Porin yliopistokeskus8.5.2013
Porin yliopistokeskus lukuina• Henkilöstöä 181, josta– Professoreita 21– Tohtoreita 52– Tutkijoita 45• Hakijoita tutkintok...
Porin yliopistokeskus lukuina• Opiskelijoista– 54 % Satakunnasta– 65 % jää Satakuntaan• Valmistunut– 1700 maisteria ja dip...
Yliopistoista v. 2004-2008valmistuneiden sijoittuminen (%)0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %Porin ylio...
YliopistoyksikötPorin laitosOpiskelijamäärä 463 = 29 %Taiteen laitoksen Porin yksikköOpiskelijamäärä 108 = 7 %Porin yksikk...
OrganisaatioAalto-yliopisto Tampereenteknillinen yliopistokoordinaatioyliopistoTampereenyliopistoTurun yliopistoAalto-ylio...
Rahoitus 201214,5milj. €
Strategiset tavoitteet– Väestön koulutustasonnostaminen jaosaamispääomankasvattaminen– Aluekehityksen ja alueenkansainväli...
Monitieteistä, verkostomaista,nopeasti reagoivaa toimintaa• Yhteiskunnallinen vuorovaikutus– Vakiintunut elinkeinoelämä- j...
Monitieteinen yliopistokeskus• Ristiinopiskelu (1795 op v. 2012)• Yhteiset maisteriohjelmat• Johtamiskoulutusohjelmat– JOK...
Muita erityispiirteitä• Tutkimus (385 tieteellistäartikkelia ja julkaisua v. 2012)• Akateeminen yrittäjyys (200opiskelijaa...
Yliopistokeskuksessa tapahtuu
Yliopistokeskus viestii
TilatTiloja n. 10 600 m2• Opetustilat 3000 m2 (3 auditoriota,42 luokkatilaa ja laboratoriotiloja)• Työtilat 3600 m2 (161 h...
Yliopistoyksiköiden esittely
Tampereen teknillinen yliopistoPorin laitos• Vuodesta 1983, DI-koulutusta vuodesta1987• Opintosuunnat– Tietotekniikka ja e...
Turun yliopiston kauppakorkeakouluPorin yksikkö• Vuodesta 1984, kauppatieteidenmaisterin koulutusta vuodesta 1997• Pääaine...
Turun yliopiston kulttuurituotannon jamaisemantutkimuksen koulutusohjelma• Vuodesta 2001• Pääaineet– Digitaalinen kulttuur...
Turun yliopiston Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus• Vuodesta 1999• Ympäristötutkimus ja aluekehitys• Toiminnan pai...
Tampereen yliopistoPorin yksikkö• Vuodesta 2004• Pääaineet– Sosiaalityö– Sosiaalipolitiikka– Sosiologia• Hyvinvointipalvel...
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelunkorkeakoulun taiteen laitoksenPorin yksikkö• Vuodesta 2002, taiteen maisterinkou...
of 21

Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus on 3800 opiskelijan, 180 asiantuntijan ja neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Porin yliopistokeskuksessa toimivat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porin yliopistokeskus

 • 1. Porin yliopistokeskus8.5.2013
 • 2. Porin yliopistokeskus lukuina• Henkilöstöä 181, josta– Professoreita 21– Tohtoreita 52– Tutkijoita 45• Hakijoita tutkintokoulutukseen n.1700– Aloittavia n. 300, joista– yo-pohjaisia 100• Yht. 3800 koulutukseenosallistuvaa, joista 1600 tutkinto-opiskelijaa– Perustutkinto-opiskelijoita 1460– Jatkotutkinto-opiskelijoita 140
 • 3. Porin yliopistokeskus lukuina• Opiskelijoista– 54 % Satakunnasta– 65 % jää Satakuntaan• Valmistunut– 1700 maisteria ja diplomi-insinööriä– 80 tohtoria ja lisensiaattia– 190 ilmoittautunut alumniksi• Valmistuneet ovat työllistyneethyvin.
 • 4. Yliopistoista v. 2004-2008valmistuneiden sijoittuminen (%)0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %Porin yliopistokeskus*Tampereen teknillinen korkeakouluTeknillinen korkeakouluLappeenrannan tekninen yliopistoSvenska handelhögskolanKuopion yliopistoVaasan yliopistoTampereen yliopistoOulun yliopistoJoensuun yliopistoLapin yliopistoHelsingin kauppakorkeakouluSibelius-AkatemiaJyväskylän yliopistoTeatterikorkeakouluÅbo AkademiTurun yliopistoHelsingin yliopistoTaideteollinen korkeakouluKuvataideakatemia84,676,274,972,37169,866,363,262,863,862,762,462,362,261,959,95958,75646,74,914,714,113,88,419,116,119,318,613,716,618,320,217,41917,520,423,519,19,15,92,32,83,32,51,13,745,46,36,21,92,15,172,3434,611,34,66,88,210,618,11013,913,513,216,214,517,415,415,312,120,316,614,820,332,9Työlliset Työttömät Opiskelijat Muut
 • 5. YliopistoyksikötPorin laitosOpiskelijamäärä 463 = 29 %Taiteen laitoksen Porin yksikköOpiskelijamäärä 108 = 7 %Porin yksikköOpiskelijamäärä 181 = 11 %Kauppakorkeakoulu, Porin yksikköOpiskelijamäärä 553 = 35 %Kulttuurituotannon ja maiseman-tutkimuksen koulutusohjelmaOpiskelijamäärä 291 = 18 %Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskusShortsea Promotion Centre (SPC Finland)Lääketieteen koulutusOpetusterveyskeskus / kliiniset opinnotYliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö
 • 6. OrganisaatioAalto-yliopisto Tampereenteknillinen yliopistokoordinaatioyliopistoTampereenyliopistoTurun yliopistoAalto-yliopistontaiteiden ja suunnittelunkorkeakouluTaiteen laitoksen PorinyksikköTampereenteknillinenyliopistoPorin laitosTampereenyliopistoPorin yksikköTurun yliopistonPorin yksiköt- Kauppakorkeakoulu- Kulttuurituotanto jamaisemantutkimus- Merenkulku- LääketiedeRehtorikokousKoordinaatioyksikkö | JohtoryhmäTukipalvelut Palvelukeskus Prizzpoint Oy | Opiskelijapalvelut Pointer ry | Kirjasto Porin tiedekirjastoOpetuksen jory |Tutkimuksen jory | Hallintoryhmä |Viestintäryhmä
 • 7. Rahoitus 201214,5milj. €
 • 8. Strategiset tavoitteet– Väestön koulutustasonnostaminen jaosaamispääomankasvattaminen– Aluekehityksen ja alueenkansainvälistymisentukeminen– Akateemisen yrittäjyydenedistäminen
 • 9. Monitieteistä, verkostomaista,nopeasti reagoivaa toimintaa• Yhteiskunnallinen vuorovaikutus– Vakiintunut elinkeinoelämä- jasidosryhmäyhteistyö– Tutkimustiedon laajapohjainen jajärjestelmällinen hyödyntäminen• Koulutus– Tutkintoon johtava koulutus– Maisteriohjelmat– Monitieteisyys, ristiinopiskelu– Aikuiskoulutus• Tutkimus– Monitieteiset ja kansainvälisettutkimushankkeet– Korkeatasoinen julkaisutoiminta
 • 10. Monitieteinen yliopistokeskus• Ristiinopiskelu (1795 op v. 2012)• Yhteiset maisteriohjelmat• Johtamiskoulutusohjelmat– JOKO (vuodesta 1987)– MBA (5. ohjelma alkaa 2013)• Tutkimuksen ja opetuksen painoalat– Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus– Teknologialähtöiset palvelut jakäyttäjälähtöinen suunnittelu– Hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut– Johtaminen, turvallisuus- jaorganisaatiokulttuuri
 • 11. Muita erityispiirteitä• Tutkimus (385 tieteellistäartikkelia ja julkaisua v. 2012)• Akateeminen yrittäjyys (200opiskelijaa)• Yhteiskunnallinen vuorovaikutusja alueellinen vaikuttavuus• Aikuiskoulutus
 • 12. Yliopistokeskuksessa tapahtuu
 • 13. Yliopistokeskus viestii
 • 14. TilatTiloja n. 10 600 m2• Opetustilat 3000 m2 (3 auditoriota,42 luokkatilaa ja laboratoriotiloja)• Työtilat 3600 m2 (161 huonetta)• Kirjasto 500 m2• Julkiset ja sosiaaliset tilat 2700 m2• Tekniset tilat, varastot 500 m2• Opetusterveyskeskus 550 m2
 • 15. Yliopistoyksiköiden esittely
 • 16. Tampereen teknillinen yliopistoPorin laitos• Vuodesta 1983, DI-koulutusta vuodesta1987• Opintosuunnat– Tietotekniikka ja elektroniikka– Tuotantotalous• 463 (perus- ja jatko)tutkinto-opiskelijaa• 1062 diplomi-insinööriä, 43 tohtoria• Täydennyskoulutuskeskus Edupoint• Käynnissä olevia tutkimushankkeita mm.– ISSM Intelligent Systems for Security– ProTurva –Turvallisuuskulttuurinkehittäminen– GaLA – Games and LearningAlliance– ALKU – Alihankkijastakehityskumppaniksiwww.tut.fi/pori
 • 17. Turun yliopiston kauppakorkeakouluPorin yksikkö• Vuodesta 1984, kauppatieteidenmaisterin koulutusta vuodesta 1997• Pääaineet– Johtaminen ja organisointi– Markkinointi– Laskentatoimi ja rahoitus• Creative Business Management jaHyvinvointialan liiketoimintaosaaminen -maisteriohjelmat• 553 (perus- ja jatko)tutkinto-opiskelijaa• 355 kauppatieteiden maisteria, 8 tohtoria• Käynnissä olevia tutkimushankkeita mm.– SATA – Aluetaloustutkimus- jatilastotietopalvelu– Hyvinvointopalvelujen innovatiivinenjohtaminen - HITTIwww.tse.fi/pori
 • 18. Turun yliopiston kulttuurituotannon jamaisemantutkimuksen koulutusohjelma• Vuodesta 2001• Pääaineet– Digitaalinen kulttuuri– Kulttuuriperinnön tutkimus– Maisemantutkimus• 291 (perus- ja jatko)tutkinto-opiskelijoita• 106 filosofian maisteria, 4 tohtoria• Käynnissä olevia tutkimushankkeita mm.– Digitaalisten pelikulttuurien syntySuomessa– DEVEPARK - Sustainable historic parkmanagement and development in Finlandand Estonia– Nature Craft Satakunta– Pohjanlahden rantatie -matkailutiehankewww.hum.utu.fi/satakunta
 • 19. Turun yliopiston Merenkulkualankoulutus- ja tutkimuskeskus• Vuodesta 1999• Ympäristötutkimus ja aluekehitys• Toiminnan painopistealoja ovatmerellisiin teemoihin keskittyväympäristötutkimus, merilikenteenympäristövaikutukset sekäintermodaalikuljetusten edistäminen jakuljetus• Valtakunnallinen Shortsea PromotionCentre Finland toimii yksikön yhteydessä• Käynnissä olevia tutkimushankkeita mm.– NANNUT – Nature and Nurture of theNorthern Baltic Sea– BSR InnoShiphttp://mkk.utu.fi/tutkimus/ymparistotutkimus/
 • 20. Tampereen yliopistoPorin yksikkö• Vuodesta 2004• Pääaineet– Sosiaalityö– Sosiaalipolitiikka– Sosiologia• Hyvinvointipalvelujen järjestämisenmaisteriohjelma• 181 (perus- ja jatko)tutkinto-opiskelijaa• 86 yhteiskuntatiet.maisteria, 1 tohtori• Käynnissä olevia tutkimushankkeita mm.– Epävarmuuden merkitykset jaturvallisuuden ehdot muuttuvassatyöelämässä– Lasta lyömätön Satakunta, hankkeenevaluointiwww.uta.fi/yky/oppiaineet/pori
 • 21. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelunkorkeakoulun taiteen laitoksenPorin yksikkö• Vuodesta 2002, taiteen maisterinkoulutusta vuodesta 2004• Maisteriohjelmat– Visuaalinen kulttuuri– Creative Business Management• 108 (perus- ja jatko)tutkinto-opiskelijaa• 73 taiteen maisteria• Käynnissä olevia tutkimushankkeita mm.– Kosketuksen figuurit– EU KidsOnline III– Creative Alternatives– Co-creative Mobile Narratives– Visuaalinen kulttuuri ja mediatuotanto –luovan talouden ja taiteen prosessienkoulutuksen kehittäminenhttp://pori.aalto.fi/