PIĄTEKNa luziei z humoremkorzystamy. Zdecydowanie przy-jemniej rozmawia się przy kawie,w kapciach, na kanapie.TT Macie klu...
of 1

Na luzie i z humorem - Tele Tydzień

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na luzie i z humorem - Tele Tydzień

  • 1. PIĄTEKNa luziei z humoremkorzystamy. Zdecydowanie przy-jemniej rozmawia się przy kawie,w kapciach, na kanapie.TT Macie klucz doboru bohaterów?– Wybieramy gwiazdy, które sąna topie lub też są dość osobliwe.W programie pojawia się sporomuzyków nurtu dance czy discopolo. Kręcimy też z muzykamipopowymi i rockowymi.Ostatnio na przykład po-jawili się bracia Cugow-scy. Przekrój jest więcogromny. Wszystkichłączy jedno: są fanta-stycznymi ludźmi, ciepłymii serdecznymi. Nie zdarzyło się,bym po nagraniu była rozczaro-wana.TT Na planie zdarzają się czasamizabawne wpadki?– Nieoczekiwanych sytuacji jestbardzo dużo! Jak choćby odci-nek, gdy próbowano jednąz naszych kamer wrzucić dorzeki i odbyła się solidna bójka.Zdarzyło się też, że zła-paliśmy gumę, gdyz jedną z gwiazd jechali-śmy busem na jej koncert.Niedziela, mała mieścinai żadnego wulkaniza-tora… Ale udało siędotrzeć na czas.TT Życie na walizkachnie jest dla Pani mę-czące?– Absolutnie nie.Choćby dlatego, żenagrania są rozło-żone w czasiei zazwyczajmamy kilkadni przerwy– wtedymontujemy na-grane materiały.Bardzo lubię po-dróżować ze swojąekipą, gdyż wielepomysłów przychodzido głowy, kiedy jedziemybusem lub siedzimyw hotelu. Czasem takaburza mózgówi przegadanie tema-tu z operatorami dajeinny punkt widzenia.Okazuje się, że coś, na conie było fajnego pomysłu,nagle można pokazać wzaskakujący sposób. Pozatym zdjęcia wyjazdowezawsze dają mi znako-mitą energię. Częstośmieję się, że jeste-śmy grupą cyrkowąi co bardziej spo-kojny człowieknie byłbyw stanie wytrzy-mać z nami, bociągle się wygłu-piamy! Rozmawiał ARTUR KRASICKIRozrywka KRĘCIMY Z GWIAZDAMI Ewelina Kopic24 majaTo program bez plotek, złośliwości, niedyskrecji– za to pełen muzyki i pozytywnej energii.– Ma być ciekawie i merytorycznie – zdradza swójprzepis na sukces gospodyni magazynu.atwo namówić gwiazdy dozwierzeń?– Odnoszę wrażenie, żez każdą kolejną edycjąprogramu jest coraz łatwiej, bogwiazdy przekonały się, że nie je-steśmy magazynem plotkarskim– nie obchodzi nas, kto z kim maromans, czyja siostra odnalazłasię po latach i kto parkujena pasach. Plotki orazpomówienia zostawiamyinnym.TT W ten właśnie sposóbzdobywa Pani ich zaufanie?– Mam zasadę, że nie pytamo sprawy, o które sama nie chcia-łabym być pytana. Programów,gdzie szczegółowo grzebie sięw życiorysach gwiazd niebrakuje, więc uznaliśmy, żepokażemy je w sposób zabawny,niestandardowy, ale zdecydowa-nie szanujący ich intymność. Niepchamy się do domów, sypialni,łazienek i szaf, lecz jeśli nasz roz-mówca chce nam pokazać swoją„prywatność”, chętnie z tegoPT 14.45 TV PULSPT 14.45 TV PULSDyskrecja nadewszystko.– Nigdy niepytam o sprawy,o które sama niechciałabym byćpytana – wyja-śnia gospodyniprogramu.Ł– Plotkiorazpomówieniazostawiamyinnym26 TELETYDZIEŃGościem EwelinyKopic był m.in.Ivan Komarenko.–Czytelnicy Tele Tygodnia nagrodziliprogram Telekamerą. – Jest mi szale-nie miło. Pracujemy dla widzówi ich ocena jest najważniejsza– przyznaje dziennikarka (na zdj.z Dariuszem Dąbskim, prezesemstacji TV Puls).

Related Documents