Christina Payne and Klaus Jaffe Self seeks like: many humans choose their dog pets following rules used for assortative ma...
 
Pristup punom tekstu obezbedio KoBSON preko servisa SpringerLink izdavača Springer. Psychological Science rangiran je 2008...
Biramo sebi slično. <ul><li>Partenra </li></ul><ul><li>Ono što doživljavamo kao lepo </li></ul><ul><li>Poslovne saradnik...
 
Vlasnik i pas imaju mnogo potencijalno zajedničkih karakteristika. Vlasnik bira ljubimca na osnovu primitivnih mehanizama ...
 
Narcisoidan izbor – prirodan izbor
of 8

Naš'o lonac poklopac: ljubimce biramo tako da budu slični nama

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      Lifestyle      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naš'o lonac poklopac: ljubimce biramo tako da budu slični nama

  • 1. Christina Payne and Klaus Jaffe Self seeks like: many humans choose their dog pets following rules used for assortative mating Journal of Ethology, 2005, Vol. 223, No.1, pp 15-18
  • 3. Pristup punom tekstu obezbedio KoBSON preko servisa SpringerLink izdavača Springer. Psychological Science rangiran je 2008. godine kao 56. od 125 časopisa u oblasti Zoology . IF=1.205 I staknuti međunarodni časopis sa oznakom M22.
  • 4. Biramo sebi slično. <ul><li>Partenra </li></ul><ul><li>Ono što doživljavamo kao lepo </li></ul><ul><li>Poslovne saradnike </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Ljubimce </li></ul>
  • 6. Vlasnik i pas imaju mnogo potencijalno zajedničkih karakteristika. Vlasnik bira ljubimca na osnovu primitivnih mehanizama nastalih tokom evolutivnog razvoja čoveka.
  • 8. Narcisoidan izbor – prirodan izbor