Стан науки: здобутки і проблеми
Виконав:
Кашкарьов Євген
У 60—80-і рр. зазнала певних реформацій наука України, що не могло не
позначитися на її дослідженнях. Керівництво СРСР так...
В 60-70 рр. республіканська академія складалася з трьох секцій, що
об'єднували 9 відділів (згодом — відділення). В наступн...
Екстенсивний розвиток економіки визначив такий же шлях розвитку науки.
В складі АН УРСР утворювалися нові спеціалізовані н...
Протягом 1970 —1985 рр. понад 13 тис. наукових розробок
учених Академії наук УРСР було впроваджено у виробництво.
Жорстке ...
of 5

Prezentatsia microsoft office_power_point (1)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsia microsoft office_power_point (1)

  • 1. Стан науки: здобутки і проблеми Виконав: Кашкарьов Євген
  • 2. У 60—80-і рр. зазнала певних реформацій наука України, що не могло не позначитися на її дослідженнях. Керівництво СРСР також прагнула забеспечити розвиток найважливіших напрямів науки. Створювалися нові галузеві науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, у великих економічніх центрах – Харкові,Львові,Донецьку – відкрилися відділення Академії наук УРСР. Основним науковим центром залишалася республіканська Академія наук. Згідно із статутом 1963 р. вона підпорядковувалася Раді міністрів УРСР та президії АН СРСР.
  • 3. В 60-70 рр. республіканська академія складалася з трьох секцій, що об'єднували 9 відділів (згодом — відділення). В наступні роки були створені ще три відділення Основні напрями досліджень визначалися секцією фізико — технічних і математичних наук, секцією хіміко- технологічних та біологічних наук і секцією суспільних наук. В установах Академії наук неухильно зростала кількість науковців. Якщо 1960 р. їх нараховувалося 3,6 тис , то 1985 го —15,3 тис. чол. Кількість працівників з науковими ступенями зросла за той час у 5,5 раза.
  • 4. Екстенсивний розвиток економіки визначив такий же шлях розвитку науки. В складі АН УРСР утворювалися нові спеціалізовані наукові установи, відділи та лабораторії, виникали численні підрозділи. (інститути напівпровідників, радіотехнічних проблем, проблем міцності, металофізики, геофізики, хімії, високомолекулярних сполук, кібернетики, ядерних досліджень та ін. ) Спільними зусиллями науковців ряду інститутів були проведені дослідження з фундаментальних і прикладних проблем, які мали практичну цінність для розвитку сільського господарства. Виведені нові сорти жита, пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, кормових культур, винайдено нові засоби боротьби з хворобами плодових рослин і виноградників.
  • 5. Протягом 1970 —1985 рр. понад 13 тис. наукових розробок учених Академії наук УРСР було впроваджено у виробництво. Жорстке планування з постійно зростаючими показниками зумовлювало низьку спроможність економіки та суспільства використовувати досягнення НТР, штовхало на пошук екстенсивних, а не інтенсивних шляхів розвитку. Велика кількість наукових досягнень, технологій винаходів і розробок циркулювали лише в науковому середовищі, не знаходячи попиту в сфері виробництва, а якщо й знаходили, то швидше за рубежами СРСР. Винятки становили тільки розробки в інтересах військово-промислового комплексу і великі наукові проекти загальнодержавного значення.

Related Documents