Nano-onderzoekers voor de keuze Homo Futuris 19 september 2006 Universiteit Antwerpen STEM Dr. Marian Deblonde
 
Het onderzoeksgebied van STEM <ul><li>Twee onderzoekslijnen </li></ul><ul><ul><li>Energie en milieu </li></ul></ul><ul><ul...
Het nano-onderzoeksdomein <ul><li>'Upstream' onderzoeksdomein </li></ul><ul><ul><li>vele belangrijke beslissingen dienen ...
NanoSoc <ul><li>Vlaams onderzoeksconsortium </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>door bevorderen van reflectie bij...
Conclusies <ul><li>Spannende nano-toekomst </li></ul><ul><li>nano-onderzoekers zullen uitgedaagd worden om hun maatschappe...
of 6

Nano-onderzoekers voor de keuze

een presentatie over nano-onderzoek door Dr. Marian Deblonde
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nano-onderzoekers voor de keuze

  • 1. Nano-onderzoekers voor de keuze Homo Futuris 19 september 2006 Universiteit Antwerpen STEM Dr. Marian Deblonde
  • 3. Het onderzoeksgebied van STEM <ul><li>Twee onderzoekslijnen </li></ul><ul><ul><li>Energie en milieu </li></ul></ul><ul><ul><li>Technology Assessment </li></ul></ul><ul><li>TA: korte historiek </li></ul><ul><li>Vaststelling: kloof tussen TF en TA </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>zie www.ua.ac.be/STEM </li></ul>
  • 4. Het nano-onderzoeksdomein <ul><li>'Upstream' onderzoeksdomein </li></ul><ul><ul><li>vele belangrijke beslissingen dienen nog genomen te worden (2004 rapport van The Royal Society and Royal Academy of Engineering - U.K.) </li></ul></ul><ul><ul><li>nog geen gepolariseerde posities of moeilijk bij te sturen technologiepaden </li></ul></ul><ul><li>Onzekerheden </li></ul><ul><ul><li>strategische onzekerheid </li></ul></ul><ul><ul><li>complexiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>ambiguïteit </li></ul></ul><ul><li>Onbegrip </li></ul><ul><ul><li>wederzijds onbegrip tussen burgers en onderzoekers </li></ul></ul>
  • 5. NanoSoc <ul><li>Vlaams onderzoeksconsortium </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>door bevorderen van reflectie bij nano-onderzoekers de keuzeruimte vergroten en keuzes beter onderbouwen vanuit een diversiteit aan perspectieven </li></ul></ul><ul><li>Drie luiken </li></ul><ul><ul><li>Dialoogtraject (actieluik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeken van kwaliteitscriteria voor dialoogtraject </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeken van de wisselwerking tussen dialoogtraject en de wijze waarop onderzoeksagenda’s tot stand komen </li></ul></ul><ul><li>www.nanosoc.be </li></ul>
  • 6. Conclusies <ul><li>Spannende nano-toekomst </li></ul><ul><li>nano-onderzoekers zullen uitgedaagd worden om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen </li></ul><ul><li>wederzijds begrip tussen burgers en onderzoekers is een voorwaarde </li></ul><ul><li>grote behoefte aan instrumenten, middelen, organisatiestructuren om nano-onderzoekers te ondersteunen </li></ul>

Related Documents