Sisteme Informatice Integrate &Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri - Mastere cercetar...
Principii generale• Respectarea orarului• Programele de master nu se organizeaza la “fara frecventa”• Evidenta studentilo...
Principii generale• Tematica de cercetare selectata in principal din temele de cercetare solicitate de beneficiari sau t...
MasterSisteme Informatice Integrate
ConceptUn integrator de sistemeinformatice trebuie sa stie sa:
Competente/ semnificatiiOperarea cu fundamente Documentare/ Redactareştiinţifice, ingineresti şi alesisteme...
Competente/ semnificatiiEvaluarea si imbunatatirea Documentare/ Formulareperformantelor sistemelor prob...
Pe scurt (obiective de formare):• Capacitatea de a identifica si defini corect o problema (asa cum este, nu cum ne-am do...
Pe scurt (obiective de formare):• Capacitatea de a analiza solutii alternative (include definirea de criterii: durata, c...
Plan de invatamanthttp://www.cpru.pub.ro/programe-de-master/sisteme-informatice-integrate/56-sisteme-in htt...
Plan de invatamant Semestrul II Denumirea...
Plan de invatamant Sem tru III ...
Plan de invatamant Semestrul IV ...
MasterIngineria si Managementul Sistemelor de Afaceri
ConceptIntegrarea conceptelor ingineresti in raport cu cele economice pentru aoferi rigoarea unor abordari sistemice, capa...
Obiective generale• Dezvoltarea cunostintelor fundamentale in domeniul stiintelor structurate (automatica, teoria sisteme...
Obiective specifice• Asimilarea metodologiei de modelare, analiză si proiectare asistată de calculator a sistemelor de î...
Obiective de formare• Capacitatea de a identifica si defini corect o problema de management si de a aborda inginereste o...
Pe scurt (obiective de formare):• Capacitatea de a analiza solutii alternative (include definirea de criterii: d...
Competente generale– capacitatea de modelare si evaluare a performantelor pentru procese de afaceri– capacitatea de a sel...
Competente specifice• capacităti manageriale specifice, management de proiect, management de resurse umane, management d...
Plan de invatamant http://acs.pub.ro/doc/planuri%20master/IMSA_2012.pdf ...
Plan de invatamant Semestrul II ...
Plan de invatamant Semestrul III ...
Plan de invatamant   Semestrul IV ...
A propos de reguli• Regulament de desfasurare master (documentare ? http://www.upb.ro/studii-master.html)• Regulament de...
Regulament de ordine interioara• Activitatile didactice se desfasoara in conformitate cu programul afisat , cu regulament...
Regulament de ordine interioaraCoordonator master: Simona CARAMIHAIAdresa e-mail: caramihai2002@yahoo.comBirou permanent: ...
Atributii reprezentant• Pastrarea contactului cu coordonatorul de master• Crearea si administrarea unui grup de discutii...
Reguli generale• Planificarea examenelor trebuie incheiata si predata la secretariatul facultatii cel mai tarziu cu doua ...
Activitatea de cercetare• Colocviul de cercetare va avea loc in ultima zi a semestrului de studii aferent; ora, sala si c...
Activitatea de cercetare• Cadrele didactice care predau in cadrul programului de master sunt invitate sa formuleze cate t...
Activitatea de cercetare• De principiu, activitatea de cercetare trebuie conceputa ca fiind desfasurata pe durata cel...
of 33

Prezentare mastere

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare mastere

 • 1. Sisteme Informatice Integrate &Ingineria si Managementul Sistemelor de Afaceri - Mastere cercetare -
 • 2. Principii generale• Respectarea orarului• Programele de master nu se organizeaza la “fara frecventa”• Evidenta studentilor – Fiecare titular tine evidenta studentilor – Situatiile de exceptie (absente in proportie de peste 50%) se discuta in biroul de coordonare al CPRU, impreuna cu titularii de curs si coordonatorii de programe – La sfarsitul lunii noiembrie – o prima analiza a modului de desfasurare a programelor
 • 3. Principii generale• Tematica de cercetare selectata in principal din temele de cercetare solicitate de beneficiari sau teme din contracte de cercetare• Fiecare masterand publica cel putin o lucrare stiintifica intr-un jurnal sau la o conferinta internationala• Disertatie – lucrare de cercetare originala
 • 4. MasterSisteme Informatice Integrate
 • 5. ConceptUn integrator de sistemeinformatice trebuie sa stie sa:
 • 6. Competente/ semnificatiiOperarea cu fundamente Documentare/ Redactareştiinţifice, ingineresti şi alesistemelor informaticeProiectarea componentelor Cunostinte in domeniu/hardware, software şi de Documentare/ Analiza/comunicaţii Evaluare/ Alegere (decizie)Soluţionarea problemelor folosind Cunostinte in domeniu/instrumentele ştiinţei specifice si Documentare/ Formulareaconexe ingineriei sistemelor problemei/ Analiza critica/informatice Optimizare/ Management
 • 7. Competente/ semnificatiiEvaluarea si imbunatatirea Documentare/ Formulareperformantelor sistemelor problema – definire obiective/informatice integrate Identificere probleme functionale/ AnalizaProiectarea, gestionarea ciclului Cunostinte in domeniu/de viata, integrarea şi Stabilire obiective si ponderi -integritatea sistemelor optimizare/ Analiza/informatice Evaluare/ Verificare/ Monitorizare/ IdentificareProiectarea, implementarea si Cunostinte in domeniu/analiza sistemelor inteligente Documentare/ Formularea problemei/ Analiza critica/ Optimizare/ Management
 • 8. Pe scurt (obiective de formare):• Capacitatea de a identifica si defini corect o problema (asa cum este, nu cum ne-am dori sa fie…)• Capacitatea de a formula – probleme, obiective, solutii – intr-un limbaj corect, literar si profesional (minim romana SAU engleza)• Capacitatea de documentare (cautare materiale, evaluare grad de incredere pentru surse, verificare informatii, intelegerea materialelor, formulare intrebari corecte…s.a.m.d)
 • 9. Pe scurt (obiective de formare):• Capacitatea de a analiza solutii alternative (include definirea de criterii: durata, cost implementare, impact)• Capacitatea de a prezenta solutii– cu argumente obiective, scurt si la obiect, adecvat audientei• Capacitatea manageriala: definire manageriala termene si resurse, stabilire si evaluare reguli de functionare, monitorizare desfasurare activitati, identificare si adaptare la context, decizii informate si asumarea consecintelor
 • 10. Plan de invatamanthttp://www.cpru.pub.ro/programe-de-master/sisteme-informatice-integrate/56-sisteme-in http://acs.pub.ro/doc/planuri%20master/SII_2012.pdf S ms u I e e tr l C d o Dn m e e u ir a F r ad om e 1 s pă â i 4 ă t mn C du a r Tip d c lin i / is ip e e a in r x m ae d a tic id c a tiv ă ii c it ţ C S L P p . .c [E /P /V ] Sisteme Suport 2 1 0 1 5 UPB.03.M1.O.21- 01 A Decizie E Acad. F.Filip Managementul 2 0 0 2 5 UPB.03.M1.O.21- Prof.dr.ing Simona 02 S Fluxurilor de E Caramihai Operatii Managementul 2 0 0 2 5 UPB.03.M1.O.21- Prof. dr. Ing. 03 S Proiectelor E Mihai Caramihai Informatice Sisteme Integrate 2 0 2 0 5 UPB.03.M1.O.21- Conf.dr.ing 04 A pentru Aplicatii E Ciprian Lupu in Timp Real Sisteme de 2 1 0 1 5 UPB.03.M1.O.21- Control Inteligent Prof.dr.ing. Ioan 05 A E si Sisteme Multi- Dumitrache Agent UPB.03.M1.O.19- Cercetare 10x14=140 5 P 06 stiintifica Total ore 10 2 2 6 didactice (C,S,L,P): 20 T t l o ed a t e oa r id c ic 25 o e ă tă â ă r /s p m n 10 T t l o ec r e r ş oa r ţ e c ta e tiin ifică 5 o e ă tă â ă r /s p m n T t l p n t d c e it oa u ce e r d 30 T c r : A- a r fu d r , S- s te a ip u s po n a e in z
 • 11. Plan de invatamant Semestrul II Denumirea disciplinei / 14 săptămâni Evaluare Cadru Cod Tip activităţii [E/V/P] didactic C S L P p.c. Sisteme Integrate Pentru 2 1 0 1 5 Prof.dr.ingUPB.03.M2.O.21- Managementul Aurelian07 S E Resurselor de Mihai Intreprindere StanescuUPB.03.M2.O.21- Sisteme Informatice cu 2 0 2 0 5 Prof.dr.ing08 A E Arhitectura Deschisa Daniela Saru Inginerie dirijata de 2 0 2 0 5 modele pentruUPB.03.M2.O.21- Prof.dr.ing09 A managementul E Anca Ionita informatiilor si al serviciilorUPB.03.M2.O.21- Sisteme Distribuite de 2 0 2 0 5 Prof.dr.ing10 A E Baze de Date Dorin CarstoiuUPB.03.M2.O.21- Ingineria afacerilor in 2 1 0 1 5 CP1.dr.ing11 S E mediul electronic Gabriel NeaguUPB.03.M2.O.19- Cercetare stiintifica 10x14=140 512 P Total ore didactice 10 2 6 2 (C,S,L,P): 20 Total ore didactice 25 ore/săptămână 10 Total ore cercetare ştiinţifică 5 ore/săptămână Total puncte de credit 30
 • 12. Plan de invatamant Sem tru III es l D u irea d en m isc lin / ip ei 14 să tă ân p m i E valu re a C d a ru C d o Tip activităţii [E /P /V ] d ac id tic C S L P p.c. Sisteme de comunicatie 2 1 0 1 5 Prof.dr.ingUPB.03.M3.O.21-13 A si interoperabilitate E Constantin Nicolae Proiectarea sistemelor 2 0 0 2 5 Prof.dr.ingUPB.03.M3.O.21-14 S integrate – Cyber- E Ioan Physical Systems Dumitrache Arhitecturi informatice 2 0 2 0 5 Prof.dr.ingUPB.03.M3.O.21-15 A pentru sisteme E Sergiu complexe Iliescu Tehnici de testare si 2 1 0 1 5UPB.03.M3.O.21- Conf.dr.ing S asigurarea calitatii E16 J. Culita pentru aplicatii software Arhitecturi informatice 2 1 0 1 5 Sl.dr.ingUPB.03.M3.O.21- orientate pe servicii17 A E Calin pentru intreprinderea Munteanu viitoruluiUPB.03.M3.O.19- Cercetare stiintifica 10x14=140 518 P Total ore didactice 10 3 2 5 (C,S,L,P): 20 To l o d actic ta re id e 25 ore/săp ăm ă t ân 10 T ta o ce o l re rce re ştiin ific ta ţ ă 5 ore/săp ăm ă t ân To tal p n te d cre it u c e d 30
 • 13. Plan de invatamant Semestrul IV 14 săptămâni Cadru Cod Denumirea activităţii didactic C S L P p.c. E responsabilUPB.03.M3.O.21- 16 Cercetare ş tiinţ ifică 15 P19 ore/săptămână Îndrum ătorul fiecăruiUPB.03.M3.O.21- Elaborarea proiectului de 12 student 15 A/V20 disertaţ ie ore/săptămână Total puncte de credit – Lucrare de dizertatie 30
 • 14. MasterIngineria si Managementul Sistemelor de Afaceri
 • 15. ConceptIntegrarea conceptelor ingineresti in raport cu cele economice pentru aoferi rigoarea unor abordari sistemice, capabile sa conduca mai rapid laperformanta pe o piata in permanenta schimbare.Un bun manager trebuie sa stie sa inteleaga, sa discearna, sa gestionezesi sa optimizeze traiectoria firmei in raport cu piata concurentiala.
 • 16. Obiective generale• Dezvoltarea cunostintelor fundamentale in domeniul stiintelor structurate (automatica, teoria sistemelor, informatica si management) prin cursuri cu profund caracter multi si inter-disciplinar• Dezvoltarea competentelor sociale si organizationale ale conducerii intreprinderilor conventionale si e-colaborative• Dezvoltarea capacitatilor practice de utilizare eficienta a gamei de instrumente informatice integrate in medii software complexe• Dezvoltarea abilitătilor psihosociale (comunicare,negociere) integrate în managementul de proiecte complexe
 • 17. Obiective specifice• Asimilarea metodologiei de modelare, analiză si proiectare asistată de calculator a sistemelor de întreprinderi• Modelarea, monitorizarea si managementul afacerilor privite ca sisteme cu alocare optimă a resurselor neomogene (financiare, umane, tehnologice)• Instruirea practică în domeniul serviciilor web de întreprindere e-colaborativă
 • 18. Obiective de formare• Capacitatea de a identifica si defini corect o problema de management si de a aborda inginereste o solutie de rezolvare• Capacitatea de a formula – probleme, obiective, solutii – intr-un limbaj corect si profesional (minim Romana si / sau Engleza)• Capacitatea de documentare (cautare materiale, evaluare grad de incredere pentru surse, verificare informatii, intelegerea materialelor, formulare intrebari corecte, sinteza solutii…
 • 19. Pe scurt (obiective de formare):• Capacitatea de a analiza solutii alternative (include definirea de criterii: durata, cost implementare, impact)• Capacitatea de a prezenta solutii– cu argumente obiective, scurt si la obiect, adecvat audientei• Capacitatea manageriala: definire manageriala termene si resurse, stabilire si evaluare reguli de functionare, monitorizare desfasurare activitati, identificare si adaptare la context, decizii informate si asumarea consecintelor
 • 20. Competente generale– capacitatea de modelare si evaluare a performantelor pentru procese de afaceri– capacitatea de a selecta solutii optime pentru probleme date si de a optimiza solutii existente– aptitudini manageriale bazate pe sisteme de suport a deciziei asistate de calculator;– capacitatea de a selecta solutii eficiente pentru implementarea sistemelor informationale de întreprinderi ERP, SCM, CRM, BI (Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Business Intelligence)
 • 21. Competente specifice• capacităti manageriale specifice, management de proiect, management de resurse umane, management de risc, managementul cunostintelor, managementul inovării• abilităti de comunicare si negociere• abilităti de exploatare a e-serviciilor (I3/web)
 • 22. Plan de invatamant http://acs.pub.ro/doc/planuri%20master/IMSA_2012.pdf Semestrul I 14 săptămâni Forma de Cadru Cod Tip Denumirea disciplinei / activităţii examinare didactic C S L P p.c. [E/V/P] Complemente de matematici L. dr. CristinaUPB.03.M1.O.19-01 A 2 2     5 E   Serbanescu Sisteme suport decizie 5 Acad.dr.ing. FlorinUPB.03.M1.O.19-02 A 2 1   1 E   Filip Managementul calităţii totale 5 Prof. dr. Ing. SorinUPB.03.M1.O.19-03 S 2 2     E   Ionescu Managementul proiectelor Prof.dr.ing. MihaiUPB.03.M1.O.19-04 A informatice 2     2 5 E Caramihai   Managementul fluxurilor de operatii Prof. dr. Ing.UPB.03.M1.O.19-05 S 2     2 5 E Simona CaramihaiUPB.03.M1.O.19-06   Cercetare stiintifica 10 x 14 = 140 5 P    Total ore didactice (C,S,L,P): 10 5   5       Total ore didactice 20 ore/săptămână 25 Total ore cercetare ştiinţifică 10 ore/săptămână 5   Total puncte de credit 30
 • 23. Plan de invatamant Semestrul II 14 săptămâni Evaluare Cadru Cod Tip Denumirea disciplinei / activităţii [E/V/P] didactic C S L P p.c. Ingineria afacerilor in mediu CP1. dr. Ing.UPB.03.M2.O.19-07 A electronic 2 1   1 5 E Gabriel Neagu Modelarea proceselor de afaceri Prof. dr. Ing.UPB.03.M2.O.19-08 A   2 1   1 5 E Aurelian Mihai Stanescu Managementul strategic şi de risc 5 Prof. dr. Ing. SorinUPB.03.M2.O.19-09 S   2 2     E Ionescu Sisteme integrate pentru Prof. dr. Ing.UPB.03.M2.O.19-10 S managementul resurselor de 2 1   1 5 E Aurelian Mihai intreprindere Stanescu Macroeconomie Prof. Dr. Ing.UPB.03.M2.O.19-11 S   2 2     5 E Gheorghe OprescuUPB.03.M2.O.19-12   Cercetare stiintifica 10 x 14 = 140 5 P    Total ore didactice (C,S,L,P): 10 7   3       Total ore didactice 20 ore/săptămână 25 Total ore cercetare ştiinţifică 10 ore/săptămână 5   Total puncte de credit 30
 • 24. Plan de invatamant Semestrul III 14 săptămâni Evaluare Cadru Cod Tip Denumirea disciplinei / activităţii [E/V/P] didactic C S L P p.c. Proiectarea arhitecturilor pentru CP1. dr. Ing. GabrielUPB.03.M3.O.19-13 A informatizarea sistemelor de afaceri 2 2     5 E Neagu Managementul resurselor umane siUPB.03.M3.O.19-14 A 2 1   1 5 E S.l. Dr. G. Vacariu tehnici de comunicare Managementul cunoştinţelor Prof. dr.ing. IoanUPB.03.M3.O.19-15 A   2     2 5 E Dumitrache Managementul inovarii Prof. dr. Ing. DanUPB.03.M3.O.19-16 S   2 1   1 5 E Filipoiu Arhitecturi informatice pentru 5 Prof. dr. ing. SergiuUPB.03.M3.O.19-17 S 2   2   E sisteme complexe IliescuUPB.03.M3.O.19-18   Cercetare stiintifica 10x14=140 5 P    Total ore didactice (C,S,L,P): 10 4 2 4     Total ore didactice 20 ore/săptămână 25 Total ore cercetare ştiinţifică 10 ore/săptămână 5   Total puncte de credit 30
 • 25. Plan de invatamant   Semestrul IV 14 săptămâni Cadru Cod Denumirea activităţii didactic C S L P p.c. E responsabilUPB.03.M4.O.19-19 Cercetare ştiinţifică 16 ore/săptămână 15 P ÎndrumătorulUPB.03.M4.O.19-20 Elaborarea proiectului de disertaţie 12 ore/săptămână 15 A/R fiecărui student Total puncte de credit 30
 • 26. A propos de reguli• Regulament de desfasurare master (documentare ? http://www.upb.ro/studii-master.html)• Regulament de ordine interioara (desfasurare activitati didactice, desfasurare activitati de cercetare, sesiune, disertatie - http://www.cpru.pub.ro/programe-de-master/diz si “suplimente”)
 • 27. Regulament de ordine interioara• Activitatile didactice se desfasoara in conformitate cu programul afisat , cu regulamentele in vigoare si cu regulile suplimentare stabilite de titularii de curs• Deciziile titularilor de curs, referitoare la modul de desfasurare al programului si la regulile de notare, pot fi modificate numai ca urmare a unei cereri scrise a studentilor, in urma analizei efectuate si cu avizul expres al conducerii programului de master/ institutiei• Titularii de curs au obligatia de a prezenta regulile mentionate in fata studentilor, in timpul programului de desfasurare al cursului respectiv, o singura data, preferabil la inceputul semestrului (primul curs). Regulile suplimentare, formulate ulterior, nu pot fi retroactive . Se recomanda diseminarea lor intr-o forma scrisa, eventual pe site-ul CPRU.• Necunoasterea regulilor nu eludeaza obligatia respectarii lor.
 • 28. Regulament de ordine interioaraCoordonator master: Simona CARAMIHAIAdresa e-mail: caramihai2002@yahoo.comBirou permanent: ED 209Telefon birou: 021 402 9616Studentii sunt invitati sa isi desemneze, pana ladata de 1 noiembrie, cel mai tarziu, unreprezentant, ale carui nume si detalii de contactsa fie comunicate coordonatorului de master. Incaz contrar, reprezentantul seriei va fi desemnatdin oficiu.
 • 29. Atributii reprezentant• Pastrarea contactului cu coordonatorul de master• Crearea si administrarea unui grup de discutii al seriei, prin intermediul caruia sa se permita schimbul de informatii intre cadrele didactice si studenti• Elaborarea si predarea planificarii examenelor pentru fiecare sesiune
 • 30. Reguli generale• Planificarea examenelor trebuie incheiata si predata la secretariatul facultatii cel mai tarziu cu doua saptamani inainte de inceperea sesiunii. Daca pana in acest moment titularul de curs nu a fost consultat si nu a fixat (confirmat prin semnatura) data si ora examenului, atunci poate sa o stabileasca unilateral.• O copie a programarii trebuie inmanata coordonatorului de master (eventual in format electronic, dar cu confirmarea primirii)• Programarea examenelor va fi afisata obligatoriu la avizierul CPRU, cel mai tarziu pana in preziua inceperii sesiunii; pana la aceeasi data, coordonatorul de master o va transmite pe grupul de discutii al seriei.
 • 31. Activitatea de cercetare• Colocviul de cercetare va avea loc in ultima zi a semestrului de studii aferent; ora, sala si componenta comisiei urmand a fi anuntate de coordonatorul de master pe grupul seriei.• Nu se poate absolvi un an de studii cu restante la cercetare.• Restantele de cercetare se sustin in sesiune si/ sau in sesiunea de restante, la o (singura) data, care va fi stabilita de coordonatorul de master.• In cadrul colocviului de cercetare studentii vor prezenta activitatea depusa in cadrul semestrului, pe baza unui raport de cercetare (care trebuie prezentat atat in forma scrisa, cat si in format electronic) si a unei prezentari Powerpoint (sau echivalent) orale de zece minute.
 • 32. Activitatea de cercetare• Cadrele didactice care predau in cadrul programului de master sunt invitate sa formuleze cate trei teme de cercetare, care sa fie transmise pe e-mail catre coordonator, pana la data de 20 octombrie.• Studentii din anul I trebuie sa isi aleaga pana la data de 15 noiembrie (cel mai tarziu) un coordonator de cercetare si o tema (cu acordul coordonatorului, se poate alege si o alta tema decat cele formulate deja) si sa transmita informatiile respective coordonatorului de master. Studentii care nu isi indeplinesc aceasta obligatie, vor fi restantieri la cercetare pe semestrul I.• Nici un cadru didactic nu poate fi obligat sa accepte mai mult de trei studenti pentru activitatea de cercetare.
 • 33. Activitatea de cercetare• De principiu, activitatea de cercetare trebuie conceputa ca fiind desfasurata pe durata celor patru semestre de studiu si ca fiind finalizata prin lucrarea de disertatie.• Etapele acestei activitati sunt, prin urmare (orientativ): documentare, alegerea unei abordari de rezolvare, formularea solutiei, implementare, testare, validare.• Rapoartele de cercetare vor trebui sa includa urmatoarele sectiuni: obiectivele generale ale temei de cercetare, etapele parcurse, obiectivul/ obiectivele semestrului in curs, rezultatele obtinute, contributii personale, obiectivele activitatii ulterioare.• Prezentarea studentului la colocviul de cercetare este conditionata de avizul (scris) al coordonatorului. Pentru a obtine acest aviz, studentul este obligat sa predea raportul de cercetare coordonatorului cu cel putin trei zile inainte de colocviu.• Coordonatorul de cercetare poate refuza avizul in contextul in care studentul nu a respectat programul de consultare stabilit de coodonator si/ sau nu a indeplinit obiectivele formulate de acesta.

Related Documents