Nasıl Pazarlıyoruz? Uğur Çağlar BNP Paribas Cardif ...
BNP PARIBAS CARDIF
BNP Paribas Cardif• BNP Paribas Cardif , BNP Paribas’ın sigorta ürünlerinden sorumlu iştirakidir• « BNP Paribas Cardif ai...
BNP Paribas Cardif Türkiye, sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinikurumsal işortakları, TEB ve acenteler kanalıyla dağıt...
TURKIYE’DE BES VE SIGORTA
Ülkenin ekonomik gelişimine paralel önemli gelişme potansiyeli...(sigorta)
Ülkenin ekonomik gelişimine paralel önemli gelişme potansiyeli...(emeklilik)
NASıL PAZARLıYORUZ
Pazarlama – tanımlanıyor?Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers. Marketi...
Müşteri Bilgisi Kampanya /Sosyal ÜrünMedya Lansmanları
NASıL PAZARLıYORUZ - BILGI
Müşterileri Bilgisi....- Anketler / araştırmalar / focus gruplar- Sosyal medya (dinlemek vs. katılmak)- Müşteri şikayetler...
Değişen Dünyanın Sigortası MÜġTERĠLERĠMĠZĠN DEĞĠġĠMĠ: 3 ANA TREND Se...
Değişen Dünyanın Sigortası 1. HĠPERSEÇENEK DÜNYASI Bilgi paylaşım platformları ...
Değişen Dünyanın Sigortası 2. TOPLULUKLAR ve SOSYAL AĞLARIN GÜCÜOnline (facebook, twitter, l...
Değişen Dünyanın Sigortası 3. DAHA UZUN YAġAM... İnsanlar...
Değişen Dünyanın Sigortası CUSTOMER DRIVERS (MÜġTERĠ EĞĠLĠMLERĠ) ...
Değişen Dünyanın Sigortası CUSTOMER DRIVERS (MÜġTERĠ EĞĠLĠMLERĠ) ...
Değişen Dünyanın Sigortası CUSTOMER DRIVERS (MÜġTERĠ EĞĠLĠMLERĠ) ...
GENEL SONUÇLAR: Değişen Dünyanın Sigortası DĠĞER ÜLKELER ve TÜRKĠYE KARġILAġTIRMASI Diğer ülkelerde kişisel kaygılar ...
Değişen Dünyanın Sigortası BULGULAR: SĠGORTA MÜġTERĠ SEGMENTLERĠ ...
Özel Sigorta Sahipliği Halen Çok DüĢüktür • Katılımcılara bildikleri sigorta...
TR EndiĢelerCan Mal Güvenlik •Sağlık •İşsizlik •Terör•Deprem •Ekonomi •Si...
Sigortadan Memnun Olmama Nedenleri • Sahip olduğu sigorta poliçesinden memnuniyetsizlik yaratan başlıca nedenler, “yet...
NASıL PAZARLıYORUZ – S. MEDYA
Mike WalshAT  ArabaAVRAT  Sosyal MedyaSILAH  Cep Telefonu
Sosyal Medya Kullanımı 319 takipçi...
Gelecekteki Müşterileriniz....Türkiye’de ”Y Nesli”nin internet alışkanlıkları üzerine yapılan çalışmaya göre, bu yaş gru...
NASıL PAZARLıYORUZ – KAMPANYA
Kampanya & Promosyonlar- kurgu- iletişim- fizibilite check- geri bildirim- koordinasyon
Kurgu = Müşteri Bilgisi Katkı payı arttırma Aktivasyon Yeni satış
Yeni Ürün Lansman / Promosyon = Müşteri BilgisiThe digital application is also available with an animatedversion in which ...
İletişim – Mecra Seçimi 35
Fayda İletişimi Digital
Kampanya verimliliği... Fizibilite + checkSatış kanalları ile ...
....• BES & Sigorta sektörü büyüyor• Pazarlama’nın her aşamasında müşteri bilgisi kilit• Sosyal medya pazarlama = pazarlama
İK
Staj ve İşe Alım...• Kariyer.Net ilanlarımız• 2012 yılında toplam 24 üniversite öğrencisi staj imkanı• 2013 yılında bu say...
SORU & CEVAP
Nasıl Pazarlıyoruz (Sıfırın Altında Marketing)
Nasıl Pazarlıyoruz (Sıfırın Altında Marketing)
of 41

Nasıl Pazarlıyoruz (Sıfırın Altında Marketing)

22 Aralık 2012 tarihinde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü tarafından düzenlenen Sıfırın Altında Marketing organizasyonunda yaptığım "Nasıl Pazarlıyoruz" sunumu
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasıl Pazarlıyoruz (Sıfırın Altında Marketing)

 • 1. Nasıl Pazarlıyoruz? Uğur Çağlar BNP Paribas Cardif Pazarlama ve Acente Kanalı GMY ugurcaglar.com @ugggur facebook/ugurcaglar tr.linkedin.com/in/ugurcaglarChampions of Personal Knowledge
 • 2. BNP PARIBAS CARDIF
 • 3. BNP Paribas Cardif• BNP Paribas Cardif , BNP Paribas’ın sigorta ürünlerinden sorumlu iştirakidir• « BNP Paribas Cardif aim to be the global benchmark in insurance partnerships»• €23.3 milyar GWP• c10,000 çalışan, 36 ülke• 70 milyon müşteri
 • 4. BNP Paribas Cardif Türkiye, sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinikurumsal işortakları, TEB ve acenteler kanalıyla dağıtmaktadır BNP Paribas Cardif Türkiye Bireysel Emeklikle 108 bin katılımcı  573 mn tl fon büyüklüğü  Koruma sigortaları pazarında en hızlı BNP Paribas Kurumsal Müşteriler (İş Ortakları) büyüyen şirket Cardif Hayat BNP Paribas Kurumsal Müşteriler Cardif Sigorta (İş Ortakları) BNP Paribas Acenteler Cardif Bankasurans Emeklilik (TEB) Koruma ürünleri : • Hayat • Kaza • Finansal Kayıplar 4
 • 5. TURKIYE’DE BES VE SIGORTA
 • 6. Ülkenin ekonomik gelişimine paralel önemli gelişme potansiyeli...(sigorta)
 • 7. Ülkenin ekonomik gelişimine paralel önemli gelişme potansiyeli...(emeklilik)
 • 8. NASıL PAZARLıYORUZ
 • 9. Pazarlama – tanımlanıyor?Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers. Marketing might sometimesbe interpreted as the art of selling products, but selling is only a small fraction of marketing. As the term "Marketing"may replace "Advertising" it is the overall strategy and function of promoting a product or service to the customer. TheAmerican Marketing Association defines marketing as "the activity, set of institutions, and processes for creating,communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society atlarge."[1]From a societal point of view, marketing is the link between a society’s material requirements and its economicpatterns of response. Marketing satisfies these needs and wants through exchange processes and building long termrelationships. The process of communicating the value of a product or service through positioning to customers.Marketing can be looked at as an organizational function and a set of processes for creating, delivering andcommunicating value to customers, and managing customer relationships in ways that benefit the organization and itsshareholders. Marketing is the science of choosing target markets through market analysis and market segmentation,as well as understanding consumer buying behavior and providing superior customer value.There are five competing concepts under which organizations can choose to operate their business; the productionconcept, the product concept, the selling concept, the marketing concept, and the holistic marketing concept. The fourcomponents of holistic marketing are relationship marketing, internal marketing, integrated marketing, and sociallyresponsive marketing. The set of engagements necessary for successful marketing management includes, capturingmarketing insights, connecting with customers, building strong brands, shaping the market offerings, delivering andcommunicating value, creating long-term growth, and developing marketing strategies and plans.[2]Kaynak: Wikipedia
 • 10. Müşteri Bilgisi Kampanya /Sosyal ÜrünMedya Lansmanları
 • 11. NASıL PAZARLıYORUZ - BILGI
 • 12. Müşterileri Bilgisi....- Anketler / araştırmalar / focus gruplar- Sosyal medya (dinlemek vs. katılmak)- Müşteri şikayetleri- Satış ekipleri ile çalıştaylar + çağrı merkezi- Müşteri Analitiği
 • 13. Değişen Dünyanın Sigortası MÜġTERĠLERĠMĠZĠN DEĞĠġĠMĠ: 3 ANA TREND Seçeneklerin çoğalması - Hiperseçenek dünyasıGLOBAL TRENDLER Topluluklar ve sosyal ağların gücünün artması Daha uzun yaşam Bu yaşamı daha sağlıklı ve verimli geçirme arzusu Kaynak: BNP Paribas Cardif ve Future Foundation (Danışmanlık Firması) araştırması 2
 • 14. Değişen Dünyanın Sigortası 1. HĠPERSEÇENEK DÜNYASI Bilgi paylaşım platformları çoğalıyor. (TV, bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar, interaktif ekranlar) Sunulan seçenekler katlanarak artıyor. Bir süpermarkette olabilecek alışveriş sepeti kombinasyonları: 7,426,655,852,990,400 Fazla bilgi + aşırı yükleme; Müşteriler basitlik ve şeffaflık arıyor. Kaynak: BNP Paribas Cardif ve Future Foundation (Danışmanlık Firması) araştırması 3
 • 15. Değişen Dünyanın Sigortası 2. TOPLULUKLAR ve SOSYAL AĞLARIN GÜCÜOnline (facebook, twitter, linkedin...) ve Markaların gücü topluluklar ve sosyalOffline (firma, mezun, organizasyon) ağlara transfer oluyor. Kaynak: BNP Paribas Cardif ve Future Foundation (Danışmanlık Firması) araştırması 4
 • 16. Değişen Dünyanın Sigortası 3. DAHA UZUN YAġAM... İnsanların kendini yaşlı hissetme yaşı ‘artıyor’. Fransa Rusya +72 +64 21. yüzyılda gelişmiş ülkelerde doğan çocukların birçoğu 100 yaşını görecek. Kaynak: BNP Paribas Cardif ve Future Foundation (Danışmanlık Firması) araştırması 5
 • 17. Değişen Dünyanın Sigortası CUSTOMER DRIVERS (MÜġTERĠ EĞĠLĠMLERĠ) Türkiye ve Sigorta Alanı... Duygusal/ Mantıksal Sezgisel Erdemsel Risk altında olduğumu Kendim ile rahat Güçlü bir insanım ve kendi ve benliğim ileBilincim / Özbenliğim için bilirim ve yönetimi için imajımı korurum. gerekeni yaparım. huzurlu hissetmek isterim. Yakınlarıma olan İnsanların birbirlerine İlişkilerim için Bağlı olduğum toplulukların sorumluluklarımı yerine bakmaları/umursamaları sorumlu bir üyesiyim. getiririm. gerektiğini düşünürüm. Yükümlülüklerimi yerine İnsanların birbirlerinin iyiliği Aileme baktığımı/ilgiYükümlülüklerim için getirmek için gerekeni için davranmaları gerektiğini gösterdiğimi belli ederim. yaparım. düşünürüm. Kendim ve ailem için Plan ve projelerimin Hayatın tadını huzurlu birRahatım için hayat standardımı şekilde çıkarmak isterim. kontrolünü her durumda korumak isterim. sağlarım. Kaynak: BNP Paribas Cardif Küresel Müşteri Eğilimleri Araştırması 7
 • 18. Değişen Dünyanın Sigortası CUSTOMER DRIVERS (MÜġTERĠ EĞĠLĠMLERĠ) Türkiye ve Sigorta Alanı... Duygusal/ Mantıksal Sezgisel Erdemsel KendiniBilincim / Özbenliğim için Özdeğer Kimlik Kabul Etme İlişkilerim için Farklılaşma İtibar Sadakat KatmaYükümlülüklerim için Sevgi Taahhüt DeğerRahatım için Tatmin Keyif Yetenek Kaynak: BNP Paribas Cardif Küresel Müşteri Eğilimleri Araştırması 7
 • 19. Değişen Dünyanın Sigortası CUSTOMER DRIVERS (MÜġTERĠ EĞĠLĠMLERĠ) Türkiye ve Sigorta Alanı... Duygusal/ Mantıksal Sezgisel ErdemselBilincim / Özbenliğim için İlişkilerim içinYükümlülüklerim içinRahatım için Kaynak: BNP Paribas Cardif Küresel Müşteri Eğilimleri Araştırması 7
 • 20. GENEL SONUÇLAR: Değişen Dünyanın Sigortası DĠĞER ÜLKELER ve TÜRKĠYE KARġILAġTIRMASI Diğer ülkelerde kişisel kaygılar daha ön plandayken, Türkiye’de aile ve yakınlara olan sorumluluklar öne çıkmakta... DĠĞER ÜLKELER TÜRKĠYESigorta, yaşam standardımı korumamı,hareket özgürlüğümü sağlamamıve kendimle rahat olmamı sağlar.Risklerin bilincinde olarak yükümlülükve sorumluluklarımı yerine getiririm. Sigorta, aileme olan yükümlülüklerimi ve yakınlarıma olan sorumluluklarımı yerine getirmemi sağlar. Böylece güçlü hissederim ve hayatın tadını huzurlu şekilde çıkarırım. Türkiye’de özellikle duygusal ağırlıklı eğlimler öne çıkmaktadır. Kaynak: BNP Paribas Cardif Küresel Müşteri Eğilimleri Araştırması 9
 • 21. Değişen Dünyanın Sigortası BULGULAR: SĠGORTA MÜġTERĠ SEGMENTLERĠ 3 grup tüm nüfusun %76’sını temsil etmektedir. Kaderci %44 Türk halkının geleneksel değerlerini en fazla Grup paylaşan, hakim gruptur. Kaderci tavırlar baskındır. (Avrupa’nın iki katı) ‘‘Bana birşey olmaz’’ %44 Kaderci Benmerkezci %20 Türk halkının yaklaşık beşte birini temsil ederler ve toplumun diğer kesimlerinden belirgin olarak ayrılırlar. Risklerle yüzleşmede gerekli kararları alabilir,Yapmak Olmak hayatları üzerinde kontrol sağlayabilirler. %12 Pragmatik ‘‘Risk altında olduğumu bilirim ve yönetmek için gerekeni yaparım.’’ ‘‘Hayatın tadını huzurlu şekilde çıkarmak isterim.’’ %20 Pragmatik %12 Geleneksel Türk halkının özelliklerinden ayrılır veBenmerkezci risklere karşı pragmatik tavır alırlar. Kendi Kişisel topluluklarında güçlü sosyal sorumluluk duyguları vardır. ‘‘Kendimin ve etrafımdaki insanların gelecekte karşılaşabileceğimiz riskleri öngörüyorum, böylece hayatımı etkin bir şekilde yönetiyorum.’’ Kaynak: BNP Paribas Cardif Küresel Müşteri Eğilimleri Araştırması 10
 • 22. Özel Sigorta Sahipliği Halen Çok DüĢüktür • Katılımcılara bildikleri sigorta türleri ilk olarak yardımsız, ardından her bir sigorta türünün ismi kart yoluyla gösterilerek yardımlı sorulmuştur. Türkiye Sigorta Birliği IDEA Araştırması Baz tüm katılımcılar 2012=3007 /2008: 3033
 • 23. TR EndiĢelerCan Mal Güvenlik •Sağlık •İşsizlik •Terör•Deprem •Ekonomi •Siyasi Kriz •Enflasyon •Hırsızlık/kapkaç
 • 24. Sigortadan Memnun Olmama Nedenleri • Sahip olduğu sigorta poliçesinden memnuniyetsizlik yaratan başlıca nedenler, “yetkililerden tatmin edici bilgi alınamaması”, “acentenin ya da sigortayı yapan müĢteri temsilcisinin yanıltıcı tanıtım yapması”dır. Baz: 2012 yılı n: 47* (sahip olunan tüm poliçeler toplamında sigortasından memnun değilim ya da hiç memnun değilim diyenler) , Kaynak IDEA
 • 25. NASıL PAZARLıYORUZ – S. MEDYA
 • 26. Mike WalshAT  ArabaAVRAT  Sosyal MedyaSILAH  Cep Telefonu
 • 27. Sosyal Medya Kullanımı 319 takipçi...
 • 28. Gelecekteki Müşterileriniz....Türkiye’de ”Y Nesli”nin internet alışkanlıkları üzerine yapılan çalışmaya göre, bu yaş grubundaki bireylerin yüzde 97′sinin online alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Kaynak: Cisco Connected World Technology Report
 • 29. NASıL PAZARLıYORUZ – KAMPANYA
 • 30. Kampanya & Promosyonlar- kurgu- iletişim- fizibilite check- geri bildirim- koordinasyon
 • 31. Kurgu = Müşteri Bilgisi Katkı payı arttırma Aktivasyon Yeni satış
 • 32. Yeni Ürün Lansman / Promosyon = Müşteri BilgisiThe digital application is also available with an animatedversion in which coins are dropped.The medis plan covers 3 main online newspapers (hurriyet,milliyet and cnnturk), ntvmsnbc, bloomberg, linkedin,financial times, capital, brandmail and neviga. 34
 • 33. İletişim – Mecra Seçimi 35
 • 34. Fayda İletişimi Digital
 • 35. Kampanya verimliliği... Fizibilite + checkSatış kanalları ile geribildirimkoordinasyon
 • 36. ....• BES & Sigorta sektörü büyüyor• Pazarlama’nın her aşamasında müşteri bilgisi kilit• Sosyal medya pazarlama = pazarlama
 • 37. İK
 • 38. Staj ve İşe Alım...• Kariyer.Net ilanlarımız• 2012 yılında toplam 24 üniversite öğrencisi staj imkanı• 2013 yılında bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz• Kış döneminde; Uzun dönemli staj başvurularınız için;insankaynakları@cardif.com.tr yeözgeçmişinizi iletebilirsiniz.40
 • 39. SORU & CEVAP

Related Documents