r ilk r../.._ı.
G k# mı_
O Jıd Al..
3 r.. ı.
` LI_ ırL
_d İli..
W.. D n#
ß .Ü I
.C _
-D J ı:
_M H# nl.
-r ıD LK
ııı. l# ...
î::
Babâlîû' ° der "P F'
521:( oglu_ e, en eve ı: = r: yprum, o -v~- ben bır
Jfzıpîtzüîsesîıı ' " ' “ ' ' ' " * ğ T;
îı-İ
Baba :U - der "' "-4
` v 1 *--ı›
Bak oğlu ?ben eve ı- = F ı› riyorum, ö reyse ben bir
jîzıpîtzJJJss...
. "If
A _, I ı` .Ü
f?? y,, pgıfêl 'gjj
95 J 'Jan 3 5
, surf» ,
53:' Jjgîjlîn”
;(21,919
. .rrîrı
..ı ı/UIIJÖJ”
ı ...
| _ F. JA › A ı l
Barışı ;oyle c er
Bal', oğlum, ben eve paıreı getlrlyurtını, Öyleyse ben bir
Jîzıypîltzilîatlnli
Arıner...
F)
p l a- #I JJ l f' r- '
Dclûsl ;OY s' C dr
Bak oğlurrı, ben eye ;Jarre getirlyonırrı, Öyleyse .ben _bir lfzipîtzılîstî...
..I
Oğlum :Jrllzlyzlbîlclîrl rnl E”
Çocuk düşürür_ "ye İUalİrJElslJrlahİrJLl gece __ g
arılaıttılclaırırıırı uzerinde cluısurıesecjırıı .soylerl
lı'
'w
Lz
Gece y ı~ ı gr
cuk ır/aırıır, ijjırılcijı kücük kardesi
' rgısırı= pısl
J
e rıiştir eye İoaıgırrnzılctzır ır....
Neıyap' ::ağını bilerneı en çocuk, aırıne
ve oaıoaısırıırı yaıijzıli of Elîilllêl gider.
;Ilı
/
/ý/ý
1%
.ll
l/l
%1
fly
/ý/
/ll
/y/
y
l% /
,ll
yy
y;
/Jl
/Ãý/
y/
t/iý
Böcylece hizmet i kızın odasına l
gi er. Bakar ki abası hizmetçi kızla 5
yataktadır. Dedesi de pencereden l
gizlice onları...
'rlepsi Öyle rnesgtılclîğirler ki, gostıc” Lın
orada o clLıgLırıLirı rzırkırla oil-e
vaırnıaızlaır.
Çocuk_ 'rıigbir şey yapaırrıacları
yaıtaığırıaı geri doner.
Ertesi sabah, baba go ..ıî Lırıaı lcerıclirıce
politilcaırıırı rıe oldu: Lırıu aırılzıtrrızısırıı
ister.
C
n lE ıs r**
diye cevaplar çocuk
16
gr.'
î:
icisııîm. kÖt 71
lîarltêi .ı _,
kulanııo ı
..o
a# E'
2 f' :î
17
'izıpietzılizııı isrıi sırııfıııı
bıırııı seyrecliyor.
ltötüye ltullaırııyor.
Jizıpitzılizrıı iste] sırııfıııı kötüye ltullaırııyor.
Sendika bıırııı seyrediyor.
_Bu zırzıdzı iıiilcîirrıet uyuyor
Jfzıpitaılizııı ise] sınıfını kötûr e lâullarııyor.
b:
E
lı!
-ı
lı'
lı
F.'
b_
i::
. c
ı tünıeıt uyuyor.
nail: ise Cllli...
lîÖİCD e lcullarııyor.
ifa pi talizrn is si sırııfırıı
Bu arada rıîilsîinıat uyuyor.
Hall: ise diklzate alırırrııyor.
...
Politika Budur
of 22

Politika Budur

Politika Budur
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika Budur

 • 1. r ilk r../.._ı. G k# mı_ O Jıd Al.. 3 r.. ı. ` LI_ ırL _d İli.. W.. D n# ß .Ü I .C _ -D J ı: _M H# nl. -r ıD LK ııı. l# ı: l r f L h - hb T.! ...(3 .Ü J Jİ_ F# J MS
 • 2. î:: Babâlîû' ° der "P F' 521:( oglu_ e, en eve ı: = r: yprum, o -v~- ben bır Jfzıpîtzüîsesîıı ' " ' “ ' ' ' " * ğ T;
 • 3. îı-İ Baba :U - der "' "-4 ` v 1 *--ı› Bak oğlu ?ben eve ı- = F ı› riyorum, ö reyse ben bir jîzıpîtzJJJssîıı J d e "r `“ “` "' Arırıerı .rayı yönetir, öyleyse o da Hükümettir. -Ja o _. “N . o -ı r' . 4,: ..v
 • 4. . "If A _, I ı` .Ü f?? y,, pgıfêl 'gjj 95 J 'Jan 3 5 , surf» , 53:' Jjgîjlîn” ;(21,919 . .rrîrı ..ı ı/UIIJÖJ” ı ıJJw, l IJJ , ~ le/ö* i ,, g”, UY 71617] / (ir/kat 99% .. ;v ie › " ” . »gçliýîl açılım , ı› sim” vi tali!” loy” slrll” C »ın ;JJJÜ › ı Var” ,a, Jdlııd Degil / I da yoq (jx/lef/'je U J
 • 5. | _ F. JA › A ı l Barışı ;oyle c er Bal', oğlum, ben eve paıreı getlrlyurtını, Öyleyse ben bir Jîzıypîltzilîatlnli Arınerı ,rızıraıyı yÖneifır, Öyleyse 9 claı 'rlîllcîlnıetğzirl .Deden, paranın doğru idare eğllllp eğlllrrıerılığlrıe :iliskisi: eder, Öyleyse 0 da Sendika :Jin A Hlzfflêjîýîfl kız ise işci sınıfı :JJL
 • 6. F) p l a- #I JJ l f' r- ' Dclûsl ;OY s' C dr Bak oğlurrı, ben eye ;Jarre getirlyonırrı, Öyleyse .ben _bir lfzipîtzılîstîrrı. ßırınerı parayı yönetir, Öyleyse o da 'rlîllâîlrrıettîrl Deden, ,rıeıraınırı Clüğrtl 'ıclaıre eéllllş; eclllrııecfığırıe tilki/ait etler, Öyleyse o da 'S›BIJCJJJI{EJEJJrJ 'rllzrrıeğgi kiz ise 15,5] SJJJJFJSJJL L sizlerin ise !êllî nsrjleirı 'vızırclır, seıllıı EJĞFEJQİğJIIbJ Uulaıyısı ile ssııgl 'rlzlllcslrr ya scırgı for-ir; icßıırle İFJĞJJH ktıgzlllt liaırıleışjllıı ise Eieleselztır.
 • 7. ..I Oğlum :Jrllzlyzlbîlclîrl rnl E”
 • 8. Çocuk düşürür_ "ye İUalİrJElslJrlahİrJLl gece __ g arılaıttılclaırırıırı uzerinde cluısurıesecjırıı .soylerl
 • 9. lı' 'w Lz Gece y ı~ ı gr cuk ır/aırıır, ijjırılcijı kücük kardesi ' rgısırı= pısl J e rıiştir eye İoaıgırrnzılctzır ır. L!!
 • 10. Neıyap' ::ağını bilerneı en çocuk, aırıne ve oaıoaısırıırı yaıijzıli of Elîilllêl gider. ;Ilı
 • 11. / /ý/ý 1% .ll l/l %1 fly /ý/ /ll /y/ y l% / ,ll yy y; /Jl /Ãý/ y/ t/iý
 • 12. Böcylece hizmet i kızın odasına l gi er. Bakar ki abası hizmetçi kızla 5 yataktadır. Dedesi de pencereden l gizlice onları seyretmektedir l!!
 • 13. 'rlepsi Öyle rnesgtılclîğirler ki, gostıc” Lın orada o clLıgLırıLirı rzırkırla oil-e vaırnıaızlaır.
 • 14. Çocuk_ 'rıigbir şey yapaırrıacları yaıtaığırıaı geri doner.
 • 15. Ertesi sabah, baba go ..ıî Lırıaı lcerıclirıce politilcaırıırı rıe oldu: Lırıu aırılzıtrrızısırıı ister. C
 • 16. n lE ıs r** diye cevaplar çocuk 16
 • 17. gr.' î: icisııîm. kÖt 71 lîarltêi .ı _, kulanııo ı ..o a# E' 2 f' :î 17
 • 18. 'izıpietzılizııı isrıi sırııfıııı bıırııı seyrecliyor. ltötüye ltullaırııyor.
 • 19. Jizıpitzılizrıı iste] sırııfıııı kötüye ltullaırııyor. Sendika bıırııı seyrediyor. _Bu zırzıdzı iıiilcîirrıet uyuyor
 • 20. Jfzıpitaılizııı ise] sınıfını kötûr e lâullarııyor. b: E lı! -ı lı' lı F.' b_ i:: . c ı tünıeıt uyuyor. nail: ise Clllilîêıtâ* aılırırrııyor.
 • 21. lîÖİCD e lcullarııyor. ifa pi talizrn is si sırııfırıı Bu arada rıîilsîinıat uyuyor. Hall: ise diklzate alırırrııyor. ı :CL Ve gelse" 'i 'oo o içinde yatıyor.

Related Documents