POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR textilnís požární odolností E 120 DP1, EW 15 až 90 DP1Požární roletové uzávěry sklovláknité jsou z...
Technická specifikace Výška krytu Dé...
of 2

Protipožární textilní roleta

protipožárvní vrata
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Protipožární textilní roleta

  • 1. POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR textilnís požární odolností E 120 DP1, EW 15 až 90 DP1Požární roletové uzávěry sklovláknité jsou zkoušeny dle evropských standardů (ČSN EN),jsou vyráběny na zakázku dle rozměrových požadavků zákazníkaZákladní údaje.Požární roletové uzávěry představují ideální řešení napájení motoricky. Pokud nastane výpadek napájení,pro rozdělení požárních úseků nejen v moderních ale není vyhlášen požární poplach, roleta zůstává v otevřenéobčanských budovách, ale i ve výrobních objektech. poloze díky záložním bateriím napájející brzdu motoruVzhledem k jejím rozměrům ji lze snadno použít v místech, až do doby, kdy poklesne napětí na bateriích pod mezníkde je nedostatek prostoru a navíc nenarušuje hodnotu, což představuje při dobrém stavu baterii časarchitektonické řešení interiérů. Kryt nábalu a vodicí lišty cca 60 minut.je možno jednoduše skrýt do podhledů a příček.Jsou vyráběny na zakázku dle rozměrových požadavkůzákazníka. ROLLTRONIC umožňuje navíc následující funkce: ▶ zpoždění uzavírání - na jednotce lze nastavit zpožděníPopis požární rolety. (0180 sec), za které se roleta začne zavírat po vyhlášení požárního poplachu. Tuto funkci lze využít napříkladRoleta je vyrobena z nehořlavého sklovláknitého materiálu pro předstih světelné a zvukové signalizaces vyztuží ocelovými drátky proti mechanickému poškození.Roleta je navinuta do krytu z pozinkovaného plechu. ▶ nouzové otevření rolety – tato funkce je nadstandardnímHřídel s nábalem je rovnoměrně uložena na podpěrách řešením a je pro ni třeba připojit externí tlačítko.s valivým uložením po celé délce rolety. Roleta se navíjí Jeho stisknutím lze roletu otevřít na nezbytně nutnoupomocí trubkového motoru zabudovaného v hřídeli dobu (například evakuace osob) i při vyhlášenéma volitelně se odvíjí motoricky nebo gravitačně. požárním poplachuPro šířku otvoru do 25 m je použit jeden ovládacímotor 230 V AC, pro šířku od 25 m jsou použity dva ovládací ▶ DŮLEŽITÉ: Tato funkce může být zajištěna pouze,motory 230 V AC. Koncové polohy rolety se nastavují je-li zabezpečeno napájení 230 V funkčními kabely.na zabudovaných spínačích v trubkového motoru. ▶ pomocné ovládací kontakty NO, NC - při vyhlášeníRoleta je ukončena lištou trianglového tvaru, která v rozvinu- požárním poplachu dojde současně ke změně stavutém stavu dosedá na podlahu a po navinutí je zapuštěna těchto pomocných kontaktůdo ocelového krytu rolety. Roleta je ve svislém směruvedena ve speciálním bočním vedení po obou stranách ▶ hlášení koncových poloh – po dosažení jednéostění a zajišťuje tak dokonalé uzavření stavebního otvoru. z koncových poloh dojde k sepnutí příslušného kontaktuKování Stavební připravenostkřídla sestává ze zapuštěného madla na straně ostění stavebního otvoru zajišťuje odběratel dle požadavkůa masivního trubkového madla na odvrácené straně. dodavatele a v závislosti na typu ostění i nadpraží stavebního otvoru viz nákresy. Roleta se kotví přes výztuhy horního krytu, a to buď čelně na otvor popřípadě do otvoruOvládání požární rolety řídící jednotkou pomocí kotevních šroubů (beton, plná cihla) nebo na kotevní terče s průchozími svorníky přes zeď (pěnosilikátové,ROLLTRONIC plynosilikátové nebo dutinové tvárnice), případnějednotka zabezpečuje ovládání pomocí tlačítky v režimu na připravenou ocelovou konstrukci s odpovídající požární“mrtvý muž” a to pro oba směry. Při vyhlášení požárního odolností (sádrokartonová stěna, sendvičové opláštěnípoplachu nebo v případě výpadku dodávky el.energie a podobně). Nutno dodržet rovinnost stěny a podlahyje automatické uzavření zajištěno gravitačně s možností s odchylkou nejvýše 3 mm/m. Pro ovládání rolety je třebavolby rychlosti zavírání (uzavírání bez brzdění, uzavírání zhotovit elektrický přívod 230V/50Hz/10A a přivésts pulsním brzděním) nebo při zaručeném nouzovém beznapěťový signál elektrické požární signalizace (EPS).
  • 2. Technická specifikace Výška krytu Délka krytu Výška otvoru Šířka krytu nábalu Šířka otvoru Délka spodní lišty nábalu nábalu H [mm] b [mm] h [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm] 0 ÷ 3500 190 200 dle požadavku B + 210 B - 50 3501 ÷ 4500 190 250 dle požadavku B + 210 B - 50 4501 ÷ 7500 235 290 dle požadavku B + 210 B - 50* Hmotnost rolety cca 40 kg/1bm revize: 1/2009 Technické specifikace se mohou změnit.ČESKO | Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, 143 00 Praha 12, Modřanytelefon: +420 241 767 854, fax: +420 241 772 971, mobil: +420 602 148 161, info@tyros-loading-systems.cz, www.tyros-loading-systems.czSLOVENSKO | Tyros Loading Systems SK s.r.o., Šteruská cesta 21, 922 03 Vrbovételefon: +421 33 77 48 795, fax: +421 33 77 31 571, mobil: +421 918 664 491, info@tyros-loading-systems.sk, www.tyros-loading-systems.sk

Related Documents