Nacionālā digitālā krātuve: nākamie soļi Uldis Zari ņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 8 .11.2011
Iespējamās pieejas <ul><li>Digitalizācija institūcijas līmenī </li></ul><ul><li>Tematiskā digitalizācija </li></ul><ul><li...
Vēsture <ul><li>Digitālās kolekcijas kopš 1999 . gada </li></ul><ul><li>Arhīvu, bibliotēku un muzeju digitalizācijas prog...
Status quo <ul><li>Nav digitalizācijas pārvaldības modeļa </li></ul><ul><li>Nav digitalizācijas stratēģijas </li></ul><ul>...
Secinājumi <ul><li>Centrāla pārvaldība un kopīga stratēģija ir kritiski svarīga </li></ul><ul><li>Taču centralizēti risinā...
Ceļā uz kopīgu izpratni <ul><li>Līdzšinējā veikuma izvērtējums </li></ul><ul><li>LNB prāta vētras </li></ul><ul><li>Starpn...
Tehniskais līmenis <ul><li>Kopīga infrastruktūra </li></ul><ul><ul><li>Digitalizācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilgtermi...
Zināšanu līmenis <ul><li>Kopīgas kontrolētās vārdnīcas </li></ul><ul><li>Kopīgas metadatu shēmas </li></ul><ul><li>Kopīgi...
Pārvaldības līmenis <ul><li>Kopīgs finansējums </li></ul><ul><li>Kopīga stratēģiskā pārvaldība </li></ul><ul><li>Kopīga sa...
Priekšnoteikumi <ul><li>Nacionāla stratēģija </li></ul><ul><li>Politisks atbalsts </li></ul><ul><li>Budžets </li></ul><ul...
Draudi <ul><li>Politiskā atbalsta trūkums </li></ul><ul><li>Budžeta neesamība </li></ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul><ul><l...
Jautājumi ? <ul><li>Paldies ! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
of 12

Nacionālā digitālā krājuma attīstība

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionālā digitālā krājuma attīstība

 • 1. Nacionālā digitālā krātuve: nākamie soļi Uldis Zari ņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 8 .11.2011
 • 2. Iespējamās pieejas <ul><li>Digitalizācija institūcijas līmenī </li></ul><ul><li>Tematiskā digitalizācija </li></ul><ul><li>Digitalizācija projekta ietvaros </li></ul><ul><li>Digitalizācija sektora ietvaros </li></ul><ul><li>Digitalizācija nacionālā līmenī </li></ul>
 • 3. Vēsture <ul><li>Digitālās kolekcijas kopš 1999 . gada </li></ul><ul><li>Arhīvu, bibliotēku un muzeju digitalizācijas programma no 2002 . līdz 2005 . gadam </li></ul><ul><li>Programma “Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka “Letonica”” kopš 2006 . gada </li></ul><ul><ul><li>DOM sistēma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciparotāja rokasgrāmata </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilotprojekti </li></ul></ul>
 • 4. Status quo <ul><li>Nav digitalizācijas pārvaldības modeļa </li></ul><ul><li>Nav digitalizācijas stratēģijas </li></ul><ul><li>Nav digitalizācijas budžeta </li></ul><ul><li>Projektos balstīta attīstība </li></ul><ul><li>DOM, NMKK, VAIS, KK platform a s </li></ul><ul><li>Nav vienotu standartu un metodikas </li></ul>
 • 5. Secinājumi <ul><li>Centrāla pārvaldība un kopīga stratēģija ir kritiski svarīga </li></ul><ul><li>Taču centralizēti risinājumi nav efektīvi </li></ul><ul><ul><li>Atšķirīgi metadatu standarti </li></ul></ul><ul><ul><li>Atšķirīgas institūciju intereses </li></ul></ul><ul><ul><li>Atšķirīgas sektoru izpratnes par digitalizāciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Atšķirīgi kompetences līmeņi un resursu pieejamība </li></ul></ul><ul><li>Sistēmas arhitektūrai jābūt elastīgai, jāpiemērojas atšķirīgām vēlmēm un iespējam </li></ul>
 • 6. Ceļā uz kopīgu izpratni <ul><li>Līdzšinējā veikuma izvērtējums </li></ul><ul><li>LNB prāta vētras </li></ul><ul><li>Starpnozaru diskusijas </li></ul><ul><li>Sistēmas b iznesa un IT arhitektūra </li></ul><ul><li>Nacionālas stratēģijas izveide </li></ul>
 • 7. Tehniskais līmenis <ul><li>Kopīga infrastruktūra </li></ul><ul><ul><li>Digitalizācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilgtermiņa saglabāšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>Piekļuvei </li></ul></ul><ul><ul><li>Līdzdalībai starptautiskos projektos </li></ul></ul><ul><li>Saglabājot esošās sistēmas </li></ul><ul><li>Dodot iespēju veidot lokālas kolekcijas </li></ul>
 • 8. Zināšanu līmenis <ul><li>Kopīgas kontrolētās vārdnīcas </li></ul><ul><li>Kopīgas metadatu shēmas </li></ul><ul><li>Kopīgi digitalizācijas standarti </li></ul><ul><li>Kopīgi kompetences centri </li></ul>
 • 9. Pārvaldības līmenis <ul><li>Kopīgs finansējums </li></ul><ul><li>Kopīga stratēģiskā pārvaldība </li></ul><ul><li>Kopīga satura politika </li></ul><ul><li>Pūliņu nedublēšana </li></ul><ul><li>Kopīga datu sistēmas attīstīšana </li></ul>
 • 10. Priekšnoteikumi <ul><li>Nacionāla stratēģija </li></ul><ul><li>Politisks atbalsts </li></ul><ul><li>Budžets </li></ul><ul><li>Vienošanās par kopīgiem mērķiem </li></ul>
 • 11. Draudi <ul><li>Politiskā atbalsta trūkums </li></ul><ul><li>Budžeta neesamība </li></ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul><ul><li>Egoisms </li></ul>
 • 12. Jautājumi ? <ul><li>Paldies ! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

Related Documents