Projektni paket
“Velebitska inicijativa – VIN”
Zagreb, 15.12.2014.
Kako su nastajali projektni paketi?
• Malen broj projekata većih vrijednosti,
odnosno malen broj strateških projekata
(pot...
Participativno planiranje projektnog
paketa VIN
(Velebitska inicijativa)
Proces participativnog planiranja odvijao se
kroz...
Participativno planiranje projektnog
paketa VIN
(Velebitska inicijativa)
4. Održavanje zajedničkih sastanaka nositelja
pro...
Proces okupljanja dionika
Slabosti:
• Područje s malo stanovništva
• Nedostatak iskustva u pripremi i provedbi projekata z...
Problemi kod uključivanje privatnog sektora
u planiranje
• Projekti koji su u bazi UNDP projekata uglavnom
nisu bili u baz...
Institucije uključene u participativno planiranje projektnog
paketa VIN
JAVNI SEKTOR
• Ličko-senjska županija
• Zadarska ž...
Udio institucija uključenih u participativno planiranje
projektnog paketa VIN
JAVNI
SEKTOR
60%
CIVILNI
SEKTOR
35%
PRIVATNI...
Projektni paket “VIN”
Br. Naziv projekta Nositelj projekta
Procijenjena
vrijednost projekta u
HRK
1. GEC – Geoznanstveni e...
Glavne prepreke u pripremi projekata za
EU fondove
• Rješavanje vlasničkih odnosa, prvenstveno u
slučajevima kad je vlasni...
Preporuke
• Zahtjevan i dugotrajan proces od 3 do 5 godina
• Potrebni educirani i iskusni pokretači u zajednici,
neovisni ...
Preporuke
Rezultati ovakvih procesa:
a) izravni: razvoj projektnih ideja
b) neizravni:
– upoznavanje/umrežavanje dionika
–...
Zaključci
• Projektni paket VIN je dobra platforma za razmjenu i
zajedničko učenje svih dionika o mogućnostima razvoja
pro...
I nastavak projekta...
• Zahvaljujući partnerskom projektu sa Zadarskom
županijom nastavljamo razvijati “VIN” projektni pa...
Hvala na pažnji!
of 15

Prezentacija VIN_15-12-2014

Velebitska inicijativa - (Lovci na projekte)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija VIN_15-12-2014

 • 1. Projektni paket “Velebitska inicijativa – VIN” Zagreb, 15.12.2014.
 • 2. Kako su nastajali projektni paketi? • Malen broj projekata većih vrijednosti, odnosno malen broj strateških projekata (potrebno vrijeme, novac, ljudski kapaciteti) • Projektne ideje nisu uvezane s ostalim inicijativama i projektnim idejama • Učenje iz tuđeg iskustva – svi prolaze iste “porođajne muke” pa ovakvo povezivanje pomaže u razmjeni i razvoju znanja • U konačnici, projektni paket ili pojedini njegovi dijelovi mogu postati strateški projekti
 • 3. Participativno planiranje projektnog paketa VIN (Velebitska inicijativa) Proces participativnog planiranja odvijao se kroz više faza: 1. Prikupljanja kontakata i slanje obavijesti o pokretanju projekta 2. Prikupljanje projektnih ideja kroz individualne i grupne sastanke 3. Projektna ideja uglavnom znači razrada tehničke dokumentacije 4. Sistematiziranje prikupljenih podataka u tablice mnogim su JLS-ovima bile prvo iskustvo u sistematizaciji projektnih ideja i njihovoj osnovnoj razradi
 • 4. Participativno planiranje projektnog paketa VIN (Velebitska inicijativa) 4. Održavanje zajedničkih sastanaka nositelja projektnih ideja/projekata u cilju njihovog predstavljanja i mogućeg povezivanja (u pripremi, provedbi ili negdje između) 5. Uspostava veza između projekata i njihovo usklađivanje – u posredništvu UNDP-a i izravno među dionicima 6. Učenje kroz djelovanje – razmjena iskustva u mogućnostima razvoja projektnih ideja, premošćivanju problema i sl.
 • 5. Proces okupljanja dionika Slabosti: • Područje s malo stanovništva • Nedostatak iskustva u pripremi i provedbi projekata za financiranje iz EU fondova • Niski stupanj suradnje JLS-ova u osmišljavanju projekata • Usitnjene i nepovezane projektne inicijative • Nerazvijen civilni sektor Pristup: • Uključeno područje Zadarske županije (koje se nalazi na području Velebita i neposredno uz njega) • Uključene udruge koje aktivno djeluju na projektnom području, ali su registrirane u Zagrebu • Korištene formalne i neformalne mreže kako bi se uključio što širi krug dionika • Organiziran veći broj individualnih i grupnih sastanaka u cilju povećanja interesa za uzajamnu suradnju
 • 6. Problemi kod uključivanje privatnog sektora u planiranje • Projekti koji su u bazi UNDP projekata uglavnom nisu bili u bazi agencije LIRA niti Ličko-senjske županije • Informacije o tim projektima najčešće prikupljane preko pojedinaca (konzultanti, neformalni pomagači i sl.) • Pisma podrške projektima se izdaju bez stvarne odluke o podršci tim projektima • Prilikom planiranja izgradnje javne komunalne infrastrukture uglavnom se ne uključuju privatni investitori i njihove potrebe (prvenstveno je riječ o turističkoj infrastrukturi) Privatni sektor se još uvijek ne prepoznaje kao partner u razvojnom procesu !
 • 7. Institucije uključene u participativno planiranje projektnog paketa VIN JAVNI SEKTOR • Ličko-senjska županija • Zadarska županija • Grad Gospić • Grad Senj • Razvojna agencija Ličko- senjske županije – LIRA • Ustanova za razvoj Grada Senja • Zadarska županija • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA • Javna ustanova Park prirode "Velebit" • Javna ustanova Nacionalni park "Sjeverni Velebit" • Javna ustanova Nacionalni park "Paklenica" • Uprava šuma Podružnica Gospić CIVILNI SEKTOR • Hrvatski planinarski savez • Planinarski savez Ličko- senjske županije • Hrvatska škola Outward Bound • Gender Task Force, Zagreb • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Gospić • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zadar • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split PRIVATNI SEKTOR • Mak nekretnine d.o.o.
 • 8. Udio institucija uključenih u participativno planiranje projektnog paketa VIN JAVNI SEKTOR 60% CIVILNI SEKTOR 35% PRIVATNI SEKTOR 5%
 • 9. Projektni paket “VIN” Br. Naziv projekta Nositelj projekta Procijenjena vrijednost projekta u HRK 1. GEC – Geoznanstveni edukativni centar, Perušić Općina Perušić 26.950.000,00 2. Centar za posjetitelje Krasno JU NP Sjeverni Velebit 36.146.205,57 3. Centar planinskog turizma Krasno Grad Senj 62.000.000,00 4. Tragom europskog smeđeg medvjeda Grad Otočac 8.160.000,00 5. Edukacijski centar Hrvatske škole Outward Bound, Veliki Žitnik, Gospić Hrvatska škola Outward Bound 7.500.000,00 6. Stvaranje topografske baze i kartiranje Parka prirode Velebit HGSS 1.860.000,00 7. Izgradnja planinarskog doma Visočica Grad Gospić 1.700.000,00 8. Revitalizacija ruralnih područja južnog, jugoistočnog i istočnog Velebita unaprjeđenjem ponude aktivnih oblika turizma i ekoturizma JU NP Paklenica 10.000.000,00 9. PAEONIA LAPODES – Longevity/Anti-or Active Ageing centar/Centar aktivnog starenja u Ličkom Osiku Mak nekretnine d.o.o. 34.400.000,00 10. Zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje kršem-Speleološki park Crnopac – SPARC Zadarska županija 52.500.000,00 11. Poučna staza u prirodi, Starigrad Općina Starigrad 2.500.000,00 12. Revitalizacija “Majstorske ceste” – smjer Obrovac-Mali Alan-Lovinac Zadarska županija 9.120.000,00 13. Pčelarski dom u Jasenicama Zadarska županija 7.000.000,00 UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA VIN 259.836.205,57
 • 10. Glavne prepreke u pripremi projekata za EU fondove • Rješavanje vlasničkih odnosa, prvenstveno u slučajevima kad je vlasnik zemljišta i objekta država (DUUDI, Hrvatske šume, Hrvatska vojska i sl.) – Procesi bez roka trajanja, pa je nemoguće procijeniti vrijeme pripreme takvih projekata što obeshrabruje nositelje projekata • Rješavanje građevinske/tehničke dokumentacije – potrebno je dosta financijskih sredstava u kratkom vremenu jer priprema nije započeta na vrijeme • Privatne investicije/projekti se ne percipiraju kao važni za zajednicu/JLS-ove pa ih ne prati komunalna infrastruktura, što ih onda značajno poskupljuje ili potpuno zaustavlja • Potrebna veća transparentnost svih procedura (i bolja dostupnost informacija o procedurama)
 • 11. Preporuke • Zahtjevan i dugotrajan proces od 3 do 5 godina • Potrebni educirani i iskusni pokretači u zajednici, neovisni i snažni pojedinci s vizijom (gdje ih nema potrebno ih je stvoriti) • Potrebno osnažiti kritičnu masu nositelja razvoja i doprinijeti razvoju neformalnih mreža, za to je potrebno stvoriti nove kadrove kroz kontinuiranu edukaciju i potporu njihovom radu kroz „grupe uzajamne pomoći / peer support groups“
 • 12. Preporuke Rezultati ovakvih procesa: a) izravni: razvoj projektnih ideja b) neizravni: – upoznavanje/umrežavanje dionika – razmjena informacija, znanja i vještina; – povezivanje ili bolje usklađivanje projektnih ideja – povezivanje ljudi i inicijativa te stvaranje neformalnih mreža čija je održivost osigurana kvalitetnom i dugoročnom facilitacijom za što su potrebni obučeni kadrovi • puno teži, ali i važniji jer donose trajnije i održivije rezultate (važnost kombiniranja fondova)
 • 13. Zaključci • Projektni paket VIN je dobra platforma za razmjenu i zajedničko učenje svih dionika o mogućnostima razvoja projekata i njihovo moguće uvezivanje. • Lokalnim administracijama potrebno je dodatno pojasniti mehanizme korištenja EU sredstava i njihovo integriranje u lokalne proračune. • Moguće rješenje povezivanja lokalnih samouprava je kroz LAG-ove, no njihovi trenutni kapaciteti su toliko ograničeni da je teško očekivati njihovu podršku u ovom procesu. • Lokalne samouprave će biti prisiljene u okviru pojedinih projekata udruživati svoje snage kako bi osigurali adekvatnu potporu njihovoj provedbi. • Sustavom edukacije i drugih načina potpore ovaj proces bi se mogao potaknuti i osnažiti, a time i usustaviti.
 • 14. I nastavak projekta... • Zahvaljujući partnerskom projektu sa Zadarskom županijom nastavljamo razvijati “VIN” projektni paket na području općina Starigrad, Jasenice i Gračac te gradova Obrovac i Benkovac. • Vode se razgovori s Ličko-senjskom županijom o eventualnom produljenju i proširenju projekta. • Prvenstvene teme su poljoprivreda i aktivni, avanturistički odnosno ruralni turizam. • Cilj projekta je razvoj znanja i vještina lokalnih dionika, umrežavanje te razvoj projektnih inicijativa, što u konačnici treba doprinijeti cjelovitoj ponudi područja. • Aktivnosti će se provoditi u okviru programske inicijative “Via Dinarica” koja se kroz ove projekte počinje razvijati na području Velebita.
 • 15. Hvala na pažnji!