Varför hyr man in en presschef? Kompetensbris...
Presschef att hyra stärker företaget och är allt vanligare
Presschefens och kommunikationschefens roll har blivit allt viktigare. Hur den medialabilden speglar verksamheten är vikti...
Att ha en bra relation med media kräver erfarenhet och djup kunskap. Många företag har enutsedd talesperson för detta uppd...
I vissa fall genomförs stora engångsprojekt eller förändringar som kräver förstärkning på detkommunikativa området och äve...
-Vi noterar en ökad efterfrågan på personer med djup erfarenhet av medierelationer ocherfarna IR-personer för längre uppdr...
För mer information kontaktaHans UhrusSenior Rådgivarehans.uhrus@uhrvis.se0768950101www.uhrvis.seUhrvis ABKonsulter inom k...
of 7

Presschef att hyra Uhrvis

Presschef att hyra Kriskommunikation
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presschef att hyra Uhrvis

  • 1. Varför hyr man in en presschef? Kompetensbrist Resursbrist Internt saknas resurs med Extraordinära aktiviteter eller erfarenhet och kompetens inom händelser kräver mediehantering och resusrförstärkning. kommunikation. Exempelvis sammanslagningar, omstruktureringar eller olyckor. Interimslösning Befintlig presschef eller informationschef ska vara frånvarande under en längre tid. Exempelvis för föräldrarledighet.
  • 2. Presschef att hyra stärker företaget och är allt vanligare
  • 3. Presschefens och kommunikationschefens roll har blivit allt viktigare. Hur den medialabilden speglar verksamheten är viktigt för trovärdighet, lojalitet och attraktionskraft bådeför kunder och anställda. Samtidigt saknar många företag och organisationer en dedikeradperson som hanterar den externa och även den interna kommunikationen.
  • 4. Att ha en bra relation med media kräver erfarenhet och djup kunskap. Många företag har enutsedd talesperson för detta uppdrag, men ibland saknas en utsedd person för detta eller såär denne person inte på plats under en längre tid. Det kan bero på att en nyckelperson inomkommunikation har lämnat organisationen eller är ledig en längre period, exempelvis pågrund av föräldraledighet. Då är en lösning att hyra in en presschef eller kommunikationschefsom hanterar mediekontakterna och kommunikationsarbetet.
  • 5. I vissa fall genomförs stora engångsprojekt eller förändringar som kräver förstärkning på detkommunikativa området och även då kan det vara aktuellt att hyra in en specialist. I andra fallsker händelser som skapar stor medial uppmärksamhet och det saknas erfarna internaresurser som kan hantera situationen. Genom att ta in en erfaren presschef ellerkommunikationschef så kan man tydligare fokusera på den viktiga kommunikationensamtidigt som befintliga organisationen kan fortsätta att fokusera på sina löpande uppgifter.Ibland gäller det primärt att förstärka kontakterna med media, men inte sällan handlar detäven om relationerna med företagets investerare. Därför efterfrågas allt mer uppdrag för IR-chefer (Investor Relation-chefer) för Interimsuppdrag för att säkerställa hög kvalitet inomInvestor Relationsfunktionen.I takt med ökat krav på de noterade bolagens informationsgivning och en komplexinformationsstruktur ökar även kraven på de IR-ansvariga. Detta yttrar sig bland annat i enökad efterfrågan av erfarna IR-personer som kan hantera uppdrag hos de noterade bolagen,när den ordinarie IR-chefen är frånvarande för föräldraledighet eller annan längre frånvaro.
  • 6. -Vi noterar en ökad efterfrågan på personer med djup erfarenhet av medierelationer ocherfarna IR-personer för längre uppdrag hos våra uppdragsgivare, säger Hans Uhrus på Uhrvis.Tidigare har man ofta löst behovet med intern personal, men i takt med ökade krav ochkunskap inom området har det blivit allt svårare att finna interna resurser som matcharkraven.– Vår konsult träder in i rollen som företagets presschef eller IR-ansvarige och det krävs attkonsulten har en egen erfarenhet från liknande uppdrag samt en naturlig drivkraft ochfallenhet för uppdraget för att snabbt fylla platsen och möta upp mot kraven, avslutar HansUhrus. Vi tror att behovet av dessa tjänster kommer att öka i takt med komplexare regelverkoch utvecklade kommunikationskanaler.
  • 7. För mer information kontaktaHans UhrusSenior Rådgivarehans.uhrus@uhrvis.se0768950101www.uhrvis.seUhrvis ABKonsulter inom kommunikation, ledning och PR samt strategier för lönsamhet och tillväxt.Spetskompetens inom kriskommunikation, både handgriplig då krisen inträffat ochförebyggande genom Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring.

Related Documents