UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 378/TB-CĐYT T...
of 1

nam 2014

nam 2014
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - nam 2014

  • 1. UBND TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: 378/TB-CĐYT Tiền Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2014 THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC Thực hiện nhu cầu tuyển dụng viên chức lao động năm 2014, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang cần tuyển viên chức cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: chuyên viên hành chính quản trị Công việc: quản trị thiết bị, hệ thống mạng 2. Số lượng cần tuyển: 01 người 3. Yêu cầu về trình độ: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Hệ thống thông tin, Quản trị mạng, Tin học - Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp - Kinh nghiệm: có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về quản trị hành chính văn phòng, quản trị mạng, quản trị thiết bị. 4. Yêu cầu khác: - Có khả năng giao tiếp tốt; đạo đức, tác phong tốt; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Có sức khỏe tốt và có nguyện vọng làm việc lâu dài. 5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: - Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu của Bộ Nội vụ) - Đơn xin việc (giới thiệu sơ lược về bản thân) - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương - Giấy khám sức khỏe còn trong thời hạn 6 tháng của Bệnh viện cấp huyện trở lên - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (có công chứng) 6. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2014. 7. Địa điểm liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính – Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Điện thoại liên lạc: 073.3872970 Lưu ý: - Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc do người khác gửi đến - Không hoàn lại Hồ sơ không trúng tuyển Nơi nhận: - Các đơn vị trực thuộc - Thông báo công khai - Niêm yết các bản tin - Lưu: VT,TCCB HIỆU TRƯỞNG (đã ký) TS.BS Nguyễn Hùng Vĩ

Related Documents