SISTEMUL INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT
“REGISTRUL INFORMAȚIILOR
CRIMINALISTICE ȘI CRIMINOLOGICE”
(SIA E-DOSAR)
Iulie 2015
prez...
PROCURATURA GENERALĂ
Cuprins
 Introducere
Obiective
Avantaje
Funcționalități
 Arhitectura de bază
 Fluxul generic
 ...
PROCURATURA GENERALĂ
Introducere
 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și
criminolo...
PROCURATURA GENERALĂ
Obiective
 Furnizarea datelor actualizate și complete pentru
procurori de zi cu zi;
 Asigurarea unu...
PROCURATURA GENERALĂ
Avantaje
 Generarea automată a rapoartelor statistice
lunare, trimestriale, anuale sau operative;
 ...
PROCURATURA GENERALĂ
Funcționalități
 Accesul personalizat la datele din sistem;
 Jurnalizarea tuturor activităților din...
PROCURATURA GENERALĂ
Arhitectura de bază
7
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și c...
PROCURATURA GENERALĂ
Fluxul generic
8
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și crimin...
PROCURATURA GENERALĂ
Corespondența
9
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și crimino...
PROCURATURA GENERALĂ
Înregistrarea sesizării
10
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice...
PROCURATURA GENERALĂ
Examinarea sesizării
11
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și...
PROCURATURA GENERALĂ
Contestarea
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologi...
PROCURATURA GENERALĂ
Urmărirea penală
13
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și cri...
PROCURATURA GENERALĂ
Participanții la procesul penal
14
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor crimin...
PROCURATURA GENERALĂ
Prejudiciul
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologi...
PROCURATURA GENERALĂ
Generarea rapoartelor
Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și c...
PROCURATURA GENERALĂ
Potențialul dezvoltării ulterioare
Evaluarea eficienţei activităţii de urmărire penală în baza indica...
PROCURATURA GENERALĂ
Potențialul dezvoltării ulterioare
Interconexiunea si schimbul de date cu alte sisteme informaționale...
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Iulie 2015
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE
Iulie 2015
of 20

Prezentare E-Dosar 16.07.2015

E-Case
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare E-Dosar 16.07.2015

 • 1. SISTEMUL INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT “REGISTRUL INFORMAȚIILOR CRIMINALISTICE ȘI CRIMINOLOGICE” (SIA E-DOSAR) Iulie 2015 prezentare generală
 • 2. PROCURATURA GENERALĂ Cuprins  Introducere Obiective Avantaje Funcționalități  Arhitectura de bază  Fluxul generic  Procese Corespondența Sesizarea Contestarea Urmărirea penală Participanții la procesul penal Prejudiciul Generarea rapoartelor  Potențialul dezvoltării ulterioare 2 Iulie 2015Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar)
 • 3. PROCURATURA GENERALĂ Introducere  Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) a fost elaborat pentru automatizarea proceselor interne din cadrul Procuraturii Generale și a oficiilor sale teritoriale. 3 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 4. PROCURATURA GENERALĂ Obiective  Furnizarea datelor actualizate și complete pentru procurori de zi cu zi;  Asigurarea unui mediu interactiv de lucru securizat și viabil indiferent de locul aflării procurorului;  Asigurarea unui flux eficient de management al documentelor care include funcționalități de monitorizare și notificare a părților implicate;  Reducerea cazurilor de întârziere în luarea deciziilor și eliminarea acțiunilor contradictorii care pot avea loc în lipsa informațiilor complete;  Asigurarea transparenței activității și deciziilor în cadrul Procuraturii Generale și a oficiilor sale teritoriale. 4 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 5. PROCURATURA GENERALĂ Avantaje  Generarea automată a rapoartelor statistice lunare, trimestriale, anuale sau operative;  Generarea automată a actelor procesuale în baza șabloanelor preconfigurate;  Generarea automată a numerelor de înregistrare a sesizărilor în Registrul 1 și a cauzelor penale;  Schimbul de date în timp real cu alte sisteme informaționale;  Notificarea în timp util a procurorilor cu privire la termeni;  Contabilizarea automată a sechestrelor si a prejudiciului reparat;  Arhiva dosarelor penale și extragerea datelor istorice;  Accesul instant la informația operativă;  Monitorizarea continuă a fiecărei cauze penale. 5 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 6. PROCURATURA GENERALĂ Funcționalități  Accesul personalizat la datele din sistem;  Jurnalizarea tuturor activităților din cadrul sistemului;  Câmpuri pe bază de clasificatoare;  Eliminarea schimbarilor retroactive a datelor;  Mecanism avansat de gesionare a rolurilor și a utilizatorilor;  Arhiva documentelor cu posibilități avansate de căutare a documentelor. 6 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 7. PROCURATURA GENERALĂ Arhitectura de bază 7 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 8. PROCURATURA GENERALĂ Fluxul generic 8 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 9. PROCURATURA GENERALĂ Corespondența 9 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 10. PROCURATURA GENERALĂ Înregistrarea sesizării 10 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 11. PROCURATURA GENERALĂ Examinarea sesizării 11 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 12. PROCURATURA GENERALĂ Contestarea Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015 12
 • 13. PROCURATURA GENERALĂ Urmărirea penală 13 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 14. PROCURATURA GENERALĂ Participanții la procesul penal 14 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015 14
 • 15. PROCURATURA GENERALĂ Prejudiciul Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015 15
 • 16. PROCURATURA GENERALĂ Generarea rapoartelor Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015 16
 • 17. PROCURATURA GENERALĂ Potențialul dezvoltării ulterioare Evaluarea eficienţei activităţii de urmărire penală în baza indicatorilor unici de performanţă a instituţiilor ce efectuează activitatea de urmărire penală. Evaluarea eficienţei activităţii:  procuraturilor şi procurorilor la exercitarea şi conducerea urmăririi penale,  instituţiilor care desfăşoară activitatea de urmărire penală  ofiţerilor de urmărire penală din cadrul acestor instituții  conducătorilor în organizarea activităţii de urmărire penală. 17 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 18. PROCURATURA GENERALĂ Potențialul dezvoltării ulterioare Interconexiunea si schimbul de date cu alte sisteme informaționale administrate de către organele de drept. Schimbul de date poate fi realizat prin intermediul unui instrument comun prin care are loc schimbul rapid si eficient de date, de exemplu prin intermediul Platformei de Interoperabilitate MConnect. 18 Sistemul Informațional Automatizat “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice” (SIA e-Dosar) Iulie 2015
 • 19. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI Iulie 2015
 • 20. VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE Iulie 2015

Related Documents