ul><ul><li>motivaran els alumnes en les seves tasques. </li></ul></ul><ul><ul><li>ajudaran a assolir i integrar els aprenentatges. </li></ul></ul>Torna a l’inici
 • 4. Objectius de l’Aula Pràctica Torna a l’inici
 • 5. <ul><li>- Ajudar a l'adaptació dels alumnes a l'IES. </li></ul>Torna a l’inici
 • 6. <ul><li>- Facilitar-los estratèguies i pro-cediments de treball i habili-tats socials per assortirse'n amb èxit en els treballs acadèmcs i en les relacicns socials dins la comunitat educativa. </li></ul>Torna a l’inici
 • 7. <ul><li>- Ajudar-los a anar progres-sant en els aprenentatges curriculars. </li></ul>Torna a l’inici
 • 8. <ul><li>- Facilitar-los una atenció més personalitzada. </li></ul>Torna a l’inici
 • 9. <ul><li>- Aportar estratègies motivado-res per captar l'interés i l'aten-ció dels alumnes amb proce-diments didàctics motivadors, amb l'acció manipulativa i el suport de les TIC. </li></ul>Torna a l’inici
 • 10. <ul><li>- Fer-los participar, de manera directa i protagonista, en treballs i activitats lúdic-festives relacionades amb el currículum, exposades obertament a l'IES per augmentar l'autoestima. </li></ul>Torna a l’inici
 • 11. Torna a l’inici
 • 12. TOTS ELS ALUMNES HAN DE TENIR LES MATEIXES OPORTUNITATS Torna a l’inici

Related Documents