Mihai Voicu
Els Estats Pontificis, també conegutscom a Estats de lEsglésia, van seruns territoris de la Itàlia central, quees van mant...
Pipí El Breu va ser escollit rei per lanoblesa franca, fundant la DinastiaCarolíngia. El Papa el va coronar i el vabeneir,...
A Itàlia, el poder bizantídeclinava des dinicis del segleVIII i les relacions entre elsemperadors bizantins i elspapes est...
Durant el pontificat dEsteve II,Astolf, rei dels llombards, vaocupar els territoris bizantins delExarcat de Ravenna i desp...
Davant la impossibilitat de rebreajuda bizantina, Esteve vademanar-ne a Pipí el Breu, que varespondre a la seva crida i va...
Pipí va posar aquestes terres sota elgovern directe dels papes i així éscom van néixer els Estats Pontificis.Però el peril...
Adrià I, papa el 774, va convocaraltre cop als francs i va serCarlemany el que va acudir endefensa de la Santa Seu. El res...
Estats PontificisBandera Escut
of 9

Naixament dels estats pontificis

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naixament dels estats pontificis

  • 1. Mihai Voicu
  • 2. Els Estats Pontificis, també conegutscom a Estats de lEsglésia, van seruns territoris de la Itàlia central, quees van mantenir independents i sotagovern dels Papes de Roma entre el752 i el 1870.
  • 3. Pipí El Breu va ser escollit rei per lanoblesa franca, fundant la DinastiaCarolíngia. El Papa el va coronar i el vabeneir, convertint-se en el primermonarca europeu que va regnar per lagràcia de Déu. A partir daquestmoment va començar una llargacooperació entre el regne franc ilEsglésia.
  • 4. A Itàlia, el poder bizantídeclinava des dinicis del segleVIII i les relacions entre elsemperadors bizantins i elspapes estaven moltdeteriorades.
  • 5. Durant el pontificat dEsteve II,Astolf, rei dels llombards, vaocupar els territoris bizantins delExarcat de Ravenna i desprésva posar setge a la mateixaRoma.
  • 6. Davant la impossibilitat de rebreajuda bizantina, Esteve vademanar-ne a Pipí el Breu, que varespondre a la seva crida i va iniciardiverses campanyes contra elsllombards, que finalment van haverdabandonar els territoris ocupats ila regió de Roma.
  • 7. Pipí va posar aquestes terres sota elgovern directe dels papes i així éscom van néixer els Estats Pontificis.Però el perill llombard no haviaquedat totalment anorreat. El reiDesideri va envair els EstatsPontificis i la mateixa Roma.
  • 8. Adrià I, papa el 774, va convocaraltre cop als francs i va serCarlemany el que va acudir endefensa de la Santa Seu. El resultatva ser la restitució dels bens delEsglésia. La major part dItàliacentral va quedar constituïda comun estat independent sota governdels papes.
  • 9. Estats PontificisBandera Escut

Related Documents