Polscy zesłańcy w ZSRR
18.01.1940. Polacy zesłani do Worobiewki (obw. kustanajski, ZSRR). Siedzą od lewej: Władysław Pawlisz, Bronisław Keller, M...
21.04.1940. Rodzina Sacałów deportowana z Zarzyszcza (pow. Żółkiew, woj. lwowskie) do Nowej Jerudy (Krasnojarski Kraj, ZS...
3.05.1940. Rodzeństwo Tumiłowiczów przy żarnach w swojej lepiance w kołchozie Czan-Czar w Kazachstanie (ZSRR), od lewej: ...
19.05.1940. Polscy zesłańcy deportowani do mołotowskiego sowchozu w Ujskiej Fermie (Kazachstan, ZSRR). Siedzą od lewej: M...
19.05.1940. Polacy i Kazachowie z mołotowskiego sowchozu w Ujskiej Fermie (Kazachstan, ZSRR). W pierwszym rzędzie klęczy J...
8.06.1940. Pogrzeb Stefanii Bryl deportowanej do Plesiecka (obw. archangielski, ZSRR). Fot. NN, udostępnił Edward Bryl
22.10.1940. Wychowankowie i personel polskiego sierocińca oraz pensjonariusze Domu Inwalidów w Tiesowej (obw. archangielsk...
16.03.1941. Pogrzeb zmarłej na zesłaniu w Miedwieżce (Kazachstan, ZSRR) Janiny Hryszkiewicz, przy trumnie siedzą: matka Ju...
17.03.1941. Grupa robotników tartaku (wśród nich deprotowani Polacy) osadzonych w posiołku Oziersk (Kostousowo, okr. Swier...
15.05.1941. Polscy zesłańcy podczas pracy przy spławie drewna na rzece Sisoła (posiołek Kajgorodek, Komi, ZSRR). Na tratwi...
20.05.1941. Grupa polskich zesłańców w Siczence (obw. wołogodzki, ZSRR). W górnym rzędzie stoją od lewej: NN, NN, p. Koze...
25.05.1941. Polscy zesłańcy podczas wyrębu lasu w okolicy Kostousowa (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Podpis oryginalny: Wyrabi...
19.07.1941. Załadunek drewna na stacji Kostousowo (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Stoją od lewej od góry: Felek Waszczuk, Paweł ...
19.08.1941. Polscy zesłańcy pracujący przy załadunku drewna na stacji Kostousowo (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Od lewej: Giene...
3.09.1941. Polscy zesłańcy i pracownicy minusińskiego sowchozu (Krasnojarski Kraj, ZSRR) uwolnieni po podpisaniu układu Si...
8.09.1941. Grupa osadników wojskowych z Wołynia deportowanych 10 lutego 1940 wraz z rodzinami do ZSRR, zwolnionych we wrz...
3.05.1942. Grupa Polek na zesłaniu w Kostousowie (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Podpis oryginalny: Po akademii 3-go Maja 1942 ...
22.11.1942. Polki deportowane do Siedzielnikowa, (obw. Omsk, ZSRR): p. Turowska, Halina Muczyńska, p. Rozdkowa, J. Świder...
28.03.1943. Grupa polskich dzieci i ich opiekunów przed drewnianym budynkiem ochronki w Bajanowie (okolice Barnaułu, Ałtaj...
7.09.1943. Polki zesłane z rodzinami do kołchozu  w Kornosowie (obw. omski, ZSRR). Od lewej: Regina Dąbrowska ze wsi Kołak...
24.12.1943. Wieczerza wigilijna rodziny Kordasów w Nowosiołowie (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Na zdjęciu matka i synowie: Mic...
10.06.1944. Grupa zesłańców z dziećmi przed jednym z baraków mieszkalnych w Kostousowie (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Podpis o...
26.08.1944. Cmentarz w miejscowości Maikain-Zołoto, (obw. Pawłodar, Kazachstan, ZSRR). Podpis na odwrocie: Przy grobie ś....
9.09.1944. Wanda, Maria i Stanisław Daniccy deportowani wraz z rodziną w głąb ZSRR na pogrzebie matki, Anny Danickiej-Chm...
28.07.1945. Grupa Polek przebywających na zesłaniu, podczas pobytu nad jeziorem Tagarskim (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Podp...
12.08.1945. Wychowankowie i personel ochronki w Małej Minusie (Krasnojarski Kraj, ZSRR). W białej bluzce z czarną kokardką...
17.03.1946. Dyrektor i personel polskiego sierocińca w miejscowości Bolszaja Jerba (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Fot. NN, udo...
24.12.1953. Wieczerza wigilijna polskich zesłańców (byłych łagierników) w Stiekolnym (obwód Magadan, Kołyma, ZSRR). Pierw...
1.01.1954. Grupa byłych zesłańców podczas noworocznego spotkania w Budionnym (Kołyma, ZSRR). Pierwszy z prawej siedzi Józ...
15.12.1954. Brygada robocza z Piskunowki (Krasnojarski Kraj, ZSRR) podczas pracy w lesie, na zwalonym drzewie siedzi Wikto...
10.04.1955. Wielkanoc Polaków zwolnionych z sowieckich łagrów w Norylsku (Krasnojarski Kraj, ZSRR), przebywających na tzw....
12.06.1955. Kopalnia nr 9 w Incie (Komi, ZSRR). Górnicy (byli więźniowie łagrów) podczas pracy pod ziemią, z tyłu w środku...
19.06.1955. Grupa byłych zesłańców przebywających na tzw. wolnej zsyłce w Budionnym (Kołyma, ZSRR). Pierwszy z lewej stoi...
10.07.1955. Byli zesłańcy zatrudnieni w jednej z kopalń złota w rejonie Chakaskim (Krasnojarski Kraj, ZSRR) przy maszynie ...
3.08.1955. Hotel robotniczy w Norylsku (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Wesele polskich zesłańców pozostających na tzw. wolnej z...
21.08.1955. Grupa pracowników (byłych więźniów) z brygady transportowej zatrudnionych w kopalni w Workucie (Komi, ZSRR). P...
2.09.1955. Maria Michaluk na poletku ziemniaczanym przy baraku w miejscowości Galimyj koło Omsukczanu (Kołyma, ZSRR). Fo...
15.10.1955. Byli więźniowie łagrów powracający do kraju. Na moście nad Amurem w Chabrowsku (ZSRR) stoją od lewej: M. Wigie...
27.10.1955. Grupa zesłańców w parku w Magadanie (Kołyma, ZSRR) przed odjazdem do Polski. Siedzą od prawej: Leopold Ćwikla ...
15.11.1955. Powrót Polaków zesłanych do Krasnojarskiego Kraju (ZSRR). W drzwiach pociągu stoją Maria Michalczuk i Janina ...
27.11.1955. Byli więźniowie łagrów w ZSRR na dziedzińcu stacji kolejowej w Żurawicy (pow. przemyski) tuż po przekroczeniu...
6.05.1956. Przejażdżka na motocyklu dookoła osiedla przy kopalni Szu-2 w Workucie (Komi, ZSSR). Z tyłu siedzi Jerzy Andru...
16.07.1956. Polacy, byli więźniowie, pracujący po uwolnieniu z łagru jako górnicy z kopalni nr 40 w Workucie (Komi, ZSRR) ...
14.07.1957. Jadwiga Pawlukowska z mężem i synkiem Ryszardem  w przydomowym ogródku na zsyłce w Maslejewie (Krasnojarski Kr...
of 45

Polscy zesłańcy w ZSRR 1914-57

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polscy zesłańcy w ZSRR 1914-57

 • 1. Polscy zesłańcy w ZSRR
 • 2. 18.01.1940. Polacy zesłani do Worobiewki (obw. kustanajski, ZSRR). Siedzą od lewej: Władysław Pawlisz, Bronisław Keller, M. Pawlisz, Eugeniusz Kot, Tadeusz Sroka, Bronisław Prostak; stoją od lewej: Jan Keller, Adam Protasiewicz, Mieczysław Pawlisz, Władysław Woźniakiewicz, Ita Pendel, Jan Kot, Henryk Bichalski. Fot. NN, udostępniła Anastazja Bichalska
 • 3. 21.04.1940. Rodzina Sacałów deportowana z Zarzyszcza (pow. Żółkiew, woj. lwowskie) do Nowej Jerudy (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Pierwsza z prawej stoi Anna Sacała (13 lat), druga Maria (16 lat, zmarła kilka dni później). Fot. NN, udostępniła Anna Sacała-Stenzel
 • 4. 3.05.1940. Rodzeństwo Tumiłowiczów przy żarnach w swojej lepiance w kołchozie Czan-Czar w Kazachstanie (ZSRR), od lewej: Teresa, Jan Stanisław, Justyna. Rodzina Tumiłowiczów została deportowana do Kazachstanu w 1940. Fot. Jadwiga Tumiłowicz, udostępnił Jan Stanisław Tumiłowicz
 • 5. 19.05.1940. Polscy zesłańcy deportowani do mołotowskiego sowchozu w Ujskiej Fermie (Kazachstan, ZSRR). Siedzą od lewej: Maria Wierzba – żona policjanta z okolic Stanisławowa, jej syn Mietek, Leopoldyna Urbanowska, chrzestna A. Wandurskiego z Sołotwiny; stoją: Andrzej Wandurski i jego matka Zofia (z wiadrami na koromyśle). Fot. NN, udostępnił Andrzej Wandurski
 • 6. 19.05.1940. Polacy i Kazachowie z mołotowskiego sowchozu w Ujskiej Fermie (Kazachstan, ZSRR). W pierwszym rzędzie klęczy Jędrek Wandurski, za nim Mietek Wierzba. Pod ścianą stoją: Artur i Lucia Śliwińscy – dzieci komisarza policji z Nadwórnej, p. Ziszkowa (Ukrainka) i Staszek Szuszkiewicz – syn policjanta z Otyni. Fot. NN, udostępnił Andrzej Wandurski
 • 7. 8.06.1940. Pogrzeb Stefanii Bryl deportowanej do Plesiecka (obw. archangielski, ZSRR). Fot. NN, udostępnił Edward Bryl
 • 8. 22.10.1940. Wychowankowie i personel polskiego sierocińca oraz pensjonariusze Domu Inwalidów w Tiesowej (obw. archangielski, ZSRR). Fot. NN, udostępnił Tadeusz Izdebski
 • 9. 16.03.1941. Pogrzeb zmarłej na zesłaniu w Miedwieżce (Kazachstan, ZSRR) Janiny Hryszkiewicz, przy trumnie siedzą: matka Julia Hryszkiewicz i babka Maria. Fot. NN, udostępniła Julia Hryszkiewicz [datowanie przybliżone]
 • 10. 17.03.1941. Grupa robotników tartaku (wśród nich deprotowani Polacy) osadzonych w posiołku Oziersk (Kostousowo, okr. Swierdłowsk, ZSRR). Fot. NN, udostępniła Teresa Pawłowska
 • 11. 15.05.1941. Polscy zesłańcy podczas pracy przy spławie drewna na rzece Sisoła (posiołek Kajgorodek, Komi, ZSRR). Na tratwie pierwsza z prawej: Wanda Radomska (z d. Danicka, z siekierą), pozostali: Wacław Musiał, Aniela Wojtas, Anna Obertacka. Fot. NN, udostępniła Wanda Radomska
 • 12. 20.05.1941. Grupa polskich zesłańców w Siczence (obw. wołogodzki, ZSRR). W górnym rzędzie stoją od lewej: NN, NN, p. Kozek, NN, Władysław Mysłowski, p. Sewruk, NN; w środkowym rzędzie od lewej: Bogdan Pawłowski, Edward Majka, NN, Jan Muchowski, Kazimierz Panek, NN, NN; na dole siedzą: Adam Hnatkowski, NN, NN. Fot. NN, udostępnił Adam Hnatkowski
 • 13. 25.05.1941. Polscy zesłańcy podczas wyrębu lasu w okolicy Kostousowa (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Podpis oryginalny: Wyrabiają normę . Od prawej stoją: Władysław Bogdalski, Franek Zimnowłocki, Wiktoria Poleszczuk, Tolek Majbroda, p. Poleszczuk (ojciec Wiktorii). Siedzą na drzewie Karol Dębski, Bronek Waszczuk. Siedzą na ziemi: Jan Sikora, Stanisław Szymański. Fot. NN, udostępniła Helena Strójwąs-Tomczyk
 • 14. 19.07.1941. Załadunek drewna na stacji Kostousowo (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Stoją od lewej od góry: Felek Waszczuk, Paweł Mołodeck, Stasiek Rumas, Janek Borek, z siekierą Piotr Mołodecki, obok Wiktor Sitkowski.  Fot. NN, udostępniła Helena Strójwąs-Tomczyk
 • 15. 19.08.1941. Polscy zesłańcy pracujący przy załadunku drewna na stacji Kostousowo (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Od lewej: Gienek Sikora, Władek Król (zmarł na Syberii), Paweł Mołdecki, Wacek Lachowicz, Treszczuk – naczelnik birży (budynku, gdzie ładowano wagony), Janek Borek nad nim Mirek Matuszewski, Stasiek Rumas, Władek Fabian, Stanisław Sabaszek, Mikołaj Teslenko, przy nich siedzi Felek Waszczuk, na środku siedzi Piotr Mołodecki. Fot. NN, udostępniła Helena Strójwąs-Tomczyk
 • 16. 3.09.1941. Polscy zesłańcy i pracownicy minusińskiego sowchozu (Krasnojarski Kraj, ZSRR) uwolnieni po podpisaniu układu Sikorski–Majski. Pierwsza z prawej stoi Franciszka Chylińska.  Fot. NN, udostępniła Maria Chylińska
 • 17. 8.09.1941. Grupa osadników wojskowych z Wołynia deportowanych 10 lutego 1940 wraz z rodzinami do ZSRR, zwolnionych we wrześniu 1941 na mocy porozumienia Sikorski–Majski. Siedzą od prawej: Bazyli Gierylak, Jadwiga Marczykowa, Adam Szalka, stoją od prawej: Panek, Leon Widmański, Michał Szklarski, Piotr Borowiec, Lipiński. Fot. NN, udostępnił Wacław Szklarski
 • 18. 3.05.1942. Grupa Polek na zesłaniu w Kostousowie (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Podpis oryginalny: Po akademii 3-go Maja 1942 . Od lewej od góry: Jula Toruń, Danusia Dryglak, Jasia Drzazga. Od lewej u dołu: Wisia Żądło, Irka Szymańska. Fot. NN, udostępniła Helena Strójwąs-Tomczyk
 • 19. 22.11.1942. Polki deportowane do Siedzielnikowa, (obw. Omsk, ZSRR): p. Turowska, Halina Muczyńska, p. Rozdkowa, J. Świderska, L. Świderska. Podpis na odwrocie: Wspólna praca zżytych koleżanek na Syberii .  Fot. NN, udostępniła Halina Muczyńska
 • 20. 28.03.1943. Grupa polskich dzieci i ich opiekunów przed drewnianym budynkiem ochronki w Bajanowie (okolice Barnaułu, Ałtajski Kraj, ZSRR). Pośrodku, w białej bluzce i żakiecie stoi kierowniczka Janina Horbowska-Zarankowa. Fot. NN, udostępnił Piotr Horbowski
 • 21. 7.09.1943. Polki zesłane z rodzinami do kołchozu  w Kornosowie (obw. omski, ZSRR). Od lewej: Regina Dąbrowska ze wsi Kołaki (woj. łomżyńskie) z córką Danusią i Waleria Armusiewicz z synem Eugeniuszem, urodzonym na zesłaniu 1 stycznia 1942. Fot. NN, udostępniła Waleria Armusiewicz
 • 22. 24.12.1943. Wieczerza wigilijna rodziny Kordasów w Nowosiołowie (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Na zdjęciu matka i synowie: Michał, Kazimierz i Franciszek. Fot. NN, udostępnił Michał Kordas
 • 23. 10.06.1944. Grupa zesłańców z dziećmi przed jednym z baraków mieszkalnych w Kostousowie (okr. Swierdłowsk, ZSRR). Podpis oryginalny: Od lewej Halinka Dolecka, Jula Kubańska, Smolarz, Kubańska, z warkoczami Kazimiera Dolecka, dziewczynka z matką (Rosjanki). Fot. NN, udostępniła Helena Strójwąs-Tomczyk [datowanie przybliżone]
 • 24. 26.08.1944. Cmentarz w miejscowości Maikain-Zołoto, (obw. Pawłodar, Kazachstan, ZSRR). Podpis na odwrocie: Przy grobie ś.p. Pawła Wójcika zm. 18.07.1944 w Majkainie . W samym środku Janina Sałacińska, z lewej mąż Zbigniew Oleśnicki (Oleśniewicz). Fot. NN, udostępnił Mieczysław Sałaciński
 • 25. 9.09.1944. Wanda, Maria i Stanisław Daniccy deportowani wraz z rodziną w głąb ZSRR na pogrzebie matki, Anny Danickiej-Chmiel, zmarłej 6 września 1944 w wieku 44 lat. Wanda Danicka była wychowawczynią w polskim Domu Dziecka w Miczurynsku (obw. tambowski, ZSRR). W pogrzebie uczestniczyły dzieci i wychowawczynie Domu Dziecka. Fot. NN, udostępniła Wanda Radomska
 • 26. 28.07.1945. Grupa Polek przebywających na zesłaniu, podczas pobytu nad jeziorem Tagarskim (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Podpis na odwrocie: Kochanej Pani Frani na pamiątkę od szczęśliwych wybrańców losu odpoczywających na kurorcie Jezioro Tagarskie . Fot. NN, udostępniła Maria Chylińska
 • 27. 12.08.1945. Wychowankowie i personel ochronki w Małej Minusie (Krasnojarski Kraj, ZSRR). W białej bluzce z czarną kokardką siedzi pani Godlewska, w tym samym rzędzie pierwsza z prawej siedzi Franciszka Chylińska. Fot. NN, udostępniła Maria Chylińska
 • 28. 17.03.1946. Dyrektor i personel polskiego sierocińca w miejscowości Bolszaja Jerba (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Fot. NN, udostępniła Maria Tkacz [datowanie przybliżone]
 • 29. 24.12.1953. Wieczerza wigilijna polskich zesłańców (byłych łagierników) w Stiekolnym (obwód Magadan, Kołyma, ZSRR). Pierwszy z lewej siedzi Tadeusz Dziemidok. Fot. NN, udostępnił Tadeusz Dziemidok
 • 30. 1.01.1954. Grupa byłych zesłańców podczas noworocznego spotkania w Budionnym (Kołyma, ZSRR). Pierwszy z prawej siedzi Józef Romański. Fot. NN, udostępnił Józef Romański
 • 31. 15.12.1954. Brygada robocza z Piskunowki (Krasnojarski Kraj, ZSRR) podczas pracy w lesie, na zwalonym drzewie siedzi Wiktor Hajdul. Fot. NN, udostępniła Maria Hajdul
 • 32. 10.04.1955. Wielkanoc Polaków zwolnionych z sowieckich łagrów w Norylsku (Krasnojarski Kraj, ZSRR), przebywających na tzw. wolnej zsyłce i oczekujących na powrót do kraju. W pierwszym rzędzie od lewej: NN, NN, Franciszek Czarkowski, Kazimierz Szyłobryt; w drugim rzędzie od lewej: Helena Stańczyk, Aniela Kubiak, Hanna Górska, Hanna Czarnocka, Zygmunt Czarnocki, Jan Lebiedź; stoją od lewej: Karol Gonet, Edward Janczurewicz, Kazimierz Pocześniak, NN. Fot. NN, udostępnili Hanna i Zygmunt Czarnoccy
 • 33. 12.06.1955. Kopalnia nr 9 w Incie (Komi, ZSRR). Górnicy (byli więźniowie łagrów) podczas pracy pod ziemią, z tyłu w środku między dwoma kolegami i stemplami stoi Zygmunt Sworobowicz. Podpis na odwrocie: Na pamiątkę dla najdroższej mamy i siostrzyczki Tereski Z dalekiej północy z miejsca pracy, od syna i brata. Zygmunt . Fot. NN, udostępniła Teresa Sworobowicz
 • 34. 19.06.1955. Grupa byłych zesłańców przebywających na tzw. wolnej zsyłce w Budionnym (Kołyma, ZSRR). Pierwszy z lewej stoi Kazimierz Reut, czwarty Józef Romański. Fot. NN, udostępnił Józef Romański [datowanie przybliżone]
 • 35. 10.07.1955. Byli zesłańcy zatrudnieni w jednej z kopalń złota w rejonie Chakaskim (Krasnojarski Kraj, ZSRR) przy maszynie wiertniczej poszukującej złóż. Od prawej: Jadwiga Borodziuk, NN (Ukrainiec), NN majster (Ukrainiec). Fot. NN
 • 36. 3.08.1955. Hotel robotniczy w Norylsku (Krasnojarski Kraj, ZSRR). Wesele polskich zesłańców pozostających na tzw. wolnej zsyłce po uwolnieniu z łagrów. Siedzą od lewej: Karol Połuboczko, Stanisław Pszczółkowski, NN, NN, Kazimierz Szyłobryt, NN, NN, NN, NN, Byliński, NN, Franciszek Czarkowski, NN, Edward Janczurewicz, Jan Lebiedź, Hanna Górska, Kazimierz Pocześniak, żona Bolesława Polejdowicza, Bolesław Polejdowicz, NN, NN, NN; stoją z tyłu: Zygmunt Czarnocki, Hanna Czarnocka i Karol Gonet. Fot. NN, udostępniła Maria Tuliszewska
 • 37. 21.08.1955. Grupa pracowników (byłych więźniów) z brygady transportowej zatrudnionych w kopalni w Workucie (Komi, ZSRR). Pierwszy z prawej siedzi Jan Łukasz z Lidy, drugi z prawej stoi Stanisław Gajdel z Grodna, pierwszy z lewej stoi Józef Łapicz. Fot. NN, udostępnił Stanisław Gajdel
 • 38. 2.09.1955. Maria Michaluk na poletku ziemniaczanym przy baraku w miejscowości Galimyj koło Omsukczanu (Kołyma, ZSRR). Fot. NN, udostępniła Maria Michaluk
 • 39. 15.10.1955. Byli więźniowie łagrów powracający do kraju. Na moście nad Amurem w Chabrowsku (ZSRR) stoją od lewej: M. Wigierski, Józef Romański, p. Myślin (?), p. Ogrodnik. Fot. NN, udostępnił Józef Romański [datowanie przybliżone]
 • 40. 27.10.1955. Grupa zesłańców w parku w Magadanie (Kołyma, ZSRR) przed odjazdem do Polski. Siedzą od prawej: Leopold Ćwikla (lub Świkla), Krystyna Zajączkowska-Rudnicka, Henryk Meszczyński, Maria Michalczyk, Janina Durlik, stoją od prawej: Stanisław Filipczyk, Józef (nazwisko nieznane) i drugi Józef (nazwisko nieznane). Fot. NN, udostępniła Janina Durlik
 • 41. 15.11.1955. Powrót Polaków zesłanych do Krasnojarskiego Kraju (ZSRR). W drzwiach pociągu stoją Maria Michalczuk i Janina Durlik oraz Leopold Ćwikla (Świkla). Fot. NN, udostępniła Janina Durlik
 • 42. 27.11.1955. Byli więźniowie łagrów w ZSRR na dziedzińcu stacji kolejowej w Żurawicy (pow. przemyski) tuż po przekroczeniu granicy Polski. Stoją od lewej: Leopold Ćwikla (Świkla) z Wilna, Stanisław Filipczyk z Lidy, Konstanty Koziński z Lidy, Janina Wojnicka z Wilna, Janina Durlik z Lidy, Aniela Kozak-Mackiewicz ze Lwowa, Jadwiga Sokołowska, NN, Janina  Stundis z Wilna, Leon Durlik, Henryk Meszczyński z Wilna, NN, klęczy Feliks Łukaszewicz ze Święcian. Fot. NN, udostępniła Janina Durlik [datowanie przybliżone]
 • 43. 6.05.1956. Przejażdżka na motocyklu dookoła osiedla przy kopalni Szu-2 w Workucie (Komi, ZSSR). Z tyłu siedzi Jerzy Andruszkiewicz, przebywający na tzw. wolnej zsyłce po zwolnieniu z łagru. Fot. NN, udostępnił Jerzy Andruszkiewicz
 • 44. 16.07.1956. Polacy, byli więźniowie, pracujący po uwolnieniu z łagru jako górnicy z kopalni nr 40 w Workucie (Komi, ZSRR) podczas odpoczynku. Fot. NN, udostępniła Alina Krycka
 • 45. 14.07.1957. Jadwiga Pawlukowska z mężem i synkiem Ryszardem  w przydomowym ogródku na zsyłce w Maslejewie (Krasnojarski Kraj, ZSRR)  po zwolnieniu z łagru. Fot. NN, udostępniła Jadwiga Pawlukowska