Transportowy model symulacyjny miasta GdaoskaZespół autorski:dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – kierownik proje...
Współdziałanie różnych instytucji Biuro Rozwoju ...
Czym jest transportowy model symulacyjny Gdaoska?Model to narzędzie do:• prognoz i analiz transportowych,• nowoczesne...
Podstawowe założenia modelu• Kompleksowe badania ruchu, Gdaosk 2009• Godzina szczytu popołudniowego 15.00-16.00• 3 stany p...
Zakres przestrzenny Systemy transportowe w modelu: • System transportu indywidualneg...
Schemat budowy modelu (narzędzia do analiz transportowych) Kompleksowe Badania R...
Generowanie ruchuProdukcja w rejonach zagregowanych - porównanie 2009 i 2025
Rozkład przestrzenny ruchu Więźba ruchu wewnętrznego 2009r Liczba podróży ...
Podział zadao przewozowych Struktura podziału zadao przewozowych ogółem, KBR 2009100%80%60% 38% 39%40...
Prognozy – rozkład ruchu kołowego *E/h+ Rok 2009 Rok 2015 Rok 2025 Rok 2035
Prognoza – rozkład potokówpasażerskich transportu zbiorowego Rok 2009 Rok 2015 Rok 2025 ...
Rozbudowa linii tramwajowych Stan 2009 r. Stan 2012 r. Prognoza 2025
Możliwości wykorzystania• Prace planistyczne i studialne w gospodarce przestrzennej.• Prognozowanie parametrów ruchu i...
Biuro Rozwoju Gdaoska – operator modelu1) Aktualizacja modelu a) pomiary ruchu b) aktualizacja zmiennych...
Zasady korzystania z modelu Biuro Rozwoju Gdaoska Model ...
Stosowanie Transportowego modelusymulacyjnego: • zintegruje działania miasta w zakresie projektowania i zarządzania syst...
Dziękuję za uwagę Gdaosk, 4.09.2012r.
of 17

Prezentacja 04092012 konf_1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 04092012 konf_1

 • 1. Transportowy model symulacyjny miasta GdaoskaZespół autorski:dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – kierownik projektu (Politechnika Gdaoska)mgr Tomasz Budziszewskimgr inż. Wojciech Kustrainż. Krystian Birrinż. Aleksandra Romanowskainż. Krzysztof Maciaszinż. Marcin ZawiszaKonsultanci:dr inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)mgr inż. Maciej Berendt (Biuro Inżynierii Komunikacyjnej)Współpraca:Zarząd Dróg i Zieleni w GdaoskuZarząd Transportu Miejskiego w Gdaosku Gdaosk, 4.09.2012r.
 • 2. Współdziałanie różnych instytucji Biuro Rozwoju Gdaoska Fundacja Politechnika Rozwoju Krakowska Inżynierii Lądowej Transportowy model Biuro symulacyjny Inżynierii Komunikacyjn miasta Politechnika Gdaoska ej Gdaoska ZDiZ ZTM
 • 3. Czym jest transportowy model symulacyjny Gdaoska?Model to narzędzie do:• prognoz i analiz transportowych,• nowoczesnego planowania i zarządzania systemem transportowym w Gdaosku Przeprowadzanie Nowoczesne planowanie prognoz i analiz i zarządzanie podsystemami transportowych transportowymi w Gdaosku
 • 4. Podstawowe założenia modelu• Kompleksowe badania ruchu, Gdaosk 2009• Godzina szczytu popołudniowego 15.00-16.00• 3 stany planistyczne: - zdeterminowany( rok 2015) - perspektywiczny (rok 2025) - wypełnienia struktur (rok 2035)• Zakres przestrzenny – m. Gdaosk (161 rejonów transportowych: 11 zmiennych opisujących)• Oprogramowanie - VISUM firmy PTV
 • 5. Zakres przestrzenny Systemy transportowe w modelu: • System transportu indywidualnego • System transportu zbiorowego
 • 6. Schemat budowy modelu (narzędzia do analiz transportowych) Kompleksowe Badania Ruchu,Założenia do prognoz Gdaosk 2009 Sied transportowa- demograficzne - transport indywidualny- społeczno-ekonomiczne - transport zbiorowy 4 stopniowy model ruchu - Generowanie ruchu (ile?) - Rozkład przestrzenny ruchu (gdzie?) - Podział zadao przewozowych (czym?) - Rozkład ruchu na sied (którędy?) Wykorzystanie modelu
 • 7. Generowanie ruchuProdukcja w rejonach zagregowanych - porównanie 2009 i 2025
 • 8. Rozkład przestrzenny ruchu Więźba ruchu wewnętrznego 2009r Liczba podróży <=200 <=500 >500
 • 9. Podział zadao przewozowych Struktura podziału zadao przewozowych ogółem, KBR 2009100%80%60% 38% 39%40% 21%20% 2% 0% transport transport transport pieszy transport zbiorowy indywidualny rowerowy
 • 10. Prognozy – rozkład ruchu kołowego *E/h+ Rok 2009 Rok 2015 Rok 2025 Rok 2035
 • 11. Prognoza – rozkład potokówpasażerskich transportu zbiorowego Rok 2009 Rok 2015 Rok 2025 Rok 2035
 • 12. Rozbudowa linii tramwajowych Stan 2009 r. Stan 2012 r. Prognoza 2025
 • 13. Możliwości wykorzystania• Prace planistyczne i studialne w gospodarce przestrzennej.• Prognozowanie parametrów ruchu i ocena efektywności systemów transportowych.• Analizy kosztów i korzyści, oddziaływania na środowisko, bezpieczeostwo ruchu drogowego, studia wykonalności inwestycji transportowych w tym wnioskowanych o dofinansowanie UE.• Projekty zmian organizacji ruchu, rozwiązania geometryczne na skrzyżowaniach i węzłach, zaawansowane sterowanie ruchem, zmiany w rozkładach jazdy pojazdów transportu zbiorowego.
 • 14. Biuro Rozwoju Gdaoska – operator modelu1) Aktualizacja modelu a) pomiary ruchu b) aktualizacja zmiennych opisujących dla 161 rejonów transportowych c) nowe elementy i parametry sieci transportowych d) update oprogramowania e) Kompleksowe Badania Ruchu2) Udostępnianie modelu3) Przyjmowanie informacji do aktualizacji i rozwoju modelu
 • 15. Zasady korzystania z modelu Biuro Rozwoju Gdaoska Model Model Model know Wyniki wynikowy wynikowy wynikowy how InwestorzyJednostki organizacyjne Instytucje naukowo- obiektów Analiza m. Gdaoska badawcze, generujących(ZDiZ, ZTM, DRMG, GIK, ruch WPR, inne podmiotypubliczne)
 • 16. Stosowanie Transportowego modelusymulacyjnego: • zintegruje działania miasta w zakresie projektowania i zarządzania systemem transportowym, • uwiarygodni analizy wykonywane przez inwestorów prywatnych, • przyczyni się do prowadzenia spójnej polityki transportowej Gdaoska. • podstawa tworzenia modelu transportowego GOM
 • 17. Dziękuję za uwagę Gdaosk, 4.09.2012r.

Related Documents