Nasza droga w wyborze właściwego
rozwiązania do wideokonferencji
Tomasz Viscardi
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Kie...
Zakres działalności: Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie
zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą...
Struktura (Centrala + 4 oddziały):
Oddział Sadownictwa
ul. Pomologiczna 18,
96-100 SKIERNIEWICE
Oddział Warzywnictwa
ul. K...
Instytut w liczbach:
 560 pracowników w tym 180 pracowników naukowych
 8 lokalizacji na terenie Skierniewic i 2 lokaliza...
Wyzwania:
 Efektywna komunikacja pomiędzy lokalizacjami pomimo geograficznego
rozproszenia.
 Możliwość współpracy zespoł...
Możliwe sposoby realizacji:
 Webowe serwisy wideokonferencyjne (np. WebEx)
 Realizacja wideokonferencji w oparciu o zewn...
Założenia przyjęte dla wyboru rozwiązania do wideokonferencji:
 Objęcie rozwiązaniem wszystkich pracowników Instytutu.
 ...
Założenia przyjęte dla wyboru rozwiązania do wideokonferencji:
 Możliwość połączeń wielostronnych w trybie podzielonego e...
Rozwiązanie przyjęte jako podstawa
wdrożenia usług wideokonferencyjnych w
Instytucie Ogrodnictwa
Zastosowane rozwiązanie:
 Serwer
 Wirtualna maszyna na serwerze Citrix XenServer
 System operacyjny – Windows 2008 Serv...
TrueConf Server dla 40 jednoczesnych połączeń w jakości do UltraHD +
możliwość zaproszenia 20 gości (uczestników spoza In...
Dotychczasowe obszary wykorzystania wideokonferencji :
 Połączenia wideokonferencyjne w sieci wewnętrznej nawiązywane prz...
Trudności napotkane w trakcie wdrożenia :
 Konieczność zapewnienia właściwej jakości oferowanych usług
(zagadnienia związ...
Pozytywne zaskoczenie:
 Niskie wymagania sprzętowe po stronie serwera TrueConf Server.
 Szybka instalacja, nieskomplikow...
Planowane obszary wykorzystania wideokonferencji :
 Połączenia wideokonferencyjne pomiędzy oddziałami w ramach działalnoś...
Dziękuję za uwagę!
of 16

Video + Konferecja Polska 2014. Nasza droga w wyborze właściwego rozwiązania do wideokonferencji. Tomasz Viscardi.

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Video + Konferecja Polska 2014. Nasza droga w wyborze właściwego rozwiązania do wideokonferencji. Tomasz Viscardi.

 • 1. Nasza droga w wyborze właściwego rozwiązania do wideokonferencji Tomasz Viscardi Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Kierownik Działu Informatyki
 • 2. Zakres działalności: Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą: Sadownictwo Warzywnictwo Rośliny ozdobne Pszczelnictwo Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym dnia 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez połączenie dwóch jednostek badawczo- rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.
 • 3. Struktura (Centrala + 4 oddziały): Oddział Sadownictwa ul. Pomologiczna 18, 96-100 SKIERNIEWICE Oddział Warzywnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 SKIERNIEWICE Oddział Roślin Ozdobnych ul. Waryńskiego 14 96-100 SKIERNIEWICE Oddział Pszczelnictwa w Puławach ul. Kazimierska 2 24-100 PUŁAWY
 • 4. Instytut w liczbach:  560 pracowników w tym 180 pracowników naukowych  8 lokalizacji na terenie Skierniewic i 2 lokalizacje w Puławach  26 zakładów naukowych  sieć komputerowa obejmująca 450 stacji roboczych
 • 5. Wyzwania:  Efektywna komunikacja pomiędzy lokalizacjami pomimo geograficznego rozproszenia.  Możliwość współpracy zespołów badawczych z różnych oddziałów bez potrzeby podróżowania.  Możliwość pracy zarówno w małych zespołach roboczych i jak prezentacja wyników prac dla szerszego grona w ramach konferencji i seminariów.  Możliwość sprawnej komunikacji w ramach współpracy międzynarodowej oraz współpracy z innymi instytutami naukowymi.
 • 6. Możliwe sposoby realizacji:  Webowe serwisy wideokonferencyjne (np. WebEx)  Realizacja wideokonferencji w oparciu o zewnętrzny serwer wideokonferencyjny przy pomocy terminali lub stacji roboczych (np. sieć Pionier)  Budowa własnej infrastruktury wideokonferencyjnej.  Zastosowanie rozwiązań software’owych na bazie posiadanego sprzętu, obejmujących zarówno serwer jak i stacje robocze.
 • 7. Założenia przyjęte dla wyboru rozwiązania do wideokonferencji:  Objęcie rozwiązaniem wszystkich pracowników Instytutu.  Rozwiązanie zlokalizowane w sieci wewnętrznej Instytutu, którym można w pełni administrować.  Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sal konferencyjnych.  Komunikacja wideo z urządzeń, które pracownicy Instytutu już posiadają: komputery, tablety, smartfony.  Wieloplatformowość rozwiązania, dostępność dla systemów: Windows, Mac, Linux, iOS, Android.  Połączenia wideo w najwyższej jakości, jaką jest w stanie obsłużyć urządzenie z jakiego łączy się użytkownik końcowy.
 • 8. Założenia przyjęte dla wyboru rozwiązania do wideokonferencji:  Możliwość połączeń wielostronnych w trybie podzielonego ekranu, wszyscy wszystkich widzą i słyszą i możliwość indywidualnego dostosowania układu okien.  Zestaw narzędzi do współpracy na odległość: chat, prezentacje, możliwość pracy na zdalnym pulpicie, transfer plików, biała tablica, nagrywanie wideokonferencji.  Możliwość realizacji połączeń wideokonferencyjnych w dowolnych konfiguracjach w ramach 40 jednoczesnych połączeń, w tym możliwość zebrania w jednej wideokonferencji do 40 uczestników.  Możliwość zapraszania do wideokonferencji gości – osoby spoza Instytutu, które mogą uczestniczyć w wideokonferencji z poziomu przeglądarki.
 • 9. Rozwiązanie przyjęte jako podstawa wdrożenia usług wideokonferencyjnych w Instytucie Ogrodnictwa
 • 10. Zastosowane rozwiązanie:  Serwer  Wirtualna maszyna na serwerze Citrix XenServer  System operacyjny – Windows 2008 Server Stacje robocze  Komputery PC i notebooki pracowników lub zainstalowane dotychczas na salach konferencyjnych (do pracy systemu wystarcza np. Pentium Core 2 Duo, 4 GB RAM)  Sale konferencyjne  System audio zintegrowany z kartą dźwiękową komputera lub zastosowanie zewnętrznych zestawów głośnomówiących usb.
 • 11. TrueConf Server dla 40 jednoczesnych połączeń w jakości do UltraHD + możliwość zaproszenia 20 gości (uczestników spoza Instytutu).  Nielimitowana ilość uczestników nazwanych.  Pełen zestaw narzędzi do zdalnej współpracy: chat, transfer plików, zdalny pulpit, prezentacje, biała tablica, nagrywanie na lokalnych stacjach i na centralnym serwerze.  Centralna książka adresowa ze statusami dostępności użytkowników.  Nielimitowana ilość pobrań i instalacji oprogramowania klienckiego dla Windows, Mac, iOS, Android, Linux.  Możliwość realizacji wideokonferencji w przeglądarkach internetowych w technologii WebRTC (bez potrzeby instalacji nawet wtyczki).  Szyfrowanie wszystkich połączeń TLS/ 256 bit AES, zawarta technologia pomijania zapór sieciowych i NAT.  Możliwość integracji z LDAP, SMTP, IP – PBX (SIP).  Możliwość dołączania do wideokonferencji transmisji z kamer IP w technologii RTSP. Zakres licencyjny:
 • 12. Dotychczasowe obszary wykorzystania wideokonferencji :  Połączenia wideokonferencyjne w sieci wewnętrznej nawiązywane przez pracowników.  Przekazy szkoleń, seminariów pomiędzy oddziałami instytutu. Zmniejszenie liczby koniecznych przejazdów pomiędzy Skierniewicami i Puławami.  Wykorzystanie wideokonferencji w analizach przedwdrożeniowych przy rozbudowie funkcjonalności wykorzystywanego w instytucie oprogramowania ERP.  Wykorzystanie do zdalnego przeprowadzania prezentacji w kontaktach z firmami zewnętrznymi.
 • 13. Trudności napotkane w trakcie wdrożenia :  Konieczność zapewnienia właściwej jakości oferowanych usług (zagadnienia związane z QoS).  Upowszechnienie usług wideokonferencyjnych wśród pracowników (początkowe wyrażenie potrzeby posiadania systemu wideokonferencyjnego nie przekłada się na pomysły jego wykorzystania, gdy już jest).  Dostosowanie infrastruktury do potrzeb prowadzenia transmisji wideokonferencyjnych (drobne modyfikacje systemów audio i wideo sal konferencyjnych).
 • 14. Pozytywne zaskoczenie:  Niskie wymagania sprzętowe po stronie serwera TrueConf Server.  Szybka instalacja, nieskomplikowana administracja serwerem.  Częste wydania aktualizacji, ale nieskomplikowana procedura aktualizacji.  Wszystkie niezbędne funkcje zawarte w ramach pojedynczego, programowego serwera, gdzie w konkurencyjnych rozwiązaniach wymagane byłoby zastosowanie kilku dedykowanych serwerów lub bardzo silnej maszyny wirtualnej.
 • 15. Planowane obszary wykorzystania wideokonferencji :  Połączenia wideokonferencyjne pomiędzy oddziałami w ramach działalności administracji instytutu.  Rejestracja wideokonferencji przeprowadzanych w instytucie i udostępnianie ich w sieci lokalnej dla pracowników.  Organizowanie transmisji internetowych z konferencji organizowanych w instytucie.  Upowszechnienie narzędzi wideokonferencyjnych wśród pracowników naukowych, przeprowadzenie szkoleń, udostępnienie materiałów multimedialnych.
 • 16. Dziękuję za uwagę!

Related Documents