NAMİBYA
ÜLKE RAPORU
Hazırlayan : Ümit SEVİM
Ankara - February, 2013
NAMİBYA
Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı
Namibya Cumhuriyeti
Devlet Şekli
Üniter...
üzere bir Kurucu Meclis seçilmiştir. 21 Mart 1990'da Namibya bağımsızlığını kazanmıştır.
Namibya çok partili demokratik si...
için kamu harcamaları büyük ölçüde artırılmıştır. Buna karşın sürdürülen bu genişleyici mali tutum
2007-2009 dönemini kaps...
sürdürmektedir. Kırsal kesimde hanehalkının yarısı tarımsal faaliyetleri geçimlik olarak yürütmektedir.
Bu da sektörün pot...
Namibya, yabancı yatırımları çekerek ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmaya yönelik bir politika
izlemektedir. 1990’da y...
Dış ticaret hacmi
8.066
9.418
12.079
11.828
12.358
14
41
-338
-131
-556
Dış ticaret dengesi
Kaynak: TradeMap
İ...
7010 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, kaplar
64
43
172
112
111
142
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları
92...
Hollanda
75
76
142
237
160
Fransa
106
127
149
244
136
Çin
123
248
289
170
127
43
51
65
69
93
100
4...
2012
3.995
6.833
-2.838
10.828
Kaynak: TÜİK
Türkiye'nin Namibya'ya İhracatında Başlıca Ürünler (1000 dolar)
GTİP ÜRÜ...
Ülkede yaygın olarak sıtma görülmektedir. Yurtdışı seyahate çıkmadan en az 10 gün önce Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdü...
Sektör
GTİP
Potansiyel Ürün
Ülkenin
Ülkenin Türkiye'nin Türkiye'nin
Türkiye'nin
Ülkenin
Türkiye'nin Türkiye'nin
Türkiye...
Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz
Namibya Ülke Raporu
13 / 16
Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı il...
Ülkenin
Ülkenin Türkiye'nin Türkiye'nin
Türkiye'nin
Ülkenin
Türkiye'nin Türkiye'nin
Türkiye'ye
Toplam
Ülkeye
Toplam
Dünya
...
Namibya - Düzenlenen Önemli Fuarlar
-, 2013
16 / 16
Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokü...
of 15

Namibya ulke raporu_2013

Direkt indirmek için tıklayınız: --> http://bit.ly/14HTVhQ
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namibya ulke raporu_2013

 • 1. NAMİBYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Ümit SEVİM Ankara - February, 2013
 • 2. NAMİBYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Resmi Adı Namibya Cumhuriyeti Devlet Şekli Üniter Cumhuriyet (Başkanlık Sistemi) Nüfus 2,3 milyon (2012 EIU tahmini) Dil İngilizce (resmi), Oshivambo (çeşitli lehçeler), Nama-Damara, Afrikaans, Herero, Rukavango, Lozi, Almanca, Tswana ve çeşitli Bushman (San) lehçeleri Din %90’ın üzerinde Hristiyan, %4 çeşitli yerel inanışlar, %3 Müslüman Başkent Windhoek (334,6 bin kişi) Yüzölçümü 824,3 bin km2 Başlıca Şehirleri Rundu (96,9 bin), Walvis Bay (74,1 bin), Swakopmund (35,7 bin), Oshakati (35,1 bin), Katima Mulilo (28,7), Grootfontein (20,5 bin) Etnik Yapı %50 Ovambo, %9,3 Kavango, %7,5 Damara, %7,5 Herero, %6,4 Beyaz Kaynak: EIU, Country Report, Namibia, 4th Quarter 2012 Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), SACU, SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTO (Dünya Ticaret Örgütü) Genel Bilgiler Coğrafi Konum Ülke Güney Afrika’nın batısında yer almaktadır. Batısı Atlas Okyanusu’na kıyıdır. Kuzeyde Angola ve Zambiya, güney ve güney batıda Güney Afrika Cumhuriyeti, doğuda ise Bostvana ile komşudur. Ülkenin kıyı şeridi 1350 km’yi bulmaktadır. Kıyı şeridi boyunca genişlikleri 20 ile 140 km arasında değişen kum düzlükleri yer almaktadır. Büyük ölçüde kumlarla kaplı olduğundan kıyı bölgesi Namib Çölü olarak anılmaktadır. Namibya yılda 300 günden fazla güneş ışığı alır. Kışları (Haziran-Ağustos) genellikle kurudur. Biri çok (Şubat-Nisan), diğeri az (Eylül-Kasım) olmak üzere iki yağışlı sezon olup her ikisi de yazın görülmektedir. Nem düşüktür. Yağışlar oldukça değişken olup kuraklık daha belirgindir. Siyasi ve İdari Yapı Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti yönetimi öncesinde bir Alman kolonisiydi. I. Dünya Savaşı’nda Güney Batı Afrika adı altında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kontrolüne girmiştir. 1966’da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler’in Namibya'dan çekilmesini öngören kararına uymaması üzerine silahlı mücadele başlamıştır. Güney Afrika, Birleşmiş Milletler’in; ateşkeş ilan edilmesini, Güney Afrika askerlerinin bölgeden çekilmesini ve BM güvenlik güçlerinin gözetiminde serbest seçimler yapılmasını öngören kararını ancak 1988'de kabul etmiştir. 1989'da bağımsız Namibya'nın anayasasını hazırlamak -, 2013 2 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 3. üzere bir Kurucu Meclis seçilmiştir. 21 Mart 1990'da Namibya bağımsızlığını kazanmıştır. Namibya çok partili demokratik sistemle yönetilen üniter bir devlettir. Başkanlık ve parlamento seçimleri eş anlı olarak 5 yılda bir yapılmaktadır. Bağımsızlık hareketini de yürüten Güneybatı Afrika Halk Örgütü ülke siyasetine yön vermektedir. Ciddi bir siyasi rakibi bulunmamaktadır. Nüfus ve İşgücü Yapısı Yaklaşık 2,3 milyon ile çok düşük bir nüfusa sahip olmasına karşın, işsizlik Namibya’da önemli bir sorun oluşturmaktadır. En son 2008 yılında yapılan işgücü araştırmasında işsizlik oranı %37,6 çıkmıştır (15 yaşın üzerinde olup iş arayanların toplam işgücüne oranı). Aynı araştırmada geniş anlamda işsizlik ise (ister iş arasın ister aramasın 15 yaşın üstünde olup aktif olarak çalışabilecekler) %51,2 olarak bulunmuştur. Ülkedeki istihdamın sadece %6’sı imalat sanayinde istihdam edilmektedir. Tarım ve hayvancılığın istihdama katkısı %22, madenciliğin %1,5 civarındadır. Kamu dahil tüm hizmet sektörü %59 ile istihdama en büyük katkıyı yapmaktadır. İşsizliğin bu kadar yüksek olmasında, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin çok kısıtlı olmasının yanı sıra işgücünün mevcut iş alanlarının talep ettiği vasıfları karşılayamaması da büyük rol oynamaktadır. Ülkedeki eğitim sistemi de vasıflı eleman ihtiyacına cevap vermekten çok uzaktır. Namibya’da işgücü verimliliği çok düşüktür. Mevcut iş kanunu esnek değildir. İşten çıkarmalar çok zor olduğundan firmalar yeni istihdam konusunda isteksiz davranmaktadır. Genel Ekonomik Durum Ekonomik Yapı Namibya kişi başına düşen yaklaşık 7.000 dolar ile Dünya Bankası’nın gelir sınıflandırmasında üst-orta ülkeleri arasında yer almaktadır. 2,3 milyon gibi çok düşük bir nüfusa oranla zengin sayılabilecek kaynaklara sahiptir. Buna rağmen dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden biri olarak anılmaktadır. Tarım ve hayvancılık, balıkçılık, gıda işleme, madencilik, cevher ve elmas işleme Namibya’daki en temel ekonomik faaliyetlerdir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerle sürdürmektedir. Kırsal kesimde hanehalkının yarısı tarımsal faaliyetleri geçimlik olarak yürütmektedir. Bu da sektörün potansiyelinin çok altında istihdam ve üretim sağlamasına yol açmaktadır. Ülke madenler bakımından oldukça zengindir. En çok elmas, uranyum, altın, çinko, kurşun ve manganez çıkarılmaktadır. Uranyum üretiminde dünyada altıncı sıradadır. Yine dünyada en kaliteli elmas çıkarılan ülkelerden biridir. İmalat sanayi başta et, balık, sebze ve meyve işleme olmak üzere gıda işleme; cevherden ergitme yöntemiyle bakır ve çinko üretimi ve elmas işleme sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Lojistik, turizm, imalat ve tarım sektörleri stratejik sektörler olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu sektörlere yapılacak yatırımlarda artışlar görülebilir. Ülke, ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyen, mevcut potansiyelin değerlendirilememesine sebep olan büyük yapısal sorunlarla yüzyüzedir. Ülkede iş yapmanın maliyeti yüksektir. Vasıflı işgücü bulmak zordur. İşgücü piyasası çok katıdır. Üretimde verimlilik çok düşüktür. Finansman araçlarına erişimde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Eğitimde hem fiziki ve beşeri imkanlar hem de eğitim kalitesi çok yetersizdir. Mevcut eğitim işgücüne piyasanın talep ettiği vasıfları kazandırmaktan çok uzaktır. Para Politikaları Namibya Doları bire bir oranla Güney Afrika Randı’na sabitlenmiştir. Faiz oranlarında Güney Afrika Merkez Bankası’nın faiz oranları baz alınmaktadır. Namibya Merkez Bankası, parasal ve finansal istikrar Güney Afrika Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasına bırakıldığından, geleneksel para politikası araçlarını kullanmamaktadır. Namibya Merkez Bankası, sınırlı olarak, ticari bankaların rezervlerini etkilemede repo faiz oranlarını kullanmaktadır. Diğer taraftan son yıllarda repo faiz oranlarını Güney Afrika Merkez Bankası’nınkinden daha yüksek tutarak sermaye girişini desteklemektedir. Maliye Politikaları Yetkililer mali istikrarı ve ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik bir maliye stratejisi izlemeye çalışmaktadır. Hükumetin, ekonomiyi küresel ekonomik krizin etkilerinden korumak için zamanında almış olduğu canlanmaya yönelik tedbirler ekonominin iyileşmesine yardımcı olmuştur. Özellikle 2011/2012 mali yılında (1 Nisan – 31 Mart) başta istihdamı artırmak üzere ekonomiyi canlandırmak Namibya Ülke Raporu 3 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 4. için kamu harcamaları büyük ölçüde artırılmıştır. Buna karşın sürdürülen bu genişleyici mali tutum 2007-2009 dönemini kapsayan ve 3 yıl süren bütçe fazlası verme başarısını tersine çevirmiştir. Bu nedenle hükumet kamu harcamaları taahhütlerini orta vadeli harcama programının gerisine çekerek maliye politikasını sıkılaştırmaya başlamıştır. Hükumet böylece 2011/2012 mali yılı GSYİH’nın %9,7’si kadar tahmin edilen bütçe açığını 2014/2015 mali yılında GSYİH’nın %0,4’üne kadar düşürmeyi hedeflemektedir. Döviz Politikaları Döviz kontrole tabidir. Ülkeye sermaye girişinde Namibya Merkez Bankası’nın onayı gerekmektedir. Namibya, Ortak Para Bölgesi’nin bir üyesidir. Ortak Para Bölgesi ülkelerine paralel olarak döviz kontrollerini tedricen gevşetmektedir. Geniş anlamda, yabancı sermaye girişinde çok az sınırlama bulunmakta ve elde edilen karlar tümüyle transfer edilebilmektedir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren bir işletme kısıtlamaya tabi olmaksızın döviz edinebilmekte ve kullanabilmektedir. Ülke içinde döviz alım satımı yetkilendirilmiş bankaların şubelerince ve yetkilendirilmiş döviz bürolarınca gerçekleştirilmektedir. Bank Windhoek, Nedbank Namibia, First International Bank of Namibia ve Standard Bank of Namibia döviz alım-satım işlemleri için yetkilendirilmiş bankalardır. Namibia Bureau de Change Limited döviz alım-satım işlemleri için yetkilendirilmiş tek döviz bürosu firmasıdır. Döviz kontrolüne ilişkin mevzuat, yukarıda sayılan yetkilendirilmiş kurumların işbirliği ile Namibya Merkez Bankası tarafından yürütülmektedir. Yerleşiklerin yurtdışına sermaye çıkartmaları kısıtlamaya tabidir. Bölgesel Eğilimler Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU): Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU), 11 Aralık 1969 tarihinde Güney Afrika, Botsvana, Lesotho, Namibya ve Svaziland arasında imzalanan gümrük birliği anlaşması ile oluşturulmuş ve 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tarihi 1910 yılına kadar dayanan ve dünyadaki en eski gümrük birliği olan SACU, 2002 yılında akdedilen ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni SACU Anlaşmasıyla önemli değişikliklere uğramıştır. Yeni SACU anlaşmasıyla birlikte, SACU’nun yapısı daha demokratik hale getirilmiş ve Güney Afrika’nın idari kararlardaki yetkilerinde kısıtlamalara gidilmiştir. SACU Anlaşması uyarınca kurulan Bakanlar Konseyi, örgütün karar alma organı konumundadır. SACU’nun sekretaryası Windhoek, Namibya’da bulunmaktadır. SACU ülkeleri içinde Güney Afrika ekonomisi en güçlü ekonomi olup, SACU’nun toplam GSYİH’sının yaklaşık %90’ını Güney Afrika ekonomisi teşkil etmektedir. Botsvana haricindeki diğer SACU üyeleri aynı zamanda Ortak Para Bölgesi üyesidir. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC): 1980 yılında kurulan Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna, Güney Afrika 1994 yılında üye olmuştur. Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun diğer üyeleri Angola, Botsvana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Svaziland, Tanzanya, Zambiya, Zimbabve’dir. SADC’nin sekretaryası Gaborone, Botsvana’dadır. SADC kapsamında, üye ülkeler arasında belirli bir takvim süresi içerisinde tarifeler ve tarife dışı engellerin kaldırılması, gümrük birliği tesis edilmesi ve en nihayetinde 2016 yılına kadar ortak para birimine geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu hedeflere paralel olarak Güney Afrika, SADC ülkelerinden yapılan ithalatta gümrük vergilerini büyük oranda kaldırmış bulunmaktadır. Afrika Birliği (AU): Afrika Birliği 2002’de kurulmuş olup, 52 ülke üyedir. Avrupa Birliği’ne benzer yapısı ve hedefleri vardır. Gine’nin ülkedeki darbe nedeniyle, Madagaskar’ın ise ülkedeki politik kriz nedeniyle üyelikleri durdurulmuştur. Eritre de Somali’deki Radikal İslamcılara destek verdikleri söylentileri üzerine AU’nun Birleşmiş Milletler’e tedbir alma çağrısı üzerine kendi üyeliğini askıya almıştır. Birliğe ilişkin önemli kararlar yılda iki defa yapılan genel toplantılarda alınmaktadır. Sekreteryası Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dadır. Fas Afrika Birliği’ne üye olmayan tek Afrika ülkesidir. Fas Afrika Birliği’nin kuruluşuna temel teşkil eden Afrika Birliği Organizasyonu üyesi iken, 1984 yılında gruptan çekilme kararı almıştır. Fas’ın bu kararı aralarında gerginlik çıktığında birçok ülkenin Şahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti’ni desteklemiş olmaları nedeniyle almıştır. Fas’ın müttefiki olan Zaire (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) de Fas gibi bu kararı protesto ederek 1984-86 yıllarında boykot uygulamıştır. Bazı ülkeler de bu tutum karşısında zaman içinde Şahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti’ne desteklerini geri çekmiştir. Sektörler Tarım ve Hayvancılık Namibya’da nüfusun büyük bir çoğunluğu yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerle -, 2013 4 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 5. sürdürmektedir. Kırsal kesimde hanehalkının yarısı tarımsal faaliyetleri geçimlik olarak yürütmektedir. Bu da sektörün potansiyelinin çok altında istihdam ve üretim sağlamasına yol açmaktadır. Tarım Namibya’da çok stratejik bir sektördür. Hükumet sektörün gelişmesine yönelik desteğini sürdürmektedir. 2012/13 - 2016/17 dönemini kapsayan 4. Ulusal Kalkınma Planı’nda endüstriyel tarıma geçişle tarım sektöründe büyük ölçekli kalkınma hedeflenmektedir. Tarım, Su ve Orman Bakanlığı 2011 yılında hem tahıl hem de hayvancılık için toprak verimliliğinin artırılmasını, çiftlik arazilerinde ve çevrede koşulların iyileştirilmesini hedefleyen istilacı çalılıkları temizleme uygulaması başlatmıştır. Bu programla kısa vadede verimli çiftlik arazilerinin genişletilmesi ve yeni istihdam yaratılması, uzun vadede de emek yoğun yöntemlerin kullanılmasıyla kırsal kesimde ekonomik kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Bitkisel üretim programı büyük ölçüde tahıl, sebze ve meyve üretimine odaklanmıştır. Namibya’da bitkisel üretim tüm tarımsal üretimin %24’ünü oluşturmaktadır. Üretim neredeyse tamamıyla doğa koşullarına bağlıdır. Su baskınları, kuraklık ve vahşi yaşamın üretim miktarı ve ürün kalitesinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle üretim yıldan yıla büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir. Namibya hali hazırda ihtiyaç duyduğu bitkisel ürünlerin %50’sini ithalatla karşılamaktadır. Sanayi Ülkedeki imalat sanayinin üretim kapasitesi ve çeşitliliği çok sınırlıdır. GSYİH’ya katkısı %14-15 civarındadır. İstihdamın sadece %6,5’ini karşılamaktadır. İmalat sanayi başta et, balık, sebze ve meyve işleme olmak üzere gıda işleme; cevherden ergitme yöntemiyle bakır ve çinko üretimi ve elmas işleme sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Namibya’da sanayinin gelişmesinin önünde ciddi engeller bulunmaktadır. Kalifiye eleman yetersizliği, işgücü verimsizliği, altyapı yetersizliği, teşvik sisteminin karmaşık olması ve etkin işletilememesi, yabancı yatırımların çok yetersiz olması ve yerel perakendecilerin Namibya mallarına öncelik vermemesi imalat sanayinin gelişmesindeki en önemli engeller olarak ortaya çıkmaktadır. Madencilik Madencilik Namibya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sektör hem kendi bünyesinde, hem de desteklediği sektörlerde önemli bir istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. GSYİH’ya katkısı 2010’da %8,5, 2011’de %9,5 olmuştur. Tek başına elmas madenciliğinin katkısı sırasıyla %5 ve %7,2 dolayında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan değerli taş ve metaller ile cevher ihracatı toplam ihracatın %35’ini geçmektedir. Tek başına elmas ihracatı toplam ihracatın 1/4’ünü oluşturmaktadır. Namibya’da en çok elmas, uranyum, altın, çinko, kurşun ve manganez çıkarılmaktadır. Uranyum üretiminde dünyada altıncı sıradadır. Yine dünyada en kaliteli elmas çıkarılan ülkelerinden biridir. Epangelo Mining Company madencilik alanında faaliyet gösteren bir kamu kuruluşudur. Küresel kriz nedeniyle ülkede maden gelirlerinin düşmeye başladığı 2008 yılında kurulmuştur. Hükumetin izlediği madencilik politikaları doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Nisan 2011’de alınan bir bakanlar kurulu kararı ile uranyum, altın, bakır, kömür, elmas ve nadir elementler stratejik madenler olarak kabul edilmiş ve bunlara ilişkin yeni arama ve işletme ruhsatlarının kamu kuruluşu Epangelo Mining Company’e ait olduğu açıklanmıştır. Bu yeni madencilik politikası mevcut ruhsatların yenilenmesi konusunda belirsizliğe neden olmuş; hem mevcut yabancı yatırımları, hem de madencilik alanında yeni yatırımları düşünen yabancı sermayeyi rahatsız etmiştir. İnşaat Artan altyapı yatırımları ile birlikte inşaat sektörü oldukça canlıdır. Özellikle tarım, turizm, ulaşım, su temini, kanalizasyon ve konut alanlarında yeni yatırımlar programa alınmaktadır. Finansal Hizmetler Finans sektörü 4 ticari banka, 4 uzmanlaşmış finans kurumu ile çeşitli sigorta firmaları, emeklilik fonları ve borsa aracı kurumları ile hizmet vermektedir. Bankacılıkta Güney Afrika başta olmak üzere yabancı sermayeli firmalar hakim durumdadır. Finans sektöründe tüm varlıkların yaklaşık %40’ı bankalar tarafından kontrol edilmektedir. Perakende Sektörü Hükumetin iç talebi canlandırmaya ve büyümeye yönelik politikaları sayesinde toptan ve perakende ticaret sektörü son yıllarda hızlı büyümektedir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü Namibya Ülke Raporu 5 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 6. Namibya, yabancı yatırımları çekerek ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmaya yönelik bir politika izlemektedir. 1990’da yürürlüğe giren yabancı yatırımlara ilişkin kanun doğrudan yabancı yatırımlara dair mevzuatın temelini oluşturmaktadır. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bu mevzuatı yürütmekle sorumludur. Bakanlık mevcut yasaya dayanarak Namibya Yatırım Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez yabancı yatırımlara ilişkin tanıtım ve rehberlik faaliyetleri yürütmekte; yatırım fırsatları, teşvikler ve süreç hakkında tavsiyelerde bulunmakta ve genel bilgiler vermektedir. Dolayısı ile potansiyel yatırımcılar için çoğu kez ilk başvuru noktası işlevi görmektedir. Merkez aynı zamanda potansiyel yabancı yatırımlar hakkında görüş oluşturmakta ve bu görüşünü Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile paylaşmaktadır. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı başvuruda bulunulan yatırımın reddi veya kabulünde mezkezin görüşünü de dikkate almaktadır. Namibya Rekabet Kurulu, Namibya pazarında rekabeti korumak ve geliştirmek adına yerli veya yabancı şirket satın alma ve birleşmelerini karara bağlamakla yetkilidir. Yabancı yatırım kanunu, Namibya firmaları ile yabancı yatırımcılar arasında ayrım yapmama garantisi vermektedir. Hükumet ile yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası tahkime götürülebilmesi, kamulaştırmada adil tazminat ödenmesi, kar transferi ve döviz edinebilmeye ilişkin haklar vb. uygulamalara yasada yer verilmiştir. Yacancı yatırımlar kanununda her ne kadar yerli firmalar ile yabancı sermayeli firmalar arasında bir ayrım yapılmayacağı yer alsa da aynı yasada hükumetin kısıtlama hakkına sahip olduğu da vurgulanmaktadır. Çoğu kısıtlama toprak ve doğal kaynakların kullanımı ile kamu ihalalerine girişte görülmektedir. Örneğin doğal kaynakların işletilmesine dair lisanslar verilirken yerli ortak katılımı aranmaktadır. Toprak reformu kanunu yabancıların tarım toprakları edinebilmesine ilişkin hükümleri de içermektedir. Toprak ve İskan Bakanlığı’nın ön izni olmaksızın yabancılar tarım toprağı edinememektedir. Namibya, Güney Afrika bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla orta derecede yabancı sermaye çeken bir ülkedir. 2011 yılı itibarıyla Güney Afrika bölgesinde birikmiş olan yabancı sermaye stoğunun %2,8’ine sahiptir. Bu da yaklaşık 4,7 milyar dolarlık bir yabancı sermaye stoğuna tekabül etmektedir. 2007-2011 dönemini içeren son beş yılda ortalama ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 723 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Yabancı Yatırımlar (milyon dolar) Yıllar Miktar 2006 387 2007 733 2008 720 2009 552 2010 712 2011 900 Kaynak: World Investment Report 2012 Dış Ticaret Genel Durum Namibya’nın dış ticaret hacmi 11-12 milyar dolar civarında seyretmektedir. 2004-2008 döneminde dış ticaret açığı vermeyen Namibya 2009’dan beri açık vermeye başlamıştır. 2009’da %94,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011’de %91’e kadar gerilemiştir. Namibya’nın en önemli ihraç ürünleri elmas ve uranyum cevheridir. Bu iki ürünün ihracatı toplam ihracatının yaklaşık %32,5’ini oluşturmaktadır. Balık, rafine edilmemiş bakır, işlenmemiş çinko, bira, canlı hayvan, et, altın, çinko cevheri ve arıtılmış bakır diğer başlıca ihraç ürünleridir. En çok ihracat yaptığı ülkeler G.Afrika, İngiltere, Angola, ABD, Belçika, Kanada, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Çin’dir. Ülkenin Dış Ticareti Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 2007 2008 2009 2010 2011 İthalat 4.026 4.689 6.208 5.980 6.457 İhracat 4.040 4.729 5.871 5.848 5.901 -, 2013 6 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 7. Dış ticaret hacmi 8.066 9.418 12.079 11.828 12.358 14 41 -338 -131 -556 Dış ticaret dengesi Kaynak: TradeMap İhracatında Başlıca Ürünler İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (milyon dolar) GTİP ÜRÜN 2009 2010 2011 7102 Elmaslar 837 1.226 1.300 2612 Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri 714 732 616 1.029 688 571 0303 Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundakiler hariç) 357 319 396 7402 Rafine edilmemiş bakır 214 228 342 7901 İşlenmemiş çinko 275 352 327 0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, dondurulmuş) 258 343 256 2203 Biralar (malttan) 173 162 172 4907 Posta pulları, damga ve benzeri pullar; 8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, yük gemileri, mavnalar 0 0 123 0102 Canlı büyükbaş hayvanlar 62 100 122 7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 80 109 104 8703 Binek otomobili 117 92 79 2608 Çinko cevherleri ve konsantreleri 102 103 73 0204 Koyun ve keçi etleri (taze, dondurulmuş) 61 67 70 2710 Petrol yağları 41 69 69 7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları 36 22 66 0202 Sığır eti (dondurulmuş) 59 47 55 1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar 29 43 47 0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) 63 62 47 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 49 35 43 2501 Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu 91 41 40 2529 Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; florspat 15 23 36 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 17 18 36 0806 Üzümler (taze veya kurutulmuş) 58 34 32 2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 3 0 30 2301 Et, sakatat, deniz hayvanı vs. 23 24 26 9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 40 27 26 Diğerleri 1.068 881 799 TOPLAM 5.871 5.848 5.901 Kaynak: TradeMap İthalatında Başlıca Ürünler İthal Ettiği Başlıca Ürünler (milyon dolar) GTİP ÜRÜN 2009 2010 2011 2710 Petrol yağları 451 521 558 8703 Binek otomobili 438 411 420 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 171 160 188 7102 Elmaslar 105 189 172 Namibya Ülke Raporu 7 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 8. 7010 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, kaplar 64 43 172 112 111 142 8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 92 102 110 8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 91 72 81 3004 Tedavide/korunmada kullanılan ilaçlar (dozlandırılmış) 3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) 1 2 79 2612 Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri 8 45 79 0207 Kümes hayvanlarının etleri 65 68 72 1701 Kamış/pancar şekeri 72 75 72 7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları 21 39 62 7402 Rafine edilmemiş bakır 15 30 61 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 53 53 60 9 17 56 9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 64 55 53 8429 Dozerler, greyder, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. 41 50 53 2402 Sigara 57 55 53 7310 Demir-çelik tanklar, varil, fıçı, kutular (hacmi <300lt) 56 56 52 7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 49 52 50 7326 Demir/çelikten diğer eşya 51 50 46 8474 Toprak, taş, cevher ayıklama, eleme vb. için makineler 44 44 42 8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 48 35 40 2208 Etil alkol, alkollü içkiler ve likör 38 39 39 2203 Biralar (malttan) 28 31 38 9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 33 33 38 125 92 38 9404 Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, diz, ayak örtüleri 35 28 36 8544 İzole edilmiş tel, kablo 33 37 36 2009 Meyve ve sebze suları 35 33 36 8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular 34 33 35 1001 Buğday ve mahlut 15 19 35 8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 33 31 34 8431 Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları 57 37 34 3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak 38 35 33 8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar Diğerleri 3.528 3.195 3.252 TOPLAM 6.208 5.980 6.457 Kaynak: TradeMap Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (milyon dolar) ÜLKELER 2007 2008 2009 2010 2011 G.Afrika 1.172 1.505 1.986 1.694 1.718 İngiltere 683 710 609 736 849 Angola 261 406 664 559 492 ABD 102 261 265 267 412 Belçika 13 51 56 90 328 Kanada 199 334 254 247 280 İspanya 243 242 291 288 246 İtalya 571 64 71 269 187 -, 2013 8 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 9. Hollanda 75 76 142 237 160 Fransa 106 127 149 244 136 Çin 123 248 289 170 127 43 51 65 69 93 100 49 66 104 80 29 196 30 50 77 Demokratik Kongo Almanya İsviçre İsveç 1 6 29 66 58 319 404 905 758 659 4.040 4.729 5.871 5.848 5.901 Diğerleri TOPLAM Kaynak: TradeMap Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Dış Ticaret Politikası Namibya’nın dış ticaret politikası büyük ölçüde, üyesi bulunduğu Güney Afrika Gümrük Birliği’nin politikalarına bağlıdır. Ortalama tarifeler mevcut anlaşmalar çerçevesinde inmeye devam etmektedir. Namibya’nın ihracatının yaklaşık %80’i serbest ticaret anlaşmalarından faydalanmaktadır. Namibya, AB ile Geçiş Dönemi Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı Aralık 2007’de paraflamasına karşın hala imzalamamıştır. AB, geçici olarak pazarını kotasız ve gümrüksüz Namibya mallarına açtığından Namibya’dan bir an evvel anlaşmayı imzalamasını istemiş ve Ocak 2014’e kadar süre tanımıştır. Ancak taraflar arasında Kasım 2012’de yapılan görüşmelerde bu süre Ocak 2016’ya kadar uzatılmıştır. Tarifeler ve Diğer Vergiler Namibya, üyesi bulunduğu Güney Afrika Gümrük Birliği’nin (SACU) ortak dış tarife oranlarını uygulamaktadır. Katma değer vergisi oranı %15’tir. Bazı temel gıda maddelerinde ve sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlerde %0 katma değer vergisi uygulanmaktadır. Türkiye ile Ticaret Genel Durum Türkiye ile Namibya Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkiler çok gelişmemiştir. 10 milyon doların altında seyreden ticaret hacmi 2012 yılında ilk defa 10 milyon doları aşmıştır. Türkiye 2012 yılında 4 milyon dolarlık ihracat karşılığında 6,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye Namibya Cumhuriyeti’ne demir-çelik inşaat aksamı, karbonat, demir-çelik soba, ocak gibi ev eşyası, iş makinaları, makarna, metal işleme makinaları, petrol yağları ve tavuk eti ihraç etmektedir. Türkiye Namibya Cumhuriyeti’nden balık yağı, odun kömürü, florspat ve ham kürk ithal etmektedir. Türkiye-Namibya Dış Ticaret Değerleri (1000 dolar) YILLAR İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM 2001 577 16 560 593 2002 661 37 624 698 2003 487 0 487 487 2004 519 3.462 -2.943 3.981 2005 310 622 -312 932 2006 811 2.680 -1.869 3.491 2007 1.392 5.789 -4.398 7.181 2008 3.212 1.271 1.941 4.483 2009 1.484 141 1.342 1.625 2010 3.458 244 3.214 3.702 2011 2.229 3.384 -1.155 5.613 Namibya Ülke Raporu 9 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 10. 2012 3.995 6.833 -2.838 10.828 Kaynak: TÜİK Türkiye'nin Namibya'ya İhracatında Başlıca Ürünler (1000 dolar) GTİP ÜRÜNLER 2010 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı 2011 2012 1.766 0 1.519 2836 Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat 570 1.034 339 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları 190 213 308 56 124 241 9303 Diğer ateşli silahlar (spor av tüfekleri, işaret fişeği vb) 8429 Buldozer, greyder, skreyper, küreyici, ekskavatör 0 0 220 272 231 168 8462 Metal işleme makinaları 0 0 153 1101 Buğday unu/mahlut unu 0 0 102 1902 Makarnalar ve kuskus 2710 Petrol yağları 42 313 0 223 109 71 Diğerleri 339 204 874 Toplam 3.458 2.229 3.995 2010 2011 2012 0 0 3.513 185 1.119 2.408 1504 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları 0 1.996 512 4402 Odun kömürü 0 0 172 32 179 156 0 31 49 207 Kümes hayvanlarının etleri Kaynak: TÜİK Türkiye'nin Namibya'dan İthalatında Başlıca Ürünler (1000 dolar) GTİP ÜRÜNLER 2301 Et, sakatat, deniz hayvanı vs. unu, pelleti, kıkırdakları 2529 Feldispat, lösit, nefelin ve siyenit nefelin, florspat 4301 Ham kürkler (ham post ve deriler hariç) 4302 Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler Diğerleri 27 58 21 Toplam 244 3.384 6.833 Kaynak: TÜİK Pasaport ve Vize İşlemleri Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Kullanılan Lisan Namibya Cumhuriyeti’nin resmi dili İngilizce’dir. Haberleşme Namibya Cumhuriyeti’nin ülke telefon kodu “264”tür. Türkiye’den Namibya Cumhuriyeti “00+264+şehir/bölge kodu+yerel numara” çevrilerek aranmaktadır. Yerel Saat Greenwich saatinden 2 saat ileridir. Sağlık -, 2013 10 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 11. Ülkede yaygın olarak sıtma görülmektedir. Yurtdışı seyahate çıkmadan en az 10 gün önce Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden seyahat önerileri alınmalı, gerekli aşılar yaptırılmalı ve alınan ilaçlar kullanılmalıdır. Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz Namibya Ülke Raporu 11 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 12. Sektör GTİP Potansiyel Ürün Ülkenin Ülkenin Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'nin Ülkenin Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'ye Toplam Ülkeye Toplam Dünya Ülkeye Toplam Ülke Ülkeye Ülkeye ve Rakip İthalatı İhracatı İhracatı İthalatında İhracatındaki İthalatındaki İthalatında İlk İhracatı İhracatı Ülkelere 2012 2012 2012 Ülkenin Değişim Değişim 5 Ülke ve Pazar 2012 Aylık 2013 Aylık Uyguladığı (milyon (milyon (milyon Payı 2012 2011-2012 2011-2012 Payları (%) Veriler* Veriler* Gümrük dolar) dolar) dolar) (%) (%) Oranları G.Afrika(%84), MFN: %25-37 --- Çin(%7), Brezilya(%5), G.Afrika: Hindistan(%2) %0 G.Afrika(%85) Kanatlı Etleri 0207 Tavuk Eti 72,5 0,07 527 0,3 -36,4 6,4 0,07 --- ABD(%6), MFN: %0 Brezilya(%4), Arjantin(%3) Kaynak : Tablonun hazırlanmasında Türkiye'ye ilişkin rakamlarda TUİK, diğer ülkelere ilişkin istatistik rakamlarında UN-ITC TradeMap, gümrük vergisi konusunda AB ülkeleri için TARIC diğer ülkeler için kendi gümrük idarelerinin verileri kullanılmıştır. Şekerli ve Çikolatalı Mamuller 1704 Çikolata İçermeyen Şekerli Mamuller 31,9 0,06 403 0,3 --- 8,8 0,06 * Veriler 12 aylıktır. -, 2013 12 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 13. Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz Namibya Ülke Raporu 13 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 14. Ülkenin Ülkenin Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'nin Ülkenin Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'ye Toplam Ülkeye Toplam Dünya Ülkeye Toplam Ülke Ülkeye Ülkeye ve Rakip İthalatı İhracatı İhracatı İthalatında İhracatındaki İthalatındaki İthalatında İlk GTİP Potansiyel Ürün İhracatı İhracatı Ülkelere 2012 2012 2012 Ülkenin Değişim Değişim 5 Ülke ve Pazar 2012 Aylık 2013 Aylık Uyguladığı (milyon (milyon (milyon Payı 2012 2011-2012 2011-2012 Payları (%) Veriler* Veriler* Gümrük dolar) dolar) dolar) (%) (%) Oranları Sektör Plastik Ambalaj 3923 Plastik Ambalaj 33,3 0,00 662 0,1 --- -5,3 0,00 Demir-Çelik Ürünleri 7308 Demir-çelikten İnşaat Aksamı 49,6 1,52 1.346 0,1 --- -3,9 1,52 Demir-Çelik Ürünleri 7310 Demir-çelik Tank, Varil, Fıçı 52,2 0,00 114 0,9 --- -7,0 0,00 Pompalar 8413 Sıvı Pompaları 34,2 0,00 389 0,1 --- 9,7 0,00 İşMakinaları İş Makinelerinin 8431 Aksam ve Parçaları 33,5 0,01 578 0,1 --- -10,2 0,01 Makinalar ve Mekanik Cihazlar Toprak, Maden, Cevher 8474 Ayıklama, Eleme, Yıkama, Kırma vb. Makinalar 41,8 0,00 386 0,2 --- -4,8 0,00 MFN: --- G.Afrika(%94), %0-5-15 Çin(%3) G.Afrika: %0 G.Afrika(%88), MFN: --- Almanya(%5), %0-15 G.Afrika: Çin(%5) %0 --- G.Afrika(%99) G.Afrika: %0 G.Afrika(%91), MFN: %0 --- Almanya(%3), G.Afrika: Çin(%2) %0 G.Afrika(%84), MFN: ABD(%3), %0-10 --- Almanya(%3), G.Afrika: İngiltere(%3), %0 Çin(%2) G.Afrika(%83), Almanya(%8), MFN: %0 --- Çin(%3), G.Afrika: İtalya(%2), %0 İngiltere(%2) G.Afrika(%83), MFN: Fransa(%6), Elektrikli Makineler ve İzole Edilmiş %0-5-15 8544 Kablo ve Teller 35,8 0,00 2.383 0,0 ---2,6 0,00 --- Almanya(%3), G.Afrika: Kablolar Çin(%3), %0 Bostvana(%2) Kaynak : Tablonun hazırlanmasında Türkiye'ye ilişkin rakamlarda TUİK, diğer ülkelere ilişkin istatistik rakamlarında UN-ITC TradeMap, gümrük vergisi konusunda AB ülkeleri için TARIC diğer ülkeler için kendi gümrük idarelerinin verileri kullanılmıştır. * Veriler 12 aylıktır. -, 2013 14 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.
 • 15. Namibya - Düzenlenen Önemli Fuarlar -, 2013 16 / 16 Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dokümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır.

Related Documents